De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in ‘De Voorhof’! Hoe kijk je naar de kerkdienst?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in ‘De Voorhof’! Hoe kijk je naar de kerkdienst?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in ‘De Voorhof’! Hoe kijk je naar de kerkdienst?

2 Zingen: Ps 134,1.2.3 Komt allen, dienaars van de HEER, zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in 't huis des HEREN staat en in de nacht Hem dienen gaat.

3 Zingen: Ps 134,1.2.3 Heft nu uw handen naar omhoog, richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des HEREN tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof.

4 Zingen: Ps 134,1.2.3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

5 Lezen uit de Bijbel Romeinen 15,1-13

6 Gebed

7 Programma Hoe kijk je naar de liturgie? Pauze met koffie Aan de slag met de vier beelden en de vier spanningsvelden en

8 Hoe kijk je naar de kerkdienst? Samen God eren

9 Begin: het goede nieuws 1. Jezus Christus kruis, opstanding 2. Eenheid met Jezus Christus Geest en geloof 3. Gemeenschap met God en met elkaar samen in liefde 4. Gods Rijk doel

10 Samenkomen rond het goede nieuws 1. Jezus nodigt ons uit: getrokken door het goede nieuws 2. Jezus bindt ons samen: het goede nieuws vieren 3. Jezus stuurt ons erop uit:het goede nieuws uitdragen

11 Missie-statement …om zo Gods naam groot te maken

12 Vragen bij de kerkdienst: gaat het in de dienst om het eren van God: Vader, Jezus Christus, Heilige Geest? klinkt het goede nieuws, zo dat wij gevormd worden als gelovige mensen? ontmoeten wij elkaar? klinkt de uitnodiging mee te gaan? zijn de vormen daaraan dienstbaar?

13 Oftewel: samen GROEI-en Zijn de kerkdiensten zo dat wij samen groeien: samen GROEI-en in geloof en toewijding aan God samen GROEI-en in liefde en dienstbaarheid samen GROEI-en in aantal

14 Dan ook verschillen: Eerbied Losheid: wat is eerbiedig? Liederen: Psalmen, Gezangen, Opwekking Themadiensten (4 per jaar), gezinsdiensten (4 per jaar) Hoe vaak naar de kerk? Middagdiensten?

15 Ruzie? Ruzie heb je zomaar Mag niet als we samen Christus centraal stellen, samen God willen eren Heftige emoties, pijn om verlies: ok Vormen, smaak: niet waard om de gemeenschap van de Heilige Geest te verbreken Wees sterk in Christus!

16 Jezus verlost ons, niet de kerkdienst Wij doen mee met Christus in de hemel Christus verlost ons Onze kerkdienst is niet zaligmakend Kerkdienst: vieren en uitdelen van Christus’ verlossing

17 Hoe kijk je naar de kerkdienst? 1. Audiëntie bij de Koning 2. Huisgezin van de Vader 3. Lichaam van Christus 4. Tempel van de Heilige Geest

18 1. Audiëntie bij de koning God als koning Zoals in de tempel Stijlvol, eerbiedig God spreekt, gemeente antwoordt

19 2. Huisgezin van de Vader God de Vader Familie, adoptie Broers en zussen kies je niet Ontmoeting: jong en oud

20 3. Lichaam van Christus Jezus Christus Avondmaal: eten v/t lichaam Allerlei lichaamsdelen Allerlei gaven

21 4. Tempel van de Heilige Geest Heilige Geest Gelovigen, ipv gebouw Aanbidding, bouwen op Christus Gods aanwezigheid wordt herkenbaar

22 Vier beelden

23 Pauze

24 Aan de slag in groepen!

25 Zingen: Gez 137,1.2 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avond lied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.

26 Zingen: Gez 137,1.2 Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij, Gij, milde bron van zegeningen: zulk een ontfermer waart Gij mij.

27 Zingen: Gez 137,1.2 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwe: hij feilt niet, die uw heil verwacht.

28 Zingen: Gez 137,1.2 Ook aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U nog een dankbaar loflied toe.

29 Zingen: Gezang 165 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam.

30 Zingen: Gezang 165 Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend licht, morgenster, niemand is als U.

31 Zingen: Gezang 165 Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont, prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

32 Gebed

33 Bedankt dat jullie er waren! Tot ziens en slaap lekker


Download ppt "Welkom in ‘De Voorhof’! Hoe kijk je naar de kerkdienst?"

Verwante presentaties


Ads door Google