De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH ‘Goeie snap van elkaar’ Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH ‘Goeie snap van elkaar’ Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH."— Transcript van de presentatie:

1 Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH ‘Goeie snap van elkaar’ Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH Themabijeenkomst 1oktober 2009 Regionaal Coördinatiepunt NaH R’dam e.o.

2 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH De getroffene

3 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH De mantelzorger

4 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH De professional

5 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH De mantelzorger met een eigen hulpvraag

6 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Communiceren in de driehoek persoon met NAH belangrijke naaste professional

7 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Overzicht van mogelijke gevolgen bij NAH Beperkingen op het gebied van: -Cognitief (denken) -Motorisch (bewegen) -Persoonlijkheid (gedrag) -Communicatie (interactie)

8 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Hoe nu verder met ons leven?

9 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH De centrale onderzoeksvraag in fase A Welke mechanismen in de dialoog tussen de cliënt met NAH, diens mantelzorger en de professional zijn bevorderend voor de communicatie en het weer verkrijgen van greep op het eigen leven? Hoe zijn deze in te zetten om het herstelproces te verbeteren?

10 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH De rapportage na fase 1

11 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Wat is Goede Zorg? Goede Zorg begint met de intentie -elkaar te willen begrijpen en -het besef elkaar nodig te hebben om tot -persoonlijk-professionele en -herstelondersteunende zorg te komen.

12 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Wat is een persoonlijk-professionele relatie? -Menselijk contact; betrokkenheid -Begrip -Erkenning (van lijden, van behoeftes, van mens-zijn) -Waardigheid -Menselijke maat

13 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Wat is herstelondersteunende zorg? Samen zoeken naar optimale zelfstandigheid (autonomie): -Versterken van eigen regie en kracht. -Mensen helpen (weer) in een actorpositie te komen -Ondersteuning bij het laten horen van de stem -Helpen bij kwaliteit van leven (tijdsbesteding, evenwichtige inzet mantelzorg etc.)

14 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

15 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Kernthema’s: HOE en WAT? Hoe komt de dialoog tot stand?WAT is de inhoud van de dialoog? GespreksvaardighedenWerken aan Herstel Algemeen Afstemming/verantwoordelijkheidSociaal netwerk Eigen kracht en in beweging komen Wonen, Werken, Ontspanning Relatie/Vertrouwen/ gelijkwaardigheidEigen kracht en zingeving Informatieverstrekking/ Ruimte voor overleg

16 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

17 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH De waaier

18 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

19 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Vragen aan het publiek: Wilt u 10 minuten met uw buurvrouw/man naar de waaier kijken? Wat is uw eerste indruk? Wat is er voor u nodig om deze waaier in te voeren? Denk aan scholing, uitleg, fasering, etc.

20 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Laat maar waaien

21 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Vragenlijst Algemeen Bent u een (graag omcirkelen) a. cliënt met NAH b. mantelzorger c. beroepskracht d. anders namelijk: …. 1. Wat vindt u van de inleiding? 2. Wat vindt u van de gebruiksaanwijzing? 3. Wat vindt u van de opzet zoals geformuleerd in de gebruiksaanwijzing? 4. Wat vindt u van de indeling zoals geformuleerd in de gebruiksaanwijzing? 5. Wat vindt u van de uitleg over de pictogrammen? 6. Komt uit de gebruiksaanwijzing naar voren dat deze waaier een middel is? Slecht/ Matig/ Goed Welke opmerkingen en/of vragen heeft u over de inleiding die van dienst kunnen zijn bij een volgende versie van deze waaier? Vragen over de INLEIDING

22 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Effect onderzoek naar de waaier Vraagstelling t.a.v. de cliëntkoppels: Hoe ervaren cliëntkoppels de Waaier als hulpmiddel voor de communicatie met en begeleiding door professionals over het revalidatieproces en het herstelproces t.a.v. de invoering van ‘de Waaier’: Hoe is het proces van invoering van de Waaier binnen het team van professionals verlopen en welke invloed had dit verloop op de effectiviteit van het werken met de Waaier?

23 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH De centrale onderzoeksvraag in fase B - Op welke wijze kan de verkregen kennis gebruikt worden voor het ontwerpen van informatiemateriaal voor toekomstige gebruikers -Op welke wijze kan dit informatiemateriaal ingezet worden om wederzijds responsief en vraaggericht in dialoog te kunnen staan.

24 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Kenniscirculatie

25 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Wat wordt opgepakt rond communicatie en NAH ? - Bejegening en benadering - Empowerment van mensen met NAH - Het voorkomen dat men gaat ‘dolen’ in het land der hulp/zorgverlening -Ketenregie en ketensamenwerking

26 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Wat wordt opgepakt rond communicatie en mantelzorg ? -De hulpvraag van de mantelzorger -Het voorkomen dat men (zowel NAH als mantelzorger) gaat ‘dolen’ -Sociale netwerkondersteuning

27 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Communicatieverbetering in de toekomst -Kansen van het PGB en de WMO -Mantelzorgondersteuning -Sociale netwerkondersteuning -E-learning

28 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH 28 Niet zo : complexe communicatie

29 Ellen Witteveen 1-10-09 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH Maar zo: de handen in elkaar slaan


Download ppt "Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH ‘Goeie snap van elkaar’ Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH."

Verwante presentaties


Ads door Google