De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VREDE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VREDE."— Transcript van de presentatie:

1 VREDE

2 KONINKRIJK VAN GOD VREDE GAVEN VAN DE GEEST GEVEN
GETUIGEN GEBED BEKERING HEILIGING LIEFDE GEESTELIJKE STRIJD ONTMOETING ISRAEL BEVRIJDING AANBIDDING VREUGDE WIJSHEID VREDE GAVEN VAN DE GEEST GEVEN

3 Johannes 14:26,27 Later zal de Pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

4 Welke dingen maken jou ongerust?

5 Welke dingen maken jou ongerust? Relatie familie / vrienden

6 Welke dingen maken jou ongerust? Gezondheid Ziekte…?

7 Welke dingen maken jou ongerust? Financiën Schulden – toekomst?

8 Welke dingen maken jou ongerust? Werk zoeken of behouden

9 Welke dingen maken jou ongerust? Huis zoeken of behouden

10 Welke dingen maken jou ongerust? Nieuws vaak negatief

11 …? Welke dingen maken jou ongerust?

12 Dat je het zelf niet in de hand hebt!
Weet je wat de grootste oorzaak is van onrust in jouw leven? Dat je het zelf niet in de hand hebt!

13 Lukas 12:22-31 Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Om deze reden zeg Ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding.

14 Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraad-kamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest?

15 Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien.
Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?

16 Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken,
en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever Zijn Koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.

17 Zorgen maken is heel iets anders dan Zorgen voor….

18 Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U.

19 De God van de vrede zal satan nu spoedig vertrappen
Romeinen 16:20 De God van de vrede zal satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen.

20 Efeziërs 2:14-18 Want Hij is onze vrede, Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in Zichzelf één nieuwe mens te scheppen.

21 Zo bracht Hij vrede en verzoende Hij
door het kruis beide in één lichaam met God, door in Zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

22 Iedereen is nu welkom!

23 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar
Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!


Download ppt "VREDE."

Verwante presentaties


Ads door Google