De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. Breman uit Zwijndrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. Breman uit Zwijndrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. Breman uit Zwijndrecht

2 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

3 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

4 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

5 Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

6 Opw. 123 Refrein Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

7 Opw. 123 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

8 Opw. 123 Refrein Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

9 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

10 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

11 Ps. 63: 1 en 2 O God, Gij zijt mijn toeverlaat; Mijn God, U zoek ik met verlangen, Zo ras wij ’t morgenlicht ontvangen, Bij ’t krieken van den dageraad. O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen, En dorsten naar U in een land, Dat, dor en mat, van droogte brandt, Waar niemand lafenis kan krijgen.

12 Ps. 63: 1 en 2 ’k Heb U voorwaar in ’t heiligdom Voorheen beschouwd met vrolijk’ ogen; Hoe zag ik daar Uw alvermogen! Hoe blonk Uw Godd’lijk’ eer alom! Want beter dan dit tijd’lijk leven Is Uwe goedertierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid! Dan zou mijn mond U d’ ere geven.

13 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

14 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

15 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

16 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tot God den Heer hief ik mijn stem, ik riep tot God, ik smeekte Hem. Alles, alles wat mij benauwt heb ik den Here toevertrouwd.

17 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Wanneer mijn geest in mij versmacht kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht. Al mijn beweging gaat Gij na, waar ik ook ga, waar ik ook sta!

18 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Red mij van wie te sterk mij is, voer mij uit zijn gevangenis, dat ik U, Heer, dat ik U dan mijn Heer en God weer loven kan.

19 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Al uw getrouwen roep ik saam als Gij mij zo hebt welgedaan, zij zullen horen hoe ik zing uw naam en uw rechtvaardiging.

20 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

21 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

22 Preek > SB 6: 1 en 2 Schriftlezingen: 1 Kon 19: 1-18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 “Verrassende Godsopenbaring”

23 SB 6: 1 en 2 HEER, ik zal U loven voor de toorn die boven mij is afgekeerd. God van mijn vertrouwen, wat mij kon benauwen hebt Gij nu geweerd. Gij, mijn psalm, getroost en kalm ga ik voort; ‑ Gij die mij gordde zijt mijn heil geworden.

24 SB 6: 1 en 2 Trekkend door woestijnen zie ik daar fonteinen blinken in de zon; heil dat mij verheugde, nu schep ik met vreugde water uit uw bron. Prijst tezaam zijn grote naam, alle volken, hoort zijn daden, groot is zijn genade!

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: rente, aflossing en onderhoud

26 Noodhulp Irak Deputaten diaconaat i.s.m. christelijke hulpverleningsorganisaties NH Irak AVONDMAALSCOLLECTE

27 Gruwelijk geweld De situatie in Irak is extreem zorgelijk. De terreurgroep Islamitische Staat (IS) dwingt de inwoners een keuze te maken voor de Islam. NH Irak

28 Gevolgen Zij die niet voor de Islam kiezen, zijn gedood of gevlucht. De minstens 1,4 miljoen vluchtelingen hebben alles moeten achterlaten. NH Irak

29 Toevluchtsoord De partner van Tear bevindt zich in het Noordoosten van Irak, dat niet door IS is ingenomen. Hier geeft zij in eerste instantie aan 300 gezinnen hulp. NH Irak

30 Opvang Vluchtelingen worden vooral in kerken opgevangen. Er worden pakketten met o.a. voedsel, medicijnen en luiers uitgedeeld. NH Irak

31 Meer hulp De nood is enorm. Daarom zal daarnaast worden gekeken waar elders vluchtelingen geholpen kunnen worden. NH Irak

32 Samen Bij deze actie wordt samengewerkt met de leden van het christelijk noodhulpcluster. Wij helpen met uw/jouw hulp graag mee!  NH Irak

33 Hartelijk dank! NH Irak diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

34 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

35 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

36 Ps. 86: 5 en 4 NB Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

37 Ps. 86: 5 en 4 NB Leer mij naar uw wil te hand'len, laat mij in uw waarheid wand'len. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

38 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

39 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

40 Ps. 145: 1 en 7 O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER, Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer; Ik zal den roem van Uwe majesteit Verhogen tot in d' eind'looz' eeuwigheid; 'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. De HEER is groot; al 't schepsel moet Hem prijzen; Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven.

41 Ps. 145: 1 en 7 De HEER bewaart de ziel, die Hem bemint; Maar Hij verdelgt, dien Hij godd'loos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in den HEER, En alle vlees zal juichen tot Gods eer.

42 Liturgie zondag 24 augustus Mededelingen Opw. 123 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 en 2 Gebed Schriftlezingen: 1 Kon. 19: 1 - 18 Ps. 142 Ex. 33: 21 Ps. 142: 1, 2, 6 en 7 NB Tekst: 1 Kon. 19: 9, 12, 13 Preek SB. 6: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 86: 5 en 4 NB Geloofsbelijdenis Ps. 145: 1 en 7 Zegen

43 D.v. zondag 31 augustus a.s. 10.00 en 17.00 uur ds. A.G.M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze middag in Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. Breman uit Zwijndrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google