De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate HET IS VOLBRACHT!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate HET IS VOLBRACHT!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate HET IS VOLBRACHT!

2 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

3 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

4 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

5 Ps. 65: 1 NB De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft..

6 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

7 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

8 ELB. 114: 6, 7 Op zijn kreet: "Het is volbracht," antwoordt mijn aanbidding zacht: "Jezus, ook voor mij verwierft Gij verlossing, toen Gij stierft.“ Hoor ik, hoe het laatst van al Hij zijn geest aan God beval, weet ik ook mijn geest en lot in de handen van mijn God.

9 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

10 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 65: 2 NB Ps. 107: 3 Afsluiting avondmaal

11 Geliefden in onze Heere Jezus Christus, Het Avondmaal verzekert ons ervan, dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons Zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende Geest verworven heeft.

12 Door Die Geest, Die in Hem als het Hoofd en ons als Zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al Zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt: “Omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam: wij hebben immers allen deel aan het ene brood.” (1 Kor. 10:17)

13 Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, Die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om Zijn genade aanroepen.

14 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 65: 2 NB Ps. 107: 3 Afsluiting avondmaal

15 Ps. 65: 2 NB Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

16 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 65: 2 NB Ps. 107: 3 Afsluiting avondmaal

17 Avondmaalsviering >>> Ps. 107: 3

18 Ps. 107: 3 Hier raakten zij aan 't kwijnen Door dorst en hongersnood; Hun ziel leed duizend pijnen En angsten van den dood. Doch toen zij, in 't gebed, Tot Isrels HEER zich wendden, Heeft hen Zijn arm gered Uit angsten en ellenden.

19 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 65: 2 NB Ps. 107: 3 Afsluiting avondmaal

20 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

21 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

22 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

23 Ps. 40: 4 Brandofferen, noch offer voor de schuld, Voldeden aan Uw eis, noch eer. Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER'; De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld, Mijn ziel, U opgedragen, Wil U alleen behagen. Mijn liefd' en ijver brandt; Ik draag Uw heilge wet, Die Gij den stervling zet, In 't binnenst' ingewand."

24 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

25 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

26 Verkondiging Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Tekst: Johannes 19: 30b >>> Opw. 509 HET IS VOLBRACHT!

27 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

28 Opw. 509: 1, 2, 3 Zo lief had God de Vader ons, dat Hij zijn eigen Zoon zond tot heil van ons gebroken hart, omdat Hij ons zo kostbaar vond. Hoe diep en schrijnend was Gods pijn toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; toch is het Jezus' bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht

29 Opw. 509: 1, 2, 3 O zie de mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen; beschaamd hoor ik mijn eigen stem Hem loochenen en smaden. Het was mijn zonde die Hij droeg, totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; zijn laatste adem bracht mij hoop, zijn sterven werd mijn levenskracht.

30 Opw. 509: 1, 2, 3 Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven, in wat wijsheid is; ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzenis. Hoe zou ik delen in zijn loon, de zege die Hij heeft behaald? Maar dit weet ik met heel mijn hart: zijn offer heeft mijn schuld betaald

31 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

32 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Burundi / Zaandam Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

33 BUR 123 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

34 Veelal getraumatiseerde kinderen die hun ouders verloren in de burgeroorlog, zwerven op straat op zoek naar eten en onderdak. BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

35 Enkele Burundese vluchtelingen in Neder- land trokken zich hun lot aan. Zo ontstond het plan voor de bouw van een weeshuis. BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

36 Bij het weeshuis is met onze steun ook een koeienfokkerij gerea- liseerd. Gevolg: melk en vlees voor de kinderen en de omgeving. BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

37 De mest wordt gebruikt voor het verbouwen van groenten. De grond daar blijkt heel goed te zijn voor aardappelteelt! BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

38 Met expertise uit Nederland worden daarom nu aardappels verbouwd - naast mais, avocado, bananen, cassave en koeiengras. BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

39 Alles heeft als doel het project zo veel en snel mogelijk zelfstandig te laten draaien… met een stimulerende invloed op de omgeving. BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

40 BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

41

42 Een kleine wijk met veel flats, weinig speelplaat- sen en veel overlast De Hofwijk in Zaandam

43 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK De CGK in Zaandam wilde de liefde van Christus laten zien in de stad en raakte betrokken bij het buurtoverleg Kerk in de stad

44 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK In 2009 werd de stichting Samen Thuis opgericht om de activitei- ten in de buurt nog beter te kunnen onder- steunen. Samen Thuis

45 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK Het veilig en leefbaar maken van de wijk door mensen met elkaar te verbinden op velerlei manieren. Het doel:

46 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK Samen Thuis brengt de mensen samen door het organiseren van activiteiten zoals: buurtmaaltijden, vrouwenavonden, jongerenactiviteiten, taallessen, enz. Activiteiten

47 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK Er worden plannen gemaakt voor het openen van een ontmoetingscentrum waar mensen kunnen binnenlopen voor praktische steun, een luisterend oor of gewoon voor de gezelligheid Plannen

48 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK Deputaten diaconaat zijn onder de indruk van het werk dat een kleine kerk kan doen. Samen met deputaten evangelisatie willen zij dit werk steunen. Onder de indruk

49 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

50 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

51 Ps. 138: 4 NB Als, ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden.

52 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

53 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

54 JdH 283: 2, 1 Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen.

55 JdH 283: 2, 1 Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op Uw trouw, laat mij rusten in Uw schaûw, waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt.

56 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 65: 1 NB Stil gebed Votum en groet ELB. 114: 6, 7 Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Johannes 19: 28-30 Ps. 40: 4 Tekst: Joh. 19: 30b Verkondiging Opw. 509 Collecte Dankgebed Ps. 138: 4 NB Geloofsbelijdenis JdH 283: 2, 1 Zegen

57 Goede Vrijdag Vrijdagavond om 19:30 uur hoopt Ds. Weststrate voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate HET IS VOLBRACHT!"

Verwante presentaties


Ads door Google