De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs, MBO en cluster 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs, MBO en cluster 2"— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs, MBO en cluster 2
Studiedag Platform gehandicapten MBO 22 mei 2014 Gerda Egtberts Lies van Stralendorff Ilse Derksen

2 Cluster 2 Onderwijs en Begeleiding aan Auditief en Communicatief beperkte leerlingen in het PO, VO en MBO

3 Wet Passend Onderwijs Veranderingen na 1 augustus 2014
Vervalt: De leerlinggebonden financiering systematiek, Door overheid vastgestelde indicatiecriteria Regionale Expertise Centra (REC) en de CvI’s De wet regelt: Zorgplicht voor PO en VO voor alle leerlingen Regionale Samenwerkingsverbanden PO en VO Reguliere scholen moeten ondersteuning regelen Op Maat Vast regionaal budget / op termijn verevening

4 Wet Passend Onderwijs Wat verandert er voor Cluster 2 ?
Landelijke regeling voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. - Rugzakje verdwijnt ook voor cluster 2 leerling - Scholen cluster 2 -> leslocaties van Instellingen Ondersteuningsplicht voor cluster 2 Indicatie aanvraag verandert Op Maat -> Onderwijsarrangementen - Instelling krijgt een vast budget

5 Instellingen cluster 2 Scholen blijven bestaan, worden “lesplaatsen”
1. Instelling Auris: Auris scholen + De Spreekhoorn + De Weerklank + Van Gilseschool 2. Instelling Kentalis: Kentalis scholen + De Voorde + Het Maatman + Prof. Huizingschool 3. Instelling VierTaal: Cor Emousschool + Orion College + A. Roozendaalschool + H. Burgerschool + Burg de Wildeschool + OSG Hendrik Mol + St. Gewoon Anders 4. Instelling Zuid: Mgr. Hansseschool + De Taalbrugscholen

6 Wet Passend Onderwijs Cluster 3-4 en MBO
Uitgangspunt: Wettelijke verplichting MBO om in redelijkheid studenten met handicap ondersteuning / begeleiding te bieden. - Alle AB middelen 3-4, gebaseerd op teldatum -> MBO instelling (overgangsregeling -> lumpsum) Ondersteuning/begeleiding 3-4: zelf regelen en financieren, afspreken met samenwerkingsverbanden

7 Wet Passend Onderwijs Cluster (1)-2 en MBO
Uitgangspunt: Wettelijke verplichting MBO om in redelijkheid studenten met handicap ondersteuning / begeleiding te bieden. - AB instellingsdeel middelen 1 en 2: gebaseerd op teldatum > MBO instelling (overgangsregeling -> lumpsum) AB deel begeleiding cluster 2: -> instelling cluster 2 Ondersteuning/begeleiding 2: aanvragen bij meldpunt cluster 2, indicatie(procedure) cluster 2, ondersteuningsplicht

8 Indicatiestelling cluster 2
Doof, SH of TOS + Onderwijsbehoefte van de student Trajectbegeleiding: Overleg met de student (ouders), school en/of zorgverleners Onderwijsbehoefte /communicatiebehoefte student Ondersteuningsvraag van de MBO instelling Advies aan Commissie van Onderzoek Commissie van Onderzoek definitief advies - Indicatie duur afhankelijk van onderwijsbehoefte

9 Trajectbegeleiding onder de loep leergebieden/velden Sardes
talige vakken en rekenen communicatieve vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling leren leren - Velden: * Onderwijsmaterialen * Curriculum * Fysieke omgeving * Samenwerken met anderen / partnerschap! * Tijd en aandacht

10 Onderwijsarrangementen
intensief medium licht tolk POO tolk POO tolk Advies trajectbegeleiding Definitief advies door Commissie van Onderzoek

11 Cluster 2 en Passend Onderwijs
Info over de onderwijsarrangementen: Licht Medium

12 Voorbeeld voorlopig arrangement
De cluster 2 student meldt zich bij het MBO aan met een voorlopig arrangement vanuit de cluster 2 instelling.

13 Partnerschap Hoe kunnen we in gezamenlijkheid vorm geven aan onze gedeelde verantwoordelijkheid t.a.v. cluster 2 studenten? Welke afstemming tussen het MBO en de cluster 2 instellingen is daarvoor nodig en hoe kunnen we die realiseren? Wat heb je nodig van cluster 2, wat moet er nog gerealiseerd worden binnen je eigen organisatie, kennis pass o cluster 2 binnen ROC,

14 Vragen?

15 Sites


Download ppt "Passend Onderwijs, MBO en cluster 2"

Verwante presentaties


Ads door Google