De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BEDRIJFSRECHT Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BEDRIJFSRECHT Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 BEDRIJFSRECHT Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam

3 2 Docent l Mr. Eppo van Koldam l P.t. docent Hanzehogeschool sinds 1983 l Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees recht, Bestuursrecht en Privaatrecht l Hoofdfunctie: projectadviseur gemeente Haren (van 1996-2011 gemeentesecretaris en directeur bestuursdienst) l Thuis bereikbaar via tel. 050-5346596 l E-MAIL: e.m.van.koldam@pl.hanze.nl en eppo@vankoldam.come.m.van.koldam@pl.hanze.nl www.vankoldam.com

4 3 Info op BlackBoard l Werkwijze: zelfwerkzaamheid onder begeleiding docent l Literatuur l Legal notitie l Planning lessen (dit is les 2.4) l Beschikbaarheid docent

5 4 2.4 BESCHERMING VAN DE CONSUMENT Introductie lesstof

6 5 5 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht

7 6 6 Rechtsfeiten l Rechtsfeiten zijn alle rechtens relevante feiten. l Door een rechtsfeit verandert er iets in de wereld van het recht: er ontstaat een subjectief recht wat er eerst niet was, er gaat een subjectief recht te niet of er ontstaat een verplichting. l Door een rechtsfeit “daalt het objectieve recht op aarde neer” en wordt het objectieve recht vertaald naar subjectieve rechten. l Rechtshandeling is een rechtsfeit met beoogd rechtsgevolg

8 7 7 Schema rechtsfeiten

9 8 Ontstaan verbintenis l Uit overeenkomst l Uit de wet  Onrechtmatige daad  Rechtmatige daad

10 9 Onrechtmatige daad ( 6:162 BW ) l Onrechtmatigheid l Toerekenbaarheid l Schade l Causaal verband Relativiteit Artikel 6:162

11 10 Onrechtmatigheid l Inbreuk op het recht van een ander –Absoluut recht –Huur en pacht l Strijd met wettelijke plicht l Ongeschreven fatsoensnormen l Rechtvaardigingsgronden Noodtoestand, Toestemming en Ambtelijk bevel

12 11 Toerekenbaarheid l Schuld (in de zin van verwijtbaarheid) l Op basis van de verkeersopvattingen l Het gaat om de toerekenbaarheid van zelf gepleegde daad l Bijzondere vormen: –Risicoaansprakelijkheid –Omgekeerde bewijslast

13 12 Overige punten l Schade l Causaal verband l Relativiteit (speelt vooral bij schending wettelijke norm; tandartsenarrest) l Verhouding tot wanprestatie (gedraging kan naast wanprestatie ook onrechtmatige daad opleveren) l Vormen van schadevergoeding –geld –verbod, gebod en bevel Artikel 6:1636:163

14 13 Productaansprakelijkheid l Doorwerking Europees Recht l Verkoper verantwoordelijk voor gebrek aan product l Producent is aansprakelijk voor gevolgschade  Letselschade  Zaakschade (met franchise) l Producent is risicoaansprakelijk, maar kan beroep doen op uitzonderingen Artikel 6:1856:185 Artikel 6:1866:186

15 14 Productaansprakelijkheid Koper product Verkoper Producent Bij meerdere producenten hoofdelijke aansprakelijkheid Transactieschade Consumentenkoop Art. 7:24 BW Gevolgschade Letselschade Zaakschade Bij gebruik in privesfeer Risicoaansprake- lijkheid, tenzij Producent zaak niet in verkeer heeft gebracht gebrek is ontstaan nadat product in verkeer is gebracht gebrek kon niet vooraf ontdekt worden Artikel 6:1896:189 Artikel 6:1906:190

16 15

17 16 Misleidende reclame Misleidende reclame is onrechtmatige daad Andere eisen dan geldvordering belangrijk: verbod, rectificatie Artikel 6:1946:194


Download ppt "1 BEDRIJFSRECHT Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam."

Verwante presentaties


Ads door Google