De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. E. Woudt voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 152 Na de zegen Ps. 18: 1, 8 Schriftlezing: Jozua 3 Tekst: Jozua 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. E. Woudt voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 152 Na de zegen Ps. 18: 1, 8 Schriftlezing: Jozua 3 Tekst: Jozua 3."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. E. Woudt voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 152 Na de zegen Ps. 18: 1, 8 Schriftlezing: Jozua 3 Tekst: Jozua 3

2 De jeugd (12+) organiseert een…. KLEDING MARKT!

3 Wees allemaal welkom! De kledingmarkt word gehouden op Vrijdagavond 1 November vanaf 18.30 uur Alles voor 1 euro!! Ook is er een drankje voor iedereen, worden er cakes verkocht en portret foto’s gemaakt.. Alles voor 1 euro!!

4

5 Noodhulp Syrische vluchtelingen

6 Syrië Syrië is een land in het Midden-Oosten en heeft ca. 4,5 keer de oppervlakte van Nederland. Het land telt ruim 22 miljoen inwoners. Dorcas, Tear en ZOA geven noodhulp aan vluchtelingen uit Syrië en Libanon. Ruim twee jaar geleden begon de massale opstand tegen president Bashar al-Assad. Geweld en onrust in het land hebben al meer dan 95.000 levens geëist en 7 miljoen mensen zijn op de vlucht voor het geweld en hebben hulp nodig. Noodhulp Syrische vluchtelingen

7 Onrust en gevechten in Syrië Veel mensen zijn ontheemd, getraumatiseerd. Uit cijfers van de VN van maart 2013 blijkt dat binnen Syrië 7 miljoen mensen hulp nodig hebben. 1,5 miljoen Syrische mensen zijn het land ontvlucht naar Irak, Jordanië, Libanon, Turkije en Noord-Afrika Huis en haard hebben ze moeten verlaten en ze komen aan met dat wat ze kunnen dragen. REUTERS/Stringer Noodhulp Syrische vluchtelingen

8 De nood is hoog In Syrië zelf en in de provincies Mafraq en Irbid in Jordanië net over de grens met Syrië bieden Dorcas, Tear en ZOA hulp aan de vluchtelingen. Bijna 80% van hen die de grens over vluchten zijn vrouwen en kinderen. Maandelijks arriveren er 200 tot 250 gevluchte gezinnen. Zowel binnen als buiten Syrië is er dringend behoefte aan voedsel, drinkwater, kook- en slaapspullen, kleding, babyverzorgingsartikelen, tijdelijke huisvesting en toiletten. REUTERS/Murad Sezer Noodhulp Syrische vluchtelingen

9 Hulp aan Syrische vluchtelingen Dorcas, Tear en ZOA hebben in het afgelopen jaar zowel in Syrië als in Jordanië mensen geholpen door ontheemde gezinnen in Syrië en vluchtelingen in Jordanië te voorzien in hun eerste levensbehoeften. 516 families (2.569 personen) ontvingen een slaap- en kookpakket. In samenwerking met plaatselijke kerken ontvingen 385 families (2116 personen) een pakket met slaap- en kookspullen. Ook kregen 250 families één of meerdere voedselpakketten (in totaal 369 pakketten) Een truck vol met matrassen wacht om uitgeladen te worden. Noodhulp Syrische vluchtelingen

10 Dorcas, Tear en ZOA helpen Getraumatiseerde vrouwen bij het verwerken van trauma’s. Met het uitdelen van basisvoedselpakketen. Met het uitdelen van hygiënepaketten Bij het verzorgen van onderdak Noodhulp Syrische vluchtelingen

11 Dorcas, Tear en ZOA helpen Met activiteiten door kerken georganiseerd voor de kinderen Bij een mobiele operatie faciliteit in Homs, Syrië. Bij opbouw van tenten voor mobiele medische teams, onderwijs en hygiëne bewustwordingssessies in Libanon. Noodhulp Syrische vluchtelingen

12 Wilt u bidden voor … … de situatie in Syrië. Bid voor een einde aan de burgeroorlog. … de Syrische vluchtelingen. Veel van hen hebben alles achter moeten laten. … veiligheid van de hulpverleners van Dorcas, Tear en ZOA in Syrië en Jordanië. Noodhulp Syrische vluchtelingen

13 Mogen Syrische vluchtelingen rekenen op uw hulp? DOEL DANKDAG COLLECTE 2013 Hartelijk bedankt! Noodhulp Syrische vluchtelingen

14 Meer informatie vindt u op: www.dorcas.nl/syrie www.tear.nl/syrie www.zoa.nl/syrie Meer informatie Noodhulp Syrische vluchtelingen

15 28 Oktober 20.00 uur Petrakerk (SKH) Jongerenavond ! Na deze dienst zal er een NIEUW filmpje getoond worden over deze avond! Kijk allemaal!

16 In deze dienst zal Ds. E. Woudt voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 152 Na de zegen Ps. 18: 1, 8 Schriftlezing: Jozua 3 Tekst: Jozua 3

17  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 8  Lezen van de wet  Ps.25: 2, 6  Gebed  Lezen:Jozua 3  Ps.114  Tekst:Jozua 3  Preek  Lb.432 Voor de dienst: Gz. 152

18 Vers 1 Wat brengt een mens het zwoegen op? Een hand gevuld met lucht. Niets kan hij doen, dat blijvend is. Hij zoekt geluk en vindt gemis en nooit komt hij tot rust. Gezang 152

19 Vers 2 Gods gang lijkt ondoorgrondelijk, een duister zinsverband. Al blijven duizend vragen staan en klagen wij de hemel aan, wij leven uit zijn hand. Gezang 152

20 Vers 3 God heeft de tijden vastgesteld en alles heeft zijn uur. Geniet van wie uw nachten deelt, beproef wat tong en zinnen streelt zolang de zomer duurt. Gezang 152

21 Vers 4 Het levenslicht verduistert snel; God blijft de klare bron. Door 't wankel dak boven ons hoofd melden de sterren: Hij belooft iets nieuws onder de zon. Gezang 152

22 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 8  Lezen van de wet  Ps.25: 2, 6  Gebed  Lezen:Jozua 3  Ps.114  Tekst:Jozua 3  Preek  Lb.432

23  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 8  Lezen van de wet  Ps.25: 2, 6  Gebed  Lezen:Jozua 3  Ps.114  Tekst:Jozua 3  Preek  Lb.432

24  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 8  Lezen van de wet  Ps.25: 2, 6  Gebed  Lezen:Jozua 3  Ps.114  Tekst:Jozua 3  Preek  Lb.432

25 Vers 1 Ik heb U lief van ganser harte, HERE. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder, Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, … Psalm 18: 1, 8

26 … mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd. Psalm 18: 1, 8

27 Vers 8 Gij immers zult het arme volk verhogen, en Gij vernedert, HEER, de trotse ogen. Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt, waarvoor de dichte duisternis verdwijnt. Met U durf ik mij in de strijd te wagen, de legerbenden op de vlucht te jagen. Met U ga ik door water en door vuur, en met mijn God spring ik over een muur. Psalm 18: 1, 8

28  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 8  Lezen van de wet  Ps.25: 2, 6  Gebed  Lezen:Jozua 3  Ps.114  Tekst:Jozua 3  Preek  Lb.432

29  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 8  Lezen van de wet  Ps.25: 2, 6  Gebed  Lezen:Jozua 3  Ps.114  Tekst:Jozua 3  Preek  Lb.432

30 Vers 2 HEER, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; Maak mijn hart er toe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden. Psalm 25: 2, 6

31 Vers 6 Wie heeft lust de HEER te vrezen als het hoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Hij mag uit des HEREN hand voorspoed op zijn weg verwachten. Het door God beloofde land erven ook zijn nageslachten. Psalm 25: 2, 6

32  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 8  Lezen van de wet  Ps.25: 2, 6  Gebed  Lezen:Jozua 3  Ps.114  Tekst:Jozua 3  Preek  Lb.432

33  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 8  Lezen van de wet  Ps.25: 2, 6  Gebed  Lezen:Jozua 3  Ps.114  Tekst:Jozua 3  Preek  Lb.432

34  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 8  Lezen van de wet  Ps.25: 2, 6  Gebed  Lezen:Jozua 3  Ps.114  Tekst:Jozua 3  Preek  Lb.432

35 Vers 1 Toen Israël uit Egypteland ging, Jakob zijn vrijheid vol vreugde ontving, zij `t vreemde land ontkwamen, werd Juda aan de Here toegewijd, werden tot rijk van Gods volkomenheid al Isrels stammen samen. Psalm 114: 1, 2, 3, 4

36 Vers 2 Dit zag de zee en zij vluchtte ontdaan, achterwaarts wendde zich toen de Jordaan daar God zijn macht deed gelden. Als rammen sprongen bergen, vast gegrond, plotseling op, de heuvels in het rond als lammeren in de velden. Psalm 114: 1, 2, 3, 4

37 Vers 3 Waarom, o zee, liet gij vluchtend ruim baan? Wat overkwam toch uw waatren, Jordaan? dat zij zich eensklaps scheidden? Gij trotse bergen, heuvels vast gegrond, waarom sprongt gij als rammen in het rond, als lammeren in de weide? Psalm 114: 1, 2, 3, 4

38 Vers 4 Beef dan, gij aarde, voor Isrels Heer, krimp voor zijn aanschijn en buig u terneer, laat u door God bedwingen die water wellen deed uit de woestijn en uit de harde steenrots een fontein van lafenis ontspringen. Psalm 114: 1, 2, 3, 4

39  Votum en zegengroet  Ps.18: 1, 8  Lezen van de wet  Ps.25: 2, 6  Gebed  Lezen:Jozua 3  Ps.114  Tekst:Jozua 3  Preek  Lb.432

40 De HERE baant voor zijn volk wonderlijk een weg naar het beloofde land. 1. een onneembare hindernis. 2. een priesterlijke voorhoede. 3. een veilige doortocht. Na de preek: Lb. 432

41  Ps.114  Preek  Lb.432  Gebed  Collecte  Ps.68: 8  Zegen

42 Liedboek 432: 1, 2, 3 Vers 1 Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig. 'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleidt mij veilig. In nood is mij zijn trouw nabij. Ja Hij, de Heer der heren, blijft eeuwig wijs regeren.

43 Liedboek 432: 1, 2, 3 Vers 2 Wat God doet, dat is welgedaan. Hij is mijn licht en leven. Ik wil mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan Hem geven, omdat ik weet in vreugd en leed: zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming.

44 Liedboek 432: 1, 2, 3 Vers 3 Wat God doet, dat is welgedaan, daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engten gaan waar mij de dood zal drijven als God mij leidt kan ik de tijd van duisternis verdragen: ik zal zijn licht zien dagen.

45  Ps.114  Preek  Lb.432  Gebed  Collecte  Ps.68: 8  Zegen

46  Vandaag  1 e V.S.E.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e T.U.  2 e Rente en aflossing  Ps.68: 8

47  Ps.114  Preek  Lb.432  Gebed  Collecte  Ps.68: 8  Zegen

48 Vers 8 Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? … Psalm 68: 8

49 … Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68: 8

50  Ps.114  Preek  Lb.432  Gebed  Collecte  Ps.68: 8  Zegen

51

52 Tot vanmiddag om 14.00 Met Ds. Dreschler In het Morgenlicht

53


Download ppt "In deze dienst zal Ds. E. Woudt voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 152 Na de zegen Ps. 18: 1, 8 Schriftlezing: Jozua 3 Tekst: Jozua 3."

Verwante presentaties


Ads door Google