De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar een solide Pgb in de Wmo en de Jeugdwet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar een solide Pgb in de Wmo en de Jeugdwet"— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een solide Pgb in de Wmo en de Jeugdwet
Gemeente Brummen oktober 2014

2 Wat wijzigt er per 2015?

3 Concreet betekent dit (1)
Pgb-houders die nu één AWBZ-Pgb ontvangen kunnen vanaf 2015 te maken krijgen met deels een Pgb uit de Zorgverzekeringswet en deels een gemeentelijk Pgb vanuit de Wmo Alle Pgb-houders gaan over op Trekkingsrecht en ontvangen het Pgb niet langer meer op eigen rekening.

4 Concreet betekent dit (2)
Voor alle Pgb’s geldt de Bruto variant en niet meer de Netto variant. Eigen bijdrage wordt vastgesteld, opgelegd en geïnd door Centraal Administratie Kantoor (CAK). Vóór 1 januari 2015 worden de Pgb-houders geïnformeerd over de hoogte van het bruto Pgb 2015. Pgb-houders die op of na 1 januari 2015 willen overstappen op zorg in natura, worden door de gemeente gefaciliteerd in het maken van deze overstap.

5 Nieuwe landelijke kaders
Voorwaarden: - motiveringsplicht, - kwaliteit geborgd, - regie kunnen voeren De mogelijkheid om informele hulpen te betalen; Het (keukentafel) gesprek als wegingskader Eigen bijdrage via CAK (al huidige werkwijze bij Wmo-pgb en bij ZIN) Trekkingsrecht SVB Overgangsrecht: 1 of 5 jaar bij Beschermd wonen

6 Individuele (maatwerk) voorzieningen

7 Uitgangspunten Pgb 1.De inwoners hebben zelf de vrijheid om in overleg met de professional te bepalen welke onder-steuning, binnen de te stellen randvoorwaarden, passend is, 2. Een pgb bevordert innovatie in ons beschikbare zorgaanbod.

8 Visie Brummen De gemeente Brummen wil inzetten op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners. Bij deze eigen verantwoordelijkheid hoort dan ook het vertrouwen en faciliteren van de inwoner in diens eigen regie. Met een pgb zijn mensen zelf regisseur over hun leven, waarbij zij hun leven inrichten zoals zij dat zelf willen. Zorg is daar een onderdeel van. → De gemeente Brummen ziet de Zorg in natura (ZIN) en het Pgb als gelijkwaardige verstrekkingsvormen

9 Argumenten voor het pgb
Behoud van eigen regie Opzoeken van de eigen kracht Mantelzorgondersteunend Verbetering van de kwaliteit van bestaan Vernieuwing van de zorg

10 Ondersteuning bij (oriëntatie) aanvraag pgb
Beroep doen op (onafhankelijke) cliëntondersteuning) Voorkomen dat pgb voorbehouden blijft aan meest mondige en krachtige zorgvragers Cliëntondersteuning neemt geen regietaken over

11 Pgb in Brummen (1) • Pgb is maatwerk: ondersteunings-/budgetplan
• Hoogte Pgb: Formele hulp: maximaal 100% (van het tarief voor zorg in natura) Informele hulp: maximaal €20,- per uur •Mogelijke meerkosten: zelf bijbetalen •Geen vrij besteedbaar bedrag •Alleen de verplichte salarisadministratie gratis door SVB (> 3 dagen p/w) • wel mogelijkheid opting-in SVB

12 Pgb in Brummen (2) Kwaliteit in de eerste plaats verantwoordelijkheid pgb-houder. Diensten, hulpmiddelen en andere maatregelen dienen in redelijkheid geschikt te zijn voor het doel waarvoor pgb wordt verstrekt Afgestemd op de behoefte van de inwoner (zorg op maat)

13 Afwegingskader informele zorg:
Pgb in Brummen? (3) Afwegingskader informele zorg: In het (keukentafel) gesprek wordt zorgvuldig afgewogen of de mantelzorger in aanmerking komt voor vergoeding uit het Pgb Richtlijn: ca. 8 uur mantelzorg per week gaat niet ten koste van betaalde baan (geen inkomsten-verlies) Voor deze uren geen pgb-vergoeding Bij uitkering, geen deelname aan arbeidsproces en pensioen is geen sprake van inkomstenverlies Afweging pgb per cliënt / per situatie (o.a. type hulp/ frequentie /duur/ mogelijkheid om zorg uit handen te geven) Gebruikelijke hulp

14 Het Trekkingsrecht Per 1 januari 2015 Uw Pgb op de rekening van de SVB
Zorgovereenkomst sluiten met (iedere) zorgverlener SVB controleert of de betaling klopt met deze zorgovereenkomst SVB betaalt zorgverleners na uw opdracht Modelovereenkomsten SVB → Neemt u de SVB brochure mee?

15 Het overgangsrecht Zorg bij bestaande indicaties continueren tot uiterlijk 1 januari 2016 Bij beschermd wonen overgangsperiode 5 jaar Alle pgb-houders gaan over op trekkingsrecht Voor 1 januari 2015 zullen pgb-houders worden geïnformeerd over hoogte pgb in 2015 Bij aflopende indicatie uitnodiging gesprek Communiceren van gemeentelijke pgb-uurtarieven (anticiperen) Vergoedingenlijst pgb

16 www.brummen.nl www.hoeverandertmijnzorg.nl www.svb.nl www.pgb.nl
Meer informatie:

17 Wij horen graag uw opvattingen en ideeën.


Download ppt "Op weg naar een solide Pgb in de Wmo en de Jeugdwet"

Verwante presentaties


Ads door Google