De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blok 4verbintenissen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blok 4verbintenissen."— Transcript van de presentatie:

1 Blok 4verbintenissen

2 verbintenis Een situatie waarbij het recht van de een de plicht van de ander is en omgekeerd!!!

3 Ontstaan: Verbintenis=rechtsbetrekking Tussen 2 of meer personen
Koopovereenkomst Huurovereenkomst Arbeidsovereenkomst Verkoop Verbintenis ontstaat door het sluiten van een overeenkomst!

4 Verbintenis: Kan bedoeld of onbedoeld zijn! De bronnen zijn dus:
De wet De overeenkomst.

5 Voorwaarden aan een overeenkomst:
Wilsovereenstemming Handelingsbekwaam Mag niet in strijd met de wet zijn De inhoud moet bepaalbaar zijn

6 Wilsgebreken: Bedreiging Bedrog Misbruik van omstandigheden Dwaling
Overeenkomst komt niet op een zuivere manier tot stand! Vernietigbaar( achteraf ongedaan maken)

7 Overeenkomsten in de wet genoemd
We noemen ze : Benoemde overeen- komsten v.b: Arbeidsovereenkomst Huurovereenkomst Ruil,schenking en verzekering

8 Bijzondere koopovereenkomsten
Consumentenkoop Koop op afbetaling Huurkoop Colportage Overeenkomst op afstand Lease overeenkomst

9 Hoofdstuk 10 arbeidsovereenkomst
3 kenmerken: Arbeid Loon Gezag

10 Plichten werkgever: Loon betalen Een goede werkgever zijn
Gezonde en veilige werkplek Schade vergoeden Gelijke behandeling Getuigschrift geven Aanpassen arbeidsduur

11 Plichten werknemer: Zelf werk kunnen verrichten Aanwijzingen opvolgen
Een goede werknemer zijn

12 arbeidsovereenkomst Vastleggen van rechten en plichten
Functie,loon,vakantiedagen Verwijzing naar CAO Min.van sociale zaken verklaard de cao bindend.

13 Opzegverboden: Bescherming werknemer: Geen ontslag bij: Ziekte
Zwangerschap Lidmaatschap O.R,Arbocommissie/Vakbond Verzoek ouderschapsverlof

14 Onbenoemde overeenkomst
Hier is sprake van Contractvrijheid v.b leaseovereenkomst

15 Wanneer houdt een verbintenis op?
Nakoming=betalen koopprijs Verrekening=vordering en schuld Kwijtschelding Vermenging=schuldenaar wordt zijn eigen schuldeiser Vernietiging-o.i.v. een wilsgebrek Ontbinding

16 DE onrechtmatige daad Onrechtmatig=inbreuk maken op de rechten van een ander Gedrag in strijd met de wettelijke plicht Gedrag in strijd met het ongeschreven recht

17 Wettelijke aansprakelijkheden
De onrechtmatige daad Een onbedoelde verbintenis Onoplettend gedrag bijvoorbeeld

18 De wet De wet bepaalt dat de schade vergoed zal moeten worden
Voorwaarden: Toerekenen Causaal verband Schade De daad kan zowel een handelen als een nalaten betreffen.

19 Voorbeelden: Mishandeling of diefstal Vernieling
Handelen in strijd met ongeschreven regels Pesten,privacy,oneerlijke concurrentie

20 Voorbeelden: Enkele voorbeelden kunnen het begrip verduidelijken:
Jan is bij Piet op bezoek en stoot daar een kostbare Ming-vaas om. Voetbalsupporters gooien ruiten in bij het plaatselijke studentencorps. Drie jongens slaan een vierde in het ziekenhuis, wat zijn verzekeraar geld kost. Een automobilist schept een voetganger, wat schade en leed veroorzaakt. Een Neo-nazi bekladt een muur met hakenkruizen, waardoor de eigenaar schoonmaakkosten moet maken.


Download ppt "Blok 4verbintenissen."

Verwante presentaties


Ads door Google