De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het dynamisch ondernemingsplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het dynamisch ondernemingsplan"— Transcript van de presentatie:

1 Het dynamisch ondernemingsplan

2 Inhoud voormiddag Voorstelling Agentschap Ondernemen
Het dynamisch ondernemingsplan Doodpuntberekening Een klassiek ondernemingsplan Cases

3 3 PIJLERS VLAAMS ECONOMISCH BELEID
ONDERNEMEN INNOVEREN INTERNATIONALISEREN Dienstverlening Van start tot overname Financiering Milieu en energie Vestiging , RO, GIS Innovatie en design Internationaal ondernemen Beleidsopdrachten en projecten Innovatieaudit Ideëengeneratie Samenwerking Innovatieplan Subsidies Innovatieschool Algemene informatie Adressenlijsten Marktonderzoek Afsprakenprogramma Financiële steun Exportmeter Acties Contactdagen aanspreekpunt voor ondernemen in Vlaanderen in complementariteit met IWT en FIT geïntegreerde dienstverlening accountmanagers Enkele thema’s : 1) Start : - ondersteunen bij opmaak ondernemersplan : zie brochure - evalueren haalbaarheid 2) Financiering : zie brochure - begeleiding bij zoeken naar gepaste financieringsvorm - overheidsmaatregelen - vb : em optimeo bank metwaarborgregeling = = combinatie maakt financiering haalbaar 3) Milieu en energie : reglementeringen / energiescan / energieadvies Scan = project, zie brochure Vestiging : zoeken naar geschikte vestigingsplaats, ook voor buitenlandse bedrijven, aangebracht door FIT Internationaal ondernemen : gans AO dienstverlening voor buitenlandse bedrijven die zich komen vestigen Project : EEN : netwerk (600) van ondernemersondersteunende contacten Innovatie en design: innovatie : project rond intellectuele eigendom , zie leidraad design: Design Vlaanderen : promoten designers /Henry Van de Velde prijzen design als beleidsinstrument Beleidsopdrachten : PBB : ondersteunen van bedrijven die dreigen in moeilijkheden te raken Projecten : zie eerder = project strategisch ondernemen : John Subsidies: 1) KMO portefeuille : opleiding – advies – technologie verkenning – advies internationaal – strategisch advies : = www 2) Ecologiepremie : wedstrijdformule / call / 40 / 60 / 6 mio Euro Berekening van de subsidie is nogal technisch : limitatieve lijst / bijdrage Kyoto 3) Strategische investeringssteun – minimum investeringen : kmo en grote ondernemingen in regionale steungebieden en opleidingssteun – minimum in gans Vlaanderen 4) Steun hinder openbare werken : - rentetoelage op overbruggingskredieten - kmo - werken minimaal 1 maand - versoepeling op komst Pijler Innoveren : Innovatiecentra (niet over IWT) Innovatie audit: waar staat het bedrijf op vlak van innovatie in vergelijking met anderen in hun branche Ideeëngeneratie : GPS = creativiteitssessie op zoek naar nieuwe ideeën Contact met kenniscentra Subsidies : begeleiding van aanvragen, vooral naar IWT toe Pijler internationaliseren : FIT www : voor binnenlandse bedrijven : ondersteuning export voor buitenlandse bedrijven : aantrekken investeringen in Vlaanderen 90 kantoren wereldwijd Dienstverlening provinciaal kantoor: algemene informatie buitenlandse markten adressenlijsten voor bv prospectie in het buitenland marktonderzoek afspraken programma met buitenlandse geïnteresseerden financiële steun bv bij prospectiereizen exportmeter : meten van “exportvaardigheden” acties : groepsdeelname aan beurzen contactdagen : contact mogelijkheden met buitenlandse vertegenwoordigers wanneer ze in Vlaanderen zijn. Subsidies KMO – portefeuille Ecologiepremie Strategische steun Steun hinder openbare werken

4 Missie ‘We willen de drijvende kracht zijn achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen’ ondernemerschap aanmoedigen ondernemingen ondersteunen gunstige omgevingsfactoren opbouwen In samenwerking met ondernemingsorganisaties Brug tussen bedrijf en overheid Taken Informatie, eerstelijnsadvies en sensibilisering Regelgeving en ondersteuning Voor wie Alle (kandidaat) ondernemers en bedrijven

5 private dienstverleners
ondernemingen intermediairen & organisaties overheid Duurzaam ondernemerschap stimuleren en faciliteren door als schakel te functioneren naar overheid (aanspreekpunt voor alle overheidsoptreden dat ondernemerschap en ondernemer raakt –voorschriften en steunmaatregelen- ), intermediairen en privé-markt VOORBEELDEN informeren ivm voorschriften en steunmaatregelen, doorverwijzen naar geschikte instanties (overheid, maar ook privé en intermediairen), vertrekken van concrete situatie van ondernemer, behoefte helder krijgen, vaststellen wat nodig is en wie daarbij kan van dienst zijn (steunmaatregelen, adviseur of trainer, organisatie) private dienstverleners

6 Waarover Potentiële ondernemers en gevestigde bedrijven
informeren, adviseren en sensibiliseren over 5 thema’s Voor elk thema gespecialiseerde medewerkers

7 Startersbegeleiding Ondersteuning bij ontwikkeling van project
Cruciale vraag : is mijn zaak haalbaar ? Werkinstrument: Dynamisch Ondernemingsplan Begeleiding bij het zoeken naar gepaste steun en financiering Indienpunt voor de ‘Startlening’ en ‘Plan Jonge Zelfstandige’ van het Participatiefonds Coach, kritisch klankbord, oriënteren en doorverwijzen

8 Doelstellingen workshop
Het verschil tussen een Dynamisch Ondernemingsplan en een klassiek ondernemingsplan Wat zijn de bouwstenen van het Dynamisch Ondernemingsplan? Hoe krijg je zicht op de haalbaarheid van je project? Hoe begin je er aan? (praktische uitwerking en bronnen van cijfers)

9 dynamisch ondernemingsplan vs klassiek ondernemingsplan
I. Waarom “dynamisch”? dynamisch ondernemingsplan vs klassiek ondernemingsplan Het dynamisch ondernemingsplan is een evaluatie-instrument om de risicograad van een project in te schatten. Het geeft een antwoord op de vragen: “Waar sta ik?”, “Hoe zie ik het?”, “Is het haalbaar?”. Het helpt om te beslissen over ‘doen’ of ‘niet doen’. Het dynamische aspect zit in het feit dat wanneer blijkt dat het project in deze vorm niet haalbaar is, alle bouwstenen opnieuw worden bekeken. Een klassiek ondernemingsplan legt de genomen beslissing ‘doen’ vast. Een aantal bouwstenen uit het dynamisch ondernemingsplan komen terug en worden aangevuld met een omzetprognose en kasplan. Een ondernemingsplan wordt vaak gebruikt om de onderneming voor te stellen aan derden, bijvoorbeeld financiers.

10 II. Bouwstenen Interne haalbaarheid Externe haalbaarheid DOEN! Project
herbekijken Risicograad 1. Projectvoorstelling 5. Financieel plan 4. Organisatieplan 3. Commercieel plan 2. Omgevingsanalyse

11 1. projectvoorstelling Beschrijf uitvoerig wat je precies van plan bent te gaan doen Waarom denk je dat jouw project zal slagen? Antwoord op een behoefte in de markt? Wat houd je eventueel nog tegen om te kunnen starten?

12 Onderneming Ondernemer
2. omgevingsanalyse Onderneming Ondernemer Concurrenten directe indirecte Klanten Markt/Sector Leveranciers Omgevingsfactoren overheid trends evoluties

13 2. omgevingsanalyse Profiel Aantrekkings- Aankoopgedrag gebied
De Klanten Profiel Behoeften Aantrekkings- gebied Aankoopgedrag

14 2. omgevingsanalyse Wie zijn jouw concurrenten? Directe Indirecte
Wie is jouw voorbeeld? Jouw concurrentievoordeel? Checklist ligging openingsuren concur. diensten/assortimenten communicatie & bekendheid service prijsniveau personeel klanten

15 3. Het commercieel plan PRODUCT PROMOTIE PLAATS PRIJS

16 4. Organisatieplan Praktisch Personeel Externe partners
-kwaliteit en veiligheid tijdsbesteding Personeel aantal & job inhoud opleiding verlonen & motiveren Externe partners leveranciers boekhouder communicatiebureau Formaliteiten/ verplichtingen juridische vorm reglementering

17 5. Financieel luik BALANS = inzet van middelen & financieringsbehoefte
Investeringsplan Financieringsplan EXPLOITATIE = haalbaarheid in kaart brengen Vaste kosten Variabele kosten Contributiemarge ≠ opslagmarge Doodpuntomzet (break-evenomzet)

18 III. Doodpuntberekening
Vaste kosten & variabele kosten Gewenst ondernemersloon Contributiemarge ≠ opslagmarge vaste kosten x 100 Doodpuntomzet = brutowinstmarge

19 III. Doodpuntberekening
Interne haalbaarheid = noodzakelijke omzet vergelijken met: # werkuren per week # verkopen per dag prijs per m2 productiecapaciteit statische gegevens seizoensgevoeligheid ………..

20 III. Doodpuntberekening
Oefening detailhandel kleding & schoenen: Vaste kosten incl. afschrijvingen en bruto-ondernemersloon : ,00 Opslagmarge = 2,2 Aankoopprijs excl. BTW x 2,2 = Verkoopprijs incl. BTW (21%)  Contributiemarge = 45% Solden! (wijzigt contributiemarge) bvb. 3 maanden gemiddeld 60% korting Contributiemarge = 38 % 100 euro omzet 62 euro voor handelsgoederen 38 euro voor vaste kosten Doodpuntomzet? (1) (2) (3)

21 Externe haalbaarheid Wat is mijn potentieel? (marktonderzoek) Verzorgingsgebied afbakenen (studie provincie?) Aantrekking (studie provincie of gemeente?) Bevolkingscijfers – gezinnen (gemeente) Bestedingscijfers (NIS) Distributiekanaal (sectorstudie) Concurrenten (aandeel?)

22 IV. Ondernemingsplan Na de beslissing om te starten
Voorstelling project aan derden: wat willen we bereiken en hoe? Haalbaarheidsstudie = basis van het ondernemingsplan Aanvullen met: Omzet- en resultatenprognose Kasplanning Team/ organisatie Planning - tijdstabel SWOT-analyse Gebruik hiervoor bijv. “Leidraad ondernemingsplan”

23 V. Cases: vragen Sector van de onderneming?
Vooral vaste of vlottende activa? Verhouding eigen middelen t.o.v. vreemd vermogen? Verhouding lange termijnmiddelen t.o.v. vast actief? Voorraadrotatie? Wat valt op in de vaste kosten? Kunnen we de doodpuntomzet berekenen?


Download ppt "Het dynamisch ondernemingsplan"

Verwante presentaties


Ads door Google