De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kringenwerk in de SGA. Indeling gemeenteavond maandag 8 oktober 2007 -Opening (Bijbellezing / Gebed) -Zingen (Gez 314 en EL 218) -Presentatie Kringenwerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kringenwerk in de SGA. Indeling gemeenteavond maandag 8 oktober 2007 -Opening (Bijbellezing / Gebed) -Zingen (Gez 314 en EL 218) -Presentatie Kringenwerk."— Transcript van de presentatie:

1 Kringenwerk in de SGA

2 Indeling gemeenteavond maandag 8 oktober 2007 -Opening (Bijbellezing / Gebed) -Zingen (Gez 314 en EL 218) -Presentatie Kringenwerk -Vragenronde -Pauze (omstreeks 21.00 uur) -Bespreking stellingen (in kleine groepen) -Afsluiting met zingen (Ps 136:1, 3, 12, 13) -Dankgebed

3 Opening - Bijbellezing (Hand 2 : 42 – 47) - Gebed

4 Gezang 314 : 1 Gij die gelooft, verheugt u samen, 't is God, die trouw zijn kerk bewaart! Die hoop zal nimmer ons beschamen: de Heer is God en zijn is de aard. Zijn woord heeft vrede, heil bereid van eeuwigheid tot eeuwigheid!

5 Gezang 314 : 2 Gezanten gaan door alle landen, een heilge opdracht drijft hen voort, zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, zij houden vast aan Jezus' woord. Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk, de wasdom is des Heren werk.

6 Gezang 314 : 3 Nabij of ver, wij zijn verbonden: één Heer en één geloof, één doop, één Geest is tot ons neergezonden, en één is aller liefd' en hoop. Wij bidden en wij danken saâm, wij roemen in één Vadernaam.

7 Gezang 314 : 4 Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! Eén kudde, één Herder is beloofd. De volken buigen zich te gader voor Jezus Christus, aller Hoofd! Dat toch de dag des heils verscheen, dan worden aard' en hemel één!

8 EL 218 : 1 Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

9 EL 218 : 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

10 EL 218 : 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

11 Kringenwerk in de SGA

12 De bestaande situatie Op dit moment zijn er zo'n 10 kringen: - Bijbelstudiekringen (gebed, studie) -Gebedskringen (gebed) -Mannen-/vrouwengroepen (gesprek, bijbel, gebed)

13 Wat doen kringen in de SGA Kleine groepen van gemeenteleden (met gasten) die met elkaar: - luisteren naar Gods woord - bidden en zoeken naar Gods wil - in onderlinge gesprekken met elkaars lief en leed delen en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar - God groot maken (zingen)

14 Bijbels perspectief Kringenwerk SGA In de bijbel is sprake van 3 cirkels rond Jezus Christus, namelijk: 1. Persoonlijk geloofsleven (Jezus bad zelf veel met zijn Vader) 2. De Kleine kring (de discipelen rond Jezus, later de huis-gemeenten) 3. De Grote kring (grote groepen van mensen rond Jezus, dienst in de tempel met 'het volk')

15 Doel van Kringenwerk SGA Toename in toewijding aan God Toename van onderlinge verbondenheid. Toename in openheid voor mensen van buiten (zowel buiten de kring als buiten de gemeente).

16 Aandachtspunten Kringenwerk SGA Elkaar helpen bij het toepassen van het Evangelie op ons persoonlijk leven Het geven van eerste lijn pastorale zorg deelnemers (tweede lijns is voor het wijkteam, predikant; derde lijns is voor een externe hulpinstantie) Een plaats waar gaven (incl. hulp en dienstbaarheid) kunnen worden ontdekt en ontwikkeld (b.v. kringleiders) Broedplaats voor nieuwe kringen

17 “Schijf van vijf” Kringenwerk SGA Begroeting en aanbidding Bijbelstudie Delen / gemeenschap Samen bidden Actie

18 Samenstelling van een kring - 8-12 personen - Een kringleider (KL) met assistent (AKL) - samenkomst 1 maal per 2 weken - Bespreken van hetzelfde onderwerp in alle groepen (bij aanvang) - Kringleiders ontvangen 1x 4 wkn training en toerusting van predikant (vragen, moeiten, enz.) - Bij ontdekken zorgen inschakelen kerkenraad (wijkteam)

19 Vorming van Kringenwerk SGA - Aanstellen coördinator - Aanstellen kringleiders (en assistenten) - Starten met bestaande groepen (creatief zijn in tijden, samenstelling mm/vv/mv, leeftijden) - Leren van elkaars ervaringen - Goede ervaringen stimuleren

20 Structuur van kringen in SGA

21 Indeling Kringavond - Ontvangst - Gebed - Thema bespreking (hoofdstuk uit boekje) - Pauze - Gesprek - Dankgebed en voorbede - Afloop - Tijdsduur ongeveer 2 uur - Avond kan voorafgegaan worden door een maaltijd

22 Toerusting Kringleiders - Training kringleiders op maandag 15 oktober 12 november 10 december -Toerusting op kringleidersavonden 1x per 4 weken op maandag Plaats : KC Kosten : € 0,00

23 Pauze Na 15 min in kleine kringen bespreking stellingen

24 Ps 136 : 1 Looft den HEER, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

25 Ps 136 : 3 Looft Hem die de hemel schiep, zijn verstand is grondloos diep. Hij bereidde zee en land. Eeuwig houdt zijn liefde stand.

26 Ps 136 : 12 Looft den Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft, die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed.

27 Ps 136 : 13 Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

28 Afsluiting - Dankgebed Dank voor uw komst en ………… vergeet de vrijblijvende cursus niet. Aanvang maandag 15 oktober as om 20.00 uur In het KC


Download ppt "Kringenwerk in de SGA. Indeling gemeenteavond maandag 8 oktober 2007 -Opening (Bijbellezing / Gebed) -Zingen (Gez 314 en EL 218) -Presentatie Kringenwerk."

Verwante presentaties


Ads door Google