De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs, MBO en cluster 2 Studiedag Platform gehandicapten MBO 22 mei 2014 Gerda Egtberts Lies van Stralendorff Ilse Derksen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs, MBO en cluster 2 Studiedag Platform gehandicapten MBO 22 mei 2014 Gerda Egtberts Lies van Stralendorff Ilse Derksen."— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs, MBO en cluster 2 Studiedag Platform gehandicapten MBO 22 mei 2014 Gerda Egtberts Lies van Stralendorff Ilse Derksen

2 Cluster 2 Onderwijs en Begeleiding aan Auditief en Communicatief beperkte leerlingen in het PO, VO en MBO

3 Wet Passend Onderwijs Veranderingen na 1 augustus 2014 Vervalt: De leerlinggebonden financiering systematiek, Door overheid vastgestelde indicatiecriteria Regionale Expertise Centra (REC) en de CvI’s De wet regelt: Zorgplicht voor PO en VO voor alle leerlingen Regionale Samenwerkingsverbanden PO en VO Reguliere scholen moeten ondersteuning regelen Op Maat Vast regionaal budget / op termijn verevening

4 Wet Passend Onderwijs Wat verandert er voor Cluster 2 ? Landelijke regeling voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. -Rugzakje verdwijnt ook voor cluster 2 leerling -Scholen cluster 2 -> leslocaties van Instellingen - Ondersteuningsplicht voor cluster 2 -Indicatie aanvraag verandert - Op Maat -> Onderwijsarrangementen -Instelling krijgt een vast budget

5 Instellingen cluster 2 Scholen blijven bestaan, worden “lesplaatsen” 1. Instelling Auris: Auris scholen + De Spreekhoorn + De Weerklank + Van Gilseschool 2. Instelling Kentalis: Kentalis scholen + De Voorde + Het Maatman + Prof. Huizingschool 3.Instelling VierTaal: Cor Emousschool + Orion College + A. Roozendaalschool + H. Burgerschool + Burg de Wildeschool + OSG Hendrik Mol + St. Gewoon Anders 4. Instelling Zuid: Mgr. Hansseschool + De Taalbrugscholen

6 Wet Passend Onderwijs Cluster 3-4 en MBO Uitgangspunt: Wettelijke verplichting MBO om in redelijkheid studenten met handicap ondersteuning / begeleiding te bieden. - Alle AB middelen 3-4, gebaseerd op teldatum 1-10-2011 -> MBO instelling (overgangsregeling -> lumpsum) - Ondersteuning/begeleiding 3-4: zelf regelen en financieren, afspreken met samenwerkingsverbanden

7 Wet Passend Onderwijs Cluster (1)-2 en MBO Uitgangspunt: Wettelijke verplichting MBO om in redelijkheid studenten met handicap ondersteuning / begeleiding te bieden. - AB instellingsdeel middelen 1 en 2: gebaseerd op teldatum 1-10-2011 -> MBO instelling (overgangsregeling -> lumpsum) - AB deel begeleiding cluster 2: -> instelling cluster 2 - Ondersteuning/begeleiding 2: aanvragen bij meldpunt cluster 2, indicatie(procedure) cluster 2, ondersteuningsplicht

8 Indicatiestelling cluster 2 -Doof, SH of TOS + Onderwijsbehoefte van de student - Trajectbegeleiding: -Overleg met de student (ouders), school en/of zorgverleners -Onderwijsbehoefte /communicatiebehoefte student -Ondersteuningsvraag van de MBO instelling -Advies aan Commissie van Onderzoek - Commissie van Onderzoek definitief advies - Indicatie duur afhankelijk van onderwijsbehoefte

9 Trajectbegeleiding onder de loep leergebieden/velden Sardes - Leergebieden: talige vakken en rekenen communicatieve vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling leren - Velden: *Onderwijsmaterialen *Curriculum *Fysieke omgeving *Samenwerken met anderen / partnerschap! * Tijd en aandacht

10 Onderwijsarrangementen intensief tolk medium licht POO Advies trajectbegeleiding Definitief advies door Commissie van Onderzoek

11 Cluster 2 en Passend Onderwijs Info over de onderwijsarrangementen: Licht Medium

12 Voorbeeld voorlopig arrangement De cluster 2 student meldt zich bij het MBO aan met een voorlopig arrangement vanuit de cluster 2 instelling.

13 Partnerschap Hoe kunnen we in gezamenlijkheid vorm geven aan onze gedeelde verantwoordelijkheid t.a.v. cluster 2 studenten? Welke afstemming tussen het MBO en de cluster 2 instellingen is daarvoor nodig en hoe kunnen we die realiseren?

14 Vragen?

15 Sites www.simea.nl www.mboraad.nl www.passendonderwijs.nl www.steunpuntpassendonderwijs.nl


Download ppt "Passend Onderwijs, MBO en cluster 2 Studiedag Platform gehandicapten MBO 22 mei 2014 Gerda Egtberts Lies van Stralendorff Ilse Derksen."

Verwante presentaties


Ads door Google