De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Doelstellingen Toelichting bij de omkadering in het buitengewoon secundair onderwijs

3 AgODi Inhoud opleiding schoolsecretariaten Omkadering BuSO Luik 1: berekeningen Luik 2: aanwending

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Schoolbeheerteam BuSO Coördinator BuSO: Tine Debruyne, tel , Groepschef SBT BuSO: Mieke Van de Casteele, tel ,

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Schoolbeheerteam BuSO Marion De Clercq, tel , Sanne Versmissen, tel , Nele Vanvaerenbergh, tel ,

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten Schoolbeheerteam BuSO  Mieke Van de Casteele  Marion De Clercq  Brussel vrij  Limburg 2 scholen  West-Vlaanderen GO+ 2 scholen  Antwerpen Off.  Brussel GO+Off  Vlaams-Brabant GO+Vrij  Oost-Vlaanderen volledig

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Schoolbeheerteam BuSO  Sanne Versmissen  Nele Vanvaerenbergh  Antwerpen GO+Vrij  Limburg (- 2 scholen)  West-Vlaanderen Vrij (- 2 scholen)

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten regelgeving  Codex van het secundair onderwijs  SO/2011/03(BuSO) van structuur en organisatie van het BuSO  SO/2011/01(BuSO) van omkadering van het BuSO opleiding schoolsecretariaten

9 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Luik 1: berekeningen

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten wanneer tellen (algemeen)?  Op 1 februari van het voorafgaand schooljaar (types BO BA, 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 9)  Gemiddelde aanwezigheid gedurende de periode van 12 maanden vòòr 1 februari van het voorafgaande schooljaar (type BO 5)

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten uitzonderingen teldatum  types BA, 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 9: op 1 oktober van het lopende schooljaar  type 5: gemiddelde aanwezigheid gedurende de eerste 30 dagen vanaf de openstelling van het type

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten wanneer?  Nieuwe school door programmatie of afsplitsing  3 opeenvolgende schooljaren

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten wanneer?  Oprichting nieuwe opleidingsvorm  Afschaffing opleidingsvorm  3 opeenvolgende schooljaren  eenmalig schooljaar OV volledig weg

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten wanneer?  omvorming opleidingsvorm  nieuwe school door fusie  nieuw type  1ste jaar en laatste jaar omvorming tussenliggende jaren op 1 februari  eenmalig

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten OPGEPAST De teldatum wordt ALTIJD op het geheel van de school toegepast

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten regelmatig ingeschreven leerling  ingeschreven in het type en de opleidingsvorm zoals vermeld in het inschrijvingsverslag (BO-attest) vanaf 1 september 2015: verslag  beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden  beantwoordt aan de overgangsvoorwaarden

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten regelmatig ingeschreven leerling  volgt regelmatig de activiteiten in functie van de opvoedingsbehoeften  voor type 5, ziekenhuisschool: Minimum vijf, al dan niet opeenvolgende dagen en per dag gemiddeld ten minste één lestijd gekregen

18 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Toelichting bij de berekeningen

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten ambt van directeur  altijd een voltijdse opdracht maar met of zonder onderwijsopdracht

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten ambt van directeur zonder onderwijsopdracht Op de geldende teldatum:  ten minste 72 regelmatig ingeschreven leerlingen  leerlingen opleidingsvormen 1 en 2 vermenigvuldigen met 1,33  GON-leerlingen tellen mee vanaf begeleiding van 10 leerlingen

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten ambt van directeur met onderwijsopdracht  onderwijsopdracht pro rata van 2 lesuren per volledige reeks van 9 leerlingen die ontbreken

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten ambt van directeur met onderwijsopdracht  2 lesuren  4 lesuren  6 lesuren  8 lesuren  10 lesuren  12 lesuren  14 lesuren  55 tot 63 leerlingen  46 tot 54 leerlingen  37 tot 45 leerlingen  28 tot 36 leerlingen  19 tot 27 leerlingen  10 tot 18 leerlingen  1 tot 9 leerlingen

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten ambt van teeltleider Voorwaarden:  Opleidingsvorm 3: 40 leerlingen in de opleidings -, kwalificatie- en integratiefase van de opleiding tuinbouwarbeider

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten ambt van teeltleider  Opleidingsvorm 4: 40 leerlingen in de 2 de en 3 de graad van het technisch en beroepsonderwijs van ten minste één van de structuuronderdelen landbouw, tuinbouw, landbouwtechnieken, tuinbouwtechnieken en paardrijden en -verzorgen, binnen het studiegebied land- en tuinbouw

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten ambt van teeltleider Specifiek aantal lesuren:  24 lesuren BGV in OV 3  29 lesuren PV, 2 de en 3 de graad OV 4

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten ambt van teeltleider  De specifieke lesuren blijven toegekend gedurende twee opeenvolgende schooljaren waarin de behoudsnorm niet wordt bereikt  Vanaf het daaropvolgende schooljaar wordt de toekenning stopgezet tot de oprichtingsnorm opnieuw wordt bereikt

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten ambt van beheerder internaat  één ambt per instituut en tehuis voor buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten berekening lesurenpakket  leerlingen vermenigvuldigen met wekelijks georganiseerde lesuren en delen door een richtgetal per type en opleidingsvorm (modelberekening BuSO 1bis als bijlage 6 van de omzendbrief van 1 februari 2011)

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten berekening lesurenpakket  berekenen tot 2 cijfers na de komma  lesurenpakket à 100% naar boven afronden  aanwendingspercentages: opleidingsvormen 1, 2 en 3:93,9 % opleidingsvorm 4100 %  eindtotaal na aanwendingspercentage naar beneden afronden BuSO 1bis  berekenen tot 2 cijfers na de komma  lesurenpakket à 100% naar boven afronden  aanwendingspercentages: opleidingsvormen 1, 2 en 3:93,9 % opleidingsvorm 4100 %  eindtotaal na aanwendingspercentage naar beneden afronden BuSO 1bis

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten berekening “paramedici” het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel in het buitengewoon secundair onderwijs en van het personeel van het internaat van het gemeenschapsonderwijs drie verschillende berekeningswijzen

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten berekening “paramedici”  BuSO 7bis-RI  BuSO RI  BuSO 7bis  instituten GO (school + internaat)  tehuizen GO (autonoom internaat)  alle andere BuSO ’s

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten op welke basis gebeurt de berekening?  regelmatige lln. op geldende teldatum  verblijfsregeling van de leerlingen  elektronische zending internaten GO  totaal van de berekening wordt naar beneden afgerond  aanwendingspercentage 100%  niet in type 5-scholen  GON-leerlingen tellen nooit mee

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten berekening “paramedici”  BuSO 7bis-RI (instituten) en BuSO RI (tehuizen) het urenpakket is de som van de producten bekomen door voor elk type en niveau van onderwijs het aantal interne/externe leerlingen te vermenigvuldigen met het overeenkomstig richtgetal (modelberekening BuSO 7bisRI en BuSO RI als bijlage 7 van de omzendbrief van 1 februari 2011)BuSO 7bisRI en BuSO RI

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten berekening “paramedici”  Het urenpakket voor het internaat bedraagt altijd ten minste 140 uren, ongeacht het aantal internen  Het urenpakket “slapende waak” = het aantal organieke voltijdse betrekkingen studiemeester - opvoeder internaat op 1 oktober vermenigvuldigd met 3,768 = (uren/36) x 3,768

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten berekening “paramedici”  BuSO 7bis Het urenpakket wordt berekend door de externe of ermee gelijkgestelde leerlingen, per type, te vermenigvuldigen met het richtgetal (modelberekening BuSO 7bis als bijlage 7 van de omzendbrief van 1 februari 2011)BuSO 7bis

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten punten ICT -coördinatie  Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003  Omzendbrief GD/2003/04 van 18 juli 2003

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten ICT -coördinatie  Aantal “gewogen” leerlingen X coëfficiënt * op de geldende teldatum * wegingsfactor BuSO - lln. = 1,25 BuSO - leerlingen X 1,25 = aantal “gewogen” BuSO - lln.

38 AgODi opleiding schoolsecretariaten ICT -coördinatie  Aantal “gewogen” leerlingen X coëfficiënt * coëfficiënt is 0,03969 = “gewogen” BuSO – lln. X 0,03969 = ICT - puntenenveloppe

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten ICT -coördinatie de ICT -puntenenveloppe enkel aanwendbaar mits samenwerkingsplatform

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten lesuren gelijke onderwijskansen (GOK)  Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009  Omzendbrief SO/2009/05(BuSO) van 7 juli 2009

41 AgODi opleiding schoolsecretariaten GOK  altijd berekend op 1 februari  voor de duur van drie schooljaren

42 AgODi opleiding schoolsecretariaten GOK  voorwaarden: - minstens 40% externe en semi-interne leerlingen type 1 en 3 die voldoen aan de gelijke kansenindicatoren - schooleigen visie uitschrijven rond gelijke onderwijskansen - positief inspectieverslag voorbije drie schooljaren

43 AgODi opleiding schoolsecretariaten GOK  gelijke kansenindicatoren - opleidingsgraad moeder - thuistaal

44 AgODi opleiding schoolsecretariaten GOK  vaststelling indicatoren “opleidingsgraad moeder” en “thuistaal” op grond van een schriftelijke verklaring op eer  indicator “thuistaal” komt enkel in aanmerking in combinatie met indicator “opleidingsgraad moeder”

45 AgODi opleiding schoolsecretariaten GOK  gewicht indicatoren: indicator “opleidingsgraad moeder” = 0,8 indicator “thuistaal” = 0,4

46 AgODi opleiding schoolsecretariaten GOK  het aantal uren wordt berekend op basis van enkele formules  minimaal 6 lesuren genereren om recht te hebben op GOK -lesuren  GOK - lesuren kunnen overgedragen worden naar een andere BuSO -school waar ze ook als GOK -lesuren moeten georganiseerd worden

47 AgODi opleiding schoolsecretariaten globale puntenenveloppe  Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009  Omzendbrief SO/2009/04(BuSO) van 3 juli berekening

48 AgODi opleiding schoolsecretariaten globale puntenenveloppe  berekening op geldende teldatum  is dezelfde in alle BuSO -scholen, ongeacht of ze deel uitmaken van een scholengemeenschap (SG) of niet

49 AgODi opleiding schoolsecretariaten globale puntenenveloppe  de uitkomsten van de vier onderdelen worden omgezet in punten en samengeteld - adjunct-directeur - TAC/TA - ondersteunend personeel - taak- en functiedifferentiatie

50 AgODi opleiding schoolsecretariaten globale puntenenveloppe  Welke BGV/PV -uren (op 1 februari) worden gebruikt voor de berekening TAC/TA? - lesuren BGV/PV (incl. afwijkingsuren) - BPT -uren BGV/PV uit pakket (incl. afw.) - BPT/AO -uren BGV uit pakket (incl. afw.) - BPT -uren BGV/PV uit klassendirectie - BPT/AO -uren BGV uit klassendirectie - GON -uren BGV/PV (incl. afw.)

51 AgODi opleiding schoolsecretariaten globale puntenenveloppe - GOK -uren BGV/PV - lesuren POAH BGV/PV - ICT -uren BGV/PV - ION -uren BGV/PV - lesuren taak- en functiedifferentiatie (TFD) BGV/PV - lesuren voorafname ptnenv. BGV/PV de uren klassenraad en klassendirectie komen hiervoor NIET in aanmerking

52 AgODi opleiding schoolsecretariaten globale puntenenveloppe  scholengemeenschap of niet? school maakt geen deel uit van een SG: dit is de globale puntenenveloppe die de school ter beschikking heeft of

53 AgODi opleiding schoolsecretariaten globale puntenenveloppe school behoort tot een SG: de globale puntenenveloppes van alle scholen die deel uitmaken van de SG, gewoon en buitengewoon, gaan naar de scholengemeenschap de verdeling gebeurt vanuit de scholengemeenschap

54 AgODi opleiding schoolsecretariaten globale puntenenveloppe resturen BGV, hoe berekenen? school, op 1 feb. 500 lesuren BGV/PV 500/210 = 2,…(2 X 210 = 420) hoeveel resturen? 500 – 420 = 80 resturen = 80/24 = 3,333 FT -equivalenten opleiding schoolsecretariaten

55 AgODi opleiding schoolsecretariaten geïntegreerd onderwijs (GON)  omzendbrief GD/2003/05 van 11 september 2003

56 AgODi opleiding schoolsecretariaten GON  samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs: voor leerlingen met handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden volgen les in gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs

57 AgODi opleiding schoolsecretariaten GON  op welk niveau? -kleuter -lager -secundair -hoger niet universitair  begeleiding kan -niveau - overschrijdend -net - overschrijdend

58 AgODi opleiding schoolsecretariaten GON  berekend op 1 oktober van het lopende schooljaar  elektronische zending van de GON - leerlingen in toepassing van de omzendbrief  de leerlingen die enkel begeleid worden met afwijkingsuren GON-ASS worden NIET opgenomen in de zending

59 AgODi opleiding schoolsecretariaten GON  Aard van de integratie * volledig of gedeeltelijk * permanent of tijdelijk

60 AgODi opleiding schoolsecretariaten GON -begeleiding

61 AgODi opleiding schoolsecretariaten GON -begeleiding *49 BuSO –scholen *begeleiden 4574 leerlingen *4559 leerlingen volledig/permanent *15 leerlingen volledig/tijdelijk

62 AgODi opleiding schoolsecretariaten Opgelet!  types BA, 1 en 8: voorafgaand jaar in BO van het desbetreffende type  types 4, 6 en 7 (uitzondering: kleuters) : 3de jaar matig = geen recht  Onmogelijke combinaties overeenkomst - type / niveau - type / aard en ernst van de handicap (bijlage 3 van de omzendbrief van 11september 2003)bijlage 3

63 AgODi opleiding schoolsecretariaten ION -lesuren  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003  Omzendbrief NO/2008/05 van 22 juli 2008

64 AgODi opleiding schoolsecretariaten ION  worden toegekend voor de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs  beperkt aantal leerlingen  5,5 lesuren per leerling

65 AgODi permanent en tijdelijk onderwijs aan huis  Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007  Omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22 juli 2005 opleiding schoolsecretariaten

66 AgODi opleiding schoolsecretariaten permanent onderwijs aan huis de inspectie brengt gunstig advies uit, voor één of meer schooljaren, na schriftelijke aanvraag van de betrokken personen de inspectie duidt de begeleidende BO - school aan 4 lesuren per week lesuren die niet kunnen overgedragen worden

67 AgODi opleiding schoolsecretariaten permanent onderwijs aan huis ode leerling komt in aanmerking voor de gewone financiering/subsidiëring owordt ingeschreven in een specifieke administratieve groep (AG per opleidingsvorm)

68 AgODi opleiding schoolsecretariaten tijdelijk onderwijs aan huis informatie is verplicht onderdeel van het schoolreglement aanbieden bij elke langdurige afwezigheid door ziekte, ongeval of moederschapsverlof

69 AgODi opleiding schoolsecretariaten tijdelijk onderwijs aan huis 4 lesuren per week afdeling schriftelijk op de hoogte brengen (per brief, of ) elektronische gegevenszending

70 AgODi opleiding schoolsecretariaten afwijkingsuren twee soorten afwijkingsuren:  extra lesuren en uren  extra lesuren en uren GON-ASS  Omzendbrief NO/2006/02 van 15 juni 2006

71 AgODi opleiding schoolsecretariaten extra lesuren en uren  omvatten een pakket lesuren en uren 0,475 % van het totaal pakket lesuren en uren, per net, van het voorafgaande schooljaar  aanvraag uiterlijk 15 september van het betrokken schooljaar

72 AgODi opleiding schoolsecretariaten extra lesuren en uren GON-ASS  om de bestaande GON - omkadering aan te vullen met het oog op de begeleiding van leerlingen met autismespectrumstoornis  aanvraag uiterlijk 15 mei van het voorafgaande schooljaar (voorbehoud OD 25)

73 AgODi opleiding schoolsecretariaten minderheidscursussen godsdienst/zedenleer  voornamelijk in het officieel onderwijs  buiten het lesurenpakket  het aantal lesuren van een minderheidscursus kan nooit hoger zijn dan aantal lesuren van de meerderheidscursus

74 AgODi opleiding schoolsecretariaten minderheidscursussen godsdienst/zedenleer Wijziging in de loop van het schooljaar nav in- en uitschrijvingen:  vermeerderen:nooit hoger dan de meerderheidscursus  verminderen, twee mogelijkheden:  vastbenoemde leerkracht, belast met pedagogische taken  niet -vastbenoemd, lesuren onmiddellijk in mindering opleiding schoolsecretariaten

75 AgODi opleiding schoolsecretariaten bijkomende uren  klassendirectie  klassenraad  bijscholing / begeleiding

76 AgODi opleiding schoolsecretariaten klassendirectie  Op de geldende teldatum, leerlingen gedeeld door 12 en afronden naar de dichtstbijzijnde eenheid (ook voorzien op de modelberekening BuSO 1bis) BuSO 1bis

77 AgODi opleiding schoolsecretariaten klassendirectie  titularis zijn van minimum F.T.-opdracht  uitzondering bij gebrek aan personeelsleden met een F.T.-opdracht aan personeelslid met een opdracht met ten minste één uur klassenraad (= H.T.-opdracht)

78 AgODi opleiding schoolsecretariaten klassenraad  één uur per week: titularis van minimum H.T.-opdracht  twee uren per week: titularis van minimum F.T.-opdracht  nooit meer dan twee uren in de opdracht  interimuren worden NOOIT in aanmerking genomen Opgepast indien leerkracht in meerdere secundaire scholen staat

79 AgODi opleiding schoolsecretariaten bijscholing / begeleiding  op 1 september titularis zijn van minimum F.T.-onderwijsopdracht  waarvan minimum 60% in BuSO  waarvan minimum 1 lesuur (BPT -uur of BPT/AO -uur) ASV/AV in de opdracht

80 AgODi opleiding schoolsecretariaten klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding  bij het toewijzen van de klassenraad, klassendirectie en/of bijscholing / begeleiding mag geen rekening gehouden worden met de opdrachten die het personeelslid ad interim uitoefent  Daarentegen mag ieder uur van een titularis bij afwezigheid vervangen worden

81 AgODi opleiding schoolsecretariaten klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding  voor het toewijzen van de uren klassenraad, klassendirectie en bijscholing/begeleiding worden de betrekkingen waarvan hij/zij vast benoemd titularis is en deze waarvan hij/zij tijdelijk titularis wordt (TAO), afzonderlijk beschouwd

82 AgODi opleiding schoolsecretariaten klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding Welke uren kunnen recht geven?  lesuren eigen lesurenpakket + minderheidscursus  BPT en BPT/AO - lesuren  lesuren overdracht van het vorige schooljaar  lesuren van het Schoolbestuur, binnen het net, van de scholengemeenschap  toegekende afwijkingslesuren

83 AgODi opleiding schoolsecretariaten klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding  GON -lesuren  toegekende afwijkingslesuren GON -ASS  GOK -lesuren  ICT -lesuren  lesuren taak en functiedifferentiatie  lesuren permanent onderwijs aan huis  ION –lesuren  lesuren voorafname puntenenveloppe

84 AgODi opleiding schoolsecretariaten Pauze

85 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Luik 2: aanwending

86 AgODi opleiding schoolsecretariaten Mogelijke overdrachten  lesuren binnen het eigen schoolbestuur  lesuren binnen de scholengemeenschap  lesuren en uren binnen het net  lesuren en uren naar het volgend schooljaar

87 AgODi opleiding schoolsecretariaten overdrachten “algemene” voorwaarden: - in overeenstemming met afspraken binnen de scholengemeenschap en, - onderhandeld in het lokaal comité - geen nieuwe of bijkomende TBSOB in de school die (les)uren afstaat (uitgezonderd LOC) opleiding schoolsecretariaten

88 AgODi opleiding schoolsecretariaten overdrachten - in de overgedragen (les)uren geen VB - in de zending “aanwending middelen” van de afstaande school als overdracht - melding aan betrokken SG waartoe de begunstigde school behoort - uiterlijk op 1 november van het lopende schooljaar opleiding schoolsecretariaten

89 AgODi opleiding schoolsecretariaten overdrachten - Ook GOK-uren en GON-eenheden kunnen overgedragen worden tussen scholen bijkomende voorwaarde: de overgedragen (les)uren moeten als respectievelijk GOK en GON aangewend worden opleiding schoolsecretariaten

90 AgODi opleiding schoolsecretariaten overdrachten  binnen het schoolbestuur: maximum 2 % gewoon sec en 3 % BO van de aanwendbare lesuren van het voorgaande schooljaar kunnen herverdeeld worden  lesuren binnen de scholengemeenschap  lesuren en/of uren binnen het net opleiding schoolsecretariaten

91 AgODi opleiding schoolsecretariaten overdrachten  lesuren en uren naar het volgend schooljaar max 2 % van het lopende schooljaar niet mogelijk indien toekenning van afwijkings(les)uren niet mogelijk voor GOK en GON opleiding schoolsecretariaten

92 AgODi opleiding schoolsecretariaten overdrachten  het aantal lesuren en uren naar het volgend schooljaar kan na 1 november niet vermeerderen maar, deze buffer kan na 1/11 nog altijd verminderen opleiding schoolsecretariaten

93 AgODi opleiding schoolsecretariaten overdrachten van de scholengemeenschap (SG) Extra uren leraar:  lesuren verdeeld over de verschillende SG  het aantal lesuren dat een SG krijgt is recht evenredig met het totaal “lesurenpakket” van de SG ten opzichte van het totaal “lesurenpakket” van alle SG samen  vermelden in de zending “aanwending middelen” als overdracht opleiding schoolsecretariaten

94 AgODi opleiding schoolsecretariaten overdracht van de scholengemeenschap (SG) andere overdracht:  vb. voorafname puntenenveloppe  vermelden in de zending “aanwending middelen” als aanwending (is NIET als overdracht) opleiding schoolsecretariaten

95 AgODi opleiding schoolsecretariaten bijzondere pedagogische taken  maximum 3 % BPT-uren geput uit het lesurenpakket en pakket “paramedici”  vallen buiten de 3 % - regel: - geput uit de klassendirectie - BPT/AO – uren - BPT modulair  mits akkoord van het lokaal comité kan de 3 % overschreden worden opleiding schoolsecretariaten

96 AgODi opleiding schoolsecretariaten Uren bijzondere pedagogische taken in de alternerende beroepsopleiding BPT/AO - uren worden aangewend als lesuren en/of begeleidingsuren Uitsluitend voor leerlingen in de alternerende beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten

97 AgODi opleiding schoolsecretariaten ambt van directeur  verplicht georganiseerd  steeds volledige betrekking  onderwijsopdracht in de eigen school -lesuren uit:lesurenpakket minderheidscursus GON -pakket - BPT- en BPT/AO- lesuren uit: lesurenpakket klassendirectie opleiding schoolsecretariaten

98 AgODi opleiding schoolsecretariaten ambt van directeur  De onderwijsopdracht van de directeur kan geen uren klassenraad en/of klassendirectie omvatten (maken integraal deel uit van de opdracht) opleiding schoolsecretariaten

99 AgODi opleiding schoolsecretariaten ambt van teeltleider  24 lesuren BGV in de opleidingsvorm 3 of  29 lesuren PV in de opleidingsvorm 4 (2 de en 3 de graad) genereert GEEN extra uren klassenraad opleiding schoolsecretariaten

100 AgODi opleiding schoolsecretariaten gelijkstellen van lesuren  Welke lesuren? BPT en BPT/AO – lesuren afwijkingslesuren klassenraad klassendirectie bijscholing/begeleiding GON –lesuren afwijkingslesuren GON -ASS opleiding schoolsecretariaten

101 AgODi opleiding schoolsecretariaten gelijkstellen van lesuren GOK –lesuren lesuren permanent onderwijs aan huis lesuren tijdelijk onderwijs aan huis ICT –lesuren ION –lesuren lesuren taak en functiedifferentiatie lesuren voorafname puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten

102 AgODi opleiding schoolsecretariaten tijdelijk andere opdracht (TAO) Opgepast bij toewijzing aan vastbenoemde leerkrachten voor: afwijkingslesuren afwijkingslesuren GON –ASS POAH en TOAH ICT ION lesuren voorafname puntenenveloppe  Tijdelijk andere opdracht (TAO) opleiding schoolsecretariaten

103 AgODi opleiding schoolsecretariaten tijdelijk andere opdracht (TAO) Opgepast  Personeelsleden die tijdelijk belast worden met een andere opdracht moeten die ook daadwerkelijk uitoefenen opleiding schoolsecretariaten

104 AgODi opleiding schoolsecretariaten aanwending bijkomende uren Opgepast  Bij toewijzing van klassenraad, klassendirectie en/of bijscholing/begeleiding  Geen rekening houden met de opdrachten die het personeelslid ad interim uitoefent opleiding schoolsecretariaten

105 AgODi opleiding schoolsecretariaten aanwending bijkomende uren Opgepast  de opdracht waarvoor het personeelslid vastbenoemd titularis is en die waarvan hij/zij tijdelijk titularis wordt, worden afzonderlijk beschouwd (TAO afzonderlijk) opleiding schoolsecretariaten

106 AgODi opleiding schoolsecretariaten aanwending bijkomende uren Opgepast  Bij personeelsleden die in de loop van het schooljaar vastbenoemd worden  Bij personeelsleden die in de loop van het schooljaar met pensioen gaan opleiding schoolsecretariaten

107 AgODi opleiding schoolsecretariaten aanwending bijkomende uren Opgepast  Maakt integraal deel uit van de opdracht van: directie ondersteunend personeel “paramedici” opleiding schoolsecretariaten

108 AgODi opleiding schoolsecretariaten voorbeelden Fulltime ASV = 22/22 Fulltime BGV = 24/24 opleiding schoolsecretariaten

109 AgODi Voorbeeld 1 titularis van 10 lesuren ASV de opdracht kan zijn: 10 ASV + 1/22 klassenraad = 11/22 opleiding schoolsecretariaten

110 AgODi Voorbeeld 2 titularis van 14 lesuren BGV de opdracht kan zijn: 14 BGV + 1/24 klassenraad = 15/24 opleiding schoolsecretariaten

111 AgODi Voorbeeld 3 titularis van 20 lesuren ASV de opdracht kan zijn: 20 ASV + 2/22 klassenraad = 22/22 opleiding schoolsecretariaten

112 AgODi Voorbeeld 4 titularis van 11/ /24 de opdracht kan zijn: 10 ASV + 1/22 klassenraad + 11 BGV + 1/24 klassenraad = 11/ /24 opleiding schoolsecretariaten

113 AgODi Voorbeeld 5 titularis van 11/ /24 de opdracht kan zijn: 9 ASV + 2/22 klassenraad + 12 BGV = 11/ /24 opleiding schoolsecretariaten

114 AgODi Voorbeeld 6 titularis van 11/ /24 de opdracht kan zijn: 9 ASV + 1/22 klassenraad + 1/22 bijscholing/begeleiding + 11 BGV + 1/24 klassenraad = 11/ /24 opleiding schoolsecretariaten

115 AgODi Voorbeeld 7 titularis van 11/ /24 de opdracht kan zijn: 8 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 bijscholing/begeleiding + 12 BGV = 11/ /24 opleiding schoolsecretariaten

116 AgODi Voorbeeld 8 titularis van 7/22 + interimaris van 4/22 de opdracht van 7/22 geeft GEEN recht op een bijkomend uur klassenraad de 4/22 interimuren komen immers niet in aanmerking om recht te geven op bijkomende uren opleiding schoolsecretariaten

117 AgODi Voorbeeld 9 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 18 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 klassendirectie + 1/22 bijsch./begeleiding Betrokkene wordt tijdelijk belast met 4/22 ICT (toestand 2) betrokkene presteert effectief: 14 ASV (T4) + 2/22 klassenraad (T4) + 1/22 klassendirectie (T4) + 1/22 bijsch./begeleiding (T4) + 4/22 ICT (T2) de interimaris presteert: 4 ASV (T1) opleiding schoolsecretariaten

118 AgODi Voorbeeld 10 /1 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 18 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 klassendirectie + 1/22 bijsch./begeleiding Betrokkene wordt tijdelijk belast met 11/24 BGV (toestand 2) 11/24 lesuren BGV geven recht op 1/24 klassenraad Dus niet TAO voor 11/24 BGV maar voor: 11/24 BGV + 1/24 klassenraad opleiding schoolsecretariaten

119 AgODi Voorbeeld 10 /2 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 18 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 klassendirectie + 1/22 bijsch./begeleiding Betrokkene wordt tijdelijk belast met 11/24 BGV (toestand 2) betrokkene presteert effectief: 8 lesuren ASV (T4) + 1/22 klassenraad (T4) + 1/22 klassendirectie (T4) + 1/22 bijsch./begeleiding (T4) + 11/24 lesuren BGV (T2) + 1/24 klassenraad (T2) De interimaris presteert: 10 lesuren ASV (T1) + 1/22 klassenraad (T1) opleiding schoolsecretariaten

120 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Aanwending “paramedici”

121 AgODi opleiding schoolsecretariaten gelijkstellen van uren “paramedici”  Welke uren? BPT –uren afwijkingsuren GON –uren afwijkingsuren GON –ASS uren taak en functiedifferentiatie uren voorafname puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten

122 AgODi opleiding schoolsecretariaten tijdelijk andere opdracht (TAO) Opgepast bij toewijzing aan vastbenoemde leerkrachten voor: afwijkingsuren afwijkingsuren GON –ASS ambten en uren voorafname puntenenveloppe  Tijdelijk andere opdracht (TAO) opleiding schoolsecretariaten

123 AgODi opleiding schoolsecretariaten “speciale” disciplines Opgelet bij de aanwending in de disciplines orthopedagoog, psycholoog en arts  aantal uren uit pakket ≠ aantal uren in EPD (Omz. PERS/2002/12 van 10 juli 2002) opleiding schoolsecretariaten

124 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanwending globale puntenenveloppe mogelijk aan te wenden ambten en uren:  adjunct - directeur  technisch adviseur coördinator (TAC)  technisch adviseur (TA)  bonusambt technisch adviseur coördinator opleiding schoolsecretariaten

125 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanwending globale puntenenveloppe  bonusambt technisch adviseur  ondersteunend personeel  lesuren taak en functiedifferentiatie (TFD)  uren taak en functiedifferentiatie (TFD) opleiding schoolsecretariaten

126 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanwending globale puntenenveloppe  voorafname puntenenveloppe: - directeur - adjunct – directeur - technisch adviseur coördinator - technisch adviseur - lesuren - uren opleiding schoolsecretariaten

127 AgODi opleiding schoolsecretariaten Plage -uren  Enkel als die om organisatorische redenen noodzakelijk zijn en op een billijke en transparante wijze georganiseerd worden  De algemene regels die het schoolbestuur hierbij zal hanteren wordt bij de voorbereiding van het schooljaar in elke school onderhandeld in de bevoegde organen opleiding schoolsecretariaten

128 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi 3. Administratieve handelingen van de school

129 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi in te sturen documenten en formulieren

130 AgODi opleiding schoolsecretariaten formulier BuSO 1  manueel in te vullen voor de ziekenhuisscholen op 1 oktober en op 1 februari

131 AgODi opleiding schoolsecretariaten formulier BuSO 4  = lijst van niet -subsidieerbare of niet - financierbare ambtsbezigheden personeelsleden met ambten en uren waarvoor geen weddetoelagen gevraagd wordenlijst  wordt altijd ingestuurd (vóór 8 november)  toestand 1 september en aanvulling bij elke wijziging

132 AgODi opleiding schoolsecretariaten in te sturen bijlagen  proces-verbaal raadpleging afvaardiging personeel en ouders  PV (´s) ivm overeenkomst(en) van overdracht(en) van lesuren en/of uren en/of GOK -uren en/of GON-eenheden

133 AgODi opleiding schoolsecretariaten elektronische zendingen Welke zijn belangrijk voor de omkadering?  zending “geïntegreerd onderwijs” uiterlijk 8 oktober  zending “internen”(internaten GO) binnen de twee weken na de geldende teldatum  zending “aanwending middelen” opleiding schoolsecretariaten

134 AgODi opleiding schoolsecretariaten zending “aanwending middelen”  voor alle scholen  de aanwending van de ambten en uren  overdracht(en) van (les)uren naar een andere school opleiding schoolsecretariaten

135 AgODi opleiding schoolsecretariaten zending “aanwending middelen”  overdracht(en) van GOK -uren naar een andere BuSO -school  overdracht(en) van GON-eenheden naar een BuSO -school  Extra uren leraar van de scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten

136 AgODi opleiding schoolsecretariaten zending “aanwending middelen” Wanneer?  uiterlijk 8 november met de toestand vanaf 1 september  bij wijzigingen in de aanwending vóór 1 februari dossierbeheerder altijd, vóór de zending, verwittigen! opleiding schoolsecretariaten

137 AgODi opleiding schoolsecretariaten zending “aanwending middelen”  bij wijzigingen in de aanwending na 1 februari geen nieuwe zending dossierbeheerder altijd verwittigen! opleiding schoolsecretariaten

138 AgODi opleiding schoolsecretariaten zending “aanwending middelen”  Opgepast, de nog aan te stellen uren zitten ook in de zending  codes in bijlage 9 van de omzendbrief van 1 februari 2011bijlage 9  modelformulier BuSO 1 ter in bijlage 10 van de omzendbriefBuSO 1 ter opleiding schoolsecretariaten

139 AgODi opleiding schoolsecretariaten zending “aanwending middelen”  Het schoolbeheerteam legt de gegevens van deze zending naast het elektronisch personeelsdossier (EPD) opleiding schoolsecretariaten

140 AgODi opleiding schoolsecretariaten AFGESCHAFT  formulier BUSO/PAR = berekeningswijze paramedisch in toepassing van protocolakkoord Coens-Steyaert  formulier melding van internaatsgegevens enkel multifunctionele centra (MFC’s)


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google