De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 5 Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Emmeloord Amstelland 2 Over het boek Jozua Hoofdstuk 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 5 Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Emmeloord Amstelland 2 Over het boek Jozua Hoofdstuk 5."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 5 Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Emmeloord Amstelland 2 Over het boek Jozua Hoofdstuk 5

2 Voorbereiding 1 Het volk kwam uit Egypte (het land van de slavernij.
Het werd door God geleid door de woestijn Dat was een omweg. Waarom? Antwoord Deut 8:2 Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. Toepassing Onze weg is ook niet altijd makkelijk. God kan dan zien wat er in ons hart is.

3 Voorbereiding 2 Vijanden zijn bang. Het waren machtige vorsten ( koningen van de Amorieten). In hoofdstuk 2 Lazen wij dat hun hart versmolt. Waarom – omdat ze de grote daden van God zagen. Praktische toepassing Als God voor ons is wie zal dan standhouden.

4 Voorbereiding 3 Er zijn vier belangrijke gebeurtenissen die het volk voor bereiden op het beërven van kanaän: Herstel van de relatie met God. = Bekeren. Viering Pascha = verkondigen. Vaste voorziening =Geestelijk voedsel God strijd. = De strijd in de hemelse gewesten.

5 Herstel van de relatie met God. = Bekeren
Voordat je het beloofde land in kan gaan, moet je , je omkeren. Of bekeren. De naam Gilgal betekent omwenteling. Wat moet je doen God gehoorzaam zijn. Jak 4:8.Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.

6 Herstel van de relatie met God
Het vlees moet weg gesneden worden (sarx) Het kan niet voor God bestaan. Vlees is ontdekt bij de zondeval, is door Gods liefde bedekt. Is ontdekt op het kruis,(onderkleed werd over gedobbeld) wij zijn met Christus bekleed. Geen vlees kan voor God bestaan. De smaad is op het kruis afgewenteld (5:9) Gilgal is voor ons Golgotha.

7 Viering Paascha Exodus spreekt over een een jaar oud schaap maar Paulus spreekt over 1 Kor 5:7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Hebr 9:12-15 Spreekt over een eeuwige verlossing. Ongezuurde broden – Zonde weggedaan.

8 Vaste voorziening =Geestelijk voedsel
Er was geen manna meer maar geroosterd koren. God wil ons voeden aan zijn hemelse tafel. Dis genoten van God Daar mogen wij ons voeden met Christus die onze verlossing is. Proclameren. Wij mogen ook spijsoffer brengen van de vruchten van het land. Wij kunnen niet altijd van wonderen leven (manna) nu moeten wij zelf oogsten wat wij binnenhalen.

9 Gods strijd Vorst van het leger van de hemel = Jezus Christus.
Zwaard = Beeld van de Heilige Geest. Zwaard van de Geest. Efeze 6:17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. Stem = De stem van God de Vader. Zie ook dezelfde stem Dit is mijn geliefde Zoon Ook de stem bij de braambos


Download ppt "Hoofdstuk 5 Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Emmeloord Amstelland 2 Over het boek Jozua Hoofdstuk 5."

Verwante presentaties


Ads door Google