De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1.Reglementering 2.Historiek scholengemeenschap 3.Puntenenveloppen algemeen 4.Puntenenveloppen van de school 5.Puntenenveloppen van de scholengemeenschap 6.Aanstelling en inzetbaarheid op niveau school op niveau scholengemeenschap

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 7.“Eénpuntenkwestie” 8.Prestatieregeling 9.Vervangingen 10.Vaste benoeming 11.WTW-administratieve hulp 12.Aandachtspunten 13.In de praktijk: invullen BAO-formulieren

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Omzendbrieven  Scholengemeenschappen basisonderwijs van 30/06/2005 (BaO/2005/11)BaO/2005/11  Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09) of Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/10)BaO/2005/09BaO/2005/10  Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs : personeelsformatie en personeelsaspecten van 30/06/2005 (BAO/2005/12)BAO/2005/12  Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04) of Invullen van de BKL-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/05)BaO/2003/04BaO/2003/05  Praktische schikkingen bij omzendbrief BAO/2005/12 van 30/06/2005 (PERS/2005/10/ps)PERS/2005/10/ps

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Relevante zoekwoorden in Wetwijs Puntenenveloppe basisonderwijs BAO-formulieren BKL-formulieren Scholengemeenschappen

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ontstaan Scholengemeenschappen  2003: Introductie scholengemeenschappen en puntenenveloppen: hertekening onderwijslandschap Basisonderwijs – twee “testjaren”  01/09/2005: de eerste periode van 6 jaar gaat van start (tot 31/08/2011)  Alle basisscholen van gewoon en buitengewoon basisonderwijs

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Scholengemeenschap Voordelen van de scholengemeenschap (SG):  puntenenveloppe stimulus  grotere puntenenveloppe zorg  samenleggen punten op niveau van de SG  Functies op niveau SG: directeur-coördinator-SG (DIRCO) en stafmedewerker 7

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wijzigingen sinds 2003  Verhoging enveloppe stimulus  Toekenning puntenenveloppe Zorg+  Samenvoegen van de enveloppen zorg, zorg+ en ‘zorg CAO’  Introductie dirco en stafmedewerker  Oorspronkelijk slechts 2 ambten (administratief medewerker – beleidsmedewerker voor 3 invullingen)

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen  Sinds schooljaar  4 soorten puntenenveloppen:  2 soorten toegekend aan school: −administratie −ICT  2 soorten toegekend aan scholengemeenschap: −zorg −stimulus  school ≠ deel SG: voor zorg enveloppe op niveau van de school (gewoon basisonderwijs) of geen enveloppe (buitengewoon onderwijs) 9

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen Punten worden toegekend op basis van:  het aantal gewogen leerlingen  op de teldag  per school of scholengemeenschap

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen Aandachtspunten:  “gewogen leerling” is voor elke enveloppe anders voorbeeld: ICT 1,25 – STIMULUS van 1 tot 2,3 - …  Teldag is verschillend naargelang de enveloppen wordt gegeven aan de school of aan de SG voorbeeld: AO/ICT/Zorg (als geen SG): gewone teldag voorbeeld: zorg (wel SG) en STIMULUS: 1 ste schooldag van februari, ook bij herstructurering

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen toegekend aan de school  Niveau school: twee (drie) soorten punten  Punten administratie voor administratieve ondersteuning (gewoon en BuO)  ICT-punten (gewoon en BuO indien in scholengemeenschap (SG) of Samenwerkingsplatform (SWP)  Indien geen SG: tot : ook punten zorg op niveau school voor gewoon basisonderwijs  Op niveau van de school: alle punten zijn absoluut gekleurd  niet overdraagbaar van ene naar andere enveloppe 12

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppe toegekend aan niveau school NiveauPuntenenveloppeFunctieAmbten School Administratieve ondersteuning Administratief medewerker ICT ICT-coördinator School niet in SG ( ) Zorg zorgcoördinator 13

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambten van het beleids- en ondersteunend personeel  Drie ambten :  Administratief medewerker  ICT-coördinator  Zorgcoördinator 14

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambten van het beleids- en ondersteunend personeel Klein beetje historiek  Oorspronkelijk  twee ambten voor drie invullingen  Administratief medewerker −Administratieve ondersteuning −ICT (meer technische benadering)  Beleidsmedewerker −ICT (pedagogische benadering) −Zorg

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Oorspronkelijk systeem AmbtDiploma- niveau Punten-gewicht Administratief medewerker Administratieve ondersteuning of de meer technische benadering van ICT HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 120 punten Beleidsmedewerker Zorgbegeleiding of de meer pedagogische benadering van ICT HOKT / PBA HOLT / MA 85 punten 126 punten

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten AmbtDiplomaniveauPunten- gewicht Ambt-codesSalarisschaal Administratief medewerker HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 120 punten ICT-coördinator HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 85 punten 120 punten 126 punten ZorgcoördinatorHOKT / PBA HOLT / MA 85 punten 126 punten Overzichtstabel

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten Zie:: Omzendbrief BAOOmzendbrief BAO BAO – punten niveau school

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppen toegekend aan de scholengemeenschap  Twee soorten punten op niveau scholengemeenschap:  Zorgpunten  Stimuluspunten (worden gevoegd bij de samengelegde punten) 19

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntenenveloppe zorg niveau SG  90% van de punten naar de scholen via niveau SG – max 10% niveau SG, van daaruit zorgbeleid  Elke school krijgt minimum het aantal punten waar zij volgens het vorige berekeningssysteem recht zou op hebben – tenzij anders beslist op lokaal niveau  Bij verdeling rekening houden met vaste benoemingen (geen TBSOB veroorzaken)  Is gekleurd, dus enkel ambt zorgcoördinator 20

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten Zie:: Omzendbrief BAOOmzendbrief BAO BAO – zorgpunten toegekend aan SG

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten Punten niveau SG  Samengelegde punten:  01/09/2008: administratieve omkadering (AO) en ICT: eerst naar school maar 10% kan overgeheveld worden naar SG, tenzij anders beslist op lokaal niveau  Bij verdeling rekening houden met vaste benoemingen (geen TBSOB veroorzaken)  Samen met de Stimuluspunten zijn dit de “punten scholengemeenschap”. Deze punten zijn niet benoembaar (jaarlijks wijzigbaar) 22

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten Zie:: Omzendbrief BAOOmzendbrief BAO BAO – samengelegde pt en stimulus niveau SG

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten Niveau scholengemeenschap  Functies ter ondersteuning SG (01/09/2005):  aanstelling “directeur coördinatie-SG” (dirco)  aanstelling “stafmedewerker-SG”  Geen nieuwe ambten maar functies 24

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten Op niveau SG: functie van stafmedewerker-SG  Binnen 7 bestaande ambten:  administratieve medewerker  ICT-coördinator  zorgcoördinator  kleuteronderwijzer  onderwijzer  kleuteronderwijzer ASV  onderwijzer ASV  OPMERKING: directeur met lesopdracht  enkel voor het deel lesopdracht ! 25

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht niveau SG NiveauPuntenenveloppeFunctieAmbten Scholen- gemeen schap Stimulus + samengelegde punten SG (mogelijkheid AO en ICT > 10%*) + 10% (of meer*) van de punten zorg (van daaruit verder verdeeld) Directeur- coördinatie SG Directeur Stafmedewerker - SG Administratief medewerker ICT-coördinator Zorgcoördinator (kleuter)onderwij- zer (ASV) Administratieve ondersteuning Administratief medewerker ICTICT-coördinator ZorgZorgcoördinator 26

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten Punten op het niveau van het samenwerkingsplatform Scholen kunnen ook hun punten (deels) samenleggen via een ICT samenwerkingsplatform -kan niveau overschrijdend -geen vaste benoeming in mogelijk -is eerder zeldzaam

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten Zie:: Omzendbrief BAOOmzendbrief BAO ICT-coördinatie

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten In praktijk: dienstbrief m.b.t ICT en administratie 62 School A

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten Eén personeelslid, 2u PBA = 5 punten In praktijk: ICT en administratie 62 Personeelslid A: AM-HSO voor 10/36 = 18 punten Personeelslid B: AM-HSO voor 2/36 = 4 punten Eénpuntenkwestie: totaal 22 punten maar slechts 21 aangerekend

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten In praktijk: de dienstbrief zorg Naam SG School A School B School C School D School E

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten In praktijk: zorg punten gekregen van SG voor inrichting in eigen omkadering Directeur vrijgesteld van lesopdracht – 6/24 = 21 punten Personeelslid X : Zorgcoördinator PBA – 6/36 = 14 punten

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten In praktijk: punten niveau SG Zorgcoördinator-PBA op niveau SG: 6/36 = 14 punten

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten In praktijk: punten niveau SG Stafmedewerker – onderwijzer 8/24 = 28 punten

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten In praktijk: punten niveau SG 62 Zorgcoördinator-PBA op niveau SG: 6/36 = 14 punten

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten Herhaling: overzicht inhoud 6.Aanstelling en inzetbaarheid op niveau school op niveau scholengemeenschap 7.“Eénpuntenkwestie” 8.Prestatieregeling 9.Vervangingen 10.Vaste benoeming 11.WTW-administratieve hulp 12.Aandachtspunten 13.In de praktijk: invullen BAO-formulieren 36

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanstelling  Aanstelling: puntengewicht (kostprijs van aanstelling)  per personeelslid  per instelling  per ambt  per opleidingsniveau  per oorsprong omkadering 37

38 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inzetbaarheid  Beleids- en ondersteunend personeel: aanstelling in en affectatie aan één of meerdere scholen  Afspraken binnen SG omtrent inzetbaarheid (autonomie) – werken “in” en “voor” de scholengemeenschap  Opgelet: dienstonderbrekingen 38

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten AmbtDiploma-niveauPunten-gewichtAmbt-codesSalarisschaal Administratief medewerker HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 120 punten ICT-coördinator HSO HOKT / PBA HOLT / MA 63 punten 82 punten 85 punten 120 punten 126 punten ZorgcoördinatorHOKT / PBA HOLT / MA 85 punten 126 punten Aanstelling – Niveau school

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntentabel (zie omzendbrief)omzendbrief

41 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanstelling - Niveau SG NiveauFunctieAmbten Scholen- gemeenschap Directeur-coördinatie SGDirecteur Stafmedewerker- SG Administratief medewerker ICT-coördinator Zorgcoördinator (kleuter)onderwijzer (ASV) Administratieve ondersteuning Administratief medewerker ICTICT-coördinator ZorgZorgcoördinator 41

42 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanstelling – Niveau SG Stafmedewerker-SG  Klas- en schoolvrij (niet: klassen splitsen)  Wedde en bekwaamheidsbewijzen van het onderliggend ambt  Opbouw rechten in het onderliggende ambt (vb: TADD) 42

43 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanstelling – Niveau SG Stafmedewerker-SG  Aanstelling:  tijdelijk  rechtstreeks  vastbenoemd  verlof TAO  enkel uit de punten van de scholengemeenschap  vaste benoeming nooit mogelijk  Vakcode: 805 – Oorsprong Omkadering (OOM): 07  Omkadering! (andere puntentabel) 43

44 AgODi opleiding schoolsecretariaten Puntentabel stafmedewerker in ambt (kleuter)onderwijzer(ASV) – zie omzendbriefomzendbrief

45 AgODi opleiding schoolsecretariaten Stafmedewerker-SG voorbeeld : Tijdelijk zorgcoördinator PBA:  halftijds aangesteld niveau school (12u eigen enveloppe - 6u punten scholengemeenschap).  halftijdse opdracht op niveau scholengemeenschap stafmedewerker-SG Eén bericht met geldigheidsdatum :  RL 1 / zorgcoördinator PBA (ambt 251) / 12u ATO 02 / einddatum / OOM 00  RL 1 / zorgcoördinator PBA (ambt 251) / 6u ATO 02 / einddatum / OOM 07  RL 1 / zorgcoördinator PBA (ambt 251) / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 18u ATO 02 / einddatum / OOM 07

46 AgODi opleiding schoolsecretariaten Stafmedewerker-SG voorbeeld : kleuteronderwijzer ASV vast 22/22:  aangesteld voor 8u als stafmedewerker-SG op niveau scholengemeenschap (onderliggend ambt blijft kleuteronderwijzer-ASV) Eén bericht met geldigheidsdatum :  RL 1 / kleuteronderwijzer ASV / 22u ATO 04 / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 8u met einddatum / OOM 00  RL 1 / kleuteronderwijzer ASV / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 8u ATO 02 / TAO / einddatum / OOM 07

47 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanstelling – Niveau SG Directeur Coördinatie-SG (dirco)  School- en klasvrij  1 of 2 halftijdse functie (60 punten per halftijdse) of 1 voltijdse functie (120 punten)  Bekwaamheidsbewijs van onderliggend ambt van directeur (ambtcode 13): ten minste Professionele Bachelor (PBA) + Bewijs Pedagogische Bekwaamheid (BPB)  Salaris van de school waaraan administratief verbonden (barema 779, 828 of 879) 47

48 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanstelling – Niveau SG Directeur Coördinatie-SG (dirco)  Aanstelling:  tijdelijk  rechtstreeks  vastbenoemd  verlof TAO  enkel uit de punten van de scholengemeenschap  vaste benoeming nooit mogelijk  Vakcode: 806 – Oorsprong Omkadering: 07 48

49 AgODi opleiding schoolsecretariaten Directeur Coördinatie-SG (dirco) voorbeeld :  Vastbenoemd directeur 24/24 wordt voltijds directeur coördinatie-scholengemeenschap. Eén bericht met geldigheidsdatum :  RL 1 / directeur / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00 / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 24u met einddatum  RL 1 / directeur / vakcode 806 coördinatie SG / 24u ATO 02 / TAO / einddatum / OOM 07

50 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanstelling – Niveau schoolbestuur - Algemeen Directeur (ALDI)  Verschil met Dirco  Dirco = scholengemeenschap  Aldi = schoolbestuur  Aldi  twee mogelijkheden:  Vrijgesteld −DO 110 (verlof uitoefenen mandaat - VUM) −Gemeenschapsonderwijs (GO!): inleveren punten SG BAO (nieuw vanaf 01/09/2005 – melden op BAO-/BKL-document) + SO mogelijk −GSO: enkel punten SG SO mogelijk −Bijwedde als schoolbestuur (alle niveaus samen!) 2000 leerlingen heeft (GMO: barema 897 – GSO: barema 796).  Niet-vrijgesteld −Bovenop eigen taak −Géén DO, géén in te leveren punten −Bijwedde als schoolbestuur (alle niveaus samen!) 2000 leerlingen heeft 50

51 AgODi opleiding schoolsecretariaten Eénpuntenkwestie  Meerdere personeelsleden – zelfde ambt, opleidingsniveau – zelfde oorsprong omkadering (OOM) – zelfde instelling: nooit meer punten inleveren dan wanneer slechts één personeelslid aangesteld wordt  Ook een opsplitsing opdracht in vastbenoemde en tijdelijke uren bij één personeelslid mag geen meerkost betekenen 51

52 AgODi opleiding schoolsecretariaten Eenpuntenkwestie Voorbeeld 1 van de éénpuntenkwestie:  School heeft 63 punten administratieve ondersteuning en kiest voor opleidingsniveau Hoger Secundair Onderwijs (HSO)  als één personeelslid aangesteld wordt is dit 1 x 36/36 administratief medewerker (AM)-HSO = 63 punten  als het om 2 halftijdse personeelsleden gaat is dit 2 x 18/36 AM-HSO = 2 x 32 punten, waarvan slechts 63 punten worden aangerekend 52

53 AgODi opleiding schoolsecretariaten Eenpuntenkwestie Voorbeeld 2 van de éénpuntenkwestie:  School heeft 28 punten voor zorgbeleid en kiest voor opleidingsniveau Professionele Bachelor (PBA – vroegere HOKT)  als dit aan één personeelslid wordt gegeven komt het neer op 12/36 zorgcoördinator (ZC)-PBA = 28 punten  als dit personeelslid al 10/36 vastbenoemd is als ZC-PBA (24 punten) en 2/36 tijdelijk ZC-PBA is (5 punten), zou dit mogelijks 29 punten ( ) kosten maar er worden slechts 28 aangerekend 53

54 AgODi opleiding schoolsecretariaten Prestatieregeling  Alle personeelsleden aangesteld op basis van puntenenveloppen: 36 klokuren (dus ook: indien elektronische zending in 24sten of 22sten voor bv onderwijzer- stafmedewerker)  36 klokuren = totale opdracht (niet noodzakelijk te presteren binnen de school) 54

55 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vervanging  Vervangingen:  zorgcoördinator en ICT-coördinator: vanaf 10 werkdagen afwezigheid titularis  stafmedewerker: vanaf 10 werkdagen afwezigheid titularis  dirco: vanaf eerste dag afwezigheid en ook tijdens juli en augustus mogelijk  administratief medewerker: vanaf 10 werkdagen afwezigheid titularis (opgelet: zomervakantie!)  Voor alle personeelsleden aangesteld via punten:  geen vervanging korte afwezigheid  geen vervanging één- of tweeklassige vestigingsplaats 55

56 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vervanging  steeds in zelfde ambt  niet noodzakelijk in zelfde (opleidings)niveau  punten van titularis blijven tellen  vervanger wordt betaald volgens zijn/haar bekwaamheidsbewijs (  hoger of lager dan titularis)

57 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vaste benoeming en affectatie/mutatie BOP Vacantverklaring en vaste benoeming:  per school en hoofdstructuur  per personeelslid  per puntenenveloppe  per ambt en opleidingsniveau 57

58 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vaste benoeming en affectatie/mutatie BOP  Maar: TADD in ambt (niet opleidingsniveau!)  Administratief medewerker–PBA −Kan als TADD’er uren opeisen als administratief medewerker-HSO (maar dan ook in niveau HSO!) −Kan rechten niet doen gelden als administratief medewerker-master (MA), want geen VE  Elke 1 e van de maand kan opwaardering naar hoger opleidingsniveau, rekening houdend met de punten én mits toestemming personeelslid (degradatie kan niet)  Affectatie/mutatie: BuBAO = gewoon BAO 58

59 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vaste benoeming en affectatie/mutatie BOP  Vaste benoeming na TAO:  360 dagen dienstanciënniteit in ambt van vaste benoeming  vaste benoeming kan voor volume aan uren waarvoor je TAO nam, ongeacht of je effectief TAO nam naar ambt van vaste benoeming  voorbeeld 59

60 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wedertewerkstelling (WTW) administratieve hulp  Blijft voorlopig hetzelfde als voorheen  Structureel boventalligen of TBS Medex  Toegewezen aan scholengemeenschap (Vlaamse Reaffectatiecommissie)  Functie: administratieve ondersteuning als WTW administratieve hulp (ambtcode 165)  Melding TBSOB (+ eventueel DO “TBS pensioencommissie”(067)) op school van vaste benoeming  Melding WTW met ambt 165 als ATO 2 en OOM 00 60

61 AgODi opleiding schoolsecretariaten WTW administratieve hulp  Prestatieregeling: voltijds = 36 uur  Wedde van vaste benoeming  “Vervanger” bij DO 067 doorsturen met ATO 2 (=valse ATO2) + in de opmerking naam en stamboeknummer van titularis vermelden  WTW Administratieve hulp kan NIET vervangen worden bij afwezigheid 61

62 AgODi opleiding schoolsecretariaten WTW administratieve hulp voorbeeld  Vastbenoemd onderwijzer: door Medex definitief ongeschikt verklaard voor het ambt van onderwijzer maar wel geschikt voor uitoefening van een administratieve functie  Zending  RL 1 /onderwijzer/ 24u ATO 4 / TBSOB / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking 067 – TBS pensioencommissie einddatum / OOM 00  RL 1 wedertewerkgestelde administratieve hulp – ambt 165/ 36u ATO 2 / W / einddatum / OOM 00

63 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aandachtspunten  Moederschapsbescherming & Bedreiging door beroepsziekte voor BOP  administratief personeel: kan niet  zorgcoördinator en ICT-coördinator  mogelijk indien: −gewone voorwaarden MB/BZ vervuld zijn −hoofdstructuur 111 −omzetting van aanstelling van HS 211 naar HS 111 kan niet 28


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google