De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP DE TOV!-ACTIEAVOND!

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP DE TOV!-ACTIEAVOND!"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP DE TOV!-ACTIEAVOND!

2 BIDDEN

3 Spreuken 24 11. Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. 12. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Híj het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk. 11. Bevrijd hen die ter dood veroordeeld zijn, doe alles om hun leven te redden. 12. Zeg niet: ‘Ik wist het niet,’ want hij die de harten doorgrondt, het innerlijk doorziet, weet of je de waarheid spreekt. Hij vergeldt elk mens naar zijn daden.

4 Psalm 68:10 Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, Ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, en wil, en zal in nood, Zelfs bij het naadren van den dood, Volkomen uitkomst geven.

5 Mededelingen


Download ppt "WELKOM OP DE TOV!-ACTIEAVOND!"

Verwante presentaties


Ads door Google