De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Boekhouden is het op regelmatige basis registreren en rapporteren van de financiële gegevens van een bedrijf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Boekhouden is het op regelmatige basis registreren en rapporteren van de financiële gegevens van een bedrijf."— Transcript van de presentatie:

1 Boekhouden is het op regelmatige basis registreren en rapporteren van de financiële gegevens van een bedrijf.

2 De jaarrekening BALANSRESULTATENREKENING

3 BALANS actiefpassief

4 BALANS actiefpassief van waar komt het geld?

5 BALANS actiefpassief van waar komt het geld? waar is dat geld naartoe?

6 Resultatenrekening 67 omzet aankopen en kosten

7 Resultatenrekening 67 omzet aankopen en kosten Balans actiefpassief van waar komt het geld waar is dat geld naartoe

8 Resultatenrekening 67 omzet aankopen en kosten Balans actiefpassief van waar komt het geld waar is dat geld naartoe winst 

9 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 20Oprichtingskosten 21Immateriële vaste activa 22→27Materiële vaste Activa 28Financiële vaste activa Vlottende activa 29Vorderingen op meer dan 1 jaar Klasse 330 -> 37Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 440 -> 41Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Klasse 5 50 -> 53Geldbeleggingen 54 -> 58Liquide middelen Klasse 4490/491Overlopende rekeningen

10 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 10Kapitaal 11Uitgiftepremies 12Herwaarderingsmeerwaarden 13Reserves 14Overgedragen resultaat 15Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen 16Voorzieningen en uitgestelde belastingen 17Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 42  48 Schulden op ten hoogste 1 jaar 492/493Overlopende rekeningen


Download ppt "Boekhouden is het op regelmatige basis registreren en rapporteren van de financiële gegevens van een bedrijf."

Verwante presentaties


Ads door Google