De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jozua Hoofdstuk 8 Zonde ontdekt en ontkend

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jozua Hoofdstuk 8 Zonde ontdekt en ontkend"— Transcript van de presentatie:

1 Jozua Hoofdstuk 8 Zonde ontdekt en ontkend
Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4

2 Achan Neemt iets weg wat eigenlijk vernietigd had moeten worden.
Hij kon de verleiding niet weerstaan. Zonde begint met : 1. Het hart. ( of vlees) 2. De ogen. 3. De daad. ( Hoogmoed om je iets toe te eigenen, wat van God is.) 1 Johannes 2:16 “Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.”

3 De ernst van de zonde Achan dacht dat het geen kwaad kon. Een geestelijk principe is : Zonde staat zegen en overwinning in de weg. 1. In het persoonlijk leven. 2. In het leven van de gemeente. 3. In het leven van een land en volk.

4 Wat het persoonlijk leven betreft.
Jes. 59:2 Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van u, dat Hij niet hoort. Wij moeten God onze persoonlijke zonden belijden. Dan kan Hij met ons verder.

5 Zonden in de gemeente Als wij willens en wetens zonde laten bestaan in de gemeente en er wordt geen tucht geoefend. Dat moet God straffen. 1 Kor. 11:30 Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen.

6 Zonde van een land en volk
Spreuken 14:34 Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën. God had 400 jaar geduld met de volken in Isarël. Maar dan is ook de maat vol.

7 Meer dan een persoonlijke aangelegenheid
De zonde van een persoon was de zonde van het hele volk Achan’s daad had gevolgen voor iedereen. Waarom is dat niet onrechtvaardig? Jozua verwijt God dat Hij hen in de steek had gelaten.

8 Een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
Israël gaat af op het woord van de spionnen. Nooit alleen vertrouwen op mensen stellen. Ze dachten, dat ze maar drie duizend man nodig hadden. – Niet wat wij denken, maar wat God denkt is Goed. Dan het ergste ze gaan de strijd in voordat ze God raadplegen. Ze hadden kunnen weten dat ze de strijd niet aan moesten gaan.

9 Het Fiasco onderzocht Jozua is vaderlijk en vriendelijk maar wil weten wat er gebeurt is. Jezus Christus is ook vriendelijk maar hij wil ook weten wat er gebeurt is. De Heilige Geest doorzoekt ons hart. De grote Jozua ontdekt ons ook aan onze zonden door het werk van de Geest. Die het openbaar maakt. Achan bekent = In de oude bedeling was er geen genade in de zin en de betekenis van het Nieuwe Testament. Nu geld als wij onze zonden belijden Hij is getrouw en rechtvaardig om al onze zonden te vergeven.

10 De Zonde veroordeeld Achan wordt wat dit leven betreft weggenomen.
Wil dus niet zeggen dat hij voor eeuwig verloren is. Wij moeten het oordeel over laten aan God. Zelfde geldt ook voor Ananias en Safira in het Nieuwe Testament

11 Geprofeteerde genade Op de plek waar Achan gestenigd is verkondigd God de genade.

12 Onverdiende Liefde Hosea 2: 13 Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken. 14 En Ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor, tot een deur der hoop; en aldaar zal zij zingen, als in de dagen van haar jeugd, Het dal van Achor was een beeld van dood zonde en schande. Wordt een beeld van Liefde hoop en herstel. Ook voor U en mij.


Download ppt "Jozua Hoofdstuk 8 Zonde ontdekt en ontkend"

Verwante presentaties


Ads door Google