De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe regelgeving Gaat in vanaf 01/09/12

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe regelgeving Gaat in vanaf 01/09/12"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe regelgeving Gaat in vanaf 01/09/12
omkaderingsdecreet Nieuwe regelgeving Gaat in vanaf 01/09/12

2 Principes omkaderingsdecreet
Eénzelfde lestijdenschaal voor kleuter- en lager onderwijs… Kleuters op zelfde niveau als lager = opwaardering ! Integratie GOK-middelen in gewone omkadering… Geen aparte lestijdenschaal meer voor GOK Geen apart werkplan meer voor GOK maar toevoegen bij het schoolwerkplan ( blijft wel controlemateriaal)

3 SES-lestijden= socio economische status
GOK wordt vervangen door SES-lestijden, die IN het pakket zitten : Moeder geen getuigschrift secundair ond. Per 4 kdn 1 lestijd Thuistaal verschillend van schooltaal Per 3 kdn 1 lestijd Ouders recht op schooltoelage Per 8 kdn 1 lestijd Vanaf de eerste leerling toekennen ltn

4 Lestijden LO Lestijden lich. Opv. Komen uit het pakket
Er komt een waarborgregeling die moet onderhandeld worden binnen het LOC

5 Begeleidende maatregelen
Bijkomend geld 51 miljoen euro extra Herschikkingen : Afromen van de lestijdenschalen : ltn x 0,9716 ! Aparte telling vestigingsplaatsen : Vroeger : 2 km van hoofdschool langs de weg. Nu : 1,5 km van dichtstbijzijnde school van hetzelfde net, in vogelvlucht. Instaplestijden : Instapdata blijven maar: Lestijden pas inrichten van na de krokusvakantie ! Afschaffen aparte bijkomende ltn LO

6 Bijkomende maatregelen
Leerling-ratio (additionele lestijden) Mag maximaal 18,5 zijn ! = per 18,5 leerlingen 1 leerkracht in de school = niet : klassen die beperkt worden tot 18,5 lln ! Er is ook nog een zorgteam, turnleerkrachten,… Scholen die er boven zitten krijgen een aanpassing Sociale overgangsmaatregel Voor ‘verliezende scholen’ Extra lestijden gedurende de volgende 3j. Uitdovend karakter Gebaseerd om leerling-ratio

7 Varia Leerlingkenmerken :
Hier gelden andere kenmerken dan bij het inschrijvingsdecreet ! Thuistaal + diploma moeder = verklaring op eer bij inschrijving Schooltoelage = gegevens departement

8 Omkadering in SR Best vermelden dat sommige gegevens bij inschrijving opgevraagd worden omdat ze nodig zijn voor de inschrijvingsreglementen! ze nodig zijn voor de SES-lestijden! Wat en hoe ? Thuistaal + diploma moeder : verklaring op eer. Schooltoelage : bewijs (overschrijving OF strookje ziekenfonds) Voor de andere zaken : attest.

9 VARIA Best via eigen kanalen communiceren dat leerling-ratio van 18,5 niet hetzelfde is als klassen van 18 of 19 leerlingen ! NOG VRAGEN ????


Download ppt "Nieuwe regelgeving Gaat in vanaf 01/09/12"

Verwante presentaties


Ads door Google