De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam"— Transcript van de presentatie:

1 Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam
BEDRIJFSRECHT Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam

2 Docent www.vankoldam.com Mr. Eppo van Koldam
P.t. docent Hanzehogeschool sinds 1983 Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees recht, Bestuursrecht en Privaatrecht Hoofdfunctie: projectadviseur gemeente Haren (van gemeentesecretaris en directeur bestuursdienst) Thuis bereikbaar via tel en

3 Info op BlackBoard Werkwijze: zelfwerkzaamheid onder begeleiding docent Literatuur Legal notitie Planning lessen (dit is les 2.4) Beschikbaarheid docent

4 2.4 Bescherming van de consument
Introductie lesstof 2.4 Bescherming van de consument

5 Systeem van het recht Rechtsbron Interpretatie Objectief recht
Rechtsfeit Subjectief recht

6 Rechtsfeiten Rechtsfeiten zijn alle rechtens relevante feiten.
Door een rechtsfeit verandert er iets in de wereld van het recht: er ontstaat een subjectief recht wat er eerst niet was, er gaat een subjectief recht te niet of er ontstaat een verplichting. Door een rechtsfeit “daalt het objectieve recht op aarde neer” en wordt het objectieve recht vertaald naar subjectieve rechten. Rechtshandeling is een rechtsfeit met beoogd rechtsgevolg

7 Schema rechtsfeiten

8 Ontstaan verbintenis Uit overeenkomst Uit de wet Onrechtmatige daad

9 Onrechtmatige daad (6:162 BW)
Onrechtmatigheid Toerekenbaarheid Schade Causaal verband Relativiteit Artikel 6:162

10 Onrechtmatigheid Inbreuk op het recht van een ander
Absoluut recht Huur en pacht Strijd met wettelijke plicht Ongeschreven fatsoensnormen Rechtvaardigingsgronden Noodtoestand, Toestemming en Ambtelijk bevel

11 Toerekenbaarheid Schuld (in de zin van verwijtbaarheid)
Op basis van de verkeersopvattingen Het gaat om de toerekenbaarheid van zelf gepleegde daad Bijzondere vormen: Risicoaansprakelijkheid Omgekeerde bewijslast

12 Overige punten Schade Causaal verband
Relativiteit (speelt vooral bij schending wettelijke norm; tandartsenarrest) Verhouding tot wanprestatie (gedraging kan naast wanprestatie ook onrechtmatige daad opleveren) Vormen van schadevergoeding geld verbod, gebod en bevel Artikel 6:163

13 Productaansprakelijkheid
Artikel 6:185 Doorwerking Europees Recht Verkoper verantwoordelijk voor gebrek aan product Producent is aansprakelijk voor gevolgschade Letselschade Zaakschade (met franchise) Producent is risicoaansprakelijk, maar kan beroep doen op uitzonderingen Artikel 6:186

14 Productaansprakelijkheid
Transactieschade Consumentenkoop Art. 7:24 BW Verkoper Koper product Risicoaansprake-lijkheid, tenzij Producent zaak niet in verkeer heeft gebracht gebrek is ontstaan nadat product in verkeer is gebracht gebrek kon niet vooraf ontdekt worden Artikel 6:190 Gevolgschade Letselschade Zaakschade Bij gebruik in privesfeer Producent Bij meerdere producenten hoofdelijke aansprakelijkheid Artikel 6:189

15

16 Misleidende reclame Misleidende reclame is onrechtmatige daad
Andere eisen dan geldvordering belangrijk: verbod, rectificatie Artikel 6:194


Download ppt "Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam"

Verwante presentaties


Ads door Google