De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nut van Business Planning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nut van Business Planning"— Transcript van de presentatie:

1 Het nut van Business Planning
Lisette van Benthum Agri-ProFocus

2 Wat is een Business Plan (1)?
Een businessplan is een systematische vertaling van al je ideeën over de onderneming tot praktisch uitvoerbare acties. Om die acties uit je ideeën af te leiden moet je informatie verzamelen, analyses maken en vooral keuzes maken en beslissingen nemen.

3 Wat is een Business Plan (2)?
Waar zijn we nu ? Waar willen we heen? Hoe komen we daar? Wat hebben we nodig om daar te komen? Zitten we op de goede koers?

4 Het nut van een Business Plan
Intern planningsinstrument Het proces onthult omissies en/of zwakke punten Indicatie van mate van winstgevendheid Hulpmiddel voor het werven van noodzakelijk kapitaal Hulpmiddel voor het meten van prestatie

5 VOOR wie? DOOR wie? VOOR wie: ondernemer & sleutelfiguren; haalbaar?
Uitvoerend personeel en management; wat moet wanneer gebeuren Investeerders / banken DOOR wie: Ondernemer & sleutelfiguren binnen de onderneming Eventueel ondersteund door consultant voor facilitatie van het proces. Voor wie? Door wie?

6 Een business plan voor uw project?
In geval van: inkomen genererende activiteiten die (een deel van) de kosten dienen te dekken, dan wel winst dienen te genereren. Heeft iemand van u een business plan voor uw activiteiten in ontwikkelingslanden? Zo ja, waarom ?

7 Elementen van een business plan
Achtergrond van het bedrijf / de ondernemer en bedrijfsomgeving Beschrijving Product / Service Marketing Plan Concurrentie analyse Operationeel Plan Financieel Plan Potentiele risico's en hoe deze te voorkomen Wat zouden elementen van een business plan kunnen zijn?

8 Mate van detail Versus Aan de hand van de meest voorkomende elementen van een Business Plan zullen we de noodzaak illustreren.

9 1. Achtergrond bedrijf, ondernemer en omgeving
Aspecten ter bespreking, onderzoek en beschrijving: Niet iedereen is een ondernemer Passen economische activiteiten bij de originele doelstelling/organisatie Staat de huidige juridische status van uw bedrijf/ organisatie wel toe om inkomsten of winst te genereren? Aan welke lokale wetgeving dient u te voldoen? Welke kennis & assets zijn nodig en al aanwezig? creativiteit, capaciteit, maar vooral ook wil om risico te lopen? Nee, wat is de invloed van de orginele doelstelling op de economische doelstelling social vs business? NGO – in sommige landen niet; wijzigen van status? Afhankelijk van wat u produceert; vergunningen, etc. Snap-shot  haakt later in op operationeel plan & financieringsbehoefte

10 Onderzoeken, bespreken, kiezen / bijstellen en beschrijven
Product / Service Marketing Plan Concurrentie Analyse Operationeel Plan Financiële Planning

11 2. Product / service Wat gaat u precies leveren / produceren? Nou gewoon: koffie ! vs Generieke koffie vs speciality koffie (kopi loewak : rode koffie bes gegeten door loewak; pit wordt niet verteerd. Uit poep gehaald, gewassen gekookt en geroosterd. Andere voorbeelden : biologisch, fair trade, of specifiek ras, omgeving waarin geteelt, etc. Bepaald in welke richting je markt onderzoek gaat doen.

12 3. Marketing Plan (1) Kenmerken (doel)markt
Markt vraag (karakteristieken en omvang) Markt trends, groei patronen Prijs strategie en positionering Marketing activiteiten Lokale markt: mais korrels. urbane markt: mais meel.  extra mogelijkheden voor boeren ? Rijst in bulk of rijst in 500 grams verpakkingen? vs

13 4. Concurrentie analyse Identificatie van concurrenten
Vergelijk van sterke en zwakke kanten Competitive advantage - Identificatie van concurrenten: bv in Mali – katoen productie – men concentreerde zich vooral op locale competitors terwijl de echt competitors elders in de wereld zitten. Lokale tomaten puree is mogelijk, maar tomatenpuree uit Italie zo laag geprijst, break even niet haalbaar. - Alternatieve producten die aan zelfde behoefte voldoen: prijs kippen ook beinvloed door andere vleessoorten (India) (en nog meer door EU dumping van kippenvleugels natuurlijk (Kameroen))

14 5. Operationeel plan We weten: wat, hoeveel en wanneer we willen produceren. Wat hebben we ervoor nodig? Planning van: Inputs (zaden, mest, grondstof, verpakkingsmateriaal) Personeel (kennis niveau, tijdelijk, vast, seizoen) Investeringen (gebouwen, machines, auto’s) Tijdsplanning (o.a. bederf, seizoensinvloeden, leveringscondities) Is bovenstaande reeds voorhanden? Is het beschikbaar in voldoende mate (kwaliteit/hoeveelheid) en is het redelijk geprijsd? Voorbeeld: biologische katoen – nodig biologisch mest materiaal. Niet voldoende lokaal voorhanden voor gepland volume. Processen van mango’s leuk voorbeeld, lijkt zo interessant maar machines staan 11 mnd pj stil, dus vraagt om veel breder assortiment aan groenten en fruit voor processing (lage kwaliteit, nog lagere prijs) Is machinerie bruikbaar voor andere producten (bijv processen van tomaten in Kyrgyzstan maar 2 mnd per jaar, anders volumes te klein cq prijs te hoog). Wat te doen met personeel, 12 mnd per jaar betalen of elk jaar nieuwe mensen opleiden omdat vorigen vertrokken zijn?)

15 6. Financieel plan (1) Balans (lange termijn investeringen)
Verlies & winst / Break Even Point Cash flow planning BALANS: koffieboom – 5 jaar voordat geoogst kan worden. Wie neemt het risico? V&W: Honing Madagascar – China concurreert mbt honing-mélange (EU markt). Speciality honing = honing uit Madagascar; hogere prijs, maar lag volume. Geen break even te bereiken. V&W: winstdeling vs opbouw reserve

16 6. Cash Flow Planning “Bedrijven gaan vaak failliet vanwege liquiditeitsproblemen, niet omdat ze verlies draaien” Personeel, elektriciteit, etc. Ontvangst betaling(en) van klant $ € £ Aankoop machine, gebouw, auto Inkoop grondstoffen time Ontvangst investerings-kapitaal Benodigd: korte termijn lening of ‘rood’ staan Betaling certificerings- kosten -$ -€ -£

17 Tot slot – meest voorkomende valkuilen
Consultant schrijft het plan <-> Iedereen schrijft mee In beton gegoten <-> Veilig opbergen in de kast Overal rekening mee proberen te houden <-> BP niet realistisch De pot goud staat aan het einde van de regenboog Schenkingsgeld (grants) heeft geen BP nodig Gender aspecten opdringen


Download ppt "Het nut van Business Planning"

Verwante presentaties


Ads door Google