De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis, en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, die onze God en leidsman ten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis, en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, die onze God en leidsman ten."— Transcript van de presentatie:

1

2 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis, en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, die onze God en leidsman ten leven is. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, was Jezus de weg niet ten eind’ gegaan? Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen om in zijn Lichaam onze dood te doorstaan.

3 Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, die tot de dood zich prijs heeft willen geven, die Zoon van God, ons aller knecht is geweest. Gij, eerste der mensen die weerloos en eenzaam als graan in de aarde gestorven zijt, Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam. Van harte maak tot wederdienst ons bereid.

4 eerste statie JEZUS WORDT TER DOOD VEROORDEELD Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

5

6 tweede statie JEZUS NEEMT HET KRUIS OP ZIJN SCHOUDERS Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

7

8 derde statie JEZUS VALT DE EERSTE KEER Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

9

10 vierde statie JEZUS ONTMOET ZIJN MOEDER Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

11

12 vijfde statie SIMON VAN CYRENE HELPT HET KRUIS DRAGEN Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

13

14 zesde statie VERONICA DROOGT HET AANGEZICHT VAN JEZUS AF Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

15

16 zevende statie JEZUS VALT DE TWEEDE KEER Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

17

18 achtste statie JEZUS SPREEKT TOT DE WENENDE VROUWEN Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

19

20 negende statie JEZUS VALT DE DERDE KEER Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

21

22 tiende statie JEZUS WORDT VAN ZIJN KLEREN BEROOFD Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

23

24 elfde statie JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

25

26 twaalfde statie JEZUS STERFT OP HET KRUIS Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

27

28 dertiende statie HET LICHAAM VAN JEZUS WORDT VAN HET KRUIS GENOMEN Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

29

30 veertiende statie HET LICHAAM VAN JEZUS WORDT IN HET GRAF GELEGD Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat Gij door uw liefde tot het uiterste de wereld hebt verlost.

31

32 Christus heeft voor ons geleden als een beeld van ons bestaan, dat wij zover zouden gaan, in zijn voetstappen te treden. Die geen zonde heeft bedreven, uit wiens mond niet is gehoord enig onvertogen woord maar de adem van het leven. Die wanneer Hij werd geslagen, zelfs zijn mond niet open deed, die niet dreigde als Hij leed maar het zwijgend heeft gedragen.

33 Die de zonde heeft gekorven in zijn lichaam aan het hout, dat gij Gode leven zoudt, aan de zonde afgestorven. Door wiens striemen gij genezen, door wiens dood gij levend zijt, levend in rechtvaardigheid, taal en teken van Gods wezen.

34 Als eertijds verdoolde schapen, thans de Herder toegewijd, die u in de waarheid weidt. Uw bewaarder zal niet slapen. Ja, de Heer zal u bewaren, Hij de Herder, Hij het Lam, die door u ter aarde kwam, die voor u is opgevaren !

35


Download ppt "Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis, en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, die onze God en leidsman ten."

Verwante presentaties


Ads door Google