De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013
WELKOM Opleiding voor schoolsecretariaten

2 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Overzicht programma TBSOB Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB procedure Bezoldiging/Afstand wachtgeld Mededeling aan het werkstation Opleiding schoolsecretariaten

3 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief van 28/07/2003 kenmerk PERS/2003/08 Toepassingsgebied: personeelsleden en schoolbesturen van het gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs Opleiding schoolsecretariaten

4 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Begrippenkader TBSOB Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking Schoolbestuur = Inrichtende macht Gemeenschapsonderwijs: scholengroep Gesubsidieerd officieel onderwijs: gemeentelijk ond. –> gemeentebestuur provinciaal ond. -> provinciebestuur Gesubsidieerd vrij onderwijs: feitelijke of wettelijke vereniging van personen Opleiding schoolsecretariaten

5 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Begrippenkader Scholengemeenschap ≠ scholengroep Scholengroep bestaat enkel in het gemeenschapsonderwijs en is uw schoolbestuur. Scholengemeenschap (ontstaan 2003) is samenwerking tussen verschillende scholen. Kan bestaan uit scholen van verschillende schoolbesturen. Uitzonderlijk kan een schoolbestuur uit meerdere scholengemeenschappen bestaan. Opleiding schoolsecretariaten

6 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Begrippenkader Hetzelfde ambt Ander ambt -> alles, m.u.v. hetzelfde ambt, waarvoor personeelslid over een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs beschikt Reaffectatie(R)/Wedertewerkstelling(W) Reaffectatie: toewijzing van het personeelslid in hetzelfde ambt Wedertewerkstelling: toewijzing van het personeelslid in een ander ambt Opleiding schoolsecretariaten

7 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
TBSOB Procedure Verdeling van de betrekkingen Voorafgaande maatregelen Terbeschikkingstelling Reaffectatie / Wedertewerkstelling De reaffectatiecommissies Opleiding schoolsecretariaten

8 TBSOB procedure Verdeling van de betrekkingen
Het schoolbestuur geeft op 01/09 de vast benoemde personeelsleden opnieuw de betrekking van 31/08 Voor personeelsleden van het beleids- en ondersteunend personeel: betrekking in hetzelfde puntengewicht en salarisschaal Wanneer niet lukt en TBSOB dreigt, past schoolbestuur eerst de ‘voorafgaande maatregelen toe’ Opleiding schoolsecretariaten

9 TBSOB Procedure: Voorafgaande maatregelen
Bij wie? GO! bij alle personeelsleden van dezelfde instelling Gesubsidieerd ond (vrij & officieel) bij alle personeelsleden van de instellingen van hetzelfde schoolbestuur binnen dezelfde gemeente en dezelfde scholengemeenschap Opleiding schoolsecretariaten

10 TBSOB Procedure: Voorafgaande maatregelen
Welke? Binnen zelfde ambt afschaffen van bijbetrekking Binnen zelfde ambt einde stellen aan tijdelijke personeelsleden Einde stellen v. R/W in zelfde ambt Nieuwe affectatie (niet voor GO!) Personeelslid met minste dienstanciënniteit Opleiding schoolsecretariaten

11 TBSOB Procedure: Voorafgaande maatregelen
Voorbeeld affectatie als voorafgaande maatregel (gesubsidieerd onderwijs) School A heeft op 01/09 recht op 90 “lestijden kleuteronderwijzer”. Er zijn echter voor 96 lestijden vast benoemde kleuteronderwijzers aangesteld. School B (uit dezelfde gemeente en schoolbestuur) heeft op 01/09 recht op 120 “lestijden kleuteronderwijzer”. Er zijn slechts voor 110 lestijden vast benoemde kleuteronderwijzers aangesteld. Een affectatie van een vast benoemd personeelslid voor 6 lestijden van school A naar school B wordt toegepast als voorafgaande maatregel. Opleiding schoolsecretariaten

12 TBSOB Procedure Terbeschikkingstelling
Wanneer? Als voorafgaande maatregelen geen resultaat hebben Waar? School van vaste benoeming Wie? Vast benoemde met minste dienstanciënniteit Bijzondere regels: daling lestijden: evenredig verdelen tussen onderwijzer en leermeester LO daling urenpakket paramedisch personeel in BuO: schoolbestuur beslist in welk ambt de terbeschikkingstelling wordt uitgesproken Opleiding schoolsecretariaten

13 TBSOB Procedure: reaffectatie/wedertewerkst.
verplichte R binnen eigen school verplichte R binnen andere school van hetzelfde schoolbestuur en scholengemeenschap vrijwillige W binnen dezelfde personeelscategorie binnen hetzelfde schoolbestuur en scholengemeenschap verplichte R of W binnen een school van dezelfde scholengemeenschap na toewijzing van de reaffectatie commissie van de scholengemeenschap ! Stappen doorlopen voor 1 september. Opleiding schoolsecretariaten

14 TBSOB Procedure: reaffectatie/wedertewerkst.
verplichte R of W na toewijzing van de reaffectatiecommissie van de scholengroep (enkel gemeenschapsonderwijs) verplichte R of W na toewijzing door de Vlaamse reaffectatiecommissie Opleiding schoolsecretariaten

15 TBSOB Procedure: reaffectatie/wedertewerkst.
Algemeen reaffectatie heeft steeds voorrang op wedertewerkstelling personeelslid met grootste dienstanciënniteit wordt als eerste gereaffecteerd of wedertewerkgesteld reaffectatie of wedertewerkstelling gebeurt eerst in vacante betrekking, daarna in niet-vacante betrekking Opleiding schoolsecretariaten

16 Scholen binnen een SG schoolbestuur < scholengemeenschap
Scholengemeenschap Kath. Ond. Ninove School A School C School D School B School E Schoolbestuur Kath ond Aspelare Schoolbestuur Ikorn Opleiding schoolsecretariaten

17 Scholen binnen een SG schoolbestuur > scholengemeenschap
Schoolbestuur scholengroep GO! School F Scholengemeenschap SO School G School C School A School D School B School E Scholengemeenschap BaO Scholengemeenschap BaO Opleiding schoolsecretariaten

18 TBSOB Procedure: de reaffectatiecommisies
De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap De reaffectatiecommissie van de scholengroep in het GO! De Vlaamse reaffectatiecommissie Opleiding schoolsecretariaten

19 TBSOB Procedure: de reaffectatiecommisies
De reaffectatiecommissie vd scholengemeenschap Opgericht in elke scholengemeenschap Voor personeelsleden niet gereaffecteerd/ wedertewerkgesteld binnen schoolbestuur Gegevens verzamelen van tbsob en vacatures R/W van personeelsleden binnen categorie Behandelen van bezwaarschriften tegen R/W Doorgeven aan reaffectatiecommissie scholengroep (enkel GO!) of Vlaamse reaffectatiecommissie Opleiding schoolsecretariaten

20 TBSOB Procedure: de reaffectatiecommisies
De reaffectatiecommissie van de scholengroep (enkel GO!) Opgericht in elke scholengroep vh GO! Voor personeelsleden niet gereaffecteerd/ wedertewerkgesteld binnen eigen scholengemeenschap R/W van personeelsleden over categorieën en niveaus heen Behandelen van bezwaarschriften tegen R/W Ingangsdatum 01/09 of 15/09 Doorgeven aan Vlaamse reaffectatiecommissie Opleiding schoolsecretariaten

21 TBSOB Procedure: de reaffectatiecommisies
De Vlaamse reaffectatiecommissie Bestaande uit 2 kamers: gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs Reaffecteren en weder tewerkstellen personeelsleden per kamer, per onderwijsniveau R/W over niveaus heen (per kamer) Behandelen van de bezwaarschriften Weder tewerkstellen als administratieve ondersteuning in niet organiek ambt - voor wie geen R/W mogelijk is - voor wie definitief ongeschikt verklaard wordt Opleiding schoolsecretariaten

22 TBSOB Procedure: de reaffectatiecommisies
Algemeen R/W over schooljaren heen Indienen van bezwaarschriften binnen 5 werkdagen per aangetekende brief Indienen van bezwaarschrift schort R/W niet op (tenzij anders beslist) Geldige reden o.a.: afstand > 60 km ten minste 4/5de van volledige opdracht in 3 instellingen evenwaardige andere R/W Pedagogische taken In afwachting beslissing Vlaamse Reaffectatiecommissie Indien bezwaarschrift geldig verklaard wordt Opleiding schoolsecretariaten

23 Bezoldiging/afstand wachtgeld
TBSOB met reaffectatie of wedertewerkstelling recht op salaris verbonden aan reaffectatie of wedertewerkstelling (minstens recht op salaris verbonden aan vaste benoeming) vb.: administratief medewerker PBA (salarisschaal 158) die wordt gereaffecteerd als administratief medewerker HSO (salarisschaal 202) heeft recht op salarisschaal 158 Opleiding schoolsecretariaten

24 Bezoldiging/afstand wachtgeld
Afstand van wachtgeld geheel of gedeeltelijk TBSOB blijft behouden gaat in vanaf het begin TBSOB Indien R in vacante betrekking binnen hetzelfde schoolbestuur mogelijk is kan geen afstand van wachtgeld gedaan worden Opleiding schoolsecretariaten

25 Mededeling aan het werkstation
Reaffectatie of wedertewerkstelling blijft behouden over de schooljaren heen In praktijk: elektronische zending tot en met 31/08 Meedelen aan werkstation d.m.v. RL 1 Aantal lestijden TBSOB Eventueel afstand van wachtgeld Wedertewerkstelling admin. hulp – vakcode 165 Opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google