De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst 1oktober 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst 1oktober 2009"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Goeie snap van elkaar’ Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH
Themabijeenkomst 1oktober 2009 Regionaal Coördinatiepunt NaH R’dam e.o.

2 De getroffene Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

3 De mantelzorger Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

4 De professional Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

5 met een eigen hulpvraag
De mantelzorger met een eigen hulpvraag Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

6 Communiceren in de driehoek
persoon met NAH belangrijke naaste professional Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

7 Overzicht van mogelijke gevolgen bij NAH
Beperkingen op het gebied van: -Cognitief (denken) -Motorisch (bewegen) -Persoonlijkheid (gedrag) -Communicatie (interactie) Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

8 Hoe nu verder met ons leven?
Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

9 De centrale onderzoeksvraag in fase A
Welke mechanismen in de dialoog tussen de cliënt met NAH, diens mantelzorger en de professional zijn bevorderend voor de communicatie en het weer verkrijgen van greep op het eigen leven? Hoe zijn deze in te zetten om het herstelproces te verbeteren? Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

10 De rapportage na fase 1 Themabijeenkomst van
Regionaal Coordinatiepunt NAH

11 Wat is Goede Zorg? Goede Zorg begint met de intentie
-elkaar te willen begrijpen en -het besef elkaar nodig te hebben om tot -persoonlijk-professionele en -herstelondersteunende zorg te komen. Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

12 Wat is een persoonlijk-professionele relatie?
-Menselijk contact; betrokkenheid -Begrip -Erkenning (van lijden, van behoeftes, van mens-zijn) -Waardigheid -Menselijke maat Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

13 Wat is herstelondersteunende zorg?
Samen zoeken naar optimale zelfstandigheid (autonomie): -Versterken van eigen regie en kracht. -Mensen helpen (weer) in een actorpositie te komen -Ondersteuning bij het laten horen van de stem -Helpen bij kwaliteit van leven (tijdsbesteding, evenwichtige inzet mantelzorg etc.) Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

14 Een voorbeeld uit het eigen leven
Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

15 Kernthema’s: HOE en WAT?
Hoe komt de dialoog tot stand? WAT is de inhoud van de dialoog? Gespreksvaardigheden Werken aan Herstel Algemeen Afstemming/verantwoordelijkheid Sociaal netwerk Eigen kracht en in beweging komen Wonen, Werken, Ontspanning Relatie/Vertrouwen/ gelijkwaardigheid Eigen kracht en zingeving Informatieverstrekking/ Ruimte voor overleg Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

16 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

17 De waaier Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

18 Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

19 Vragen aan het publiek:
Wilt u 10 minuten met uw buurvrouw/man naar de waaier kijken? Wat is uw eerste indruk? Wat is er voor u nodig om deze waaier in te voeren? Denk aan scholing, uitleg, fasering, etc. Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

20 Laat maar waaien Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

21 Vragenlijst Vragen over de INLEIDING Algemeen Themabijeenkomst van
Bent u een (graag omcirkelen) a. cliënt met NAH b. mantelzorger c. beroepskracht d. anders namelijk: …. Vragen over de INLEIDING 1. Wat vindt u van de inleiding? 2. Wat vindt u van de gebruiksaanwijzing? 3. Wat vindt u van de opzet zoals geformuleerd in de gebruiksaanwijzing? 4. Wat vindt u van de indeling zoals geformuleerd in de gebruiksaanwijzing? 5. Wat vindt u van de uitleg over de pictogrammen? 6. Komt uit de gebruiksaanwijzing naar voren dat deze waaier een middel is? Slecht/ Matig/ Goed Welke opmerkingen en/of vragen heeft u over de inleiding die van dienst kunnen zijn bij een volgende versie van deze waaier? Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

22 Effect onderzoek naar de waaier
Vraagstelling t.a.v. de cliëntkoppels: Hoe ervaren cliëntkoppels de Waaier als hulpmiddel voor de communicatie met en begeleiding door professionals over het revalidatieproces en het herstelproces t.a.v. de invoering van ‘de Waaier’: Hoe is het proces van invoering van de Waaier binnen het team van professionals verlopen en welke invloed had dit verloop op de effectiviteit van het werken met de Waaier? Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

23 De centrale onderzoeksvraag in fase B
-Op welke wijze kan de verkregen kennis gebruikt worden voor het ontwerpen van informatiemateriaal voor toekomstige gebruikers -Op welke wijze kan dit informatiemateriaal ingezet worden om wederzijds responsief en vraaggericht in dialoog te kunnen staan. Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

24 Kenniscirculatie Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

25 Wat wordt opgepakt rond communicatie en NAH ?
- Bejegening en benadering - Empowerment van mensen met NAH - Het voorkomen dat men gaat ‘dolen’ in het land der hulp/zorgverlening Ketenregie en ketensamenwerking Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

26 Wat wordt opgepakt rond communicatie en mantelzorg ?
-De hulpvraag van de mantelzorger -Het voorkomen dat men (zowel NAH als mantelzorger) gaat ‘dolen’ -Sociale netwerkondersteuning Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

27 Communicatieverbetering in de toekomst
-Kansen van het PGB en de WMO -Mantelzorgondersteuning -Sociale netwerkondersteuning -E-learning Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH

28 Niet zo : complexe communicatie
Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH 28

29 Maar zo: de handen in elkaar slaan
Themabijeenkomst van Regionaal Coordinatiepunt NAH


Download ppt "Themabijeenkomst 1oktober 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google