De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

2 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: Reglementering Historiek scholengemeenschap Puntenenveloppen algemeen Puntenenveloppen van de school Puntenenveloppen van de scholengemeenschap Aanstelling en inzetbaarheid op niveau school op niveau scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: “Eénpuntenkwestie” Prestatieregeling Vervangingen Vaste benoeming WTW-administratieve hulp Aandachtspunten In de praktijk: invullen BAO-formulieren opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Omzendbrieven Scholengemeenschappen basisonderwijs van 30/06/2005 (BaO/2005/11) Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09) of Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/10) Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs : personeelsformatie en personeelsaspecten van 30/06/2005 (BAO/2005/12) Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04) of Invullen van de BKL-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/05) Praktische schikkingen bij omzendbrief BAO/2005/12 van 30/06/2005 (PERS/2005/10/ps) opleiding schoolsecretariaten

5 Relevante zoekwoorden in Wetwijs
Puntenenveloppe basisonderwijs BAO-formulieren BKL-formulieren Scholengemeenschappen opleiding schoolsecretariaten

6 Ontstaan Scholengemeenschappen
2003: Introductie scholengemeenschappen en puntenenveloppen: hertekening onderwijslandschap Basisonderwijs – twee “testjaren” 01/09/2005: de eerste periode van 6 jaar gaat van start (tot 31/08/2011) Alle basisscholen van gewoon en buitengewoon basisonderwijs opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Scholengemeenschap Voordelen van de scholengemeenschap (SG): puntenenveloppe stimulus grotere puntenenveloppe zorg samenleggen punten op niveau van de SG Functies op niveau SG: directeur-coördinator-SG (DIRCO) en stafmedewerker 7 opleiding schoolsecretariaten 7

8 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Wijzigingen sinds 2003 Verhoging enveloppe stimulus Toekenning puntenenveloppe Zorg+ Samenvoegen van de enveloppen zorg, zorg+ en ‘zorg CAO’ Introductie dirco en stafmedewerker Oorspronkelijk slechts 2 ambten (administratief medewerker – beleidsmedewerker voor 3 invullingen) opleiding schoolsecretariaten

9 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Puntenenveloppen Sinds schooljaar  4 soorten puntenenveloppen: 2 soorten toegekend aan school: administratie ICT 2 soorten toegekend aan scholengemeenschap: zorg stimulus  school ≠ deel SG: voor zorg enveloppe op niveau van de school (gewoon basisonderwijs) of geen enveloppe (buitengewoon onderwijs) 9 opleiding schoolsecretariaten 9

10 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Puntenenveloppen Punten worden toegekend op basis van: het aantal gewogen leerlingen op de teldag per school of scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten

11 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Puntenenveloppen Aandachtspunten: “gewogen leerling” is voor elke enveloppe anders voorbeeld: ICT 1,25 – STIMULUS van 1 tot 2,3 - … Teldag is verschillend naargelang de enveloppen wordt gegeven aan de school of aan de SG voorbeeld: AO/ICT/Zorg (als geen SG): gewone teldag voorbeeld: zorg (wel SG) en STIMULUS: 1ste schooldag van februari, ook bij herstructurering opleiding schoolsecretariaten

12 Puntenenveloppen toegekend aan de school
Niveau school: twee (drie) soorten punten Punten administratie voor administratieve ondersteuning (gewoon en BuO) ICT-punten (gewoon en BuO indien in scholengemeenschap (SG) of Samenwerkingsplatform (SWP) Indien geen SG: tot : ook punten zorg op niveau school voor gewoon basisonderwijs Op niveau van de school: alle punten zijn absoluut gekleurd  niet overdraagbaar van ene naar andere enveloppe 12 opleiding schoolsecretariaten 12

13 Puntenenveloppe toegekend aan niveau school
Functie Ambten School Administratieve ondersteuning Administratief medewerker ICT ICT-coördinator School niet in SG ( ) Zorg zorgcoördinator 13 opleiding schoolsecretariaten 13

14 Ambten van het beleids- en ondersteunend personeel
Drie ambten : Administratief medewerker ICT-coördinator Zorgcoördinator 14 opleiding schoolsecretariaten 14

15 Ambten van het beleids- en ondersteunend personeel
Klein beetje historiek Oorspronkelijk  twee ambten voor drie invullingen Administratief medewerker Administratieve ondersteuning ICT (meer technische benadering) Beleidsmedewerker ICT (pedagogische benadering) Zorg opleiding schoolsecretariaten

16 Oorspronkelijk systeem
Ambt Diploma-niveau Punten-gewicht Administratief medewerker Administratieve ondersteuning of de meer technische benadering van ICT HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 120 punten Beleidsmedewerker Zorgbegeleiding of de meer pedagogische benadering van ICT 85 punten 126 punten opleiding schoolsecretariaten

17 Overzichtstabel Ambt Diplomaniveau Punten-gewicht Ambt-codes
Salarisschaal Administratief medewerker HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 120 punten 236 237 238 202 158 542 ICT-coördinator 85 punten 126 punten 253 254 255 256 257 148 501 Zorgcoördinator 251 252 17 opleiding schoolsecretariaten 17

18 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
BAO – punten niveau school Zie:: Omzendbrief BAO opleiding schoolsecretariaten

19 Puntenenveloppen toegekend aan de scholengemeenschap
Twee soorten punten op niveau scholengemeenschap: Zorgpunten Stimuluspunten (worden gevoegd bij de samengelegde punten) 19 opleiding schoolsecretariaten 19

20 Puntenenveloppe zorg niveau SG
90% van de punten naar de scholen via niveau SG – max 10% niveau SG, van daaruit zorgbeleid Elke school krijgt minimum het aantal punten waar zij volgens het vorige berekeningssysteem recht zou op hebben – tenzij anders beslist op lokaal niveau Bij verdeling rekening houden met vaste benoemingen (geen TBSOB veroorzaken) Is gekleurd, dus enkel ambt zorgcoördinator 20 opleiding schoolsecretariaten 20

21 BAO – zorgpunten toegekend aan SG
Zie:: Omzendbrief BAO opleiding schoolsecretariaten

22 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Punten niveau SG Samengelegde punten: 01/09/2008: administratieve omkadering (AO) en ICT: eerst naar school maar 10% kan overgeheveld worden naar SG, tenzij anders beslist op lokaal niveau Bij verdeling rekening houden met vaste benoemingen (geen TBSOB veroorzaken) Samen met de Stimuluspunten zijn dit de “punten scholengemeenschap”. Deze punten zijn niet benoembaar (jaarlijks wijzigbaar) 22 opleiding schoolsecretariaten 22

23 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
BAO – samengelegde pt en stimulus niveau SG Zie:: Omzendbrief BAO opleiding schoolsecretariaten

24 Niveau scholengemeenschap
Functies ter ondersteuning SG (01/09/2005): aanstelling “directeur coördinatie-SG” (dirco) aanstelling “stafmedewerker-SG” Geen nieuwe ambten maar functies 24 opleiding schoolsecretariaten 24

25 Op niveau SG: functie van stafmedewerker-SG
Binnen 7 bestaande ambten: administratieve medewerker ICT-coördinator zorgcoördinator kleuteronderwijzer onderwijzer kleuteronderwijzer ASV onderwijzer ASV OPMERKING: directeur met lesopdracht  enkel voor het deel lesopdracht ! 25 opleiding schoolsecretariaten 25

26 Overzicht niveau SG Niveau Puntenenveloppe Functie Ambten
Scholen-gemeen schap Stimulus + samengelegde punten SG (mogelijkheid AO en ICT > 10%*) + 10% (of meer*) van de punten zorg (van daaruit verder verdeeld) Directeur-coördinatie SG Directeur Stafmedewerker- SG Administratief medewerker ICT-coördinator Zorgcoördinator (kleuter)onderwij- zer (ASV) Administratieve ondersteuning ICT Zorg 26 opleiding schoolsecretariaten 26

27 Punten op het niveau van het samenwerkingsplatform
Scholen kunnen ook hun punten (deels) samenleggen via een ICT samenwerkingsplatform kan niveau overschrijdend geen vaste benoeming in mogelijk is eerder zeldzaam opleiding schoolsecretariaten

28 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
ICT-coördinatie Zie:: Omzendbrief BAO opleiding schoolsecretariaten

29 In praktijk: dienstbrief m.b.t ICT en administratie
School A 62 opleiding schoolsecretariaten 29

30 In praktijk: ICT en administratie
Eén personeelslid, 2u PBA = 5 punten Eénpuntenkwestie: totaal 22 punten maar slechts 21 aangerekend Personeelslid A: AM-HSO voor 10/36 = 18 punten Personeelslid B: AM-HSO voor 2/36 = 4 punten 62 opleiding schoolsecretariaten 30

31 In praktijk: de dienstbrief zorg
Naam SG School A School B School C School D School E opleiding schoolsecretariaten

32 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
In praktijk: zorg 35 punten gekregen van SG voor inrichting in eigen omkadering Directeur vrijgesteld van lesopdracht – 6/24 = 21 punten Personeelslid X : Zorgcoördinator PBA – 6/36 = 14 punten 62 opleiding schoolsecretariaten 32

33 In praktijk: punten niveau SG
Zorgcoördinator-PBA op niveau SG: 6/36 = 14 punten 14 14 62 opleiding schoolsecretariaten 33

34 In praktijk: punten niveau SG
Stafmedewerker – onderwijzer 8/24 = 28 punten 28 28 62 opleiding schoolsecretariaten 34

35 In praktijk: punten niveau SG
Zorgcoördinator-PBA op niveau SG: 6/36 = 14 punten 62 opleiding schoolsecretariaten 35

36 Herhaling: overzicht inhoud
Aanstelling en inzetbaarheid op niveau school op niveau scholengemeenschap “Eénpuntenkwestie” Prestatieregeling Vervangingen Vaste benoeming WTW-administratieve hulp Aandachtspunten In de praktijk: invullen BAO-formulieren 36 opleiding schoolsecretariaten 36

37 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Aanstelling Aanstelling: puntengewicht (kostprijs van aanstelling) per personeelslid per instelling per ambt per opleidingsniveau per oorsprong omkadering 37 opleiding schoolsecretariaten 37

38 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Inzetbaarheid Beleids- en ondersteunend personeel: aanstelling in en affectatie aan één of meerdere scholen Afspraken binnen SG omtrent inzetbaarheid (autonomie) – werken “in” en “voor” de scholengemeenschap Opgelet: dienstonderbrekingen 38 opleiding schoolsecretariaten 38

39 Aanstelling – Niveau school Administratief medewerker
Ambt Diploma-niveau Punten-gewicht Ambt-codes Salarisschaal Administratief medewerker HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 120 punten 236 237 238 202 158 542 ICT-coördinator 85 punten 126 punten 253 254 255 256 257 148 501 Zorgcoördinator 251 252 39 opleiding schoolsecretariaten 39

40 Puntentabel (zie omzendbrief)
opleiding schoolsecretariaten

41 Aanstelling - Niveau SG
Functie Ambten Scholen-gemeenschap Directeur-coördinatie SG Directeur Stafmedewerker- SG Administratief medewerker ICT-coördinator Zorgcoördinator (kleuter)onderwijzer (ASV) Administratieve ondersteuning ICT Zorg 41 opleiding schoolsecretariaten 41

42 Aanstelling – Niveau SG Stafmedewerker-SG
Klas- en schoolvrij (niet: klassen splitsen) Wedde en bekwaamheidsbewijzen van het onderliggend ambt Opbouw rechten in het onderliggende ambt (vb: TADD) 42 opleiding schoolsecretariaten 42

43 Aanstelling – Niveau SG Stafmedewerker-SG
tijdelijk  rechtstreeks vastbenoemd  verlof TAO enkel uit de punten van de scholengemeenschap vaste benoeming nooit mogelijk Vakcode: 805 – Oorsprong Omkadering (OOM): 07 Omkadering! (andere puntentabel) 43 opleiding schoolsecretariaten 43

44 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Puntentabel stafmedewerker in ambt (kleuter)onderwijzer(ASV) – zie omzendbrief opleiding schoolsecretariaten

45 Stafmedewerker-SG voorbeeld 1
: Tijdelijk zorgcoördinator PBA: halftijds aangesteld niveau school (12u eigen enveloppe - 6u punten scholengemeenschap). halftijdse opdracht op niveau scholengemeenschap stafmedewerker-SG Eén bericht met geldigheidsdatum : RL 1 / zorgcoördinator PBA (ambt 251) / 12u ATO 02 / einddatum / OOM 00 RL 1 / zorgcoördinator PBA (ambt 251) / 6u ATO 02 / einddatum / OOM 07 RL 1 / zorgcoördinator PBA (ambt 251) / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 18u ATO 02 / einddatum / OOM 07 opleiding schoolsecretariaten

46 Stafmedewerker-SG voorbeeld 2
: kleuteronderwijzer ASV vast 22/22: aangesteld voor 8u als stafmedewerker-SG op niveau scholengemeenschap (onderliggend ambt blijft kleuteronderwijzer-ASV) Eén bericht met geldigheidsdatum : RL 1 / kleuteronderwijzer ASV / 22u ATO 04 / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 8u met einddatum / OOM 00 RL 1 / kleuteronderwijzer ASV / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 8u ATO 02 / TAO / einddatum / OOM 07 opleiding schoolsecretariaten

47 Aanstelling – Niveau SG Directeur Coördinatie-SG (dirco)
School- en klasvrij 1 of 2 halftijdse functie (60 punten per halftijdse) of 1 voltijdse functie (120 punten) Bekwaamheidsbewijs van onderliggend ambt van directeur (ambtcode 13): ten minste Professionele Bachelor (PBA) + Bewijs Pedagogische Bekwaamheid (BPB) Salaris van de school waaraan administratief verbonden (barema 779, 828 of 879) 47 opleiding schoolsecretariaten 47

48 Aanstelling – Niveau SG Directeur Coördinatie-SG (dirco)
tijdelijk  rechtstreeks vastbenoemd  verlof TAO enkel uit de punten van de scholengemeenschap vaste benoeming nooit mogelijk Vakcode: 806 – Oorsprong Omkadering: 07 48 opleiding schoolsecretariaten 48

49 Directeur Coördinatie-SG (dirco) voorbeeld
: Vastbenoemd directeur 24/24 wordt voltijds directeur coördinatie-scholengemeenschap. Eén bericht met geldigheidsdatum : RL 1 / directeur / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00 / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 24u met einddatum RL 1 / directeur / vakcode 806 coördinatie SG / 24u ATO 02 / TAO / einddatum / OOM 07 opleiding schoolsecretariaten

50 Aanstelling – Niveau schoolbestuur - Algemeen Directeur (ALDI)
Verschil met Dirco Dirco = scholengemeenschap Aldi = schoolbestuur Aldi  twee mogelijkheden: Vrijgesteld DO 110 (verlof uitoefenen mandaat - VUM) Gemeenschapsonderwijs (GO!): inleveren punten SG BAO (nieuw vanaf 01/09/2005 – melden op BAO-/BKL-document) + SO mogelijk GSO: enkel punten SG SO mogelijk Bijwedde als schoolbestuur (alle niveaus samen!) 2000 leerlingen heeft (GMO: barema 897 – GSO: barema 796). Niet-vrijgesteld Bovenop eigen taak Géén DO, géén in te leveren punten Bijwedde als schoolbestuur (alle niveaus samen!) 2000 leerlingen heeft 50 opleiding schoolsecretariaten 50

51 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Eénpuntenkwestie Meerdere personeelsleden – zelfde ambt, opleidingsniveau – zelfde oorsprong omkadering (OOM) – zelfde instelling: nooit meer punten inleveren dan wanneer slechts één personeelslid aangesteld wordt Ook een opsplitsing opdracht in vastbenoemde en tijdelijke uren bij één personeelslid mag geen meerkost betekenen 51 opleiding schoolsecretariaten 51

52 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Eenpuntenkwestie Voorbeeld 1 van de éénpuntenkwestie: School heeft 63 punten administratieve ondersteuning en kiest voor opleidingsniveau Hoger Secundair Onderwijs (HSO) als één personeelslid aangesteld wordt is dit 1 x 36/36 administratief medewerker (AM)-HSO = 63 punten als het om 2 halftijdse personeelsleden gaat is dit 2 x 18/36 AM-HSO = 2 x 32 punten, waarvan slechts 63 punten worden aangerekend 52 opleiding schoolsecretariaten 52

53 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Eenpuntenkwestie Voorbeeld 2 van de éénpuntenkwestie: School heeft 28 punten voor zorgbeleid en kiest voor opleidingsniveau Professionele Bachelor (PBA – vroegere HOKT) als dit aan één personeelslid wordt gegeven komt het neer op 12/36 zorgcoördinator (ZC)-PBA = 28 punten als dit personeelslid al 10/36 vastbenoemd is als ZC-PBA (24 punten) en 2/36 tijdelijk ZC-PBA is (5 punten), zou dit mogelijks 29 punten ( ) kosten maar er worden slechts 28 aangerekend 53 opleiding schoolsecretariaten 53

54 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Prestatieregeling Alle personeelsleden aangesteld op basis van puntenenveloppen: 36 klokuren (dus ook: indien elektronische zending in 24sten of 22sten voor bv onderwijzer-stafmedewerker) 36 klokuren = totale opdracht (niet noodzakelijk te presteren binnen de school) 54 opleiding schoolsecretariaten 54

55 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Vervanging Vervangingen: zorgcoördinator en ICT-coördinator: vanaf 10 werkdagen afwezigheid titularis stafmedewerker: vanaf 10 werkdagen afwezigheid titularis dirco: vanaf eerste dag afwezigheid en ook tijdens juli en augustus mogelijk administratief medewerker: vanaf 10 werkdagen afwezigheid titularis (opgelet: zomervakantie!) Voor alle personeelsleden aangesteld via punten: geen vervanging korte afwezigheid geen vervanging één- of tweeklassige vestigingsplaats 55 opleiding schoolsecretariaten 55

56 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Vervanging steeds in zelfde ambt niet noodzakelijk in zelfde (opleidings)niveau punten van titularis blijven tellen vervanger wordt betaald volgens zijn/haar bekwaamheidsbewijs ( hoger of lager dan titularis) opleiding schoolsecretariaten

57 Vaste benoeming en affectatie/mutatie BOP
Vacantverklaring en vaste benoeming: per school en hoofdstructuur per personeelslid per puntenenveloppe per ambt en opleidingsniveau 57 opleiding schoolsecretariaten 57

58 Vaste benoeming en affectatie/mutatie BOP
Maar: TADD in ambt (niet opleidingsniveau!) Administratief medewerker–PBA Kan als TADD’er uren opeisen als administratief medewerker-HSO (maar dan ook in niveau HSO!) Kan rechten niet doen gelden als administratief medewerker-master (MA), want geen VE Elke 1e van de maand kan opwaardering naar hoger opleidingsniveau, rekening houdend met de punten én mits toestemming personeelslid (degradatie kan niet) Affectatie/mutatie: BuBAO = gewoon BAO 58 opleiding schoolsecretariaten 58

59 Vaste benoeming en affectatie/mutatie BOP
Vaste benoeming na TAO: 360 dagen dienstanciënniteit in ambt van vaste benoeming vaste benoeming kan voor volume aan uren waarvoor je TAO nam, ongeacht of je effectief TAO nam naar ambt van vaste benoeming voorbeeld 59 opleiding schoolsecretariaten 59

60 Wedertewerkstelling (WTW) administratieve hulp
Blijft voorlopig hetzelfde als voorheen Structureel boventalligen of TBS Medex Toegewezen aan scholengemeenschap (Vlaamse Reaffectatiecommissie) Functie: administratieve ondersteuning als WTW administratieve hulp (ambtcode 165) Melding TBSOB (+ eventueel DO “TBS pensioencommissie”(067)) op school van vaste benoeming Melding WTW met ambt 165 als ATO 2 en OOM 00 60 opleiding schoolsecretariaten 60

61 WTW administratieve hulp
Prestatieregeling: voltijds = 36 uur Wedde van vaste benoeming “Vervanger” bij DO 067 doorsturen met ATO 2 (=valse ATO2) + in de opmerking naam en stamboeknummer van titularis vermelden WTW Administratieve hulp kan NIET vervangen worden bij afwezigheid 61 opleiding schoolsecretariaten 61

62 WTW administratieve hulp voorbeeld
Vastbenoemd onderwijzer: door Medex definitief ongeschikt verklaard voor het ambt van onderwijzer maar wel geschikt voor uitoefening van een administratieve functie Zending RL 1 /onderwijzer/ 24u ATO 4 / TBSOB / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking 067 – TBS pensioencommissie einddatum / OOM 00 RL 1 wedertewerkgestelde administratieve hulp – ambt 165/ 36u ATO 2 / W / einddatum / OOM 00 opleiding schoolsecretariaten

63 opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010
Aandachtspunten Moederschapsbescherming & Bedreiging door beroepsziekte voor BOP administratief personeel: kan niet zorgcoördinator en ICT-coördinator  mogelijk indien: gewone voorwaarden MB/BZ vervuld zijn hoofdstructuur 111 omzetting van aanstelling van HS 211 naar HS 111 kan niet 28 opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google