De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013

2 www.agodi.be AgODi 2.TBSOB  Reglementering/Toepassingsgebied  Begrippenkader  TBSOB procedure  Bezoldiging/Afstand wachtgeld  Mededeling aan het werkstation Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 2 Overzicht programma

3 www.agodi.be AgODi Reglementering  Decreet van 09/04/1992  Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992  Omzendbrief van 28/07/2003 kenmerk PERS/2003/08  Toepassingsgebied : personeelsleden en schoolbesturen van het gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 3

4 www.agodi.be AgODi Begrippenkader  TBSOB  Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking  Schoolbestuur = Inrichtende macht  Gemeenschapsonderwijs: scholengroep  Gesubsidieerd officieel onderwijs: gemeentelijk ond. –> gemeentebestuur provinciaal ond. -> provinciebestuur  Gesubsidieerd vrij onderwijs: feitelijke of wettelijke vereniging van personen Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 4

5 www.agodi.be AgODi  Scholengemeenschap ≠ scholengroep  Scholengroep bestaat enkel in het gemeenschapsonderwijs en is uw schoolbestuur.  Scholengemeenschap (ontstaan 2003) is samenwerking tussen verschillende scholen.  Kan bestaan uit scholen van verschillende schoolbesturen.  Uitzonderlijk kan een schoolbestuur uit meerdere scholengemeenschappen bestaan. Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 5 Begrippenkader

6 www.agodi.be AgODi Begrippenkader  Hetzelfde ambt  Ander ambt -> alles, m.u.v. hetzelfde ambt, waarvoor personeelslid over een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs beschikt  Reaffectatie( R )/Wedertewerkstelling( W )  Reaffectatie: toewijzing van het personeelslid in hetzelfde ambt  Wedertewerkstelling: toewijzing van het personeelslid in een ander ambt Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 6

7 www.agodi.be AgODi TBSOB Procedure  Verdeling van de betrekkingen  Voorafgaande maatregelen  Terbeschikkingstelling  Reaffectatie / Wedertewerkstelling  De reaffectatiecommissies Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 7

8 www.agodi.be AgODi TBSOB procedure Verdeling van de betrekkingen  Het schoolbestuur geeft op 01/09 de vast benoemde personeelsleden opnieuw de betrekking van 31/08  Voor personeelsleden van het beleids- en ondersteunend personeel: betrekking in hetzelfde puntengewicht en salarisschaal  Wanneer niet lukt en TBSOB dreigt, past schoolbestuur eerst de ‘voorafgaande maatregelen toe’ Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 8

9 www.agodi.be AgODi TBSOB Procedure: Voorafgaande maatregelen Bij wie?  GO! bij alle personeelsleden van dezelfde instelling  Gesubsidieerd ond (vrij & officieel) bij alle personeelsleden van de instellingen van hetzelfde schoolbestuur binnen dezelfde gemeente en dezelfde scholengemeenschap Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 9

10 www.agodi.be AgODi TBSOB Procedure: Voorafgaande maatregelen Welke?  Binnen zelfde ambt afschaffen van bijbetrekking  Binnen zelfde ambt einde stellen aan tijdelijke personeelsleden  Einde stellen v. R/W in zelfde ambt  Nieuwe affectatie (niet voor GO!)  Personeelslid met minste dienstanciënniteit Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 10

11 www.agodi.be AgODi TBSOB Procedure: Voorafgaande maatregelen  Voorbeeld affectatie als voorafgaande maatregel (gesubsidieerd onderwijs)  School A heeft op 01/09 recht op 90 “lestijden kleuteronderwijzer”. Er zijn echter voor 96 lestijden vast benoemde kleuteronderwijzers aangesteld.  School B (uit dezelfde gemeente en schoolbestuur) heeft op 01/09 recht op 120 “lestijden kleuteronderwijzer”. Er zijn slechts voor 110 lestijden vast benoemde kleuteronderwijzers aangesteld.  Een affectatie van een vast benoemd personeelslid voor 6 lestijden van school A naar school B wordt toegepast als voorafgaande maatregel. Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 11

12 www.agodi.be AgODi TBSOB Procedure Terbeschikkingstelling  Wanneer? Als voorafgaande maatregelen geen resultaat hebben  Waar ? School van vaste benoeming  Wie ? Vast benoemde met minste dienstanciënniteit  Bijzondere regels :  daling lestijden: evenredig verdelen tussen onderwijzer en leermeester LO  daling urenpakket paramedisch personeel in BuO: schoolbestuur beslist in welk ambt de terbeschikkingstelling wordt uitgesproken Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 12

13 www.agodi.be AgODi 1.verplichte R binnen eigen school 2.verplichte R binnen andere school van hetzelfde schoolbestuur en scholengemeenschap 3.vrijwillige W binnen dezelfde personeelscategorie binnen hetzelfde schoolbestuur en scholengemeenschap 4.verplichte R of W binnen een school van dezelfde scholengemeenschap na toewijzing van de reaffectatie commissie van de scholengemeenschap ! Stappen doorlopen voor 1 september. Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 13 TBSOB Procedure: reaffectatie/wedertewerkst.

14 www.agodi.be AgODi 5.verplichte R of W na toewijzing van de reaffectatiecommissie van de scholengroep (enkel gemeenschapsonderwijs) 6.verplichte R of W na toewijzing door de Vlaamse reaffectatiecommissie Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 14 TBSOB Procedure: reaffectatie/wedertewerkst.

15 www.agodi.be AgODi  Algemeen 1. reaffectatie heeft steeds voorrang op wedertewerkstelling 2. personeelslid met grootste dienstanciënniteit wordt als eerste gereaffecteerd of wedertewerkgesteld 3. reaffectatie of wedertewerkstelling gebeurt eerst in vacante betrekking, daarna in niet-vacante betrekking Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 15 TBSOB Procedure: reaffectatie/wedertewerkst.

16 www.agodi.be AgODi Scholen binnen een SG schoolbestuur < scholengemeenschap Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 16 Scholengemeenschap Kath. Ond. Ninove Schoolbestuur Kath ond Aspelare Schoolbestuur Ikorn School C School D School ESchool B School A

17 www.agodi.be AgODi Scholen binnen een SG schoolbestuur > scholengemeenschap Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 17 Schoolbestuur scholengroep GO! Scholengemeenschap BaO School C School D School ESchool B Scholengemeenschap SO School F School G School A

18 www.agodi.be AgODi TBSOB Procedure: de reaffectatiecommisies  De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap  De reaffectatiecommissie van de scholengroep in het GO!  De Vlaamse reaffectatiecommissie Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 18

19 www.agodi.be AgODi  De reaffectatiecommissie vd scholengemeenschap  Opgericht in elke scholengemeenschap  Voor personeelsleden niet gereaffecteerd/ wedertewerkgesteld binnen schoolbestuur  Gegevens verzamelen van tbsob en vacatures  R/W van personeelsleden binnen categorie  Behandelen van bezwaarschriften tegen R/W Doorgeven aan reaffectatiecommissie scholengroep (enkel GO!) of Vlaamse reaffectatiecommissie Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 19 TBSOB Procedure: de reaffectatiecommisies

20 www.agodi.be AgODi  De reaffectatiecommissie van de scholengroep (enkel GO!)  Opgericht in elke scholengroep vh GO!  Voor personeelsleden niet gereaffecteerd/ wedertewerkgesteld binnen eigen scholengemeenschap  R/W van personeelsleden over categorieën en niveaus heen  Behandelen van bezwaarschriften tegen R/W  Ingangsdatum 01/09 of 15/09 Doorgeven aan Vlaamse reaffectatiecommissie Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 20 TBSOB Procedure: de reaffectatiecommisies

21 www.agodi.be AgODi  De Vlaamse reaffectatiecommissie  Bestaande uit 2 kamers: gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs  Reaffecteren en weder tewerkstellen personeelsleden per kamer, per onderwijsniveau  R/W over niveaus heen (per kamer)  Behandelen van de bezwaarschriften  Weder tewerkstellen als administratieve ondersteuning in niet organiek ambt - voor wie geen R/W mogelijk is - voor wie definitief ongeschikt verklaard wordt Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 21 TBSOB Procedure: de reaffectatiecommisies

22 www.agodi.be AgODi  Algemeen  R/W over schooljaren heen  Indienen van bezwaarschriften binnen 5 werkdagen per aangetekende brief  Indienen van bezwaarschrift schort R/W niet op (tenzij anders beslist)  Geldige reden o.a.: afstand > 60 km ten minste 4/5de van volledige opdracht in 3 instellingen evenwaardige andere R/W  Pedagogische taken In afwachting beslissing Vlaamse Reaffectatiecommissie Indien bezwaarschrift geldig verklaard wordt Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 22 TBSOB Procedure: de reaffectatiecommisies

23 www.agodi.be AgODi Bezoldiging/afstand wachtgeld  TBSOB met reaffectatie of wedertewerkstelling  recht op salaris verbonden aan reaffectatie of wedertewerkstelling (minstens recht op salaris verbonden aan vaste benoeming)  vb.: administratief medewerker PBA (salarisschaal 158) die wordt gereaffecteerd als administratief medewerker HSO (salarisschaal 202) heeft recht op salarisschaal 158 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 23

24 www.agodi.be AgODi Bezoldiging/afstand wachtgeld  Afstand van wachtgeld  geheel of gedeeltelijk  TBSOB blijft behouden  gaat in vanaf het begin TBSOB  Indien R in vacante betrekking binnen hetzelfde schoolbestuur mogelijk is kan geen afstand van wachtgeld gedaan worden Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 24

25 www.agodi.be AgODi Mededeling aan het werkstation  Reaffectatie of wedertewerkstelling blijft behouden over de schooljaren heen  In praktijk: elektronische zending tot en met 31/08  Meedelen aan werkstation d.m.v. RL 1  Aantal lestijden TBSOB  Eventueel afstand van wachtgeld  Wedertewerkstelling admin. hulp – vakcode 165 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 25


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google