De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema voor vanavond is:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema voor vanavond is:"— Transcript van de presentatie:

1 Thema voor vanavond is:
WE L K O M Thema voor vanavond is: Leven met Jezus; Als Jezus je broer is….

2 G E B E D

3 Jezus’ geboorte Lukas 2 : 4 - 7
4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Jezus’ geboorte

4 Vader Jozef Mattheüs 1 : 18 - 19
18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Vader Jozef

5 Jezus’ broers Mattheüs 13 : 55 Johannes 7 : 5
55 Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? Johannes 7 : 5 5 Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem. Jezus’ broers

6 Jezus’ zussen Mattheüs 13 : 56
56 En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan? Jezus’ zussen

7 Geloof van broers Handelingen 1 : 14
14 Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers. Geloof van broers

8 Broer of zus; jij? Mattheüs 12 : 46 - 50
46 En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken. 47 Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken. 48 Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? 49 En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders. 50 Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder. Broer of zus; jij?

9 Dus…..: Jezus zegt dat ook jij familie van hem kunt worden. Durf jij je een broer of zus van Jezus te noemen? Nee? Ga dan naar de Vader en zeg dat je Zijn kind wilt zijn. Broer of zus; jij?

10 Leer mij naar Uw wil te handlen, 'k Zal dan in Uw waarheid wandlen; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. Heer', mijn God, ik zal U loven, Heffen 't ganse hart naar boven; 'k Zal Uw Naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid. Psalm 86 : 6

11 Samen in de naam van Jezus Heffen wij een loflied aan Want de Geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken Naar het plan van onze Heer Samen zingen en getuigen Samen leven tot Zijn eer OTH 301

12 Prijs de Heer De weg is open Naar de Vader naar elkaar Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar Vader met geheven handen Breng ik U mijn dank en eer Het is Uw Geest die mij doet zeggen Jezus Christus is de Heer OTH 301

13 Mededelingen Morgenavond Preludium, aanvang 19.00 uur
Volgende week half 8 aanwezig! Mededelingen


Download ppt "Thema voor vanavond is:"

Verwante presentaties


Ads door Google