De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NIET OP DOOIEND IJS !!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NIET OP DOOIEND IJS !!."— Transcript van de presentatie:

1 NIET OP DOOIEND IJS !!

2 God wil graag dat je voor altijd goed terecht komt
God wil graag dat je voor altijd goed terecht komt. Daarom leert Jezus je bidden: ‘Laat uw wil gedaan worden, Vader’

3 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede en de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen. Matteüs 7 vers 11

4 Jozef Hij moest lang wachten in Egypte voordat hij achter God bedoeling met zijn leven kwam.

5 David Breng de ark van God terug naar de stad. Als de HERE me gunstig gezind is, zal Hij zorgen dat ik terugkeer en de ark terug zie op zijn eigen plaats. Maar als de HERE mij afwijst, dan zal ik me daar bij neerleggen. Hij mag met me doen wat Hij het beste vindt. 2 Samuel 15 vers 25 en 26

6 Job De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam van de HERE zij geprezen. Job 1 vers 21. Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord. Job 2 vers 10

7 Paulus Waarom proberen jullie me door tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven om-wille van de naam van de Heer Jezus. Toen deden we er het zwijgen toe en zeiden alleen nog: 'Laat gebeuren wat de Heer wil.' Handelingen 21 vers 13 en 14

8 Jezus Christus Hij bad in de tuin van Getsémané:
‘Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’ Lukas 22 vers 42

9 Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst Hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld veroordeeld zullen worden. 1 Korintiërs 11 vers 32

10 U hebt geen beproevingen te door­staan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten beproefd wordt: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. 1 Korintiërs 10 vers 13

11 Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepenen zijn, alles bijdraagt ten goede. Romeinen 8 vers 28

12 Jeremia Als God Jeremia tot profeet roept, zegt Jeremia: 'Nee, HERE, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong!’ Dan antwoordt de HERE hem: 'Zeg niet: ik te ben jong. Richt je tot iedereen naar wie Ik je zend en zeg alles wat Ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want Ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HERE.’ Jer. 1 vers 6-7

13 Jeremia wil niets meer met God te maken hebben en niet meer namens zijn Heer spreken.
Als hij dat denkt – ‘dan laait in mijn hart een vuur op, dan brandt het in mijn ge-beente. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kán het niet.' Jeremia 20 vers 9

14 Ondanks alles toch Gods wil aanvaarden en ondanks alles toch Gods wil doen, dat is Gods kracht in jou. Dat is het woordje 'geef’ uit Zondag 49: 'Vader, geef dat we uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoor­zaam zijn.'

15 Jezus zegt: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en zo achter Mij aankomen.’ Markus 8:34

16 4x HOE LANG NOG? Hoe lang nog, HERE, zult U mij vergeten?
Hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overspelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Psalm 13 vers 2 en 3

17 Jezus bad in de tuin van Getsémané: 'Vader, laat niet mijn wil, maar die van U gebeuren!' Dat bidt Jezus ons voor Hij is onze INSPIRATIE Dat bidt Jezus voor ons Hij is onze VERVULLING Dankzij zijn Geest willen wij ook Gods wil doen. Hij is onze VERHORING


Download ppt "NIET OP DOOIEND IJS !!."

Verwante presentaties


Ads door Google