De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nut van Business Planning Lisette van Benthum Agri-ProFocus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nut van Business Planning Lisette van Benthum Agri-ProFocus."— Transcript van de presentatie:

1 Het nut van Business Planning Lisette van Benthum Agri-ProFocus

2 Wat is een Business Plan (1)? Een businessplan is een systematische vertaling van al je ideeën over de onderneming tot praktisch uitvoerbare acties. Om die acties uit je ideeën af te leiden moet je informatie verzamelen, analyses maken en vooral keuzes maken en beslissingen nemen.

3 Wat is een Business Plan (2)? Waar zijn we nu ? Waar willen we heen? Hoe komen we daar? Wat hebben we nodig om daar te komen? Zitten we op de goede koers?

4 Het nut van een Business Plan Intern planningsinstrument Het proces onthult omissies en/of zwakke punten Indicatie van mate van winstgevendheid Hulpmiddel voor het werven van noodzakelijk kapitaal Hulpmiddel voor het meten van prestatie

5 VOOR wie? DOOR wie? VOOR wie: ondernemer & sleutelfiguren; haalbaar? Uitvoerend personeel en management; wat moet wanneer gebeuren Investeerders / banken DOOR wie: Ondernemer & sleutelfiguren binnen de onderneming Eventueel ondersteund door consultant voor facilitatie van het proces.

6 Een business plan voor uw project? In geval van: inkomen genererende activiteiten die (een deel van) de kosten dienen te dekken, dan wel winst dienen te genereren.

7 Elementen van een business plan 1.Achtergrond van het bedrijf / de ondernemer en bedrijfsomgeving 2.Beschrijving Product / Service 3.Marketing Plan 4.Concurrentie analyse 5.Operationeel Plan 6.Financieel Plan 7.Potentiele risico's en hoe deze te voorkomen

8 Versus Aan de hand van de meest voorkomende elementen van een Business Plan zullen we de noodzaak illustreren. Mate van detail

9 1. Achtergrond bedrijf, ondernemer en omgeving Aspecten ter bespreking, onderzoek en beschrijving: Niet iedereen is een ondernemer Passen economische activiteiten bij de originele doelstelling/organisatie Staat de huidige juridische status van uw bedrijf/ organisatie wel toe om inkomsten of winst te genereren? Aan welke lokale wetgeving dient u te voldoen? Welke kennis & assets zijn nodig en al aanwezig?

10 Onderzoeken, bespreken, kiezen / bijstellen en beschrijven Product / Service Marketing Plan Concurrentie Analyse Operationeel Plan Financiële Planning

11 2. Product / service Wat gaat u precies leveren / produceren? Nou gewoon: koffie ! vs

12 3. Marketing Plan (1) Kenmerken (doel)markt Markt vraag (karakteristieken en omvang) Markt trends, groei patronen Prijs strategie en positionering Marketing activiteiten vs

13 4. Concurrentie analyse Identificatie van concurrenten Vergelijk van sterke en zwakke kanten Competitive advantage

14 5. Operationeel plan We weten: wat, hoeveel en wanneer we willen produceren. Wat hebben we ervoor nodig? Planning van: Inputs (zaden, mest, grondstof, verpakkingsmateriaal) Personeel (kennis niveau, tijdelijk, vast, seizoen) Investeringen (gebouwen, machines, auto’s) Tijdsplanning (o.a. bederf, seizoensinvloeden, leveringscondities) Is bovenstaande reeds voorhanden? Is het beschikbaar in voldoende mate (kwaliteit/hoeveelheid) en is het redelijk geprijsd?

15 6. Financieel plan (1) Balans (lange termijn investeringen) Verlies & winst / Break Even Point Cash flow planning

16 6. Cash Flow Planning $ € £ time “Bedrijven gaan vaak failliet vanwege liquiditeitsproblemen, niet omdat ze verlies draaien” -$ -€ -£ 0 Ontvangst investerings- kapitaal Personeel, elektriciteit, etc. Aankoop machine, gebouw, auto Inkoop grondstoffen Betaling certificerings- kosten Ontvangst betaling(en) van klant Benodigd: korte termijn lening of ‘rood’ staan

17 Tot slot – meest voorkomende valkuilen Consultant schrijft het plan Iedereen schrijft mee In beton gegoten Veilig opbergen in de kast Overal rekening mee proberen te houden BP niet realistisch De pot goud staat aan het einde van de regenboog Schenkingsgeld (grants) heeft geen BP nodig Gender aspecten opdringen


Download ppt "Het nut van Business Planning Lisette van Benthum Agri-ProFocus."

Verwante presentaties


Ads door Google