De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2012-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2012-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2012-2013

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Doelstellingen Toelichting bij de omkadering in het buitengewoon secundair onderwijs

3 www.agodi.be AgODi Inhoud opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Omkadering BuSO Luik 1: berekeningen Luik 2: aanwending

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Schoolbeheerteam BuSO Coördinator BuSO: Tine Debruyne, tel. 02-553.87.18, tine.debruyne@ond.vlaanderen.be

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Schoolbeheerteam BuSO U kunt steeds terecht bij de dossierbeheerder in uw schoolbeheerteam (SBT) Mieke Van de Casteele, tel. 02-553.87.40, annemarie.vandecasteele@ond.vlaanderen.be Marion De Clercq, tel. 02-553.88.86, marion.declercq@ond.vlaanderen.be Sanne Versmissen, tel. 02-553.88.72, sanne.versmissen@ond.vlaanderen.be

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Schoolbeheerteam BuSO  Mieke Van de Casteele  Marion De Clercq  Sanne Versmissen  Brussel vrij  Limburg volledig  West-Vlaanderen volledig  Antwerpen Off.  Brussel GO+Off  Vlaams-Brabant GO+Vrij  Oost-Vlaanderen volledig  Antwerpen GO+Vrij

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 regelgeving  Codex van het secundair onderwijs  SO/2011/03(BuSO) van 15 08 2011 structuur en organisatie van het BuSO  SO/2011/01(BuSO) van 01 02 2011 omkadering van het BuSO

8 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Luik 1: berekeningen

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.1. op welke datum wordt er geteld?  Op 1 februari van het voorafgaand schooljaar (types BO 1, 2, 3, 4, 6 en 7)  Gemiddelde aanwezigheid gedurende de periode van 12 maanden vòòr 1 februari van het voorafgaande schooljaar (type BO 5)

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.2. uitzonderingen op de teldatum  types 1, 2, 3, 4, 6 en 7: op 1 oktober van het lopende schooljaar  type 5: gemiddelde aanwezigheid gedurende de eerste 30 dagen vanaf de openstelling van het type

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 wanneer?  Nieuwe school  Oprichting nieuwe opleidingsvorm  Afschaffing opleidingsvorm  3 opeenvolgende schooljaren  eenmalig schooljaar OV volledig weg

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 wanneer?  omvorming opleidingsvorm  fusie  1ste jaar en laatste jaar omvorming tussenliggende jaren op 1 februari  Eenmalig

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 OPGEPAST De teldatum wordt ALTIJD op het geheel van de school toegepast

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.3. regelmatig ingeschreven leerling  ingeschreven in het type en de opleidingsvorm zoals vermeld in het inschrijvingsverslag (BO-attest)  beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden  beantwoordt aan de overgangsvoorwaarden

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 regelmatig ingeschreven leerling  volgt regelmatig de activiteiten in functie van de opvoedingsbehoeften  voor type 5, ziekenhuisschool: Minimum vijf, al dan niet opeenvolgende dagen en per dag gemiddeld ten minste één lestijd gekregen

16 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi 1.4. toelichting bij de berekeningen

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.1. ambt van directeur  altijd een voltijdse opdracht maar met of zonder onderwijsopdracht

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht Op de geldende teldatum:  ten minste 72 regelmatig ingeschreven leerlingen  leerlingen opleidingsvormen 1 en 2 vermenigvuldigen met 1,33  GON-leerlingen tellen mee vanaf begeleiding van 10 leerlingen

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ambt van directeur met onderwijsopdracht  onderwijsopdracht pro rata van 2 lesuren per volledige reeks van 9 leerlingen die ontbreken

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ambt van directeur met onderwijsopdracht  2 lesuren  4 lesuren  6 lesuren  8 lesuren  10 lesuren  12 lesuren  14 lesuren  55 tot 63 leerlingen  46 tot 54 leerlingen  37 tot 45 leerlingen  28 tot 36 leerlingen  19 tot 27 leerlingen  10 tot 18 leerlingen  1 tot 9 leerlingen

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.2. ambt van teeltleider Voorwaarden:  Opleidingsvorm 3: 40 leerlingen in de opleidings -, kwalificatie- en integratiefase van de opleiding tuinbouwarbeider

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ambt van teeltleider  Opleidingsvorm 4: 40 leerlingen in de 2 de en 3 de graad van het technisch en beroepsonderwijs van ten minste één van de structuuronderdelen landbouw, tuinbouw, landbouwtechnieken, tuinbouwtechnieken en paardrijden en -verzorgen, binnen het studiegebied land- en tuinbouw

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ambt van teeltleider Specifiek aantal lesuren:  24 lesuren BGV in OV 3  29 lesuren PV, 2 de en 3 de graad OV 4

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ambt van teeltleider  De specifieke lesuren blijven toegekend gedurende twee opeenvolgende schooljaren waarin de behoudsnorm niet wordt bereikt  Vanaf het daaropvolgende schooljaar wordt de toekenning stopgezet tot de oprichtingsnorm opnieuw wordt bereikt

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.3. ambt van beheerder internaat  één ambt per instituut en tehuis voor buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.4. berekening lesurenpakket  leerlingen vermenigvuldigen met wekelijks georganiseerde lesuren en delen door een richtgetal per type en opleidingsvorm (modelberekening BuSO 1bis als bijlage 9 van de omzendbrief van 1 februari 2011)

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 berekening lesurenpakket  berekenen tot 2 cijfers na de komma  lesurenpakket à 100% naar boven afronden  aanwendingspercentages: opleidingsvormen 1, 2 en 3:93,9 % opleidingsvorm 4100 %  eindtotaal na aanwendingspercentage naar beneden afronden BuSO 1bis  berekenen tot 2 cijfers na de komma  lesurenpakket à 100% naar boven afronden  aanwendingspercentages: opleidingsvormen 1, 2 en 3:93,9 % opleidingsvorm 4100 %  eindtotaal na aanwendingspercentage naar beneden afronden BuSO 1bis

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.5. berekening “paramedici” het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel in het buitengewoon secundair onderwijs en van het personeel van het internaat van het gemeenschapsonderwijs vier verschillende berekeningswijzen

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 berekening “paramedici”  BuSO 7bis-RI  BuSO RI  BuSO / par  BuSO 7bis  instituten GO (school + internaat)  tehuizen GO (autonoom internaat)  gesubsidieerd BuSO protocolakkoord Coens - Steyaert  alle andere BuSO ’s (o.a. met MFC)

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 op welke basis gebeurt de berekening?  regelmatige lln. op geldende teldatum  verblijfsregeling van de leerlingen  elektronische zending internaten GO  totaal van de berekening wordt naar beneden afgerond  aanwendingspercentage 100%  niet in type 5-scholen  GON-leerlingen tellen nooit mee

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 berekening “paramedici”  BuSO 7bis-RI (instituten) en BuSO RI (tehuizen) het urenpakket is de som van de producten bekomen door voor elk type en niveau van onderwijs het aantal interne/externe leerlingen te vermenigvuldigen met het overeenkomstig richtgetal (modelberekening BuSO 7bisRI en BuSO RI als bijlage 9 van de omzendbrief van 1 februari 2011)BuSO 7bisRI en BuSO RI

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 berekening “paramedici”  Het urenpakket voor het internaat bedraagt altijd ten minste 140 uren, ongeacht het aantal internen  Het urenpakket “slapende waak” = het aantal organieke voltijdse betrekkingen studiemeester - opvoeder internaat op 1 oktober vermenigvuldigd met 3,768 = (uren/36) x 3,768

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 berekening “paramedici”  BuSO / par (protocolakkoord Coens - Steyaert) er wordt rekening gehouden met de personeelsbezetting in de internaten en semi-internaten gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) (modelberekening BuSO/par als bijlage 9 van de omzendbrief van 1 februari 2011)

34 www.agodi.be AgODi berekening “paramedici”  een multifunctioneel centrum (MFC) is geen internaat of semi-internaat. Leerlingen die gebruik maken van de dienstverlening van een multifunctioneel centrum (MFC) zijn voor de berekening van de omkadering externe leerlingen, ongeacht de verleende zorgvorm opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 berekening “paramedici” Drie luiken:  pakket U4:type 4-leerlingen  pakket UE:externe leerlingen van de types 1, 2, 3, 6 en 7  pakket UI:(semi)-interne leerlingen van de types 1, 2, 3, 6 en 7 BuSOpar BuSOpar

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 berekening “paramedici”  BuSO 7bis Het urenpakket wordt berekend door de externe of ermee gelijkgestelde leerlingen, per type, te vermenigvuldigen met het richtgetal (modelberekening BuSO 7bis als bijlage 9 van de omzendbrief van 1 februari 2011)BuSO 7bis

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.6. punten ICT -coördinatie  Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003  Omzendbrief GD/2003/04 van 18 juli 2003

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ICT -coördinatie  Aantal “gewogen” leerlingen X coëfficiënt * op de geldende teldatum * wegingsfactor BuSO - lln. = 1,25 BuSO - leerlingen X 1,25 = aantal “gewogen” BuSO - lln.

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ICT -coördinatie  Aantal “gewogen” leerlingen X coëfficiënt * coëfficiënt is 0,03969 = “gewogen” BuSO – lln. X 0,03969 = ICT - puntenenveloppe

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ICT -coördinatie de ICT -puntenenveloppe enkel aanwendbaar mits samenwerkingsplatform

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.7. lesuren gelijke onderwijskansen (GOK)  Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009  Omzendbrief SO/2009/05(BuSO) van 7 juli 2009

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GOK  altijd berekend op 1 februari  voor de duur van drie schooljaren

43 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GOK  voorwaarden: - minstens 40% externe en semi-interne leerlingen type 1 en 3 die voldoen aan de gelijke kansenindicatoren - schooleigen visie uitschrijven rond gelijke onderwijskansen - positief inspectieverslag voorbije drie schooljaren

44 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GOK  gelijke kansenindicatoren - opleidingsgraad moeder - thuistaal

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GOK  vaststelling indicatoren “opleidingsgraad moeder” en “thuistaal” op grond van een schriftelijke verklaring op eer  indicator “thuistaal” komt enkel in aanmerking in combinatie met indicator “opleidingsgraad moeder”

46 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GOK  gewicht indicatoren: indicator “opleidingsgraad moeder” = 0,8 indicator “thuistaal” = 0,4

47 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GOK  het aantal uren wordt berekend op basis van enkele formules  minimaal 6 lesuren genereren om recht te hebben op GOK -lesuren  GOK - lesuren kunnen overgedragen worden naar een andere BuSO -school waar ze ook als GOK -lesuren moeten georganiseerd worden

48 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.8. globale puntenenveloppe  Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009  Omzendbrief SO/2009/04(BuSO) van 3 juli 2009 - berekening

49 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 globale puntenenveloppe  berekening op geldende teldatum  is dezelfde in alle BuSO -scholen, ongeacht of ze deel uitmaken van een scholengemeenschap (SG) of niet

50 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 globale puntenenveloppe  de uitkomsten van de vier onderdelen worden omgezet in punten en samengeteld - adjunct-directeur - TAC/TA - ondersteunend personeel - taak- en functiedifferentiatie

51 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 globale puntenenveloppe  Welke BGV/PV -uren (op 1 februari) worden gebruikt voor de berekening TAC/TA? - lesuren BGV/PV (incl. afwijkingsuren) - BPT -uren BGV/PV uit pakket (incl. afw.) - BPT/AO -uren BGV uit pakket (incl. afw.) - BPT -uren BGV/PV uit klassendirectie - BPT/AO -uren BGV uit klassendirectie - GON -uren BGV/PV (incl. afw.)

52 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 globale puntenenveloppe - GOK -uren BGV/PV - lesuren POAH BGV/PV - ICT -uren BGV/PV - ION -uren BGV/PV - lesuren taak- en functiedifferentiatie (TFD) BGV/PV - lesuren voorafname ptnenv. BGV/PV de uren klassenraad en klassendirectie komen hiervoor NIET in aanmerking

53 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 globale puntenenveloppe  scholengemeenschap of niet? school maakt geen deel uit van een SG: dit is de globale puntenenveloppe die de school ter beschikking heeft of

54 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 globale puntenenveloppe school behoort tot een SG: de globale puntenenveloppes van alle scholen die deel uitmaken van de SG, gewoon en buitengewoon, gaan naar de scholengemeenschap de verdeling gebeurt vanuit de scholengemeenschap

55 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 globale puntenenveloppe resturen BGV, hoe berekenen? school, op 1 feb. 500 lesuren BGV/PV 500/210 = 2,…(2 X 210 = 420) hoeveel resturen? 500 – 420 = 80 resturen = 80/24 = 3,333 FT -equivalenten

56 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.9. geïntegreerd onderwijs (GON)  omzendbrief GD/2003/05 van 11 september 2003

57 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON  samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs: voor leerlingen met handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden volgen les in gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs

58 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON  op welk niveau? -kleuter -lager -secundair -hoger niet universitair  begeleiding kan -niveau - overschrijdend -net - overschrijdend

59 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON  berekend op 1 oktober van het lopende schooljaar  elektronische zending van de GON - leerlingen in toepassing van de omzendbrief  de leerlingen die enkel begeleid worden met afwijkingsuren GON-ASS worden NIET opgenomen in de zending

60 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON  Aard van de integratie * volledig of gedeeltelijk * permanent of tijdelijk

61 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON -begeleiding 2012-2013

62 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON -begeleiding 2012-2013 *42 BuSO -scholen *begeleiden 3969 leerlingen

63 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON -begeleiding 2012-2013 * 3959 leerlingen volledig/permanent * 10 leerlingen volledig/tijdelijk

64 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON -begeleiding 2012-2013

65 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 GON -begeleiding 2012-2013

66 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Opgelet!  types 1, 3 en 8: voorafgaand jaar in BO van het desbetreffende type  types 4, 6 en 7 (uitzondering: kleuters) : 3de jaar matig = geen recht  Onmogelijke combinaties overeenkomst - type / niveau - type / aard en ernst van de handicap (bijlage 3 van de omzendbrief van 11september 2003)bijlage 3

67 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.10. ION -lesuren  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003  Omzendbrief NO/2008/05 van 22 juli 2008

68 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ION  worden toegekend voor de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs  beperkt aantal leerlingen (iets meer dan 100)  5,5 lesuren per leerling

69 www.agodi.be AgODi 1.4.11. permanent en tijdelijk onderwijs aan huis  Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007  Omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22 juli 2005 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

70 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.11.1. permanent onderwijs aan huis  POAH de CABO brengt gunstig advies uit, voor één of meer schooljaren, na schriftelijke aanvraag van de betrokken personen de CABO duidt de begeleidende BO - school aan 4 lesuren per week lesuren die niet kunnen overgedragen worden

71 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.11.1. permanent onderwijs aan huis  POAH de CABO brengt gunstig advies uit, voor één of meer schooljaren, na schriftelijke aanvraag van de betrokken personen de CABO duidt de begeleidende BO - school aan 4 lesuren per week lesuren die niet kunnen overgedragen worden

72 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 permanent onderwijs aan huis ode leerling komt in aanmerking voor de gewone financiering/subsidiëring owordt ingeschreven in een specifieke administratieve groep

73 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.11.2. tijdelijk onderwijs aan huis  TOAH informatie over TOAH is verplicht onderdeel van het schoolreglement 4 lesuren per week bevoegde verificateur schriftelijk op de hoogte brengen (brief, e-mail …) elektronische gegevenszending

74 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.12. afwijkingsuren twee soorten afwijkingsuren:  extra lesuren en uren  extra lesuren en uren GON-ASS  Omzendbrief NO/2006/02 van 15 juni 2006

75 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.12.1. extra lesuren en uren  omvatten een pakket lesuren en uren 0,475 % van het totaal pakket lesuren en uren, per net, van het voorafgaande schooljaar  aanvraag uiterlijk 15 september van het betrokken schooljaar

76 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.12.2. extra lesuren en uren GON-ASS  om de bestaande GON - omkadering aan te vullen met het oog op de begeleiding van leerlingen met autismespectrumstoornis  aanvraag uiterlijk 15 juni van het voorafgaande schooljaar

77 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.13. minderheidscursussen godsdienst/zedenleer  voornamelijk in het officieel onderwijs  buiten het lesurenpakket  het aantal lesuren van een minderheidscursus kan nooit hoger zijn dan aantal lesuren van de meerderheidscursus

78 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 minderheidscursussen godsdienst/zedenleer Wijziging in de loop van het schooljaar nav in- en uitschrijvingen:  vermeerderen:nooit hoger dan de meerderheidscursus  verminderen, twee mogelijkheden:  vastbenoemde leerkracht, belast met pedagogische taken  niet -vastbenoemd, lesuren onmiddellijk in mindering

79 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.14. bijkomende uren  klassendirectie  klassenraad  bijscholing / begeleiding

80 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.14.1. klassendirectie  Op de geldende teldatum, leerlingen gedeeld door 12 en afronden naar de dichtstbijzijnde eenheid (ook voorzien op de modelberekening BuSO 1bis) BuSO 1bis

81 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 klassendirectie  titularis zijn van minimum F.T.-opdracht  uitzondering bij gebrek aan personeelsleden met een F.T.-opdracht aan personeelslid met een opdracht met ten minste één uur klassenraad (= H.T.-opdracht)

82 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.14.2. klassenraad  één uur per week: titularis van minimum H.T.-opdracht  twee uren per week: titularis van minimum F.T.-opdracht  nooit meer dan twee uren in de opdracht  interimuren worden NOOIT in aanmerking genomen Opgepast indien leerkracht in meerdere secundaire scholen staat

83 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 1.4.14.3. bijscholing / begeleiding  op 1 september titularis zijn van minimum F.T.-onderwijsopdracht  waarvan minimum 60% in BuSO  waarvan minimum 1 lesuur (BPT -uur of BPT/AO -uur) ASV/AV in de opdracht

84 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding  bij het toewijzen van de klassenraad, klassendirectie en/of bijscholing / begeleiding mag geen rekening gehouden worden met de opdrachten die het personeelslid ad interim uitoefent  Daarentegen mag ieder uur van een titularis bij afwezigheid vervangen worden

85 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding  voor het toewijzen van de uren klassenraad, klassendirectie en bijscholing/begeleiding worden de betrekkingen waarvan hij/zij vast benoemd titularis is en deze waarvan hij/zij tijdelijk titularis wordt (TAO), afzonderlijk beschouwd

86 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding Welke uren kunnen recht geven?  lesuren eigen lesurenpakket + minderheidscursus  BPT en BPT/AO - lesuren  lesuren overdracht van het vorige schooljaar  lesuren van het Schoolbestuur, binnen het net, van de scholengemeenschap  toegekende afwijkingslesuren

87 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding  GON -lesuren  toegekende afwijkingslesuren GON -ASS  GOK -lesuren  ICT -lesuren  lesuren taak en functiedifferentiatie  lesuren permanent onderwijs aan huis  ION –lesuren  lesuren voorafname puntenenveloppe

88 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Pauze

89 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Luik 2: aanwending

90 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.1. overdrachten  andere secundaire school binnen het net  andere secundaire school binnen het eigen schoolbestuur  van en binnen de scholengemeenschap  naar het volgend schooljaar  uiterlijk op 1 november van het lopende schooljaar

91 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.1.1.overdrachten binnen het net  geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) in de school die (les)uren afstaat  in de overgedragen (les)uren geen vaste benoemingen  vermelden in de zending “aanwending middelen” van de afstaande school als overdracht

92 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.1.2.overdrachten binnen het schoolbestuur  maximum 2 %  geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) in de school die lesuren afstaat  in de overgedragen lesuren geen vaste benoemingen  vermelden in de zending “aanwending middelen” van de afstaande school als overdracht

93 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.1.3.overdrachten van de scholengemeenschap (SG) 2.1.3.1. Extra uren leraar:  20.000 lesuren verdeeld over de verschillende SG  het aantal lesuren dat een SG krijgt is recht evenredig met het totaal “lesurenpakket” van de SG ten opzichte van het totaal “lesurenpakket” van alle SG samen  vermelden in de zending “aanwending middelen” als overdracht

94 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 overdrachten van de scholengemeenschap (SG) 2.1.3.2. andere overdracht:  vb. voorafname puntenenveloppe  vermelden in de zending “aanwending middelen” als aanwending (is GEEN overdracht)

95 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 overdrachten van de scholengemeenschap (SG) 2.1.3.3. overdracht binnen de SG:  zelfde voorwaarden als overdrachten binnen het net  vermelden in de zending “aanwending middelen” van de afstaande school als overdracht

96 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 overdrachten van de scholengemeenschap (SG)  elke overdracht moet in overeenstemming zijn met de afspraken binnen de SG  onderhandeling in het lokaal comité is verplicht

97 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.5.4.overdrachten naar het volgend schooljaar (les)uren:  maximum 2 %  geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB)  vermelden in de zending “aanwending middelen” als overdracht Niet tegelijkertijd (les)uren bij afwijking

98 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.2. uren bijzondere pedagogische taken  BPT - uren onderwijzend - uit het lesurenpakket (maximum 3 %) - uit pakket uren klassendirectie  BPT - uren “paramedici” (maximum 3 %)

99 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 BPT - uren  mits akkoord van het lokaal comité kan de 3 % overschreden worden  vallen buiten de 3 % - regel: - BPT – uren geput uit de klassendirectie - BPT/AO – uren

100 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 BPT - uren  BPT - uren onderwijzend kunnen NIET overgeheveld worden naar paramedisch personeel  BPT - uren “paramedici” kunnen NIET overgeheveld worden naar onderwijzend personeel

101 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.3. Uren bijzondere pedagogische taken in de alternerende beroepsopleiding BPT/AO - uren worden aangewend als lesuren en/of begeleidingsuren Uitsluitend voor leerlingen in de alternerende beroepsopleiding

102 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.4. ambt van directeur  Verplicht georganiseerd  Steeds volledige betrekking  Onderwijsopdracht in de eigen school -lesuren uit:lesurenpakket minderheidscursus GON -pakket - BPT- en BPT/AO- lesuren uit: lesurenpakket klassendirectie

103 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 ambt van directeur  De onderwijsopdracht van de directeur kan geen uren klassenraad en/of klassendirectie omvatten (maken integraal deel uit van de opdracht)

104 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.5. ambt van teeltleider  24 lesuren BGV in de opleidingsvorm 3 of  29 lesuren PV in de opleidingsvorm 4 (2 de en 3 de graad) genereert GEEN extra uren klassenraad

105 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.6.1. gelijkstellen van lesuren  Welke lesuren? BPT en BPT/AO – lesuren afwijkingslesuren klassenraad klassendirectie bijscholing/begeleiding GON –lesuren afwijkingslesuren GON -ASS

106 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 gelijkstellen van lesuren GOK –lesuren lesuren permanent onderwijs aan huis lesuren tijdelijk onderwijs aan huis ICT –lesuren ION –lesuren lesuren taak en functiedifferentiatie lesuren voorafname puntenenveloppe

107 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.6.2. tijdelijk andere opdracht (TAO) Opgepast bij toewijzing aan vastbenoemde leerkrachten voor: afwijkingslesuren afwijkingslesuren GON –ASS POAH en TOAH ICT ION lesuren voorafname puntenenveloppe  Tijdelijk andere opdracht (TAO)

108 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 tijdelijk andere opdracht (TAO) Opgepast  Personeelsleden die tijdelijk belast worden met een andere opdracht moeten die ook daadwerkelijk uitoefenen

109 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.6.3. aanwending bijkomende uren Opgepast  Bij toewijzing van klassenraad, klassendirectie en/of bijscholing/begeleiding  Geen rekening houden met de opdrachten die het personeelslid ad interim uitoefent

110 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 aanwending bijkomende uren Opgepast  de opdracht waarvoor het personeelslid vastbenoemd titularis is en die waarvan hij/zij tijdelijk titularis wordt, worden afzonderlijk beschouwd (TAO afzonderlijk)

111 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 aanwending bijkomende uren Opgepast  Maakt integraal deel uit van de opdracht van: directie ondersteunend personeel “paramedici”

112 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 voorbeelden Fulltime ASV = 22/22 Fulltime BGV = 24/24

113 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 1 titularis van 10 lesuren ASV de opdracht kan zijn: 10 ASV + 1/22 klassenraad = 11/22

114 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 2 titularis van 14 lesuren BGV de opdracht kan zijn: 14 BGV + 1/24 klassenraad = 15/24

115 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 3 titularis van 20 lesuren ASV de opdracht kan zijn: 20 ASV + 2/22 klassenraad = 22/22

116 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 4 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 10 ASV + 1/22 klassenraad + 11 BGV + 1/24 klassenraad = 11/22 + 12/24

117 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 5 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 9 ASV + 2/22 klassenraad + 12 BGV = 11/22 + 12/24

118 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 6 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 9 ASV + 1/22 klassenraad + 1/22 bijscholing/begeleiding + 11 BGV + 1/24 klassenraad = 11/22 + 12/24

119 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 7 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 8 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 bijscholing/begeleiding + 12 BGV = 11/22 + 12/24

120 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 8 titularis van 7/22 + interimaris van 4/22 de opdracht van 7/22 geeft GEEN recht op een bijkomend uur klassenraad de 4/22 interimuren komen immers niet in aanmerking om recht te geven op bijkomende uren

121 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 9 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 18 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 klassendirectie + 1/22 bijsch./begeleiding Betrokkene wordt tijdelijk belast met 4/22 ICT (toestand 2) betrokkene presteert effectief: 14 ASV (T4) + 2/22 klassenraad (T4) + 1/22 klassendirectie (T4) + 1/22 bijsch./begeleiding (T4) + 4/22 ICT (T2) de interimaris presteert: 4 ASV (T1)

122 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 10 /1 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 18 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 klassendirectie + 1/22 bijsch./begeleiding Betrokkene wordt tijdelijk belast met 11/24 BGV (toestand 2) 11/24 lesuren BGV geven recht op 1/24 klassenraad Dus niet TAO voor 11/24 BGV maar voor: 11/24 BGV + 1/24 klassenraad

123 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 10 /2 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 18 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 klassendirectie + 1/22 bijsch./begeleiding Betrokkene wordt tijdelijk belast met 11/24 BGV (toestand 2) betrokkene presteert effectief: 8 lesuren ASV (T4) + 1/22 klassenraad (T4) + 1/22 klassendirectie (T4) + 1/22 bijsch./begeleiding (T4) + 11/24 lesuren BGV (T2) + 1/24 klassenraad (T2) De interimaris presteert: 10 lesuren ASV (T1) + 1/22 klassenraad (T1)

124 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.7.1. gelijkstellen van uren  Welke uren “paramedici”? BPT –uren afwijkingsuren GON –uren afwijkingsuren GON –ASS uren taak en functiedifferentiatie uren voorafname puntenenveloppe

125 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.7.2. tijdelijk andere opdracht (TAO) Opgepast bij toewijzing aan vastbenoemde leerkrachten voor: afwijkingsuren afwijkingsuren GON –ASS ambten en uren voorafname puntenenveloppe  Tijdelijk andere opdracht (TAO)

126 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.7.3. “speciale” disciplines Opgelet bij de aanwending in de disciplines orthopedagoog, psycholoog en arts  aantal uren uit pakket ≠ aantal uren in EPD (Omz. PERS/2002/12 van 10 juli 2002)

127 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.8. Aanwending globale puntenenveloppe mogelijk aan te wenden ambten en uren:  adjunct - directeur  technisch adviseur coördinator (TAC)  technisch adviseur (TA)  bonusambt technisch adviseur coördinator

128 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Aanwending globale puntenenveloppe  bonusambt technisch adviseur  ondersteunend personeel  lesuren taak en functiedifferentiatie (TFD)  uren taak en functiedifferentiatie (TFD)

129 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 Aanwending globale puntenenveloppe  voorafname puntenenveloppe: - directeur - adjunct – directeur - technisch adviseur coördinator - technisch adviseur - lesuren - uren

130 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2.9. Plage -uren  Enkel als die om organisatorische redenen noodzakelijk zijn en op een billijke en transparante wijze georganiseerd worden  De algemene regels die het schoolbestuur hierbij zal hanteren wordt bij de voorbereiding van het schooljaar in elke school onderhandeld in de bevoegde organen

131 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi 3. Administratieve handelingen van de school

132 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi 3.1. in te sturen documenten en formulieren

133 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 3.1.1. formulier BuSO 1  manueel in te vullen voor de ziekenhuisscholen op 1 oktober en op 1 februari  elektronische zending leerlingen op 1 oktober => uitprint SBT - controle rationalisatie of programmatie - leerplichtcontrole - eventueel omkadering op 1 februari terugzending door SBT =elektronische zending lln. op 1 oktober + alle in- en uitschrijvingen tot 1 februari - meestal omkadering

134 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 3.1.2. formulier “Melding van de internaatsgegevens …”  Uitsluitend bij berekening BuSO par formulier internaatsgegevens op de geldende teldatum (verblijfsregelingen I en SI)  in te sturen binnen de 2 weken na de teldatum

135 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 3.1.3. formulier BuSO 4  = lijst van niet -subsidieerbare of niet - financierbare ambtsbezigheden personeelsleden met ambten en uren waarvoor geen weddetoelagen gevraagd worden  wordt altijd ingestuurd (vóór 8 november)  toestand 1 september en aanvulling bij elke wijziging

136 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 in te sturen bijlagen  3.1.4. proces-verbaal raadpleging afvaardiging personeel en ouders  3.1.5. PV (´s) ivm overeenkomst(en) van overdracht(en) van lesuren en/of uren en/of GOK -uren en/of punten

137 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 (semi)-internaten  (semi)-internaten vullen een formulier BKL-VLAFO in op de geldende teldatum (berekening “paramedici” – BuSO par)

138 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 3.2. elektronische zendingen Welke zijn belangrijk voor de omkadering?  3.2.1. zending “1 ste schooldag van oktober” uiterlijk 8 oktober  3.2.2. zending “geïntegreerd onderwijs” uiterlijk 8 oktober  3.2.3. zendingen “in- en uitschrijvingen” vanaf de 2 de schooldag van oktober binnen de twee weken van de in- of uitschrijving

139 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 elektronische zendingen  3.2.4. zending “internen”(internaten GO) binnen de twee weken na de geldende teldatum  3.2.5. zending “leerlingenkenmerken” bij wijziging of aanvulling voor leerlingen type 1 en 3  3.2.6. zending “aanwending middelen”

140 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 3.2.6. zending “aanwending middelen”  voor alle scholen  de aanwending van de ambten en uren  overdracht(en) van (les)uren naar een andere school  overdracht(en) van GOK -uren naar een andere BuSO -school

141 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 zending “aanwending middelen”  overdracht(en) van resturen BGV naar een BuSO -school  overdracht(en) van FT -equivalenten BGV naar een “andere” secundaire school  Extra uren leraar van de scholengemeenschap

142 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 zending “aanwending middelen” Wanneer?  uiterlijk 8 november met de toestand vanaf 1 september  bij wijzigingen in de aanwending vóór 1 februari dossierbeheerder altijd, vóór de zending, verwittigen!

143 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 zending “aanwending middelen”  bij wijzigingen in de aanwending na 1 februari geen nieuwe zending dossierbeheerder altijd verwittigen!

144 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 zending “aanwending middelen”  Opgepast, de nog aan te stellen uren zitten ook in de zending  codes in bijlage 11 van de omzendbrief van 1 februari 2011bijlage 11  modelformulier BuSO 1 ter in bijlage 12 van de omzendbriefBuSO 1 ter

145 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 zending “aanwending middelen”  Het schoolbeheerteam legt de gegevens van deze zending naast het elektronisch personeelsdossier (EPD)

146 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 3.3. niet te vergeten wijzigingen  formulier BuSO 8 = melding vestigingsplaatsen wordt slechts ingevuld indien er wijzigingen zijn ten opzichte van het voorgaande schooljaar indien programmatie: vóór 1 mei voorgaande schooljaar (bijlage SO/2006/03 (Buso) van 4 mei 2006 – rationalisatie en programmatie)

147 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 niet te vergeten wijzigingen  formulier BuSO 8 bis = extra- murale BGV –activiteiten afgeschaft (leren en werken)

148 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 niet te vergeten wijzigingen  verklaring over de aanvraag van weddetoelagen in het BuSO (enkel voor het gesubsidieerd onderwijs) afgeschaft


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2012-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google