De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept"— Transcript van de presentatie:

1 Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept
Visie en concretisering Rik Tanghe

2 Anders leren ……. anders doen, op weg naar competentiegericht onderwijs
Noves - 6 februari 2004

3 Al doende leren en dan doen met verstand
Al doende leren en dan doen met verstand. Kennen en kunnen voltrekken zich graag tezelfdertijd en willen niet mijlenver uit elkaar worden getrokken. Wie de twee wel uit elkaar trekt, krijgt vroeg of laat met dat vreemde probleem van "theorie en praktijk" te doen.

4 Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept
Een instrument voor het plannen van projecten. Pn P1 P3 P2

5 Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept
Definitie van projectmatige aanpak ? Inzichtelijk leren handelen in een specifieke (beroeps)context via het realiseren, individueel en/of in team, van projecten: Realiteitsgebonden opdrachten of probleemstellingen Totaalopdrachten voor een team Opdrachten zoals op de werkplek Hoog gehalte van zelfwerkzaamheid Zelfsturend proces Competentiegericht onderwijs Projectgestuurd onderwijs Integraal leren

6 Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept
Projectmatige aanpak en competenties Competentie = een samenspel van VAARDIGHEDEN (psycho-motoriek) KENNIS (cognitie) om in een bepaalde context (beroep) inzichtelijk en bekwaam te kunnen handelen. LEERVERMOGEN (metacognitie - zelfdiagnose) HOUDINGEN (attitudes)

7 Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept
Projectmatige aanpak en competentie Het vermogen om kennis houdingen vaardigheden te benutten bij het plannen het uitvoeren het controleren en sturen en dit om: situaties te beoordelen gebeurtenissen of ontwikkelingen te voorspellen effectief te handelen – te realiseren

8 Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept
Projectmatige aanpak en competentiegericht (competentieontwikkelend) onderwijs LEEROMGEVING WERKSITUATIE = PROJECTEN

9 Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept
Wat bedoelen we?

10 Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept
Wat bedoelen we? Lagenmaat Strokenfundering Profielen Metselen Voegen PBM Lagenmaat Strokenfundering Profielen Metselen Voegen Rollaag Raamopeningen PBM …. Lagenmaat Plaatfundering Profielen Metselen Hoeken en bogen Voegen Rollaag PBM

11 Kenmerken? Zinvol = behoefte = realiteitsgebonden
Projectmatig werken binnen een concentrisch vormingsconcept op basis van het leerplan Kenmerken? Zinvol = behoefte = realiteitsgebonden Nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes Terugkoppeling (herhaling) Specifieke aandachtspunten Stijgende leerlijn Integratie van diverse vaardigheidsclusters Proces- en productevaluatie …. Pn P1 P3 P2

12 Waarom – voordelen? Just in time learning
Projectmatig werken binnen een concentrisch vormingsconcept op basis van het leerplan Waarom – voordelen? Just in time learning Intrinsieke motivatie (vermijden van schoolmoeheid) Gedeelde verantwoordelijkheid Teamwerk Vakoverschrijdende probleemsituaties = zinvol geheel Herhaling - terugkoppeling Zelfsturing - succesbeleving Permanente evaluatie - portfolio

13 Regulerend proces

14 Keuze van projecten? Relevant in functie van … het leerplan
Projectmatig werken binnen een concentrisch vormingsconcept op basis van het leerplan Keuze van projecten? Relevant in functie van … het leerplan aangepast aan de doelgroep Pedagogisch-didactische waarde zinvol = behoefte, motivatie tijdsbestek specifieke doelstellingen voldoende verscheidenheid in te passen in de leerlijn

15 Keuze van projecten? Voldoende voorbereid
Projectmatig werken binnen een concentrisch vormingsconcept op basis van het leerplan Keuze van projecten? Voldoende voorbereid doelstellingen geïnventariseerd eenduidige opdrachtomschrijving duidelijke evaluatiecriteria voldoende middelen te organiseren

16 Keuze van projecten? Ordening in de tijd verantwoorde leerlijn
Projectmatig werken binnen een concentrisch vormingsconcept op basis van het leerplan Keuze van projecten? Ordening in de tijd verantwoorde leerlijn terugkoppelingen stijgende complexiteit voldoende variëteit

17 Een projectdossier? opdracht en evaluatiecriteria doelstellingen
Projectmatig werken binnen een concentrisch vormingsconcept op basis van het leerplan Een projectdossier? opdracht en evaluatiecriteria doelstellingen informatie en/of informatiebronnen verwerkingsdocumenten tussentijdse opdrachten en toetsen documenten ivm voorbereiding en organisatie opvolgingsfiche evaluatie en bijsturing beschrijving van het doorlopen proces neerslag van het resultaat

18 Projectmatig werken en evaluatie?
Projectmatig werken binnen een concentrisch vormingsconcept op basis van het leerplan Projectmatig werken en evaluatie? Permanente evaluatie via een portfolio van gerealiseerde projecten

19 Projectmatig werken binnen een concentrisch vormingsconcept op basis van het leerplan
Projectmatig werken als concentrisch vormingsconcept: randvoorwaarden om te slagen Pakket van projecten ontwikkelen Creativiteit van het leerkrachtenteam In samenwerking met de collega’s Infrastructuur Voldoende middelen (machines, gereedschappen, …) Voldoende ruimte (grotere projecten, diverse projecten, …) Voldoende flexibel (beschikbaar technologielokaal, …) Mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid (ICT, documentatie, …)

20 Projectmatig werken binnen een concentrisch vormingsconcept op basis van het leerplan
Projectmatig werken als concentrisch vormingsconcept: randvoorwaarden om te slagen Andere rol van de leraar Organisator Coach Globale onder(steun)ing Directieteam Begeleiding – inspectie Collega’s Opdrachttoewijzing (TV en PV)

21 Leerplan: schept het kader
Projectmatig werken binnen een concentrisch vormingsconcept op basis van het leerplan Projectmatig werken als concentrisch vormingsconcept: leerplan – jaarplan? Leerplan: schept het kader Leerplandoelstellingen en leerinhouden volgens één of andere wijze geclusterd. (vakken, competenties, fazen in een proces, theorie en praktijk, kennis – vaardigheden – attitudes, …) Jaarplan: concretiseert het concept Continuüm van projecten

22 Voorbeeld uit de 2de graad BSO BOUW
Planning van de projecten

23 Voorbeeld uit de 2de graad BSO BOUW
Planning van de projecten Elk project bevat: praktische opdrachten theoretische aspecten schets- en tekenopdrachten

24 Voorbeeld uit de 2de graad BSO BOUW
Planning van de projecten

25 Voorbeeld uit de 2de graad BSO BOUW
Voorbeeld van een concreet project (project 13) Spouwmuur met raamopening

26 Voorbeeld uit de 2de graad BSO BOUW
Voorbeeld van een concreet project (project 13)

27 Voorbeeld uit de 2de graad BSO BOUW
Voorbeeld van een concreet project (project 13)

28 Voorbeeld uit de 2de graad BSO BOUW
Voorbeeld van een concreet project (project 13) Teken het bovenaanzicht van het werkstuk. Schets de verticale doorsnede ter hoogte van de raamopening (inclusief de fundering)

29 Voorbeeld uit de 2de graad BSO BOUW
Voorbeeld van een concreet project (project 13)

30 Voorbeeld uit de 2de graad BSO BOUW

31 Integratie van theorie en praktijk
Projectmatig werken binnen een concentrisch vormingsconcept op basis van het leerplan - ervaringen Integratie van theorie en praktijk Men weet waarom men leert. Men leert liever (intrinsieke motivatie) De resultaten zijn beter.

32 Herhaalde succesbelevingen
Projectmatig werken binnen een concentrisch vormingsconcept op basis van het leerplan - ervaringen Herhaalde succesbelevingen Minder schoolmoeheid Stijgende motivatie Stimuleert levenslang leren Verhoogt het welbevinden

33 Projectmatig werken - ervaringen
Permanente evaluatie Onmiddellijke bijsturing Meerdere kansen Minder risico op zittenblijven

34 Projectmatig werken - ervaringen
Fierheid over wat men kan!

35 Een instrument voor het plannen van projecten
Voorbeeld uit 3de graad BSO BOUW Bestand te bekomen via aanvraag bij:

36 Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept
Visie en concretisering Rik Tanghe

37 Houttechnieken 3de graad TSO

38 Houtbewerking 3de graad BSO


Download ppt "Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept"

Verwante presentaties


Ads door Google