De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Face t0 face - 3 De wet van het koninkrijk …. Face t0 face - 3 Johannes 13:1-20 Pijnlijke situatie : slaaf vergeten voor de voetwassing Allen klaar om.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Face t0 face - 3 De wet van het koninkrijk …. Face t0 face - 3 Johannes 13:1-20 Pijnlijke situatie : slaaf vergeten voor de voetwassing Allen klaar om."— Transcript van de presentatie:

1 Face t0 face - 3 De wet van het koninkrijk …

2 Face t0 face - 3 Johannes 13:1-20 Pijnlijke situatie : slaaf vergeten voor de voetwassing Allen klaar om aan te liggen, kijken elkaar aan... Judas, Thomas, Petrus … wie had ‘t moeten regelen? Dan doet Jezus het …

3 Face t0 face - 3 Vers 6: Hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zei tot Hem: Here, wilt Gij mij de voeten wassen? Petrus is ontstelt omdat Hij de omkering der dingen beseft. Tegelijk begrijpt hij er helemaal niets van, getuige het antwoord van Jezus Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan.

4 Face t0 face - 3 ‘Petrus zei tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij.’ Wat is Petrus’ probleem: basiswet van het koninkrijk Wij denken dat die wet is: dienen om gediend te worden... Is andersom: je moet eerst gediend worden om te leren dienen...

5 Face t0 face - 3 Wat gebeurt er dan: Je kunt je trots niet meer overeind houden Er moet iets in je breken of je vlucht weg; Petrus breekt en laat zich dienen HET HART ER ACHTER… ‘Hij, wetende, dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging, stond van de maaltijd op, en Hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde Zich daarmede.’

6 Face t0 face - 3 Hoe kom je dan tot navolging van Jezus? Voor ons geld ook, weten dat ons alles GEGEVEN is Dus niets meer te bewijzen, te winnen of te verliezen ‘Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het. Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb … Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet.

7 Face t0 face - 3 1 Joh. 5:12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.


Download ppt "Face t0 face - 3 De wet van het koninkrijk …. Face t0 face - 3 Johannes 13:1-20 Pijnlijke situatie : slaaf vergeten voor de voetwassing Allen klaar om."

Verwante presentaties


Ads door Google