De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Docent l Mr. Eppo van Koldam l P.t. docent Hanzehogeschool sinds 1983 l Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees recht, Bestuursrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Docent l Mr. Eppo van Koldam l P.t. docent Hanzehogeschool sinds 1983 l Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees recht, Bestuursrecht."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 Docent l Mr. Eppo van Koldam l P.t. docent Hanzehogeschool sinds 1983 l Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees recht, Bestuursrecht en Privaatrecht l Hoofdfunctie: projectadviseur gemeente Haren (van 1996-2011 gemeentesecretaris en directeur bestuursdienst) l Thuis bereikbaar via tel. 050-5346596 l E-MAIL: e.m.van.koldam@pl.hanze.nl en eppo@vankoldam.come.m.van.koldam@pl.hanze.nl www.vankoldam.com

3 2 Info op BlackBoard l Werkwijze: zelfwerkzaamheid onder begeleiding docent l Literatuur l Beschikbaarheid docent

4 3 3 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht

5 4 4 Rechtsfeiten l Rechtsfeiten zijn alle rechtens relevante feiten. l Door een rechtsfeit verandert er iets in de wereld van het recht: er ontstaat een subjectief recht wat er eerst niet was, er gaat een subjectief recht te niet of er ontstaat een verplichting. l Door een rechtsfeit “daalt het objectieve recht op aarde neer” en wordt het objectieve recht vertaald naar subjectieve rechten. l Rechtshandeling is een rechtsfeit met beoogd rechtsgevolg

6 5 5 Schema rechtsfeiten

7 6 Ontstaan verbintenis l Uit overeenkomst l Uit de wet  Onrechtmatige daad  Rechtmatige daad

8 7 Onrechtmatige daad ( 6:162 BW ) l Onrechtmatigheid l Toerekenbaarheid l Schade l Causaal verband Relativiteit Artikel 6:162

9 8 Onrechtmatigheid l Inbreuk op het recht van een ander –Absoluut recht (ook de persoonlijkheidsrechten) –Huur en pacht l Strijd met wettelijke plicht (kan ok een nalaten zijn) l Ongeschreven fatsoensnormen

10 9 Toerekenbaarheid l Schuld (in de zin van verwijtbaarheid) l Op basis van de verkeersopvattingen l Het gaat om de toerekenbaarheid van zelf gepleegde daad l Rechtvaardigingsgronden Noodtoestand, Toestemming en Ambtelijk bevel l Bijzondere vormen: –Risicoaansprakelijkheid –Omgekeerde bewijslast

11 10 Overige punten l Schade l Causaal verband l Relativiteit (speelt vooral bij schending wettelijke norm; tandartsenarrest) l Verhouding tot wanprestatie (gedraging kan naast wanprestatie ook onrechtmatige daad opleveren) l Vormen van schadevergoeding –geld –verbod, gebod en bevel Artikel 6:1636:163

12 11 Aansprakelijkheid voor daden kinderen l Doorgaans risicoaansprakelijkheid l Ouders voor kinderen <14 –Kind moet wel onrechtmatig handelen –Alleen bij doen l Ouders kinderen 14 +15 –Schuldaansprakelijkheid met omgekeerde bewijslast

13 12 Ouder / voogd Aansprakelijkheid voor kinderen Tot 14 jaar Art. 6:169 lid 1 BW Van 14 en 15 jaar Art. 169 lid 2 BW - Doen van kind -Toerekenbaar aan kind indien niet belet door art. 6:164 BW - zogeheten fout van kind -voldoende toezicht?  omkering bewijslast Kind is NIET aansprakelijk Aansprakelijkheid kind ex art. 6:162 BW 12

14 13 Aansprakelijkheid voor ondergeschikten l Ondergeschikte moet zelf ook onrechtmatige daad plegen l Kans op fout vergroot l Zeggenschap werkgever l Aansprakelijkheid daden buiten werktijd l Hoofdelijke aansprakelijkheid l Regres werknemer op werkgever

15 14 Aansprakelijkheid voor opstallen en dieren l Aansprakelijkheid voor bezitter opstal; bij gebruik opstal voor bedrijf voor degene die bedrijf uitoefent l Aansprakelijkheid voor eigenaar dier (bij bedrijf, etc.) l Tenzij-regel l Bij ophitsing dier is eigenaar ook aansprakelijk met regres op ophitser.


Download ppt "1 Docent l Mr. Eppo van Koldam l P.t. docent Hanzehogeschool sinds 1983 l Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees recht, Bestuursrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google