De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012

2 www.agodi.be AgODi Overzicht programma 1.Inleiding 2.Contact 3.Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs 4.Invullen van de BKL-formulieren 5.Geïntegreerd onderwijs (GON) 6.Inclusief Onderwijs (ION)

3 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding  198 scholen voor buitengewoon basisonderwijs - Vrij: 127 scholen - Officeel: 35 scholen - GO!: 36 scholen  GO!  internaten (16 MPIGO’s)  semi-internaten (10)  opvangcentra (4)

4 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding  8 types:  type 1: kinderen met een licht mentale handicap;  type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap;  type 3: kinderen met ernstige emotionele -of gedragsproblemen;  type 4: kinderen met een fysieke handicap;  type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium;  type 6: kinderen met een visuele handicap;  type 7: kinderen met een auditieve handicap;  type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen

5 www.agodi.be AgODi 2. Contact Schoolbeheerteam buitengewoon basisonderwijs  Groepschef: Christel Bens 02 553 93 24  Uw dossierbeheerder: http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/adres sen_contactpersonen/ZoekDossierbeheerder.asp?se arch=&hsrtondnr=1&hdossbeh=1&hws=0

6 www.agodi.be AgODi 3. Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs  Regelgeving:  Omzendbrieven: BaO/2005/10 – Personeelsformatie inBaO/2005/10 het buitengewoon basisonderwijs NO/2006/02 – Afwijkingslestijden- en urenNO/2006/02 BaO/97/5 – Onderwijs aan huisBaO/97/5

7 www.agodi.be AgODi 3. Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs  WetWijs: http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/ http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/ −Trefwoorden: - Personeelsformatie - Tijdelijk onderwijs aan huis - Zieke leerlingen - Chronisch zieke kinderen en jongeren

8 www.agodi.be AgODi 3.1. Algemeen  Lestijden  bestuurs- en onderwijzend personeel  Uren  paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel  Punten  beleids- en ondersteunend personeel

9 www.agodi.be AgODi Teldag/-periode leerlingenaantallen  Op de eerste schooldag van februari van het voorafgaand schooljaar  Type 5: gemiddelde aanwezigheid gedurende de periode van 12 maanden vóór 1 februari van het voorafgaande schooljaar

10 www.agodi.be AgODi Uitzonderingen bij herstructurering  op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar  Type 5: gemiddelde aanwezigheid gedurende de maand september; Nieuwe school: de eerste 30 dagen vanaf de datum openstelling

11 www.agodi.be AgODi Welke leerlingen worden geteld?  Regelmatige leerlingen:  Leeftijdsvoorwaarden  Inschrijvingsverslag (attest + protocol)attest  Leerling is slechts ingeschreven in 1 school (behalve type 5)  Leerplichtige leerlingen zijn regelmatig aanwezig of er is een begeleidingsdossier

12 www.agodi.be AgODi 3.2. Directie  Ambt van de directeur Onderwijsopdracht:  < 20 leerlingen: 14 lestijden  20-39 leerlingen: 8 lestijden Leerlingen GON tellen mee indien er begeleiding is door de BO-school van minstens 10 leerlingen

13 www.agodi.be AgODi  Ambt van adjunct-directeur  Bij scholen waar er een fusie is (behalve type 5)  Indien in beide scholen een vastbenoemde directeur

14 www.agodi.be AgODi 3.3. Lestijdenpakket  3.3.1. Lestijden volgens de schalen  3.3.2. Aanvullende lestijden

15 www.agodi.be AgODi 3.3.1. Lestijden volgens de schalen  Gelijk voor alle netten  Lestijden volgens de schalende schalen  Berekening: per type, per vestigingsplaats, kleuter en lager samen  Aanwendingpercentage van 94,5 %  Type 5 heeft een specifiek berekeningsdocument berekeningsdocument  Ook leerlingen Permanent Onderwijs aan Huis tellen mee (POAH)

16 www.agodi.be AgODi Berekening Voorbeeld 1: School met 2 vestigingsplaatsen (VP): VP 1: lager: 23 type 1 en 41 type 2 VP 2: lager: 31 type 1 kleuter: 36 type 2 Totaal type 1: 54 -> 167 Totaal type 2: 77 -> + 331 498 lestijden x 94,5% = 470,61 -> 471 lestijden

17 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 2: School type 5: VP 1: lager: 23,06 type 5-> 23 leerlingen kleuter: 14,62 type 5-> 15 leerlingen Totaal type 5: 38 -> 175 x 94,5 % =165,37 -> 165 lestijden  8 lestijden onderwijsopdracht directie en 157 lestijden voor onderwijzend personeel

18 www.agodi.be AgODi BLIO en BLOA  Deze worden uit het lestijdenpakket genomen  BLIO: voor leerlingen die bijzondere individuele hulp nodig hebben  Er moet minstens 1 lestijd ingericht worden, er is geen maximum aantal lestijden  BLOA: Personeelslid wordt belast met opvoedende taken  Kan nooit meer dan BLIO zijn en kan maximum 22 lestijden zijn

19 www.agodi.be AgODi Meest gekozen godsdienst, niet- confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing  = meerderheidscursus  Gelijk voor alle netten  Worden uit het lestijdenpakket genomen  Kan door een leermeester gepresteerd worden of door de klastitularis  Voor 1 cursus worden ten minste 2 of maximum 3 lestijden uit het pakket genomen (vrije keuze van de school)

20 www.agodi.be AgODi Berekening  Type 1 en 8: eerste 49 leerlingen delen door 9 en vanaf de vijftigste leerling delen door 10  Type 2,3,4 en 5: eerste 34 leerlingen delen door 6 en vanaf de vijfendertigste leerling delen door 7  Type 6 en 7: eerste 34 leerlingen delen door 5 en vanaf de vijfendertigste leerling delen door 6  De som van de uitkomsten  Nadien steeds afronden naar beneden

21 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 1  Leerlingenaantallen:  Type 1: 87 ISL (Islamitische godsdienst) Meerderheidscursus voor Type 1: ISL = 87 lln  Berekening: 49 delen door 9  5,44444444444 38 delen door 10  + 3,8________ = 9,24444444444  9 cursussen

22 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 2  Leerlingenaantallen:  Type 1: 87 KGD (Katholieke godsdienst) 75 NCZ (Niet-Confessionele Zedenleer)  Type 2: 32 KGD 45 NCZ Meerderheidscursus voor: Type 1: KGD = 87 lln Type 2: NCZ = 45 lln

23 www.agodi.be AgODi  Berekening: Type 1 49 delen door 9  5,44444444444 38 delen door 10  3,8 Type 2 34 delen door 6  5,66666666666 11 delen door 7  +1,57142857142 16,48253968252  16 cursussen Voorbeeld 2 (vervolg)

24 www.agodi.be AgODi 3.3.2. Aanvullende lestijden  Minder gevolgde cursussen in erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer (NCZ) = minderheidscursussen  Permanent onderwijs aan huis (POAH)  Geïntegreerd onderwijs (GON)  Inclusief onderwijs (ION)  Rand en taal (R&T)  Gelijke onderwijskansen (GOK)

25 www.agodi.be AgODi Minderheidscursussen  Voor scholen met minstens 2 godsdienstkeuzes  Bovenop het lestijdenpakket  Het aantal cursussen is ten hoogste gelijk met de meerderheidscursus  Wanneer een leerling wordt ingeschreven voor een mindergevolgde cursus waar nog geen uren voor waren, mag deze cursus onmiddellijk ingericht worden

26 www.agodi.be AgODi  BuBaO-scholen gelegen in de Brusselse randgemeenten, in de taalgrensgemeenten of in de gemeenten die grenzen aan de randgemeenten en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  Toegekend voor 3 jaar (tot 2013-2014)  Voor integratie van anderstalige leerlingen Rand & taal (R&T)

27 www.agodi.be AgODi Rand & taal (vervolg)  Op de teldag 1 februari 2011 moest de school minstens 10 % leerlingen tellen van wie de thuistaal niet Nederlands is  Afhankelijk van percentage wordt een lestijdenpakket toegekend

28 www.agodi.be AgODi  Toegekend voor 3 schooljaren  Gericht op kansarme kinderen  Enkel externe en semi-interne leerlingen van type 1 en type 3  Minstens 40 % van de leerlingen moet voldoen aan de voorwaarden en men moet minstens 6 lestijden genereren Gelijke onderwijskansen (GOK) (GOK)

29 www.agodi.be AgODi 3.4. Urenpakket  Urenpakket scholen afhankelijk van:  Richtgetallen per type  Verblijfsregeling van de leerling: -extern (E) -intern (I) -semi-intern (S-I) -revalidatie (R) -gelijkgestelde leerlingen aan E (I-E, S-I-E en R-E)  Voor GO! ook een urenpakket voor internaat, semi-internaat en opvangcentrum (OC)

30 www.agodi.be AgODi  Aanwending uren: voor paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel  Psycholoog – Arts – Verpleger – Logopedist – Kinesitherapeut – Maatschappelijk werker – Ergotherapeut – Orthopedagoog – Kinderverzorger  In (semi-)internaten en opvangcentra GO!: ook administratief en opvoedend personeel Urenpakket (vervolg)

31 www.agodi.be AgODi Berekening urenpakket school  3 soorten berekening:  1) Voor alle scholen zonder I-lln of SI-lln  2) Voor gesubsidieerde scholen (vrij en officieel onderwijs) met lln ingeschreven in een (semi-) internaat van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)  3) Voor gefinancierde scholen (GO!) met lln ingeschreven in een (semi-) internaat van het GO!

32 www.agodi.be AgODi 1. Scholen zonder I-lln of SI-lln  Er wordt per type geteld, kleuter en lager samen  Daarna vermenigvuldigen met richtgetallen per type: Type 11 Type 23,9 Type 32,1 Type 45 Type 62,1 Type 72,9 Type 81

33 www.agodi.be AgODi 1. Scholen zonder I-lln of SI-lln (vervolg)  Komen in aanmerking:  E-leerlingen  Alle leerlingen die gelijkgesteld zijn aan E- leerlingen (I-E, SI-E, R-E)  Komen helemaal niet in aanmerking:  Leerlingen die POAH volgen  Leerlingen in type 5-scholen  Leerlingen die tijdens de schooluren revalidatie krijgen (R-leerling)

34 www.agodi.be AgODi Voorbeeld Leerlingenaantallen: VP 1:45 E-lln Type 1 waarvan 12 R-lln 57 E-lln Type 3 waarvan 21 R-lln VP 2:25 E-lln Type 1 waarvan 2 R-lln 68 E-lln Type 8 waarvan 0 R-lln Berekening: Type 1: 56 x 1 = 56 Type 3: 36 x 2,1 = 75,6 Type 8: 68 x 1 = 68  199,6  200 uren

35 www.agodi.be AgODi 2. Scholen met VAPH-leerlingen  Protocol Coens-Steyaert  Er wordt rekening gehouden met de personeelsbezetting in de internaten en semi-internaten gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)  Via BKL5 par feb of BKL5 par okt  BKL-VLAFO BKL-VLAFO  Niet van toepassing voor GO!

36 www.agodi.be AgODi 2. Scholen met VAPH-lln (vervolg)  Verblijfsregeling  I: leerlingen die zijn ingeschreven in een internaat VAPH  S-I: leerlingen die zijn ingeschreven in een semi-internaat VAPH  I-E en S-I-E: interne en semi-interne leerlingen die zijn ingeschreven in een internaat of semi-internaat, waaraan geen verplegers, kinesitherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten verbonden zijn  Combinaties

37 www.agodi.be AgODi 2. Scholen met VAPH-lln (vervolg 2) BKL 5 PARBKL 5 PAR bestaat uit drie luiken:  pakket U4:type 4-leerlingen  pakket UE:externe leerlingen van de types 1, 2, 3, 6, 7 en 8  pakket UI:(semi)-interne leerlingen van de types 1, 2, 3, 6, 7 en 8

38 www.agodi.be AgODi 3. GO! Scholen met (semi-) interne leerlingen  Gewone berekening (1, zie hoger) behalve voor scholen waar een internaat GO! aan verbonden is (MPIGO)  Ook voor scholen met leerlingen die in een semi-internaat van het GO! ingeschreven zijn

39 www.agodi.be AgODi 3. GO! Scholen met (semi-) interne leerlingen (vervolg)  Verblijfsregeling  I: leerlingen die zijn ingeschreven in een internaat GO! die aan de school verbonden is  S-I: leerlingen die zijn ingeschreven in een semi-internaat GO! die aan de school verbonden is  I-E en S-I-E: interne en semi-interne leerlingen die zijn ingeschreven in een internaat of semi-internaat GO!, maar deze zijn niet aan de school verbonden

40 www.agodi.be AgODi Berekening MPIGO  Koninklijk besluit 184 tot vaststelling van de wijze waarop voor de Rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat. Koninklijk besluit 184  BKL 5 RI voor berekening urenpakket school en internaat van het Medisch Pedagogisch Instituut van het GO! (MPIGO) BKL 5 RI

41 www.agodi.be AgODi Berekening MPIGO (vervolg)  het urenpakket is de som van de producten bekomen door voor elk type en niveau van onderwijs het aantal interne/externe leerlingen te vermenigvuldigen met het overeenkomstig richtgetal  Het urenpakket voor het internaat bedraagt altijd ten minste 140 uren, ongeacht het aantal internen

42 www.agodi.be AgODi Internaatbeheerder GO!  één ambt per internaat voor buitengewoon basisonderwijs van het GO!

43 www.agodi.be AgODi Bijkomend urenpakket slapende waak  Teldag eerste schooldag van oktober  Voor internaat en Opvangcentrum GO!Opvangcentrum  Het urenpakket “slapende waak” = een bijkomend urenpakket, dat aangewend wordt voor de compensatie van de nachtprestaties van de studiemeesters-opvoeders internaat.  Berekening:totaal uren delen door 36 (afkappen op 2 cijfers!) daarna x 3,768 (met gewone afronding)

44 www.agodi.be AgODi Berekening semi-internaat GO!  Het koninklijk besluit van 21 augustus 1978 houdende de organisatie van de semi- internaten in het buitengewoon onderwijs van de Staat en tot vaststelling van de personeelsnormen is hier van toepassing.koninklijk besluit van 21 augustus 1978  Pakket bestaat uit ambten:  administratief personeel;  orthopedagoog, pedagoog of psycholoog;  ergotherapeut;  opvoeder;  hoofdopvoeder

45 www.agodi.be AgODi Berekening semi-internaat GO! (vervolg)  Berekening:  Voorbeeld: Semi-internaat met 121 lln administratief personeel:1 ambt ortho-/pedagoog/psycholoog: 1 ambt ergotherapeut: 2 ambten Opvoeder: 4 ambten Hoofdopvoeder:Geen ambt administratief personeel¼ ambt tot 25 leerlingen + ¼ ambt per groep van 25 leerlingen ortho- /pedagoog/psycholoog ¼ ambt per groep van 25 leerlingen ergotherapeut½ ambt per groep van 25 leerlingen opvoeder½ ambt per groep van 15 leerlingen hoofdopvoeder1 ambt per groep van 150 leerlingen

46 www.agodi.be AgODi Berekening opvangcentrum GO!  Gemiddelde van aantal leerlingen per type van de voorafgaande zomer- en paasvakantie Gemiddelde  Vermenigvuldigen met richtgetallen  Eindtotaal altijd naar boven afronden, daarna x2  Leerlingenaantal mag niet hoger zijn dan de erkenning van het OC

47 www.agodi.be AgODi 3.5. Aanvullende uren  Geïntegreerd onderwijs (GON)

48 www.agodi.be AgODi 3.6. Extra en bijkomende lestijden/uren  Extra lestijden/uren voor projecten voor buitengewone onderwijsontwikkeling (PBOO)  Bijkomende lestijden:  Vrijwillige fusie  Tijdelijk onderwijs aan huis  Bijkomende lestijden/uren voor afwijkingen:  Gewone  GON ASS (Autisme Spectrum Stoornis)

49 www.agodi.be AgODi Projecten voor buitengewone onderwijsontwikkeling (PBOO)  Projecten  toegekend voor 3 schooljaren  In totaal 50,5 voltijdse personeelsleden  Doel:  Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen het gewoon en buitengewoon basisonderwijs  Integreren van specifieke doelgroepen via GON in het gewoon basisonderwijs  Optimaliseren van de werking t.a.v. autistische kinderen  Verbeteren van de opvang van interne leerlingen

50 www.agodi.be AgODi Lestijden vrijwillige fusie  Z-lestijden  Bijkomende lestijden worden toegekend om de eventuele negatieve gevolgen van een vrijwillige fusie te spreiden in de tijd.  Stopt het vierde jaar na de fusie

51 www.agodi.be AgODi Onderwijs aan huis (OAH)  Voor lln afwezig wegens ziekte of handicap  4 lestijden per week  2 soorten:  Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) −In gewoon en buitengewoon onderwijs −Chronisch of niet-chronisch  Permanent onderwijs aan huis (POAH) −Enkel in buitengewoon onderwijs Onderwijs aan huis ≠ huisonderwijs

52 www.agodi.be AgODi Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)  Niet-chronisch  Vanaf 5 jaar of ouder  Langdurig afwezig wegens ziekte of ongeval >21 kalenderdagen ononderbroken, vakantieperiodes inclusief!  Kind kan niet of minder dan halftijds naar school gaan.  Op vraag van de ouders  Attest van de huisarts of behandelende arts  Volledig ingevuld formulierformulier

53 www.agodi.be AgODi Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)  Chronisch  Vanaf 5 jaar of ouder  Chronisch ziek Continue of repetitieve behandeling van min. 6 maanden (nierpatiëntjes, astmapatiëntjes,…)  Per 9 halve dagen afwezigheid: recht op 4lt TOAH (moeten niet aansluiten)  Op vraag van de ouders  Per schooljaar: attest van geneesheer- specialist  Volledig ingevuld formulierformulier

54 www.agodi.be AgODi Opname in ziekenhuis, preventorium of K-dienst waar onderwijs georganiseerd wordt:  thuisschool ‘tijdelijk ontslagen van verplichting’ om OAH te organiseren.  thuisschool staat bij bij organisatie van onderwijsaanbod.

55 www.agodi.be AgODi  Tussen 2 behandelingen door of tijdens herstelperiode na de opname:  thuisschool organiseert aansluitend onderwijs aan huis, indien aan alle voorwaarden voldaan.  in overleg met type 5-school of K-dienst Opname in ziekenhuis, preventorium of K-dienst

56 www.agodi.be AgODi Permanent onderwijs aan huis (POAH)  Kinderen kunnen omwille van handicap niet naar een school voor buitengewoon onderwijs, maar kunnen wel onderwijs volgen  Voor leerplichtige leerlingen  Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs  Gunstig advies van de Commissie van Advies voor Buitengewoon Onderwijs (CABO)  School aangeduid door CABO (meestal de dichtstbijzijnde school voor BO)

57 www.agodi.be AgODi Bijkomende lestijden/uren in het kader van afwijkingen  Beperkte pot, omvatten een pakket lestijden/uren 0,475 % van het totaal pakket lesuren en uren, per net, van het voorafgaande schooljaar  aanvraag uiterlijk 15 september van het betrokken schooljaar aanvraag  Afwijkingslestijden/uren kunnen in lokale noodsituaties hulp bieden

58 www.agodi.be AgODi Bijkomende lestijden/uren in het kader van afwijkingen GON ASS  om de bestaande GON - omkadering aan te vullen met het oog op de begeleiding van leerlingen met autismespectrumstoornis  aanvraag uiterlijk 15 juni van het voorafgaande schooljaar aanvraag

59 www.agodi.be AgODi Puntenenveloppen  Toegekend aan de school:  Punten ICT-coördinatie  Punten administratieve ondersteuning  Toegekend aan de scholengemeenschap  Punten zorg  Stimulus (ter ondersteuning van de scholengemeenschap)

60 www.agodi.be AgODi Punten ICT -coördinatie  Voor elke BO-school die toegetreden is tot een samenwerkingsplatform ICT of een scholengemeenschap  Berekening: Aantal leerlingen (op teldag) x 1,25 x 0,03969  Voorbeeld: 200 x 1,25 x 0,03969 = 9,9225 punten  10 punten

61 www.agodi.be AgODi Punten administratieve ondersteuning  Berekening gesubsidieerde scholen: 9 + {[(leerlingen lager onderwijs x 1) + (kleuters x 0,6636)] x 0,2857}  Berekening gefinancierde scholen: 9 + {[(leerlingen lager onderwijs x 1) + (kleuters x 0,6636)] x 0,2378}  Uitzondering: type 5-scholen Basisenveloppe van 53 punten, daarnaast 41 extra punten per vestigingsplaats

62 www.agodi.be AgODi Punten zorg  Voor het buitengewoon basisonderwijs is er geen puntenenveloppe zorg  Zorg kan enkel ingericht worden wanneer de school voor buitengewoon basisonderwijs punten ontvangt via de scholengemeenschap.  De opdracht:  ter ondersteuning van het gewoon onderwijs  voor de stimulatie van de kleuterparticipatie in het gewoon of buitengewoon basisonderwijs.

63 www.agodi.be AgODi 4. Invullen van de BKL-formulieren  BKL-algemene gegevens  Aanwending van het lestijden-, uren- en puntenpakket in een school voor buitengewoon basisonderwijs  Aanwending van het urenpakket internaten, semi-internaten en opvangcentra van het GO!  Personeelslijst van het niet-gesubsidieerde personeel

64 www.agodi.be AgODi Regelgeving  Omzendbrief Invullen van de BKL- formulierenInvullen van de BKL- formulieren  Trefwoorden in Wetwijs:Wetwijs  BKL-formulieren

65 www.agodi.be AgODi BKL-algemene gegevens (zie bijlage 6)  Dit document wordt door het SBT opgestuurd in augustus  Alle gekende gegevens van de school staan reeds ingevuld.  De school dient de ingevulde gegevens na te kijken en indien nodig te verbeteren en terug te sturen vóór 10 september.

66 www.agodi.be AgODi  Een nieuw rekeningnummer wordt bevestigd met een brief en getekend door het schoolbestuur  Éénklassige vestigingsplaats: per onderwijsniveau minder dan 2 voltijdse betrekkingen  Tweeklassige vestigingsplaats: per onderwijsniveau ten minste 2, maar minder dan 3 voltijdse betrekkingen

67 www.agodi.be AgODi  In een 1- of 2-klassige vpl mag de titularis vanaf de eerste dag afwezigheid vervangen worden  Bij meerdere vestigingsplaatsen dient de afstand tot de administratieve vestigingsplaats genoteerd te worden  Als de lln tijdelijk op een ander adres verblijven (vb verbouwingen) dient u dit te vermelden

68 www.agodi.be AgODi BKL-aanwending van het lestijden-, uren- en puntenpakket in een school voor buitengewoon onderwijs (bijlage 7)  Dit document wordt ingevuld door de school en teruggestuurd uiterlijk op 15 oktober  Als er in de loop van het schooljaar nog wijzigingen zijn, dient er een bijkomende BKL opgestuurd te worden

69 www.agodi.be AgODi

70 www.agodi.be AgODi De BKL invullen adhv van de dienstbrieven die de school ontvangen heeft. (bijlage 8) De school kan lestijden afstaan en ontvangen van andere scholen, dit is beperkt tot 3% van het lestijdenpakket en dit moet gebeuren vóór 15 oktober. De meest gevolgde cursus godsdienst/NCZ moet ook ingevuld worden door het vrij onderwijs.

71 www.agodi.be AgODi De minderheidscursus mag niet groter zijn dan de meerderheidscursus Invullen als de school afwijkingslt ontvangen heeft via een dienstbrief Een eventuele latere wijziging van het aantal lt dient gemeld te worden

72 www.agodi.be AgODi Alleen scholen T1 en/of T3 kunnen GOK-lestijden krijgen (zie dienstbrief bijlage 9)

73 www.agodi.be AgODi De school kan uren afstaan aan en ontvangen van andere scholen dit moet gebeuren vóór 15 oktober BPT uren zijn uren die aangewend kunnen worden voor bijzondere pedagogische taken, max 3 % van het urenpakket

74 www.agodi.be AgODi Invullen als de school afwijkingsuren ontvangen heeft via een dienstbrief

75 www.agodi.be AgODi De ptn ICT-coördinatie kunnen afgestaan worden aan de scholengemeenschap of aan het samenwerkingsplatform De ptn administratieve ondersteuning kunnen afgestaan worden aan de scholengemeenschap Alleen een school van het GO! kan RAGO-ptn ontvangen van het GO!

76 www.agodi.be AgODi Een BuBaO-school kan punten zorg ontvangen van de scholengemeenschap Het puntengewicht van een betrekking kan u terugvinden in de omzendbrief BaO/2005/12 Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten 1.4.

77 www.agodi.be AgODi De BuBaO-school kan ptn ontvangen van de scholengemeenschap en hiermee verschillende ambten inrichten. De BuBaO-school kan ptn ICT ontvangen uit het samenwerkingsplatform

78 www.agodi.be AgODi Vul het aantal GON- eenheden in (zelf te berekenen in afwachting van dienstbrief, zie bijlage 10) De school kan eenheden GON afstaan en ontvangen

79 www.agodi.be AgODi Een BuBaO-school kan bijkomende lt en uren voor lln met ASS in het kader van GON aanvragen en toegekend krijgen. (zie dienstbrief bijlage 11)

80 www.agodi.be AgODi De lt en uren die de school betaalt met haar werkingsbudget

81 www.agodi.be AgODi BKL-Aanwending van het urenpakket in internaten, semi-internaten en opvangcentra van het GO! (bijlage 12)  Dit document moet alleen door de scholen voor buitengewoon onderwijs van het GO!, die een internaat, semi-internaat en/of een opvangcentrum hebben, ingevuld worden.  De administratie heeft elektronische zendingen met de gegevens van het personeel van de internaten, semi- internaten en opvangcentra van het GO! Er moeten dus geen personeelslijsten meer opgestuurd worden.

82 www.agodi.be AgODi

83 www.agodi.be AgODi Het urenpakket invullen adhv de dienstbrief+ berekening slapende waak (bijlage 13) FOUT: Het aantal uren PBOO moet niet meer ingevuld worden op de BKL urenpakket internaat + uren slapende waak

84 www.agodi.be AgODi Het aantal ambten in het semi-internaat invullen (zie dienstbrief bijlage 8)

85 www.agodi.be AgODi = Urenpakket OC + uren slapende waak

86 www.agodi.be AgODi Personeelslijst van het niet-gesubsidieerde personeel (bijlage 14)  In de gesubsidieerde scholen (vrij en officieel onderwijs) kunnen personeelsleden werken die in dienst zijn van een internaat of een semi-internaat dat gesubsidieerd wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  Deze personeelsleden dienen vermeld te worden op de lijst.

87 www.agodi.be AgODi  Bij een eventuele aanstelling in het onderwijs kunnen deze diensten onder bepaalde voorwaarden opgenomen worden als onderwijsdiensten en komen ze bijgevolg in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

88 www.agodi.be AgODi

89 www.agodi.be AgODi 5. Geïntegreerd onderwijs (GON) 1.Inleiding: algemeen principe, regelgeving en enkele cijfers 2.Toelatingsvoorwaarden + documenten 3.GON-pakket 4.Aandachtspunten 5.Zending

90 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding: algemeen principe  samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs:  voor leerlingen met handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden  volgen les in gewoon onderwijs  met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs  alle niveaus  uitzondering: universitair onderwijs  begeleiding kan niveau-overschrijdend

91 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding: regelgeving  Omzendbrief ‘Geïntegreerd onderwijs’ GD/2003/05 van 11-09-2003‘Geïntegreerd onderwijs’  Trefwoorden in Wetwijs:Wetwijs  Geïntegreerd onderwijs (GON)  GON-dossier  GON-pakket  Integratieplan (GON)

92 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding: enkele cijfers GON-begeleiding buitengewoon basisonderwijs 2011-2012  135 scholen buitengewoon basisonderwijs  begeleiden 8337 leerlingen in gewoon onderwijs  In totaal worden er 12237 GON-leerlingen begeleid

93 www.agodi.be AgODi 2. Toelatingsvoorwaarden en vereiste documenten GON-dossier  toelatingsvoorwaarden gewoon onderwijs  teldag = eerste schooldag oktober  inschrijvingsverslag  Attest bij het inschrijvingsverslag: zie bijlage 1 en bijlage 6 omzendbrief GONbijlage 1bijlage 6  protocol  diagnosestelling ASS  voor nieuwe GON-leerlingen vanaf 1 september 2007  (kinder)psychiater, COS of referentiecentrum autisme adressen: zie bijlage 7 omzendbrief GONbijlage 7  zending  integratieplan: zie bijlage 2 omzendbrief GONbijlage 2

94 www.agodi.be AgODi 3. GON-pakket  GON-eenheden  toegekend aan BO-school  zie bijlage 3 omzendbrief GONbijlage 3  Flexibele aanwending  t.a.v. het GON-team: zowel lestijden als uren  t.a.v. leerlingen

95 www.agodi.be AgODi 4. Aandachtspunten  Voorafgaand jaar in BO voor type 1/3/8  Type 4/6/7: 3de jaar matig = geen recht  uitzondering: kleuters  11-jarige type 8-leerling op 1/9  Leeftijdsvoorwaarden op 1/10  opletten met instapdata jonge kleuters

96 www.agodi.be AgODi 5. Zending  Zending:  uiterlijk 10 de werkdag na de teldag  door de begeleidende school buitengewoon onderwijs  GON-leerlingen begeleid met afwijkingslestijden/uren: NIET in de zending  Aanduiding ‘GON’ in stamboek = filter tussen eigen leerlingen school / GON-leerlingen  niet van toepassing in gewoon onderwijs

97 www.agodi.be AgODi 5. Zending: terugzendingsrapport  Leerlingenlijst  controle schoolnummer gewoon onderwijs J/N  aanduiding * bij wijziging t.o.v. vorig schooljaar  belang van rijksregisternummers  leerlingen met 0 eenheden?  Totalen  totaal aantal leerlingen en eenheden

98 www.agodi.be AgODi 6. Inclusief onderwijs (ION) 1. Inleiding: algemeen principe en regelgeving 2. Verschillen en gelijkenissen met GON 3. Aanvraag

99 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding: algemeen principe  samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs:  voor leerlingen met een matige of ernstige mentale handicap  volgen les in gewoon onderwijs  met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs  begeleiding kan niveau-overschrijdend

100 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding: regelgeving  Omzendbrief ‘Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijk handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (ION)’ NO/2008/05 van 22-07-2008‘Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijk handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (ION)’  Trefwoorden in Wetwijs:  Integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap – type 2 (ION)

101 www.agodi.be AgODi 2. Gelijkenissen met GON  Inschrijvingsverslag  Integratieplan  Begeleiding gebeurt door een school van het buitengewoon onderwijs

102 www.agodi.be AgODi 2. Verschillen met GON  Type 2 moet ingericht worden in begeleidende school  Enkel voor lager en secundair  Enkel voor onderwijskundige hulp (5,5 lestijd)  Geen teldag  Volledige en permanente integratie  Geen elektronische zending

103 www.agodi.be AgODi 3. Aanvraag  Schriftelijk door de begeleidende school  Aangetekend bij een eerste aanvraag  Aanvraagformulier: bijlage 1 omzendbrief ION, samen met kopie attest type 2bijlage 1  Beslissing: schriftelijk naar ouders en scholen  Per schooljaar verlengen

104 www.agodi.be AgODi Schoolbeheerteam buitengewoon basisonderwijs Vragen? Bedankt!


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google