De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016
WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

2 Doelstellingen Toelichting bij de omkadering in het
buitengewoon secundair onderwijs opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Inhoud Omkadering BuSO Luik 1: berekeningen Luik 2: aanwending opleiding schoolsecretariaten

4 Schoolbeheerteam BuSO
Coördinator BuSO: Tine Debruyne, tel , Groepschef SBT BuSO: Mieke Van de Casteele, tel , opleiding schoolsecretariaten

5 Schoolbeheerteam BuSO
Marion De Clercq, tel , Sanne Versmissen, tel , Nele Vanvaerenbergh, tel , opleiding schoolsecretariaten

6 Schoolbeheerteam BuSO
Mieke Van de Casteele Marion De Clercq Brussel vrij Limburg 2 scholen West-Vlaanderen GO+ 2 scholen Antwerpen Off. Brussel GO+Off Vlaams-Brabant GO+Vrij Oost-Vlaanderen volledig opleiding schoolsecretariaten

7 Schoolbeheerteam BuSO
Sanne Versmissen Nele Vanvaerenbergh Antwerpen GO+Vrij Limburg (- 2 scholen) West-Vlaanderen Vrij (- 2 scholen) opleiding schoolsecretariaten

8 Codex van het secundair onderwijs
regelgeving Codex van het secundair onderwijs SO/2011/03(BuSO) van structuur en organisatie van het BuSO SO/2011/01(BuSO) van omkadering van het BuSO opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

9 Luik 1: berekeningen

10 wanneer tellen (algemeen)?
Op 1 februari van het voorafgaand schooljaar (types BO BA, 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 9) Gemiddelde aanwezigheid gedurende de periode van 12 maanden vòòr 1 februari van het voorafgaande schooljaar (type BO 5) opleiding schoolsecretariaten

11 uitzonderingen teldatum
types BA, 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 9: op 1 oktober van het lopende schooljaar type 5: gemiddelde aanwezigheid gedurende de eerste 30 dagen vanaf de openstelling van het type opleiding schoolsecretariaten

12 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
wanneer? Nieuwe school door programmatie of afsplitsing 3 opeenvolgende schooljaren opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
wanneer? Oprichting nieuwe opleidingsvorm Afschaffing opleidingsvorm 3 opeenvolgende schooljaren eenmalig schooljaar OV volledig weg opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
wanneer? omvorming opleidingsvorm nieuwe school door fusie nieuw type 1ste jaar en laatste jaar omvorming tussenliggende jaren op 1 februari eenmalig opleiding schoolsecretariaten

15 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
OPGEPAST De teldatum wordt ALTIJD op het geheel van de school toegepast opleiding schoolsecretariaten

16 regelmatig ingeschreven leerling
ingeschreven in het type en de opleidingsvorm zoals vermeld in het inschrijvingsverslag (BO-attest) vanaf 1 september 2015: verslag beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden beantwoordt aan de overgangsvoorwaarden opleiding schoolsecretariaten

17 regelmatig ingeschreven leerling
volgt regelmatig de activiteiten in functie van de opvoedingsbehoeften voor type 5, ziekenhuisschool: Minimum vijf, al dan niet opeenvolgende dagen en per dag gemiddeld ten minste één lestijd gekregen opleiding schoolsecretariaten

18 Toelichting bij de berekeningen

19 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
ambt van directeur altijd een voltijdse opdracht maar met of zonder onderwijsopdracht opleiding schoolsecretariaten

20 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht
Op de geldende teldatum: ten minste 72 regelmatig ingeschreven leerlingen leerlingen opleidingsvormen 1 en 2 vermenigvuldigen met 1,33 GON-leerlingen tellen mee vanaf begeleiding van 10 leerlingen opleiding schoolsecretariaten

21 ambt van directeur met onderwijsopdracht
onderwijsopdracht pro rata van 2 lesuren per volledige reeks van 9 leerlingen die ontbreken opleiding schoolsecretariaten

22 ambt van directeur met onderwijsopdracht
2 lesuren 4 lesuren 6 lesuren 8 lesuren 10 lesuren 12 lesuren 14 lesuren 55 tot 63 leerlingen 46 tot 54 leerlingen 37 tot 45 leerlingen 28 tot 36 leerlingen 19 tot 27 leerlingen 10 tot 18 leerlingen 1 tot 9 leerlingen opleiding schoolsecretariaten

23 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
ambt van teeltleider Voorwaarden: Opleidingsvorm 3: 40 leerlingen in de opleidings -, kwalificatie- en integratiefase van de opleiding tuinbouwarbeider opleiding schoolsecretariaten

24 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
ambt van teeltleider Opleidingsvorm 4: 40 leerlingen in de 2de en 3de graad van het technisch en beroepsonderwijs van ten minste één van de structuuronderdelen landbouw, tuinbouw, landbouwtechnieken, tuinbouwtechnieken en paardrijden en -verzorgen, binnen het studiegebied land- en tuinbouw opleiding schoolsecretariaten

25 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
ambt van teeltleider Specifiek aantal lesuren: 24 lesuren BGV in OV 3 29 lesuren PV, 2de en 3de graad OV 4 opleiding schoolsecretariaten

26 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
ambt van teeltleider De specifieke lesuren blijven toegekend gedurende twee opeenvolgende schooljaren waarin de behoudsnorm niet wordt bereikt Vanaf het daaropvolgende schooljaar wordt de toekenning stopgezet tot de oprichtingsnorm opnieuw wordt bereikt opleiding schoolsecretariaten

27 ambt van beheerder internaat
één ambt per instituut en tehuis voor buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs opleiding schoolsecretariaten

28 berekening lesurenpakket
leerlingen vermenigvuldigen met wekelijks georganiseerde lesuren en delen door een richtgetal per type en opleidingsvorm (modelberekening BuSO 1bis als bijlage 6 van de omzendbrief van 1 februari 2011) opleiding schoolsecretariaten

29 berekening lesurenpakket
berekenen tot 2 cijfers na de komma lesurenpakket à 100% naar boven afronden aanwendingspercentages: opleidingsvormen 1, 2 en 3: 93,9 % opleidingsvorm % eindtotaal na aanwendingspercentage naar beneden afronden BuSO 1bis berekenen tot 2 cijfers na de komma lesurenpakket à 100% naar boven afronden aanwendingspercentages: opleidingsvormen 1, 2 en 3: 93,9 % opleidingsvorm % eindtotaal na aanwendingspercentage naar beneden afronden BuSO 1bis opleiding schoolsecretariaten

30 berekening “paramedici”
het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel in het buitengewoon secundair onderwijs en van het personeel van het internaat van het gemeenschapsonderwijs drie verschillende berekeningswijzen opleiding schoolsecretariaten

31 berekening “paramedici”
BuSO 7bis-RI BuSO RI BuSO 7bis instituten GO (school + internaat) tehuizen GO (autonoom internaat) alle andere BuSO ’s opleiding schoolsecretariaten

32 op welke basis gebeurt de berekening?
regelmatige lln. op geldende teldatum verblijfsregeling van de leerlingen elektronische zending internaten GO totaal van de berekening wordt naar beneden afgerond aanwendingspercentage 100% niet in type 5-scholen GON-leerlingen tellen nooit mee opleiding schoolsecretariaten

33 berekening “paramedici”
BuSO 7bis-RI (instituten) en BuSO RI (tehuizen) het urenpakket is de som van de producten bekomen door voor elk type en niveau van onderwijs het aantal interne/externe leerlingen te vermenigvuldigen met het overeenkomstig richtgetal (modelberekening BuSO 7bisRI en BuSO RI als bijlage 7 van de omzendbrief van 1 februari 2011) opleiding schoolsecretariaten

34 berekening “paramedici”
Het urenpakket voor het internaat bedraagt altijd ten minste 140 uren, ongeacht het aantal internen Het urenpakket “slapende waak” = het aantal organieke voltijdse betrekkingen studiemeester - opvoeder internaat op 1 oktober vermenigvuldigd met 3,768 = (uren/36) x 3,768 opleiding schoolsecretariaten

35 berekening “paramedici”
BuSO 7bis Het urenpakket wordt berekend door de externe of ermee gelijkgestelde leerlingen, per type, te vermenigvuldigen met het richtgetal (modelberekening BuSO 7bis als bijlage 7 van de omzendbrief van 1 februari 2011) opleiding schoolsecretariaten

36 punten ICT -coördinatie
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 Omzendbrief GD/2003/04 van 18 juli 2003 opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
ICT -coördinatie Aantal “gewogen” leerlingen X coëfficiënt * op de geldende teldatum * wegingsfactor BuSO - lln. = 1,25 BuSO - leerlingen X 1,25 = aantal “gewogen” BuSO - lln. opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
ICT -coördinatie Aantal “gewogen” leerlingen X coëfficiënt * coëfficiënt is 0, = “gewogen” BuSO – lln. X 0, = ICT - puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten

39 ICT -coördinatie de ICT -puntenenveloppe enkel aanwendbaar mits samenwerkingsplatform opleiding schoolsecretariaten

40 lesuren gelijke onderwijskansen (GOK)
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 Omzendbrief SO/2009/05(BuSO) van 7 juli 2009 opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
GOK altijd berekend op 1 februari voor de duur van drie schooljaren opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
GOK voorwaarden: - minstens 40% externe en semi-interne leerlingen type 1 en 3 die voldoen aan de gelijke kansenindicatoren - schooleigen visie uitschrijven rond gelijke onderwijskansen - positief inspectieverslag voorbije drie schooljaren opleiding schoolsecretariaten

43 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
GOK gelijke kansenindicatoren - opleidingsgraad moeder - thuistaal opleiding schoolsecretariaten

44 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
GOK vaststelling indicatoren “opleidingsgraad moeder” en “thuistaal” op grond van een schriftelijke verklaring op eer indicator “thuistaal” komt enkel in aanmerking in combinatie met indicator “opleidingsgraad moeder” opleiding schoolsecretariaten

45 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
GOK gewicht indicatoren: indicator “opleidingsgraad moeder” = 0,8 indicator “thuistaal” = 0,4 opleiding schoolsecretariaten

46 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
GOK het aantal uren wordt berekend op basis van enkele formules minimaal 6 lesuren genereren om recht te hebben op GOK -lesuren GOK - lesuren kunnen overgedragen worden naar een andere BuSO -school waar ze ook als GOK -lesuren moeten georganiseerd worden opleiding schoolsecretariaten

47 globale puntenenveloppe
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 Omzendbrief SO/2009/04(BuSO) van 3 juli berekening opleiding schoolsecretariaten

48 globale puntenenveloppe
berekening op geldende teldatum is dezelfde in alle BuSO -scholen, ongeacht of ze deel uitmaken van een scholengemeenschap (SG) of niet opleiding schoolsecretariaten

49 globale puntenenveloppe
de uitkomsten van de vier onderdelen worden omgezet in punten en samengeteld - adjunct-directeur - TAC/TA - ondersteunend personeel - taak- en functiedifferentiatie opleiding schoolsecretariaten

50 globale puntenenveloppe
Welke BGV/PV -uren (op 1 februari) worden gebruikt voor de berekening TAC/TA? - lesuren BGV/PV (incl. afwijkingsuren) - BPT -uren BGV/PV uit pakket (incl. afw.) - BPT/AO -uren BGV uit pakket (incl. afw.) - BPT -uren BGV/PV uit klassendirectie - BPT/AO -uren BGV uit klassendirectie - GON -uren BGV/PV (incl. afw.) opleiding schoolsecretariaten

51 globale puntenenveloppe
- GOK -uren BGV/PV - lesuren POAH BGV/PV - ICT -uren BGV/PV - ION -uren BGV/PV - lesuren taak- en functiedifferentiatie (TFD) BGV/PV - lesuren voorafname ptnenv. BGV/PV de uren klassenraad en klassendirectie komen hiervoor NIET in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

52 globale puntenenveloppe
scholengemeenschap of niet? school maakt geen deel uit van een SG: dit is de globale puntenenveloppe die de school ter beschikking heeft of opleiding schoolsecretariaten

53 globale puntenenveloppe
school behoort tot een SG: de globale puntenenveloppes van alle scholen die deel uitmaken van de SG, gewoon en buitengewoon, gaan naar de scholengemeenschap de verdeling gebeurt vanuit de scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten

54 globale puntenenveloppe
resturen BGV, hoe berekenen? school, op 1 feb. 500 lesuren BGV/PV 500/210 = 2,… (2 X 210 = 420) hoeveel resturen? 500 – 420 = 80 resturen = 80/24 = 3,333 FT -equivalenten opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

55 geïntegreerd onderwijs (GON)
omzendbrief GD/2003/05 van 11 september 2003 opleiding schoolsecretariaten

56 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
GON samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs: voor leerlingen met handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden volgen les in gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs opleiding schoolsecretariaten

57 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
GON op welk niveau? - kleuter - lager - secundair - hoger niet universitair begeleiding kan - niveau - overschrijdend - net - overschrijdend opleiding schoolsecretariaten

58 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
GON berekend op 1 oktober van het lopende schooljaar elektronische zending van de GON - leerlingen in toepassing van de omzendbrief de leerlingen die enkel begeleid worden met afwijkingsuren GON-ASS worden NIET opgenomen in de zending opleiding schoolsecretariaten

59 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
GON Aard van de integratie * volledig of gedeeltelijk * permanent of tijdelijk opleiding schoolsecretariaten

60 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
GON -begeleiding opleiding schoolsecretariaten

61 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
GON -begeleiding * 49 BuSO –scholen * begeleiden 4574 leerlingen * 4559 leerlingen volledig/permanent * 15 leerlingen volledig/tijdelijk opleiding schoolsecretariaten

62 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Opgelet! types BA, 1 en 8: voorafgaand jaar in BO van het desbetreffende type types 4, 6 en 7 (uitzondering: kleuters) : 3de jaar matig = geen recht Onmogelijke combinaties overeenkomst - type / niveau - type / aard en ernst van de handicap (bijlage 3 van de omzendbrief van 11september 2003) opleiding schoolsecretariaten

63 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
ION -lesuren Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 Omzendbrief NO/2008/05 van 22 juli 2008 opleiding schoolsecretariaten

64 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
ION worden toegekend voor de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs beperkt aantal leerlingen 5,5 lesuren per leerling opleiding schoolsecretariaten

65 permanent en tijdelijk onderwijs aan huis
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 Omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22 juli 2005 opleiding schoolsecretariaten

66 permanent onderwijs aan huis
de inspectie brengt gunstig advies uit, voor één of meer schooljaren, na schriftelijke aanvraag van de betrokken personen de inspectie duidt de begeleidende BO -school aan 4 lesuren per week lesuren die niet kunnen overgedragen worden opleiding schoolsecretariaten

67 permanent onderwijs aan huis
de leerling komt in aanmerking voor de gewone financiering/subsidiëring wordt ingeschreven in een specifieke administratieve groep (AG per opleidingsvorm) opleiding schoolsecretariaten

68 tijdelijk onderwijs aan huis
informatie is verplicht onderdeel van het schoolreglement aanbieden bij elke langdurige afwezigheid door ziekte, ongeval of moederschapsverlof opleiding schoolsecretariaten

69 tijdelijk onderwijs aan huis
4 lesuren per week afdeling schriftelijk op de hoogte brengen (per brief, of ) elektronische gegevenszending opleiding schoolsecretariaten

70 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
afwijkingsuren twee soorten afwijkingsuren: extra lesuren en uren extra lesuren en uren GON-ASS Omzendbrief NO/2006/02 van 15 juni 2006 opleiding schoolsecretariaten

71 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
extra lesuren en uren omvatten een pakket lesuren en uren 0,475 % van het totaal pakket lesuren en uren, per net, van het voorafgaande schooljaar aanvraag uiterlijk 15 september van het betrokken schooljaar opleiding schoolsecretariaten

72 extra lesuren en uren GON-ASS
om de bestaande GON - omkadering aan te vullen met het oog op de begeleiding van leerlingen met autismespectrumstoornis aanvraag uiterlijk 15 mei van het voorafgaande schooljaar (voorbehoud OD 25) opleiding schoolsecretariaten

73 minderheidscursussen godsdienst/zedenleer
voornamelijk in het officieel onderwijs buiten het lesurenpakket het aantal lesuren van een minderheidscursus kan nooit hoger zijn dan aantal lesuren van de meerderheidscursus opleiding schoolsecretariaten

74 minderheidscursussen godsdienst/zedenleer
Wijziging in de loop van het schooljaar nav in- en uitschrijvingen: vermeerderen:nooit hoger dan de meerderheidscursus verminderen, twee mogelijkheden: vastbenoemde leerkracht, belast met pedagogische taken niet -vastbenoemd, lesuren onmiddellijk in mindering opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

75 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
bijkomende uren klassendirectie klassenraad bijscholing / begeleiding opleiding schoolsecretariaten

76 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
klassendirectie Op de geldende teldatum, leerlingen gedeeld door 12 en afronden naar de dichtstbijzijnde eenheid (ook voorzien op de modelberekening BuSO 1bis) BuSO 1bis opleiding schoolsecretariaten

77 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
klassendirectie titularis zijn van minimum F.T.-opdracht uitzondering bij gebrek aan personeelsleden met een F.T.-opdracht aan personeelslid met een opdracht met ten minste één uur klassenraad (= H.T.-opdracht) opleiding schoolsecretariaten

78 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
klassenraad één uur per week: titularis van minimum H.T.-opdracht twee uren per week: titularis van minimum F.T.-opdracht nooit meer dan twee uren in de opdracht interimuren worden NOOIT in aanmerking genomen Opgepast indien leerkracht in meerdere secundaire scholen staat opleiding schoolsecretariaten

79 bijscholing / begeleiding
op 1 september titularis zijn van minimum F.T.-onderwijsopdracht waarvan minimum 60% in BuSO waarvan minimum 1 lesuur (BPT -uur of BPT/AO -uur) ASV/AV in de opdracht opleiding schoolsecretariaten

80 klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding
bij het toewijzen van de klassenraad, klassendirectie en/of bijscholing / begeleiding mag geen rekening gehouden worden met de opdrachten die het personeelslid ad interim uitoefent Daarentegen mag ieder uur van een titularis bij afwezigheid vervangen worden opleiding schoolsecretariaten

81 klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding
voor het toewijzen van de uren klassenraad, klassendirectie en bijscholing/begeleiding worden de betrekkingen waarvan hij/zij vast benoemd titularis is en deze waarvan hij/zij tijdelijk titularis wordt (TAO), afzonderlijk beschouwd opleiding schoolsecretariaten

82 klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding
Welke uren kunnen recht geven? lesuren eigen lesurenpakket + minderheidscursus BPT en BPT/AO - lesuren lesuren overdracht van het vorige schooljaar lesuren van het Schoolbestuur, binnen het net, van de scholengemeenschap toegekende afwijkingslesuren opleiding schoolsecretariaten

83 klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding
GON -lesuren toegekende afwijkingslesuren GON -ASS GOK -lesuren ICT -lesuren lesuren taak en functiedifferentiatie lesuren permanent onderwijs aan huis ION –lesuren lesuren voorafname puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten

84 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Pauze opleiding schoolsecretariaten

85 Luik 2: aanwending

86 Mogelijke overdrachten
lesuren binnen het eigen schoolbestuur lesuren binnen de scholengemeenschap lesuren en uren binnen het net lesuren en uren naar het volgend schooljaar opleiding schoolsecretariaten

87 overdrachten “algemene” voorwaarden:
- in overeenstemming met afspraken binnen de scholengemeenschap en, - onderhandeld in het lokaal comité - geen nieuwe of bijkomende TBSOB in de school die (les)uren afstaat (uitgezonderd LOC) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

88 overdrachten - in de overgedragen (les)uren geen VB
- in de zending “aanwending middelen” van de afstaande school als overdracht - melding aan betrokken SG waartoe de begunstigde school behoort - uiterlijk op 1 november van het lopende schooljaar opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

89 overdrachten - Ook GOK-uren en GON-eenheden kunnen
overgedragen worden tussen scholen bijkomende voorwaarde: de overgedragen (les)uren moeten als respectievelijk GOK en GON aangewend worden opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

90 overdrachten binnen het schoolbestuur: maximum 2 % gewoon sec en 3 % BO van de aanwendbare lesuren van het voorgaande schooljaar kunnen herverdeeld worden lesuren binnen de scholengemeenschap lesuren en/of uren binnen het net opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

91 overdrachten lesuren en uren naar het volgend schooljaar max 2 % van het lopende schooljaar niet mogelijk indien toekenning van afwijkings(les)uren niet mogelijk voor GOK en GON opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

92 overdrachten het aantal lesuren en uren naar het volgend schooljaar kan na 1 november niet vermeerderen maar, deze buffer kan na 1/11 nog altijd verminderen opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

93 overdrachten van de scholengemeenschap (SG)
Extra uren leraar: lesuren verdeeld over de verschillende SG het aantal lesuren dat een SG krijgt is recht evenredig met het totaal “lesurenpakket” van de SG ten opzichte van het totaal “lesurenpakket” van alle SG samen vermelden in de zending “aanwending middelen” als overdracht opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

94 overdracht van de scholengemeenschap (SG)
andere overdracht: vb. voorafname puntenenveloppe vermelden in de zending “aanwending middelen” als aanwending (is NIET als overdracht) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

95 bijzondere pedagogische taken
maximum 3 % BPT-uren geput uit het lesurenpakket en pakket “paramedici” vallen buiten de 3 % - regel: - geput uit de klassendirectie - BPT/AO – uren - BPT modulair mits akkoord van het lokaal comité kan de 3 % overschreden worden opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

96 Uren bijzondere pedagogische taken in de alternerende beroepsopleiding
BPT/AO - uren worden aangewend als lesuren en/of begeleidingsuren Uitsluitend voor leerlingen in de alternerende beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

97 ambt van directeur verplicht georganiseerd steeds volledige betrekking
onderwijsopdracht in de eigen school - lesuren uit: lesurenpakket minderheidscursus GON -pakket - BPT- en BPT/AO- lesuren uit: lesurenpakket klassendirectie opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

98 ambt van directeur De onderwijsopdracht van de directeur kan geen uren klassenraad en/of klassendirectie omvatten (maken integraal deel uit van de opdracht) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

99 ambt van teeltleider 24 lesuren BGV in de opleidingsvorm 3 of
29 lesuren PV in de opleidingsvorm 4 (2de en 3de graad) genereert GEEN extra uren klassenraad opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

100 gelijkstellen van lesuren
Welke lesuren? BPT en BPT/AO – lesuren afwijkingslesuren klassenraad klassendirectie bijscholing/begeleiding GON –lesuren afwijkingslesuren GON -ASS opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

101 gelijkstellen van lesuren
GOK –lesuren lesuren permanent onderwijs aan huis lesuren tijdelijk onderwijs aan huis ICT –lesuren ION –lesuren lesuren taak en functiedifferentiatie lesuren voorafname puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

102 tijdelijk andere opdracht (TAO)
Opgepast bij toewijzing aan vastbenoemde leerkrachten voor: afwijkingslesuren afwijkingslesuren GON –ASS POAH en TOAH ICT ION lesuren voorafname puntenenveloppe Tijdelijk andere opdracht (TAO) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

103 tijdelijk andere opdracht (TAO)
Opgepast Personeelsleden die tijdelijk belast worden met een andere opdracht moeten die ook daadwerkelijk uitoefenen opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

104 aanwending bijkomende uren
Opgepast Bij toewijzing van klassenraad, klassendirectie en/of bijscholing/begeleiding Geen rekening houden met de opdrachten die het personeelslid ad interim uitoefent opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

105 aanwending bijkomende uren
Opgepast de opdracht waarvoor het personeelslid vastbenoemd titularis is en die waarvan hij/zij tijdelijk titularis wordt, worden afzonderlijk beschouwd (TAO afzonderlijk) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

106 aanwending bijkomende uren
Opgepast Bij personeelsleden die in de loop van het schooljaar vastbenoemd worden Bij personeelsleden die in de loop van het schooljaar met pensioen gaan opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

107 aanwending bijkomende uren
Opgepast Maakt integraal deel uit van de opdracht van: directie ondersteunend personeel “paramedici” opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

108 voorbeelden Fulltime ASV = 22/22 Fulltime BGV = 24/24
opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

109 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Voorbeeld 1 titularis van 10 lesuren ASV de opdracht kan zijn: 10 ASV + 1/22 klassenraad = 11/22 opleiding schoolsecretariaten

110 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Voorbeeld 2 titularis van 14 lesuren BGV de opdracht kan zijn: 14 BGV + 1/24 klassenraad = 15/24 opleiding schoolsecretariaten

111 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Voorbeeld 3 titularis van 20 lesuren ASV de opdracht kan zijn: 20 ASV + 2/22 klassenraad = 22/22 opleiding schoolsecretariaten

112 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Voorbeeld 4 titularis van 11/ /24 de opdracht kan zijn: 10 ASV + 1/22 klassenraad + 11 BGV + 1/24 klassenraad = 11/ /24 opleiding schoolsecretariaten

113 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Voorbeeld 5 titularis van 11/ /24 de opdracht kan zijn: 9 ASV + 2/22 klassenraad + 12 BGV = 11/ /24 opleiding schoolsecretariaten

114 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Voorbeeld 6 titularis van 11/ /24 de opdracht kan zijn: 9 ASV + 1/22 klassenraad + 1/22 bijscholing/begeleiding + 11 BGV + 1/24 klassenraad = 11/ /24 opleiding schoolsecretariaten

115 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Voorbeeld 7 titularis van 11/ /24 de opdracht kan zijn: 8 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 bijscholing/begeleiding + 12 BGV = 11/ /24 opleiding schoolsecretariaten

116 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Voorbeeld 8 titularis van 7/22 + interimaris van 4/22 de opdracht van 7/22 geeft GEEN recht op een bijkomend uur klassenraad de 4/22 interimuren komen immers niet in aanmerking om recht te geven op bijkomende uren opleiding schoolsecretariaten

117 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Voorbeeld 9 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 18 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 klassendirectie + 1/22 bijsch./begeleiding Betrokkene wordt tijdelijk belast met 4/22 ICT (toestand 2) betrokkene presteert effectief: 14 ASV (T4) + 2/22 klassenraad (T4) + 1/22 klassendirectie (T4) + 1/22 bijsch./begeleiding (T4) + 4/22 ICT (T2) de interimaris presteert: 4 ASV (T1) opleiding schoolsecretariaten

118 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Voorbeeld 10/1 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 18 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 klassendirectie + 1/22 bijsch./begeleiding Betrokkene wordt tijdelijk belast met 11/24 BGV (toestand 2) 11/24 lesuren BGV geven recht op 1/24 klassenraad Dus niet TAO voor 11/24 BGV maar voor: + 1/24 klassenraad opleiding schoolsecretariaten

119 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
Voorbeeld 10/2 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 18 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 klassendirectie + 1/22 bijsch./begeleiding Betrokkene wordt tijdelijk belast met 11/24 BGV (toestand 2) betrokkene presteert effectief: 8 lesuren ASV (T4) + 1/22 klassenraad (T4) + 1/22 klassendirectie (T4) + 1/22 bijsch./begeleiding (T4) + 11/24 lesuren BGV (T2) + 1/24 klassenraad (T2) De interimaris presteert: 10 lesuren ASV (T1) + 1/22 klassenraad (T1) opleiding schoolsecretariaten

120 Aanwending “paramedici”

121 gelijkstellen van uren “paramedici”
Welke uren? BPT –uren afwijkingsuren GON –uren afwijkingsuren GON –ASS uren taak en functiedifferentiatie uren voorafname puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

122 tijdelijk andere opdracht (TAO)
Opgepast bij toewijzing aan vastbenoemde leerkrachten voor: afwijkingsuren afwijkingsuren GON –ASS ambten en uren voorafname puntenenveloppe Tijdelijk andere opdracht (TAO) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

123 “speciale” disciplines
Opgelet bij de aanwending in de disciplines orthopedagoog, psycholoog en arts aantal uren uit pakket ≠ aantal uren in EPD (Omz. PERS/2002/12 van 10 juli 2002) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

124 Aanwending globale puntenenveloppe
mogelijk aan te wenden ambten en uren: adjunct - directeur technisch adviseur coördinator (TAC) technisch adviseur (TA) bonusambt technisch adviseur coördinator opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

125 Aanwending globale puntenenveloppe
bonusambt technisch adviseur ondersteunend personeel lesuren taak en functiedifferentiatie (TFD) uren taak en functiedifferentiatie (TFD) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

126 Aanwending globale puntenenveloppe
voorafname puntenenveloppe: - directeur - adjunct – directeur - technisch adviseur coördinator - technisch adviseur - lesuren - uren opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

127 Plage -uren Enkel als die om organisatorische redenen noodzakelijk zijn en op een billijke en transparante wijze georganiseerd worden De algemene regels die het schoolbestuur hierbij zal hanteren wordt bij de voorbereiding van het schooljaar in elke school onderhandeld in de bevoegde organen opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

128 3. Administratieve handelingen van de school

129 in te sturen documenten en formulieren

130 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
formulier BuSO 1 manueel in te vullen voor de ziekenhuisscholen op 1 oktober en op 1 februari opleiding schoolsecretariaten

131 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
formulier BuSO 4 = lijst van niet -subsidieerbare of niet -financierbare ambtsbezigheden personeelsleden met ambten en uren waarvoor geen weddetoelagen gevraagd worden wordt altijd ingestuurd (vóór 8 november) toestand 1 september en aanvulling bij elke wijziging opleiding schoolsecretariaten

132 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
in te sturen bijlagen proces-verbaal raadpleging afvaardiging personeel en ouders PV (´s) ivm overeenkomst(en) van overdracht(en) van lesuren en/of uren en/of GOK -uren en/of GON-eenheden opleiding schoolsecretariaten

133 elektronische zendingen
Welke zijn belangrijk voor de omkadering? zending “geïntegreerd onderwijs” uiterlijk 8 oktober zending “internen”(internaten GO) binnen de twee weken na de geldende teldatum zending “aanwending middelen” opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

134 zending “aanwending middelen”
voor alle scholen de aanwending van de ambten en uren overdracht(en) van (les)uren naar een andere school opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

135 zending “aanwending middelen”
overdracht(en) van GOK -uren naar een andere BuSO -school overdracht(en) van GON-eenheden naar een BuSO -school Extra uren leraar van de scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

136 zending “aanwending middelen”
Wanneer? uiterlijk 8 november met de toestand vanaf 1 september bij wijzigingen in de aanwending vóór 1 februari dossierbeheerder altijd, vóór de zending, verwittigen! opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

137 zending “aanwending middelen”
bij wijzigingen in de aanwending na 1 februari geen nieuwe zending dossierbeheerder altijd verwittigen! opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

138 zending “aanwending middelen”
Opgepast, de nog aan te stellen uren zitten ook in de zending codes in bijlage 9 van de omzendbrief van 1 februari 2011 modelformulier BuSO 1 ter in bijlage 10 van de omzendbrief opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

139 zending “aanwending middelen”
Het schoolbeheerteam legt de gegevens van deze zending naast het elektronisch personeelsdossier (EPD) opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

140 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016
AFGESCHAFT formulier BUSO/PAR = berekeningswijze paramedisch in toepassing van protocolakkoord Coens-Steyaert formulier melding van internaatsgegevens enkel multifunctionele centra (MFC’s) opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar"

Verwante presentaties


Ads door Google