De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

3 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

4 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

5 Lied 300:1, 6 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

6 Lied 300:1, 6 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gist’ren, heden, komt voor eens en komt voor goed!

7 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

8 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

9 Psalm 98:4 Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, ‘t gebergte vol van vreugde springen en hupp’len voor des HEREN oog! Hij komt, Hij komt om d’ aard’ te richten, de wereld in gerechtigheid! Al ‘t volk, daar ‘t wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid.

10 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

11 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

12 Psalm 130:1, 4 NB Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer. Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. O Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!

13 Psalm 130:1, 4 NB Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid! Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

14 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

15 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

16 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

17 Psalm 89:7, 8 NB Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wand’len voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

18 Psalm 89:7, 8 NB Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt, geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. Gij Heil’ge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.

19 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

20 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

21 Prediking Aftellen! >>> ELB 416:1, 2, 3 Schriftlezing: Lucas 21:5- 36 Tekst: Lucas 21:28

22 ELB 416:1, 2, 3 Spoedig zal komen de hemelse Heer, een komst die de wereld verbaast. Tijd om te dromen vind je niet meer de boodschap van God heeft nu haast. Ga in de wereld en kondig het aan, dat mensen de tijden profetisch verstaan.

23 ELB 416 refrein Bewaar ons Heer, dat onberisp’lijk rein ons leven blijkt te zijn; geen vlek of rimpel meer, wanneer U komt in heerlijkheid, macht en majesteit. Laat ons leven door uw Geest geheiligd zijn.

24 ELB 416:1, 2, 3 God heeft de dagen der mensheid geteld; de tijd van de wereld is kort. Rampen en slagen en dreigend geweld heeft Hij reeds voorzegd in zijn Woord. Leer ons geloven en staan in uw kracht. Maak ons een gemeente die bidt en die wacht.

25 ELB 416 refrein Bewaar ons Heer, dat onberisp’lijk rein ons leven blijkt te zijn; geen vlek of rimpel meer, wanneer U komt in heerlijkheid, macht en majesteit. Laat ons leven door uw Geest geheiligd zijn.

26 ELB 416:1, 2, 3 Zie in het oosten het licht van de dag; de nacht loopt nu spoedig ten eind! Dat zal ons troosten en sterken met kracht: dat Hij op de wolken verschijnt. Laten wij leven in heilig geloof, dat Hij zal vervullen, wat Hij heeft beloofd!

27 ELB 416 refrein Bewaar ons Heer, dat onberisp’lijk rein ons leven blijkt te zijn; geen vlek of rimpel meer, wanneer U komt in heerlijkheid, macht en majesteit. Laat ons leven door uw Geest geheiligd zijn.

28 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

31 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

32 Lied 296:1, 3 Ik kom met haast, roept Jezus’ stem. Hij heeft de dood verslagen. Nu zal al wie gelooft in Hem de kroon des levens dragen. Wijk niet van Hem. Hoor naar zijn stem. Reeds wenken ons van boven de scharen, die Hem loven.

33 Lied 296:1, 3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, nog is de worst’ling gaande. Ik ben ‘t, uit wie gij krachten schept, houd in de strijd u staande. Zie op naar Mij: Ik blijf nabij. Ik houd u vast in ‘t lijden. Niets zal u van Mij scheiden.

34 Liturgie Zondag 7 december Mededelingen Lied 300:1, 6 Stil gebed Votum en groet Ps. 98:4 Lezing van Gods wet Ps. 130:1, 4 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 21:5 - 36 Ps. 89:7, 8 NB Tekst: Lucas 21:28 Prediking ELB 416;1, 2, 3 Collecte Dankgebed Lied 296:1, 3 Zegen

35 Aanvangstijd middagdienst 17.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate Zondag 14 december a.s. 10.00 uur Ds. J. Groenleer 17.00 uur Ds. J. Groenleer


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google