De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Globale puntenenveloppe

Verwante presentaties


Presentatie over: "Globale puntenenveloppe"— Transcript van de presentatie:

1 Globale puntenenveloppe
Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar Lise Van Proeyen – Veerle Merckaert Inge De Luyck

2 Opleiding voor schoolsecretariaten
Schooljaar Inhoud Deel 1: Berekening van de globale puntenenveloppe Deel 2: Aanwending van de globale puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten

3 Opleiding voor schoolsecretariaten
Schooljaar Vooraf opleiding schoolsecretariaten

4 Berekening van de globale puntenenveloppe
Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar Berekening van de globale puntenenveloppe Algemeen Parameters Adjunct-directeur Coördinator DBSO Ondersteunend personeel SO en BuSO organiek Ondersteunend personeel forfaitair Taak- en functiedifferentiatie Technisch adviseur en technisch adviseur coördinator Voorbeeld Meer info? opleiding schoolsecretariaten

5 SBT WS Algemeen Punten adjunct directeur Punten TA/TAC
Punten coördinator DBSO Punten TFD Punten ondersteunend personeel SO en BuSO Punten ondersteunend personeel forfaitair TOTAAL AANTAL PUNTEN Punten adjunct directeur WS Punten TA/TAC Punten coördinator DBSO Punten TFD Punten ondersteunend personeel SO en BuSO Punten ondersteunend personeel forfaitair opleiding schoolsecretariaten

6 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Algemeen Toegekend aan de scholengemeenschap school niet in een scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Parameters Aantal leerlingen op teldag Aantal uren-leraar in het gewoon SO Al dan niet GOK-uren Uren PV en BGV op 1 februari opleiding schoolsecretariaten

8 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Adjunct-directeur SO: 120 punten per 600 leerlingen BuSO: 120 punten bij minstens 300 leerlingen Behoudsnormen liggen iets lager Gedoogperiode van 2 jaar opleiding schoolsecretariaten

9 Aantal leerlingen op teldag Aantal punten voor adjunct-directeur
voorbeeld SO Schooljaar Aantal leerlingen op teldag Aantal punten voor adjunct-directeur 400 0 x 120 580 610 510 opleiding schoolsecretariaten

10 Opleiding voor schoolsecretariaten
Schooljaar voorbeeld SO Schooljaar Aantal leerlingen op teldag Aantal punten voor adjunct-directeur 400 0 x 120 580 610 1 x 120 510 Dus ook het verleden is belangrijk! opleiding schoolsecretariaten

11 Opleiding voor schoolsecretariaten
Schooljaar voorbeeld SO Schooljaar Aantal leerlingen op teldag Aantal punten voor adjunct-directeur 400 0 x 120 580 610 1 x 120 510 Dus ook het verleden is belangrijk! opleiding schoolsecretariaten

12 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Coördinator DBSO 120 punten per niet-autonoom centrum voor DBSO  Autonoom centrum heeft directeur opleiding schoolsecretariaten

13 Ondersteunend personeel SO en BuSO organiek
Aantal leerlingen SO x coëfficiënt Aantal uren-leraar SO x coëfficiënt Voordeligere coëfficiënt voor GOK-scholen Voordeligere coëfficiënt binnen scholengemeenschap Aantal leerlingen BuSO x coëfficiënt + 82 DBSO? Ondersteunend personeel DBSO komt uit urenpakket opleiding schoolsecretariaten

14 Ondersteunend personeel forfaitair
Forfaitair aantal punten volgens totaal aantal leerlingen in de SG van 900 tot 3999 : 120 van 4000 tot 6499 : 180 van 6500 tot 7999 : 240 van 8000 tot 9499 : 300 van 9500 tot 10999: 360 vanaf : 420 opleiding schoolsecretariaten

15 Taak- en functiedifferentiatie
aantal leerlingen SO x coëfficiënt aantal uren-leraar SO x coëfficiënt aantal leerlingen BuSO x coëfficiënt voordeligere coëfficiënten SO binnen een scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten

16 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator
SO en DBSO: op basis van aantal VTE PV ingericht op 1 februari omrekenen via prestatienoemer 22 of 29 (uitzonderlijk 20 of 21) BuSO: op basis van aantal uren BGV ingericht op 1 februari opleiding schoolsecretariaten

17 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
gewoon SO Oprichtingsnorm Ambten Punten 7 VTE PV 1 120 15 VTE PV 2 240 19 VTE PV 3 360 22 VTE PV 4 480 29 VTE PV 5 600 31 VTE PV 6 720 33 VTE PV 7 840 36 VTE PV 8 960 43 VTE PV 9 1080  behoudsnormen zijn telkens 1 VTE lager opleiding schoolsecretariaten

18 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator
SO: Gedoogperiode van 2 jaar zelfs bij het niet behalen van de behoudsnorm voor een bepaald ambt, blijven de 120 punten behouden voor 2 jaar opleiding schoolsecretariaten

19 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
BuSO Oprichtingsnorm Ambten Punten 210 uren BGV 1 120 420 uren BGV 2 240 630 uren BGV 4 480 840 uren BGV 5 600 1050 uren BGV 6 720 1260 uren BGV 8 960 enzoverder… geen behoudsnormen geen gedoogperiodes opleiding schoolsecretariaten

20 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator
Bepalen van uren PV in gewoon SO Zending PV in maart Aantal uur per prestatienoemer Uren PV van het DBSO worden geteld bij het SO Een middenschool mag zijn uren PV tellen bij een school uit de scholengemeenschap die geen eerste graad heeft opleiding schoolsecretariaten

21 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator
Welke uren PV tellen mee? Alle uren PV of daaraan gelijkgesteld, behalve stage algemene verpleegkunde, stage medische wetenschappen, stage psychiatrische verpleegkunde, stage sociale wetenschappen, stage verzorging en stage ziekenhuisverpleegkunde AV exploratie, expressie, sociale activiteit ATO1 in DBSO tellen voordrachtgevers mee voor een derde opleiding schoolsecretariaten

22 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator
Meer info over de zending PV: Wetwijs: thema puntenenveloppe SO  oa document met inhoudelijke uitleg over de uren PV die meetellen Invoerprogramma ter beschikking op opleiding schoolsecretariaten

23 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator
Bepalen van uren BGV (of PV) in BuSO uit dossier jaarlijkse inlichtingen uren BGV of ermee gelijkgesteld steeds situatie 1 februari uren klassendirectie of klassenraad tellen niet mee opleiding schoolsecretariaten

24 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator
Rest-uren PV of BGV mogen binnen de SG samengevoegd worden behalen van behoudsnormen oprichtingsnorm behalen voor nieuwe ambten Puntenenveloppe kan dus uitgebreid worden opgelet, geen “speciale” behandeling van de extra punten opleiding schoolsecretariaten

25 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator
Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Rapport met uren PV en BGV Opgestuurd naar SG Overdrachten rest-uren PV en BGV via formulier “Overzicht van de overdrachten van resturen praktische vakken en beroepsgerichte vorming ” Voor 1 juni Eén formulier voor de volledige SG opleiding schoolsecretariaten

26 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator
Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Voorbeeld 1: School A (SO) – 8 VTE PV – behoudsnorm van 6 is voldoende School B (SO) – 4,5 VTE PV – zit onder de behoudsnorm voor haar ene ambt School A geeft 1,5 VTE PV aan school B zodanig dat de behoudsnorm behaald wordt opleiding schoolsecretariaten

27 Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator
Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar Technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Voorbeeld 2: School A (SO) – 8 VTE PV – behoudsnorm van 6 is voldoende School B (BuSO) – 190 uren BGV – heeft 210 uren BGV nodig om 120 ptn te genereren School A geeft 20 uren op noemer 29 aan school B zodanig dat er 120 ptn bijkomen opleiding schoolsecretariaten

28 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Voorbeeld Zie voorbeeld dienstbrief opleiding schoolsecretariaten

29 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Meer info? Omzendbrief: SO/2009/03 (OD XIX, 8 mei 2009) Wetwijs: thema globale puntenenveloppe met onder andere richtlijnen over welke uren PV meetellen voor de globale puntenenveloppe cursustekst schoolsecretariaten via opleiding schoolsecretariaten

30 Aanwending globale puntenenveloppe
Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar Aanwending globale puntenenveloppe Reglementering Aanwending Aanwending scholengemeenschap Voorafname scholengemeenschap Verdeling scholengemeenschap na voorafname Aanwending school van de scholengemeenschap Aanwending school niet i/e scholengemeenschap Puntenwaarden Aandachtspunten Controle v/d aanwending Andere puntenenveloppes opleiding schoolsecretariaten

31 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
1. Reglementering Omzendbrief PERS/2009/06 van 17/08/2009 Besluit ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs’ van 4 september 2009 m.i.v globale puntenenveloppe voor scholengemeenschap voor de school die niet tot een scholengemeenschap behoort …tot (eenmalig 3 schooljaren) opleiding schoolsecretariaten

32 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
2. Aanwending 1 enveloppe voor: (voorafname scholengemeenschap) ondersteunend personeel taak- en functiedifferentiatie (T&F) ambten van adjunct-directeur, technisch adviseur coördinator (TAC) en technisch adviseur (TA) coördinator DBSO ambt van directeur NIET in enveloppe opleiding schoolsecretariaten

33 3. Aanwending SG waarborg BuSO bij eerste toetreding tot SG
Scholengemeenschap: globale puntenenveloppe School A ondersteunend pers, T&F, adj-dir, TAC, TA, coö DBSO Voorafname SG School B ondersteunend pers, T&F, adj-dir, TAC, TA, coö DBSO School C opleiding schoolsecretariaten

34 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3.1 Voorafname SG tot 10% van puntenenveloppe SG school- of klasvrij maken personeelslid: algemeen directeur (ALDI) coördinerend directeur (CODI) bestuurspersoneel onderwijzend personeel ondersteunend personeel paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch, sociaal personeel door te sturen via een school van SG opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3.1 Voorafname SG vrijmaken voor uitoefening mandaat ALDI verplichting Gemeenschapsonderwijs steeds voltijds dus 120 punten, scholengroep kiest: punten van scholengemeenschap(pen) basis- en/ of secundair formulier bijlage 1 omzendbrief invullen en opsturen WS 32 op VB, tijdelijke, tot de proeftijd toegelaten of TAO opdracht van directeur halftijds (60 pt) of voltijds (120 pt) eventuele niet-verworven salarisschaal blijft behouden => dienstonderbreking DO 110 ‘verlof mandaat algemeen directeur’ opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3.1 Voorafname SG vrijmaken voor uitoefening mandaat CODI op VB, tijdelijke, tot de proeftijd toegelaten of TAO opdracht van directeur halftijds (60 pt) of voltijds (120 pt) eventuele niet-verworven salarisschaal blijft behouden => dienstonderbreking DO 111 ‘verlof mandaat coördinerend directeur’ opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3.1 Voorafname SG vrijmaken bestuurspersoneel TA, TAC, adj-dir, coö DBSO, directeur halftijds (60 pt) of voltijds (120 pt) vrijmaken onderwijzend personeel leraar, godsdienstleraar, begeleider punten volgens ssc/opdracht: tabel omzendbrief => code 699 ‘voorafname scholengemeenschap’ opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3.1 Voorafname SG vrijmaken ondersteunend personeel opvoeder, administratief medewerker 63 (31,5), 82 (41), 120 (60) pt vrijmaken paramedisch, medisch, orthopedag, psych, sociaal personeel kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut, verpleger, kinderverzorger, arts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker punten volgens ssc/opdracht: tabel omzendbrief => code 699 ‘voorafname scholengemeenschap’ opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3.1 Voorafname SG tijdelijke aanstelling vast benoemd personeelslid via verlof tijdelijk andere opdracht (TAO) tijdelijk personeelslid geen benoeming geen verplichtingen (REA/WTW en TADD) opleiding schoolsecretariaten

40 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3.1 Voorafname SG inzetbaarheid het personeelslid is aangesteld of geaffecteerd aan de school v/d SG waar betrekking is ingericht kan ingezet worden voor de scholengemeenschap voor en in andere scholen van de SG als ingezet in andere school van SG afstand < 25 km, tenzij akkoord personeelslid schriftelijk vastgelegd functiebeschrijving aanstellingsdocumenten (arbeidsovereenkomst, besluit,…) opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3.1 Voorafname SG voorbeeld: globale puntenenveloppe SG= pt 10% x = 559 pt de SG kiest om volgende personeelsleden vrij te maken: CODI voor 5/10 via DO 111= 60 pt onderwijzend personeel: 6/21 leraar ssc 301 (699)= 24 pt 3/20 leraar ssc 501 (699) = 19 pt 18/36 opvoeder ssc 158 (699) = 41 pt totaal =144 pt gebruikt via voorafname opleiding schoolsecretariaten

42 3.2 Verdeling SG na voorafname
Sch A sch B sch C SG 5593 pt voorafname 144 pt blijft 5449 pt te verdelen opleiding schoolsecretariaten

43 3.3 Aanwending school vd SG
vrije aanwending bestuurspersoneel (geen code) TA, TAC,adj-dir, coö DBSO, niet directeur ondersteunend personeel (geen code) opvoeder, administratief medewerker onderwijzend personeel in kader van T&F (code 898) leraar, godsdienstleraar, begeleider paramedisch, medisch, orthopedag., psych., sociaal personeel in kader van T&F (code 898) kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut, verpleger, kinderverzorger, arts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker => verplichtingen REA/WTW, TADD => vaste benoeming mogelijk opleiding schoolsecretariaten

44 3.3 Aanwending school vd SG
bevordering ondersteunend personeel tot ssc 106 vast benoemd zijn in een ambt van het ondersteunend personeel afhankelijk van het aantal leerlingen in de school op 1 februari voorafgaande schooljaar < 400 leerlingen : 1 betrekking ssc 106 400 – 900 leerlingen : 2 betrekkingen ssc 106 > 900 leerlingen : 3 betrekkingen ssc 106 kost 82 punten volgens bekwaamheidsbewijs kan indien salarisschaal van concordantie of bij behalen extra bekwaamheidsbewijs salarisschaal en punten van bekwaamheidsbewijs opleiding schoolsecretariaten

45 4. Aanwending school niet SG
globale puntenenveloppe ondersteunend pers, T&F, adj-dir, TA, TAC, coö DBSO opleiding schoolsecretariaten

46 4. Aanwending school niet SG
vrije aanwending bestuurspersoneel (geen code) TA, TAC, adj-dir, coö DBSO, niet directeur ondersteunend personeel (geen code) opvoeder, administratief medewerker onderwijzend personeel in kader van T&F (code 898) leraar, godsdienstleraar, begeleider paramedisch, medisch, orthopedag., psych., sociaal personeel in kader van T&F (code 898) kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut, verpleger, kinderverzorger, arts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker => verplichtingen REA/WTW, TADD => vaste benoeming mogelijk bevordering ondersteunend personeel opleiding schoolsecretariaten

47 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. Puntenwaarden bestuurspersoneel: voltijds 120 pt, halftijds 60 pt ondersteunend personeel afhankelijk van salarisschaal/BBW 120(60), 82(41), 63(31,5) onderwijzend personeel afhankelijk van salarisschaal en opdracht tabellen omzendbrief paramed, medisch, orthoped, psych, soc pers titularis bepaalt puntenwaarde! opleiding schoolsecretariaten

48 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. Puntenwaarden Voorbeeld school krijgt 275 pt 36/36 opvoeder niveau HSO = 63 pt 36/36 administr mdw niveau bachelor = 82 pt 5/10 adjunct-dir = 60 pt 2/20 leraar A ssc 501 (T&F 898)=13 4/20 leraar B ssc 301 (T&F 898)=17 6/20 leraar C ssc 302 (T&F 898)=26 3/21 leraar C ssc 301 (T&F 898)=12 totaal 273 pt gebruikt opleiding schoolsecretariaten

49 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
6. Aandachtspunten ondersteunend personeel in school: steeds minstens 50% opvoeders halftijds of voltijds bestuurspersoneel TAC alleen in school met eerste graad, TSO of BSO (of BuSO) en steeds max 1VTE/school ondersteunend personeel DBSO geen punten 12u (voor halftijdse betrekking) of 24u (voor voltijdse betrekking) in mindering brengen vh lestijdenpakket via zending ‘aanwending middelen’ kan ook via puntenT&F (code 898) opleiding schoolsecretariaten

50 7. Controle v/d aanwending
gebeurt centraal vanuit werkstation 32 indien overschrijding: scholengemeenschap schriftelijke melding a/d coördinerend directeur (met overzicht aanwending ptn scholen SG) school niet scholengemeenschap schriftelijke melding a/d voorzitter v/d inrichtende macht (met overzicht aanwending ptn school) opleiding schoolsecretariaten

51 8. Andere puntenenveloppes
Forfaitaire enveloppe GO punten apart van de globale puntenenveloppe! te verdelen door de Raad v/h Gemeenschapsonderwijs over scholengroepen oprichten van halftijds of voltijds administratief medewerker in een school van het secundair onderwijs geen REA,WTW verplichtingen vaste benoeming kan via Raad v/h Gemeenschapsonderwijs, punten blijven toegekend aan die scholengroep code 685 ‘extra omkadering gemeenschapsonderwijs’ opleiding schoolsecretariaten

52 8. Andere puntenenveloppes
ICT-coördinatie apart van de globale puntenenveloppe! toegekend aan samenwerkingsplatform (niveauoverschrijdend): basisonderwijs volwassenonderwijs deeltijds kunstonderwijs Secundair onderwijs code 785 ‘ICT’ opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Globale puntenenveloppe"

Verwante presentaties


Ads door Google