De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE ARBOWET. WAAR HET OM GAAT !!!! GEVAAREFFECT VEILIGHEID GEZONDHEID WELZIJN WERKTIJDEN ONGEVAL VERZUIM BEROEPSZIEKTE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE ARBOWET. WAAR HET OM GAAT !!!! GEVAAREFFECT VEILIGHEID GEZONDHEID WELZIJN WERKTIJDEN ONGEVAL VERZUIM BEROEPSZIEKTE."— Transcript van de presentatie:

1 DE ARBOWET

2 WAAR HET OM GAAT !!!! GEVAAREFFECT VEILIGHEID GEZONDHEID WELZIJN WERKTIJDEN ONGEVAL VERZUIM BEROEPSZIEKTE

3 INLEIDENDE BEPALINGEN Definities (artikel 1) Toepassingsgebied (artikel 2)

4 VERPLICHTINGEN WERKGEVER Arbobeleid voeren (artikel 3 en 4) Risico’s inventariseren en evalueren (artikel 5) Zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn voorkomen en beperken (artikel 6) Voorlichting en onderricht verzorgen en daar toezicht op houden (artikel 8)

5 VERPLICHTINGEN WERKGEVER (2) Ongevallen en beroepsziekten melden (artikel 9) Derden beschermen (artikel 10)

6 VERPLICHTINGEN WERKNEMERS (ART. 11) Machines, stoffen e.d. op een juiste wijze gebruiken. Persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste wijze gebruiken. Beveiligingen gebruiken Voorlichting en onderricht volgen Gevaren melden

7 OVERLEG OVER ARBO Overleg tussen de werkgever en de ondernemingsraad (artikel 12) Overleg in de lijnorganisatie : werkoverleg (artikel 13)

8 DESKUNDIGE ONDERSTEUNING (ART. 14) Arbodienst inschakelen voor –risicoinventarisatie en -evaluatie –verzuimbegeleiding –periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek –arbeidsgezondheidskundig spreekuur –aanstellingskeuringen Deskundigen inschakelen (vrij) voor –Het adviseren aan en nauw samenwerken met de ondernemingsraad inzake genomen c.q. te nemen maatregelen –beleidsuitvoering

9 BEDRIJFSHULPVERLENING Bedrijfshulpverleners aanstellen (artikel 15) Taken bedrijfshulpverleners (artikel 15) –verlenen van eerste hulp bij ongevallen –beperken en bestrijden van brand –voorkomen en beperken van ongevallen –alarmeren en evacueren van werknemers –alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleners

10 ARTIKEL 16 lid 1 Biedt de mogelijkheid nadere regels te stellen met betrekking tot de in dit artikel genoemde onderwerpen. Nadere regelgeving heeft plaatsgevonden in het arbobesluit.

11 MAATWERK (ARTIKEL 17) Maatwerk mogelijk bij algemene maatregel van bestuur: –Maatwerk via collectieve regeling –Maatwerk via schriftelijke overeenstemming met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging Geen afbreuk aan beschermingsniveau

12 MEDISCHE KEURINGEN Op grond van bepalingen in het arbobesluit (artikel 16) Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (artikel 18)

13 SAMENWERKING MEERDERE WERKGEVERS Afspraken maken om gevaar voor elkaars werknemers te voorkomen (artikel 19)

14 BEVOEGDHEDEN ARBEIDSINSPECTIE Toegang tot elke plaats waar naar redelijk vermoeden arbeid wordt verricht, waaronder een woonhuis Beproevingen en metingen doen Tekeningen en foto’s maken monsters van stoffen en voorwerpen nemen voorwerpen voor nader onderzoek meenemen Inlichtingen vragen aan een ieder

15 INSTRUMENTEN ARBEIDSINSPECTIE Eis tot naleving stellen (artikel 27) Werk stilleggen (artikel 28) Boeterapport opmaken (artikel 36) Proces-verbaal opmaken (artikel 46)

16 KOSTEN De kosten verbonden aan de naleving van de regels op het gebied van de arbeids- omstandigheden komen niet ten laste van de werknemers (artikel 44).


Download ppt "DE ARBOWET. WAAR HET OM GAAT !!!! GEVAAREFFECT VEILIGHEID GEZONDHEID WELZIJN WERKTIJDEN ONGEVAL VERZUIM BEROEPSZIEKTE."

Verwante presentaties


Ads door Google