De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe blijf je overeind in de strijd tegen de duivel?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe blijf je overeind in de strijd tegen de duivel?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe blijf je overeind in de strijd tegen de duivel?
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds P.J. Trimp te Goes We lezen: Efeziërs 6 : 10 – 23 De preek gaat over Efeziërs 6 : 13 Hoe blijf je overeind in de strijd tegen de duivel? In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied: Psalm 18: 1, 9 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 18: 1, 9
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 18: 1, 9

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18: 1, 9 Gebed Lezen: Efeziërs 6 : 10 – 23 Tekst: Efeziërs 6 : 13 Zingen: Gezang 36 : 7, 8, 9 (GK 5) Preek Zingen: Liedboek 96 in beurtzang

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18: 1, 9 Gebed Lezen: Efeziërs 6 : 10 – 23 Tekst: Efeziërs 6 : 13 Zingen: Gezang 36 : 7, 8, 9 (GK 5) Preek Zingen: Liedboek 96 in beurtzang

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18: 1, 9 Gebed Lezen: Efeziërs 6 : 10 – 23 Tekst: Efeziërs 6 : 13 Zingen: Gezang 36 : 7, 8, 9 (GK 5) Preek Zingen: Liedboek 96 in beurtzang

6 Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanschijn nooit.
Gezang 36: 7, 8, 9 (GK 5) Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanschijn nooit. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel en 't hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo Gij ons verlaat?

7 Verlos ons uit des bozen macht, bescherm en sterk ons door uw kracht.
Gezang 36: 7, 8, 9 (GK 5) Verlos ons uit des bozen macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot, dus zijn w'elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. O, sterk ons dan en maak ons vrij.

8 Want uw is 't koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al d'eer.
Gezang 36: 7, 8, 9 (GK 5) Want uw is 't koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al d'eer. U, die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt, die door uw Geest ons troost en leidt, U zij de lof in eeuwigheid.

9

10 BLIJF OVEREIND IN DE STRIJD ALS EEN GOED SOLDAAT VAN CHRISTUS
Tekst: Efeziërs 6 : 13 Zingen: Liedboek 96 in beurtzang BLIJF OVEREIND IN DE STRIJD ALS EEN GOED SOLDAAT VAN CHRISTUS ken je de aanvallen van de duivel? 2. gebruik je de wapens van de Geest?

11 Helm: je bent gered door God
Harnas: je staat goed voor God Schild: je vertrouwt op God Riem: je bent eerlijk Zwaard: Woord van God, bijbel Laarzen: je inzet om van God te vertellen

12 BLIJF OVEREIND IN DE STRIJD ALS EEN GOED SOLDAAT VAN CHRISTUS
Tekst: Efeziërs 6 : 13 Zingen: Liedboek 96 in beurtzang BLIJF OVEREIND IN DE STRIJD ALS EEN GOED SOLDAAT VAN CHRISTUS ken je de aanvallen van de duivel? 2. gebruik je de wapens van de Geest?

13 Wordt krachtig in de Heer en in zijn sterke macht,
Liedboek 96: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in beurtzang allemaal Wordt krachtig in de Heer en in zijn sterke macht, de duivel gaat tekeer, weest op zijn list bedacht.

14 Niet tegen vlees en bloed is deze strijd gericht,
Liedboek 96: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in beurtzang mannen Niet tegen vlees en bloed is deze strijd gericht, het is een geest die woedt, een vijand van het licht,

15 al wat aan macht bestaat en kwade majesteit.
Liedboek 96: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in beurtzang vrouwen des duivels hoge raad en boze overheid, al wat aan macht bestaat en kwade majesteit.

16 de vijand kunt weerstaan.
Liedboek 96: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in beurtzang allemaal Om deze reden doet Gods wapenrusting aan, zodat gij als het moet de vijand kunt weerstaan.

17 Met waarheid weest omgord en pantsert u met recht,
Liedboek 96: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in beurtzang mannen Met waarheid weest omgord en pantsert u met recht, zodat gij weerbaar wordt en standhoudt in 't gevecht.

18 die moeten zijn geschoeid met ijver voor de Heer.
Liedboek 96: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in beurtzang vrouwen Uw voeten onvermoeid voor vrede in de weer, die moeten zijn geschoeid met ijver voor de Heer.

19 het vuur van satan dooft.
Liedboek 96: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in beurtzang allemaal Uw schild is dat gij God vurig en vast gelooft, zodat gij onder schot het vuur van satan dooft.

20 de kracht der zaligheid.
Liedboek 96: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in beurtzang mannen De helm van het behoud die om de slapen sluit, dat is het heil van God, de kracht der zaligheid.

21 strijdvaardig en gespoord, ten laatsten kamp en weet:
Liedboek 96: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in beurtzang vrouwen Zo staat gij dan gereed, strijdvaardig en gespoord, ten laatsten kamp en weet: het zwaard dat is Gods woord.

22 voortdurend voor elkaar God die de harten leest, dat Hij u wel bewaar!
Liedboek 96: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in beurtzang allemaal En bidt dan in de Geest voortdurend voor elkaar God die de harten leest, dat Hij u wel bewaar!

23 Zingen: Liedboek 96 in beurtzang
Belijdenis van geloof Zingen: Gezang 165 (NG 85) Gebeden Collecte Zingen: Gezang 163: 1, 2 (84 NG) Zegen

24 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Gezang 165 (NG 85) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard’en hemel prijzen U, Glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig, Stralend Licht, Morgenster, Niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. prijst de koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

25 Zingen: Liedboek 96 in beurtzang
Belijdenis van geloof Zingen: Gezang 165 (NG 85) Gebeden Collecte Zingen: Gezang 163: 1, 2 (84 NG) Zegen

26 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “DNB”
de 2e collecte is voor de Kerk Volgende Week de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de Kerk: Theol. Univ. Bloemenbezorging: Vandaag: Henk Bosscha Volgende week: Mark Treurniet Na de collecte zingen we: Gezang 163: 1, 2 (84 NG)

27 Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser.
Gezang 163: 1, 2 (84 NG) Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Ik bouw op U en ga in uwen Naam

28 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
Gezang 163: 1, 2 (84 NG) Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen naam.

29 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

30 …22 juni 2009 Open Alpha Avond …Lokatie : Volderijlaagte …Aanvang : uur …Nodig iemand uit of kom zelf !!! …Folders en uitnodigingen in de hal


Download ppt "Hoe blijf je overeind in de strijd tegen de duivel?"

Verwante presentaties


Ads door Google