De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ik ben er voor ….. de ander Jeugdzondag 14 september 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ik ben er voor ….. de ander Jeugdzondag 14 september 2008."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ik ben er voor ….. de ander Jeugdzondag 14 september 2008

3 Zingen: Opw 167 Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

4 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

5 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

6 Stil gebed Votum en groet

7 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, geef elkaar een hand, je bent niet alleen. Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen. Ook al zijn wij nog maar klein: Samen spelen is pas fijn! Zingen: AWN, dl 2:28

8 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, wij zijn in de wereld niet alleen. God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen. Ook al zijn we nog maar klein, God wil onze Vader zijn.

9 Voorlezen van de wet

10 Zingen: AWN dl 3 Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen. Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen. Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria.(2x)

11 Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen. Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen. Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria.(2x)‏

12 Als je geen oog hebt voor gemis, als je geen brood weet te delen, denk dan aan Jezus die brood en die vis uit liefde deelde met velen. Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria.(2x)‏

13 Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen. Kinderen, maak de liefde toch waar; schrijf het op alle wegen: Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria.(2x)‏

14 Gebed en voorbede

15 Schriftlezing: Lucas 10:25-37 door Inez Vink en Anne van Zijp

16 Zingen: “Voeten heb je van de Heer gekregen” Uit: Opwekking voor kinderen Voeten heb je van de Heer gekregen, voeten om te lopen, loop en zing. Voeten om te lopen in de kring. Handen heb je van de Heer gekregen, handen om te klappen, klap en zing. Handen om te klappen in de kring.

17 Vingers heb je van de Heer gekregen, vingers om te tikken, tik en zing. Vingers om te tikken in de kring. Duimen heb je van de Heer gekregen, duimen om te draaien, draai en zing. Duimen om te draaien in de kring.

18 Verkondiging Thema: “Ik ben er voor ……….. de ander!”

19 Verkondiging

20

21

22

23

24

25

26 nu even niet ik heb geen tijd ik kan het niet

27

28

29

30

31

32 Zingen: Opw 60 Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen uw naam!

33 Voor uw woord van genade, dank U wel. Heer, U maakte ons vrij. In uw kracht overwinnen wij. O, Heer, wij prijzen uw naam!

34 Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. Vul ons hart voor altijd, Met uw liefde en heerlijkheid. O, Heer, wij prijzen uw naam!

35 Vijf kinderen van de kindernevendienst krijgen een bijbel. Renze Diepeveen Esmé Frieling Lars Luiten Emiel van der Molen Diann Vink

36 Gebed

37 Zingen: “We hebben allemaal wat Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld Refrein: We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar en toch zijn we broertjes en zusjes. We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar en toch houden we van elkaar.

38 1.Kijk dat is Wim die is niet zo slim die weet niet dat twee en twee vier is en daar is Tom ook al zo dom die denkt dat Amerika hier is. Kijk daar is Jack die stottert zo gek als ie met ons wil p-praten en daar is Leen die trekt met z'n been die loopt overal in de gaten

39 Refrein: We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar en toch zijn we broertjes en zusjes. We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar en toch houden we van elkaar.

40 2. Kijk daar is Aad die spuugt als ie praat zodat je haast helemaal nat wordt dat is nog niks verg'leken bij Trix die rijdt door een plas zonder een spatbord Daar heb je Pien altijd zo kien d'r tong uit de mond als ze rekent en daar is Marij, die zegt steeds "goodbij" ze weet niet eens wat het betekent.

41 Refrein: We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar en toch zijn we broertjes en zusjes. We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar en toch houden we van elkaar.

42 3. Kijk dat is Pim die mag niet op gym omdat het niet goed voor z'n hart is Daar is Margot die doet altijd zo ze lijkt op de apies uit Artis. Daar heb je Wil die is toch zo stil Z'n pa en z’n ma zijn gescheiden en daar is Teus verband op z'n neus hij wou van de trapleuning glijden.

43 Refrein: We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar en toch zijn we broertjes en zusjes. We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar en toch houden we van elkaar.

44 Collecte

45 Zingen: opw 602 Vrede van God, de vrede van God. de vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

46 In Jezus’ naam, in Jezus’ naam, in Jezus’ naam geef ik jou: vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. Heilige Geest, de Heilige Geest, de Heilige Geest zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

47 Zegen


Download ppt "Ik ben er voor ….. de ander Jeugdzondag 14 september 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google