De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst 24 maart 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst 24 maart 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst 24 maart 2015
Jeugd Informatiebijeenkomst 24 maart 2015

2 Decentralisatie Jeugdzorg (per 1-1-2015):
Gemeenten Provincie AWBZ Gemeenten Huidige taken Opvoed- en opgroei ondersteuning Jeugdgezondheidszorg Licht ambulant Nieuwe taken Ambulante zorg Open residentiele zorg Pleegzorg Dagbehandeling Spoedeisende zorg Gesloten jeugdzorg Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Jeugd-LVG PGB o.b.v. jeugd-GGZ of jeugd-LVG Jeugd-GGZ Ambulante zorg Open residentiele zorg Pleegzorg Dagbehandeling Spoedeisende zorg Gesloten jeugdzorg Jeugd-bescherming en Jeugd reclassering Opvoed- en opgroei ondersteuning Jeugdgezond- heidszorg Licht ambulant Jeugd-LVG PGB o.b.v. jeugd-GGZ of jeugd-LVG Zorgverzekeringswet (ZVW) Rijk Gesloten Jeugdzorg Jeugd-GGZ Rapportage Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg 2010 ‘Perspectief voor jeugd en gezin 2010’, regeerakkoord 2011

3 Noaberpoort Preventief en sociaal team
Sociaal team: toegang tot individuele zorg Eigen kracht Familiegroepsplan Cliëntondersteuning Samenwerking met kinderopvang / peuterspeelzaal en basis- en voortgezet onderwijs

4 Werkwijze Sociaal team
Aanmelding Het gesprek Maatschappelijk ondersteuningsplan Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB) Cliënt: beschikking Zorgaanbieder: zorgtoewijzing

5 Vragen?


Download ppt "Informatiebijeenkomst 24 maart 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google