De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begrijpen we elkaar? Communicatie en samenwerking tussen de persoon met NAH, familieleden / mantelzorgers, en professionals Jean Pierre Wilken Lector Participatie,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begrijpen we elkaar? Communicatie en samenwerking tussen de persoon met NAH, familieleden / mantelzorgers, en professionals Jean Pierre Wilken Lector Participatie,"— Transcript van de presentatie:

1 Begrijpen we elkaar? Communicatie en samenwerking tussen de persoon met NAH, familieleden / mantelzorgers, en professionals Jean Pierre Wilken Lector Participatie, Zorg en Ondersteuning Kenniscentrum Sociale Innovatie

2 Jean Tinguely, chaos I (lithografie) 2006

3 * Impact roept veel communicatie op * Veelheid van berichten roept veel verwarring op

4 Communicatie heeft meerdere intenties: * uitdrukking van emoties * achter de feiten komen

5 Communicatie verbindt mensen

6 Communicatie: orde scheppen in de chaos communicatie na vliegtuigcrash

7 Communicatie: orde scheppen in de chaos communicatie na vliegtuigcrash Traumatisch Hersenletsel, een persoonlijke ramp * grote impact op sociaal leven * verandert communicatieve handelen dramatisch

8 www.goeiesnap.nl

9 De complexiteit van de communicatie bij NAH •Groot aantal verschillende actoren •De problematiek zelf •Veranderde machtsverhoudingen

10 Intermezzo 1

11 Wat leren we uit het onderzoek? •Groot verlangen naar dialoog: Communiceren in de driehoek •Begrip •Ondersteuning •Continuïteit

12 Thema’s

13 Drie verdiepingen 1.Dialoog: communiceren in de driehoek 2.De stem en behoefte van naaste familie 3.Wat is goede (communicatieve) zorg?

14 Dialoog: communiceren in de driehoek •Woorden vinden •Elkaar verstaan •Gezamenlijk zoeken persoon met NAH belangrijke belangrijke naaste hulpverlener naaste hulpverlener

15 Intermezzo 2

16 De stem en behoefte van naaste familie •De stem van een belangrijke naaste •Erkenning van de eigen behoeften van de naaste familie /mantelzorgers •Het goed gebruiken van de stem •Verwerking en rouw •Om kunnen gaan met een veranderd leven •Het kunnen volhouden •Een steunsysteem organiseren

17 Wat is goede (communicatieve) zorg? •Goede zorg is zorg die als goed gepercipieerd wordt •Goede zorg is ingebed in een persoonlijk-professionele relatie •Goede zorg sluit aan bij behoeftes •Goede zorg is herstelondersteunend, hoopvol en versterkend

18 Goede zorg is zorg die als goed gepercipieerd wordt Waarneming van zorg: Objectief Subjectief Communicatie van ‘het goede’ Behandeling en Bejegening

19 Goede zorg is ingebed in een persoonlijk-professionele relatie •Menselijke maat •Menselijk contact; betrokkenheid •Begrip •Erkenning (van lijden, van behoeftes, van mens-zijn) •Waardigheid Presentiebenadering (Baart, 2001) Zorgethiek (Van Heijst, 2007)

20 Goede zorg sluit aan bij behoeftes •Goede zorg sluit aan bij behoeftes Als iemand had gevraagd: maar hoe gaat het nu met u? dan hadden we waarschijnlijk gezegd: het gaat wel. Maar als iemand had gezegd: ik kom iedere week een kopje koffie drinken en dan praten, dan waren we daar zeker op ingegaan.

21 Intermezzo 3

22 Goede zorg is herstelondersteunend •Aansluiten bij fase herstelproces •Aandacht voor transities •meersporencommunicatie •perspectiefcommunicatie Ontstaan van het trauma: Crisis StabilisatieRevalidatie: verwerking; rouw; heroriëntatie Re-integratie: wonen, activiteiten (invulling geven aan Kwaliteit van Leven)

23 Goede zorg is herstelondersteunend •Samen zoeken naar optimale zelfstandigheid (autonomie): versterken van eigen regie en kracht. •mensen helpen (weer) in een actorpositie te komen •ondersteuning bij het laten horen van de stem •helpen bij kwaliteit van leven (tijdsbesteding, evenwichtige inzet mantelzorg etc.)

24 Goede zorg is herstelondersteunend Als ik ga wandelen en fietsen dan weet ik weer hoe het vroeger was en dat ik dat vroeger heel goed kon en deed. Nu kan ik het ook weer en dat komt omdat ik veel ging oefenen. Het is genieten en genieten en genieten.

25 Goeie Snap van Elkaar Bestaat uit vele elementen en is niet zo eenvoudig. Langzamerhand krijgen we zicht op wat belangrijke aspecten zijn. Het begint echter met de intentie elkaar te willen begrijpen en het besef elkaar nodig te hebben om tot goede, herstelondersteunende, zorg te komen.


Download ppt "Begrijpen we elkaar? Communicatie en samenwerking tussen de persoon met NAH, familieleden / mantelzorgers, en professionals Jean Pierre Wilken Lector Participatie,"

Verwante presentaties


Ads door Google