De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2013-2014
WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

2 Doelstellingen Toelichting bij de omkadering in het
buitengewoon secundair onderwijs opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inhoud Omkadering BuSO Luik 1: berekeningen Luik 2: aanwending opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
regelgeving Codex van het secundair onderwijs SO/2011/03(BuSO) van structuur en organisatie van het BuSO SO/2011/01(BuSO) van omkadering van het BuSO opleiding schoolsecretariaten

5 Luik 1: berekeningen

6 Op welke datum wordt er geteld?
Op 1 februari van het voorafgaand schooljaar (types BO 1, 2, 3, 4, 6 en 7) Gemiddelde aanwezigheid gedurende de periode van 12 maanden vòòr 1 februari van het voorafgaande schooljaar (type BO 5) opleiding schoolsecretariaten

7 Uitzonderingen op de teldatum
types 1, 2, 3, 4, 6 en 7: op 1 oktober van het lopende schooljaar type 5: gemiddelde aanwezigheid gedurende de eerste 30 dagen vanaf de openstelling van het type opleiding schoolsecretariaten

8 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
wanneer? Nieuwe school Oprichting nieuwe opleidingsvorm Afschaffing opleidingsvorm 3 opeenvolgende schooljaren eenmalig schooljaar OV volledig weg opleiding schoolsecretariaten

9 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
wanneer? omvorming opleidingsvorm fusie 1ste jaar en laatste jaar omvorming tussenliggende jaren op 1 februari Eenmalig opleiding schoolsecretariaten

10 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
OPGEPAST De teldatum wordt ALTIJD op het geheel van de school toegepast opleiding schoolsecretariaten

11 Regelmatig ingeschreven leerling
ingeschreven in het type en de opleidingsvorm zoals vermeld in het inschrijvingsverslag (BO-attest) beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden beantwoordt aan de overgangsvoorwaarden opleiding schoolsecretariaten

12 Regelmatig ingeschreven leerling
volgt regelmatig de activiteiten in functie van de opvoedingsbehoeften voor type 5, ziekenhuisschool: Minimum vijf, al dan niet opeenvolgende dagen en per dag gemiddeld ten minste één lestijd gekregen opleiding schoolsecretariaten

13 Toelichting bij de berekeningen

14 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Ambt van directeur altijd een voltijdse opdracht maar met of zonder een onderwijsopdracht opleiding schoolsecretariaten

15 Ambt van directeur zonder onderwijsopdracht
Op de geldende teldatum: ten minste 72 regelmatig ingeschreven leerlingen leerlingen opleidingsvormen 1 en 2 vermenigvuldigen met 1,33 GON-leerlingen tellen mee vanaf begeleiding van 10 leerlingen opleiding schoolsecretariaten

16 Ambt van directeur met onderwijsopdracht
onderwijsopdracht pro rata van 2 lesuren per volledige reeks van 9 leerlingen die ontbreken opleiding schoolsecretariaten

17 Ambt van directeur met onderwijsopdracht
Vb.: 72 lln. – 9 lln. = 2 lesuren 4 lesuren 63 lln. 55 tot 63 leerlingen 46 tot 54 leerlingen opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Ambt van teeltleider Voorwaarden: Opleidingsvorm 3: 40 leerlingen in de opleidings -, kwalificatie- en integratiefase van de opleiding tuinbouwarbeider opleiding schoolsecretariaten

19 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Ambt van teeltleider Opleidingsvorm 4: 40 leerlingen in de 2de en 3de graad van het technisch en beroepsonderwijs van ten minste één van de structuuronderdelen landbouw, tuinbouw, landbouwtechnieken, tuinbouwtechnieken en paardrijden en -verzorgen, binnen het studiegebied land- en tuinbouw opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Ambt van teeltleider Specifiek aantal lesuren: 24 lesuren BGV in OV 3 29 lesuren PV, 2de en 3de graad OV 4 opleiding schoolsecretariaten

21 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Ambt van teeltleider De specifieke lesuren blijven toegekend gedurende twee opeenvolgende schooljaren waarin de behoudsnorm niet wordt bereikt Vanaf het daaropvolgende schooljaar wordt de toekenning stopgezet tot de oprichtingsnorm opnieuw wordt bereikt opleiding schoolsecretariaten

22 Ambt van beheerder internaat
één ambt per instituut en tehuis voor buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs opleiding schoolsecretariaten

23 Berekening lesurenpakket
leerlingen vermenigvuldigen met wekelijks georganiseerde lesuren en delen door een richtgetal per type en opleidingsvorm (modelberekening BuSO 1bis als bijlage 9 van de omzendbrief van 1 februari 2011) opleiding schoolsecretariaten

24 Berekening lesurenpakket
berekenen tot 2 cijfers na de komma lesurenpakket à 100% naar boven afronden aanwendingspercentages: opleidingsvormen 1, 2 en 3: 93,9 % opleidingsvorm % eindtotaal na aanwendingspercentage naar beneden afronden BuSO 1bis berekenen tot 2 cijfers na de komma lesurenpakket à 100% naar boven afronden aanwendingspercentages: opleidingsvormen 1, 2 en 3: 93,9 % opleidingsvorm % eindtotaal na aanwendingspercentage naar beneden afronden BuSO 1bis opleiding schoolsecretariaten

25 Berekening “paramedici”
het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel in het buitengewoon secundair onderwijs en van het personeel van het internaat van het gemeenschapsonderwijs vier verschillende berekeningswijzen opleiding schoolsecretariaten

26 Berekening “paramedici”
BuSO 7bis-RI BuSO RI BuSO / par BuSO 7bis instituten GO (school + internaat) tehuizen GO (autonoom internaat) gesubsidieerd BuSO protocolakkoord Coens - Steyaert alle andere BuSO ’s (o.a. met MFC) opleiding schoolsecretariaten

27 Op welke basis gebeurt de berekening?
regelmatige lln. op geldende teldatum verblijfsregeling van de leerlingen elektronische zending internaten GO totaal van de berekening wordt naar beneden afgerond aanwendingspercentage 100% niet in type 5-scholen GON-leerlingen tellen nooit mee opleiding schoolsecretariaten

28 Berekening “paramedici”
BuSO 7bis-RI (instituten) en BuSO RI (tehuizen) het urenpakket is de som van de producten bekomen door voor elk type en niveau van onderwijs het aantal interne/externe leerlingen te vermenigvuldigen met het overeenkomstig richtgetal (modelberekening BuSO 7bisRI en BuSO RI als bijlage 9 van de omzendbrief van 1 februari 2011) opleiding schoolsecretariaten

29 Berekening “paramedici”
Het urenpakket voor het internaat bedraagt altijd ten minste 140 uren, ongeacht het aantal internen Het urenpakket “slapende waak” = het aantal organieke voltijdse betrekkingen studiemeester - opvoeder internaat op 1 oktober vermenigvuldigd met 3,768 = (uren/36) x 3,768 opleiding schoolsecretariaten

30 Berekening “paramedici”
BuSO / par (protocolakkoord Coens -Steyaert) er wordt rekening gehouden met de personeelsbezetting in de internaten en semi-internaten gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) (modelberekening BuSO/par als bijlage 9 van de omzendbrief van 1 februari 2011) opleiding schoolsecretariaten

31 Berekening “paramedici”
een multifunctioneel centrum (MFC) is geen internaat of semi-internaat. Leerlingen die gebruik maken van de dienstverlening van een multifunctioneel centrum (MFC) zijn voor de berekening van de omkadering externe leerlingen, ongeacht de verleende zorgvorm opleiding schoolsecretariaten

32 Berekening “paramedici”
Drie luiken: pakket U4: type 4-leerlingen pakket UE: externe leerlingen van de types 1, 2, 3, 6 en 7 pakket UI: (semi)-interne leerlingen van de types 1, 2, 3, 6 en 7 BuSOpar opleiding schoolsecretariaten

33 Berekening “paramedici”
BuSO 7bis Het urenpakket wordt berekend door de externe of ermee gelijkgestelde leerlingen, per type, te vermenigvuldigen met het richtgetal (modelberekening BuSO 7bis als bijlage 9 van de omzendbrief van 1 februari 2011) opleiding schoolsecretariaten

34 Punten ICT -coördinatie
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 Omzendbrief GD/2003/04 van 18 juli 2003 opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
ICT -coördinatie Aantal “gewogen” leerlingen X coëfficiënt * op de geldende teldatum * wegingsfactor BuSO - lln. = 1,25 * coëfficiënt is 0,03969 opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
ICT -coördinatie BuSO - leerlingen X 1,25 = aantal “gewogen” BuSO - lln. opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
ICT -coördinatie Aantal “gewogen” leerlingen X coëfficiënt = “gewogen” BuSO – lln. X 0, = ICT - puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
ICT -coördinatie de ICT –puntenenveloppe is enkel aanwendbaar mits samenwerkingsplatform opleiding schoolsecretariaten

39 Lesuren gelijke onderwijskansen (GOK)
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 Omzendbrief SO/2009/05(BuSO) van 7 juli 2009 opleiding schoolsecretariaten

40 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GOK altijd berekend op 1 februari voor de duur van drie schooljaren opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GOK voorwaarden: - minstens 40% externe en semi-interne leerlingen type 1 en 3 die voldoen aan de gelijke kansenindicatoren - schooleigen visie uitschrijven rond gelijke onderwijskansen - positief inspectieverslag voorbije drie schooljaren opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GOK gelijke kansenindicatoren - opleidingsgraad moeder - thuistaal opleiding schoolsecretariaten

43 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GOK vaststelling indicatoren “opleidingsgraad moeder” en “thuistaal” op grond van een schriftelijke verklaring op eer indicator “thuistaal” komt enkel in aanmerking in combinatie met indicator “opleidingsgraad moeder” opleiding schoolsecretariaten

44 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GOK gewicht indicatoren: indicator “opleidingsgraad moeder” = 0,8 indicator “thuistaal” = 0,4 opleiding schoolsecretariaten

45 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GOK het aantal uren wordt berekend op basis van enkele formules minimaal 6 lesuren genereren om recht te hebben op GOK -lesuren GOK - lesuren kunnen overgedragen worden naar een andere BuSO -school waar ze ook als GOK -lesuren moeten georganiseerd worden opleiding schoolsecretariaten

46 Globale puntenenveloppe
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 Omzendbrief SO/2009/04(BuSO) van 3 juli berekening opleiding schoolsecretariaten

47 Globale puntenenveloppe
berekening op geldende teldatum is dezelfde in alle BuSO -scholen, ongeacht of ze deel uitmaken van een scholengemeenschap (SG) of niet opleiding schoolsecretariaten

48 Globale puntenenveloppe
de uitkomsten van de vier onderdelen worden omgezet in punten en samengeteld - adjunct-directeur - TAC/TA - ondersteunend personeel - taak- en functiedifferentiatie opleiding schoolsecretariaten

49 Globale puntenenveloppe
Welke BGV/PV -uren (op 1 februari) worden gebruikt voor de berekening TAC/TA? alle lesuren waar we op 1ter een opsplitsing hebben van: - BGV/PV lesuren en - overige lesuren BuSO 1 ter in bijlage 12 van de omzendbrief van 1 februari 2011 opleiding schoolsecretariaten

50 Globale puntenenveloppe
de uren klassenraad en klassendirectie komen hiervoor NIET in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

51 Globale puntenenveloppe
scholengemeenschap of niet? school maakt geen deel uit van een SG: dit is de globale puntenenveloppe die de school ter beschikking heeft of opleiding schoolsecretariaten

52 Globale puntenenveloppe
school behoort tot een SG: de globale puntenenveloppes van alle scholen die deel uitmaken van de SG, gewoon en buitengewoon, gaan naar de scholengemeenschap de verdeling gebeurt vanuit de scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten

53 Globale puntenenveloppe
resturen BGV, hoe berekenen? school, op 1 feb. 500 lesuren BGV/PV 500/210 = 2,… (2 X 210 = 420) hoeveel resturen? 500 – 420 = 80 resturen = 80/24 = 3,333 FT -equivalenten opleiding schoolsecretariaten

54 Geïntegreerd onderwijs (GON)
omzendbrief GD/2003/05 van 11 september 2003 opleiding schoolsecretariaten

55 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GON samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs: voor leerlingen met handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden volgen les in gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs opleiding schoolsecretariaten

56 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GON op welk niveau? - kleuter - lager - secundair - hoger niet universitair begeleiding kan - niveau - overschrijdend - net - overschrijdend opleiding schoolsecretariaten

57 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GON berekend op 1 oktober van het lopende schooljaar elektronische zending van de GON - leerlingen in toepassing van de omzendbrief de leerlingen die enkel begeleid worden met afwijkingsuren GON-ASS worden NIET opgenomen in de zending opleiding schoolsecretariaten

58 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GON Aard van de integratie * volledig of gedeeltelijk * permanent of tijdelijk opleiding schoolsecretariaten

59 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GON -begeleiding opleiding schoolsecretariaten

60 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GON -begeleiding * 47 BuSO -scholen * begeleiden 4278 leerlingen waarvan: volledig/permanent 12 volledig/tijdelijk opleiding schoolsecretariaten

61 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
GON -begeleiding opleiding schoolsecretariaten

62 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Opgelet! types 1, 3 en 8: voorafgaand jaar in BO van het desbetreffende type types 4, 6 en 7 (uitzondering: kleuters) : 3de jaar matig = geen recht Onmogelijke combinaties overeenkomst - type / niveau - type / aard en ernst van de handicap (bijlage 3 van de omzendbrief van 11september 2003) opleiding schoolsecretariaten

63 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
ION -lesuren Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 Omzendbrief NO/2008/05 van 22 juli 2008 opleiding schoolsecretariaten

64 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
ION worden toegekend voor de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs beperkt aantal leerlingen (iets meer dan 100) 5,5 lesuren per leerling opleiding schoolsecretariaten

65 Permanent en tijdelijk onderwijs aan huis
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 Omzendbrief SO/2005/06(BUSO) van 22 juli 2005 opleiding schoolsecretariaten

66 Permanent onderwijs aan huis
POAH de CABO brengt gunstig advies uit, voor één of meer schooljaren, na schriftelijke aanvraag van de betrokken personen de CABO duidt de begeleidende BO -school aan 4 lesuren per week lesuren die niet kunnen overgedragen worden opleiding schoolsecretariaten

67 Permanent onderwijs aan huis
de leerling komt in aanmerking voor de gewone financiering/subsidiëring wordt ingeschreven in een specifieke administratieve groep opleiding schoolsecretariaten

68 Tijdelijk onderwijs aan huis
TOAH informatie over TOAH is verplicht onderdeel van het schoolreglement 4 lesuren per week bevoegde verificateur schriftelijk op de hoogte brengen (brief, …) elektronische gegevenszending opleiding schoolsecretariaten

69 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Afwijkingsuren twee soorten afwijkingsuren: extra lesuren en uren extra lesuren en uren GON-ASS Omzendbrief NO/2006/02 van 15 juni 2006 opleiding schoolsecretariaten

70 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Extra lesuren en uren omvatten een pakket lesuren en uren 0,475 % van het totaal pakket lesuren en uren, per net, van het voorafgaande schooljaar aanvraag uiterlijk 15 september van het betrokken schooljaar opleiding schoolsecretariaten

71 Extra lesuren en uren GON-ASS
om de bestaande GON - omkadering aan te vullen met het oog op de begeleiding van leerlingen met autismespectrumstoornis aanvraag uiterlijk 15 mei van het voorafgaande schooljaar opleiding schoolsecretariaten

72 Minderheidscursussen godsdienst/zedenleer
voornamelijk in het officieel onderwijs buiten het lesurenpakket het aantal lesuren van een minderheidscursus kan nooit hoger zijn dan aantal lesuren van de meerderheidscursus opleiding schoolsecretariaten

73 Minderheidscursussen godsdienst/zedenleer
Wijziging in de loop van het schooljaar nav in- en uitschrijvingen: vermeerderen:nooit hoger dan de meerderheidscursus verminderen, twee mogelijkheden: vastbenoemde leerkracht, belast met pedagogische taken niet -vastbenoemd, lesuren onmiddellijk in mindering opleiding schoolsecretariaten

74 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Bijkomende uren klassendirectie klassenraad bijscholing / begeleiding opleiding schoolsecretariaten

75 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Klassendirectie Op de geldende teldatum, leerlingen gedeeld door 12 en afronden naar de dichtstbijzijnde eenheid (ook voorzien op de modelberekening BuSO 1bis) BuSO 1bis opleiding schoolsecretariaten

76 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Klassendirectie titularis zijn van minimum F.T.-opdracht uitzondering bij gebrek aan personeelsleden met een F.T.-opdracht aan personeelslid met een opdracht met ten minste één uur klassenraad (= H.T.-opdracht) opleiding schoolsecretariaten

77 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Klassenraad één uur per week: titularis van minimum H.T.-opdracht twee uren per week: titularis van minimum F.T.-opdracht nooit meer dan twee uren in de opdracht interimuren worden NOOIT in aanmerking genomen Opgepast indien leerkracht in meerdere secundaire scholen staat opleiding schoolsecretariaten

78 Bijscholing / begeleiding
op 1 september titularis zijn van minimum F.T.-onderwijsopdracht waarvan minimum 60% in BuSO waarvan minimum 1 lesuur (BPT -uur of BPT/AO -uur) ASV/AV in de opdracht opleiding schoolsecretariaten

79 Klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding
bij het toewijzen van de klassenraad, klassendirectie en/of bijscholing / begeleiding mag geen rekening gehouden worden met de opdrachten die het personeelslid ad interim uitoefent Daarentegen mag ieder uur van een titularis bij afwezigheid vervangen worden opleiding schoolsecretariaten

80 Klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding
voor het toewijzen van de uren klassenraad, klassendirectie en bijscholing/begeleiding worden de betrekkingen waarvan hij/zij vast benoemd titularis is en deze waarvan hij/zij tijdelijk titularis wordt (TAO), afzonderlijk beschouwd opleiding schoolsecretariaten

81 Klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding
Welke uren kunnen recht geven? lesuren eigen lesurenpakket + minderheidscursus BPT en BPT/AO - lesuren lesuren overdracht van het vorige schooljaar lesuren van het Schoolbestuur, binnen het net, van de scholengemeenschap toegekende afwijkingslesuren opleiding schoolsecretariaten

82 klassenraad, klassendirectie, bijscholing/begeleiding
GON -lesuren toegekende afwijkingslesuren GON -ASS GOK -lesuren ICT -lesuren lesuren taak en functiedifferentiatie lesuren permanent onderwijs aan huis ION –lesuren lesuren voorafname puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten

83 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Pauze opleiding schoolsecretariaten

84 Luik 2: aanwending

85 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Overdrachten andere secundaire school binnen het net andere secundaire school binnen het eigen schoolbestuur van en binnen de scholengemeenschap naar het volgend schooljaar uiterlijk op 1 november van het lopende schooljaar opleiding schoolsecretariaten

86 Overdrachten binnen het net
geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) in de school die (les)uren afstaat in de overgedragen (les)uren geen vaste benoemingen vermelden in de zending “aanwending middelen” van de afstaande school als overdracht opleiding schoolsecretariaten

87 Overdrachten binnen het schoolbestuur
maximum 2 % geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) in de school die lesuren afstaat in de overgedragen lesuren geen vaste benoemingen vermelden in de zending “aanwending middelen” van de afstaande school als overdracht opleiding schoolsecretariaten

88 Overdrachten van de scholengemeenschap (SG)
Extra uren leraar: lesuren verdeeld over de verschillende SG het aantal lesuren dat een SG krijgt is recht evenredig met het totaal “lesurenpakket” van de SG ten opzichte van het totaal “lesurenpakket” van alle SG samen vermelden in de zending “aanwending middelen” als overdracht opleiding schoolsecretariaten

89 Overdrachten van de scholengemeenschap (SG)
andere overdracht: vb. voorafname puntenenveloppe vermelden in de zending “aanwending middelen” als aanwending (is GEEN overdracht) opleiding schoolsecretariaten

90 Overdrachten van de scholengemeenschap (SG)
overdracht binnen de SG: zelfde voorwaarden als overdrachten binnen het net vermelden in de zending “aanwending middelen” van de afstaande school als overdracht opleiding schoolsecretariaten

91 overdrachten van de scholengemeenschap (SG)
elke overdracht moet in overeenstemming zijn met de afspraken binnen de SG onderhandeling in het lokaal comité is verplicht opleiding schoolsecretariaten

92 Overdrachten naar het volgend schooljaar
(les)uren: maximum 2 % geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) vermelden in de zending “aanwending middelen” als overdracht Niet tegelijkertijd (les)uren bij afwijking opleiding schoolsecretariaten

93 Uren bijzondere pedagogische taken
BPT - uren onderwijzend - uit het lesurenpakket (maximum 3 %) - uit pakket uren klassendirectie BPT - uren “paramedici” (maximum 3 %) opleiding schoolsecretariaten

94 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
BPT - uren mits akkoord van het lokaal comité kan de 3 % overschreden worden vallen buiten de 3 % - regel: - BPT – uren geput uit de klassendirectie - BPT/AO – uren opleiding schoolsecretariaten

95 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
BPT - uren BPT - uren onderwijzend kunnen NIET overgeheveld worden naar paramedisch personeel BPT - uren “paramedici” kunnen NIET overgeheveld worden naar onderwijzend personeel opleiding schoolsecretariaten

96 Uren bijzondere pedagogische taken in de alternerende beroepsopleiding
BPT/AO - uren worden aangewend als lesuren en/of begeleidingsuren Uitsluitend voor leerlingen in de alternerende beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten

97 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Ambt van directeur Verplicht georganiseerd Steeds volledige betrekking Onderwijsopdracht in de eigen school - lesuren uit: lesurenpakket minderheidscursus GON -pakket - BPT- en BPT/AO- lesuren uit: lesurenpakket klassendirectie opleiding schoolsecretariaten

98 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Ambt van directeur De onderwijsopdracht van de directeur kan geen uren klassenraad en/of klassendirectie omvatten (maken integraal deel uit van de opdracht) opleiding schoolsecretariaten

99 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Ambt van teeltleider 24 lesuren BGV in de opleidingsvorm 3 of 29 lesuren PV in de opleidingsvorm 4 (2de en 3de graad) genereert GEEN extra uren klassenraad opleiding schoolsecretariaten

100 Gelijkstellen van lesuren
Welke lesuren worden gelijkgesteld? BPT en BPT/AO – lesuren afwijkingslesuren klassenraad klassendirectie bijscholing/begeleiding GON –lesuren afwijkingslesuren GON -ASS opleiding schoolsecretariaten

101 Gelijkstellen van lesuren
GOK –lesuren lesuren permanent onderwijs aan huis lesuren tijdelijk onderwijs aan huis ICT –lesuren ION –lesuren lesuren taak en functiedifferentiatie lesuren voorafname puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten

102 Tijdelijk andere opdracht (TAO)
Opgepast: Tijdelijk andere opdracht (TAO) bij toewijzing aan vastbenoemde leerkrachten van: opleiding schoolsecretariaten

103 Tijdelijk andere opdracht (TAO)
- afwijkingslesuren - afwijkingslesuren GON –ASS - ION - POAH en TOAH - ICT - lesuren voorafname puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten

104 Tijdelijk andere opdracht (TAO)
Opgepast Personeelsleden die tijdelijk belast worden met een andere opdracht moeten die ook daadwerkelijk uitoefenen opleiding schoolsecretariaten

105 Aanwending bijkomende uren
Opgepast Bij toewijzing van klassenraad, klassendirectie en/of bijscholing/begeleiding Geen rekening houden met de interimopdrachten van het personeelslid opleiding schoolsecretariaten

106 Aanwending bijkomende uren
Opgepast de opdracht waarvoor het personeelslid vastbenoemd titularis is en die waarvan hij/zij tijdelijk titularis wordt, worden afzonderlijk beschouwd (TAO afzonderlijk) opleiding schoolsecretariaten

107 Aanwending bijkomende uren
Opgepast Maakt integraal deel uit van de opdracht van: directie ondersteunend personeel “paramedici” opleiding schoolsecretariaten

108 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Voorbeelden Fulltime ASV = 22/22 Fulltime BGV = 24/24 opleiding schoolsecretariaten

109 Voorbeeld 1 titularis van 10 lesuren ASV de opdracht kan zijn: 10 ASV
+ 1/22 klassenraad = 11/22

110 Voorbeeld 2 titularis van 14 lesuren BGV de opdracht kan zijn: 14 BGV
+ 1/24 klassenraad = 15/24

111 Voorbeeld 3 titularis van 20 lesuren ASV de opdracht kan zijn: 20 ASV
+ 2/22 klassenraad = 22/22

112 Voorbeeld 4 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 10 ASV
+ 1/22 klassenraad + 11 BGV + 1/24 klassenraad = 11/ /24

113 Voorbeeld 5 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 9 ASV
+ 2/22 klassenraad + 12 BGV = 11/ /24

114 Voorbeeld 6 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 9 ASV
+ 1/22 klassenraad + 1/22 bijscholing/begeleiding + 11 BGV + 1/24 klassenraad = 11/ /24

115 Voorbeeld 7 titularis van 11/22 + 12/24 de opdracht kan zijn: 8 ASV
+ 2/22 klassenraad + 1/22 bijscholing/begeleiding + 12 BGV = 11/ /24

116 Voorbeeld 8 titularis van 7/22 + interimaris van 4/22
de opdracht van 7/22 geeft GEEN recht op een bijkomend uur klassenraad de 4/22 interimuren komen immers niet in aanmerking om recht te geven op bijkomende uren

117 Voorbeeld 9 vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4)
opdracht van betrokkene is: 18 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 klassendirectie + 1/22 bijsch./begeleiding Betrokkene wordt tijdelijk belast met 4/22 ICT (toestand 2) betrokkene presteert effectief: 14 ASV (T4) + 2/22 klassenraad (T4) + 1/22 klassendirectie (T4) + 1/22 bijsch./begeleiding (T4) + 4/22 ICT (T2) de interimaris presteert: 4 ASV (T1)

118 Voorbeeld 10/1 11/24 lesuren BGV geven recht op 1/24 klassenraad
vastbenoemd titularis voor 22/22 (toestand 4) opdracht van betrokkene is: 18 ASV + 2/22 klassenraad + 1/22 klassendirectie + 1/22 bijsch./begeleiding Betrokkene wordt tijdelijk belast met 11/24 BGV (toestand 2) 11/24 lesuren BGV geven recht op 1/24 klassenraad Dus niet TAO voor 11/24 BGV maar voor: + 1/24 klassenraad

119 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Voorbeeld 10/2 betrokkene presteert effectief: 8 lesuren ASV (T4) + 1/22 klassenraad (T4) + 1/22 klassendirectie (T4) + 1/22 bijsch./begeleiding (T4) + 11/24 lesuren BGV (T2) + 1/24 klassenraad (T2) interimaris presteert: 10 lesuren ASV (T1) + 1/22 klassenraad (T1) opleiding schoolsecretariaten

120 Gelijkstellen van uren
Welke uren “paramedici”? BPT –uren afwijkingsuren GON –uren afwijkingsuren GON –ASS uren taak en functiedifferentiatie uren voorafname puntenenveloppe opleiding schoolsecretariaten

121 Tijdelijk andere opdracht (TAO)
Opgepast bij toewijzing aan vastbenoemde leerkrachten voor: afwijkingsuren afwijkingsuren GON –ASS ambten en uren voorafname puntenenveloppe Tijdelijk andere opdracht (TAO) opleiding schoolsecretariaten

122 “speciale” disciplines
Opgelet bij de aanwending in de disciplines orthopedagoog, psycholoog en arts aantal uren uit pakket ≠ aantal uren in EPD (Omz. PERS/2002/12 van 10 juli 2002) opleiding schoolsecretariaten

123 Aanwending globale puntenenveloppe
mogelijk aan te wenden ambten en uren: adjunct - directeur technisch adviseur coördinator (TAC) technisch adviseur (TA) bonusambt technisch adviseur coördinator opleiding schoolsecretariaten

124 Aanwending globale puntenenveloppe
bonusambt technisch adviseur ondersteunend personeel lesuren taak en functiedifferentiatie (TFD) uren taak en functiedifferentiatie (TFD) opleiding schoolsecretariaten

125 Aanwending globale puntenenveloppe
voorafname puntenenveloppe: - directeur - adjunct – directeur - technisch adviseur coördinator - technisch adviseur - lesuren - uren opleiding schoolsecretariaten

126 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Plage -uren Enkel als die om organisatorische redenen noodzakelijk zijn en op een billijke en transparante wijze georganiseerd worden De algemene regels die het schoolbestuur hierbij zal hanteren wordt bij de voorbereiding van het schooljaar in elke school onderhandeld in de bevoegde organen opleiding schoolsecretariaten

127 3. Administratieve handelingen van de school

128 In te sturen documenten en formulieren

129 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Formulier BuSO 1 manueel in te vullen voor de ziekenhuisscholen op 1 oktober en op 1 februari uitprint SBT voor de andere scholen 1 oktober: - controle rationalisatie of programmatie - leerplichtcontrole - eventueel omkadering 1 februari: - meestal omkadering opleiding schoolsecretariaten

130 Formulier “Melding van de internaatsgegevens …”
Uitsluitend bij berekening BuSO par formulier internaatsgegevens op de geldende teldatum (verblijfsregelingen I en SI) in te sturen binnen de 2 weken na de teldatum opleiding schoolsecretariaten

131 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Formulier BuSO 4 = lijst van niet -subsidieerbare of niet -financierbare ambtsbezigheden personeelsleden met ambten en uren waarvoor geen weddetoelagen gevraagd worden wordt altijd ingestuurd (vóór 8 november) toestand 1 september en aanvulling bij elke wijziging opleiding schoolsecretariaten

132 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
In te sturen bijlagen Proces-verbaal raadpleging afvaardiging personeel en ouders PV (´s) ivm overeenkomst(en) van overdracht(en) van lesuren en/of uren en/of GOK -uren en/of punten opleiding schoolsecretariaten

133 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
(semi)-internaten (semi)-internaten vullen een formulier BKL-VLAFO in op de geldende teldatum (berekening “paramedici” – BuSO par) opleiding schoolsecretariaten

134 Elektronische zendingen
Welke zijn belangrijk voor de omkadering? Alle in- en uitschrijvingen via discimus zending “geïntegreerd onderwijs” uiterlijk 8 oktober opleiding schoolsecretariaten

135 Elektronische zendingen
zending “internen”(internaten GO) binnen de twee weken na de geldende teldatum zending “aanwending middelen” opleiding schoolsecretariaten

136 Zending “aanwending middelen”
voor alle scholen de aanwending van de ambten en uren overdracht(en) van (les)uren naar een andere school overdracht(en) van GOK -uren naar een andere BuSO –school Extra uren leraar van de scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten

137 Zending “aanwending middelen”
Wanneer? uiterlijk 8 november met de toestand vanaf 1 september bij wijzigingen in de aanwending vóór 1 februari dossierbeheerder altijd, vóór de zending, verwittigen! opleiding schoolsecretariaten

138 Zending “aanwending middelen”
bij wijzigingen in de aanwending na 1 februari geen nieuwe zending maar: dossierbeheerder altijd verwittigen! opleiding schoolsecretariaten

139 Zending “aanwending middelen”
Opgepast, de nog aan te stellen uren zitten ook in de zending codes in bijlage 11 van de omzendbrief van 1 februari 2011 modelformulier BuSO 1 ter in bijlage 12 van de omzendbrief opleiding schoolsecretariaten

140 Zending “aanwending middelen”
Het schoolbeheerteam legt de gegevens van deze zending naast het elektronisch personeelsdossier (EPD) opleiding schoolsecretariaten

141 Schoolbeheerteam BuSO
Coördinator BuSO: Tine Debruyne, tel , opleiding schoolsecretariaten

142 Schoolbeheerteam BuSO
U kunt steeds terecht bij de dossierbeheerder in uw schoolbeheerteam (SBT) Mieke Van de Casteele, tel , Marion De Clercq, tel , Sanne Versmissen, tel , opleiding schoolsecretariaten

143 Schoolbeheerteam BuSO
Mieke Van de Casteele Marion De Clercq Sanne Versmissen Brussel vrij Limburg volledig West-Vlaanderen volledig Antwerpen Off. Brussel GO+Off Vlaams-Brabant GO+Vrij Oost-Vlaanderen volledig Antwerpen GO+Vrij opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar"

Verwante presentaties


Ads door Google