De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 oktober 2010Ellen Witteveen Hoe gaat het met de mantelzorger? Hoe gaat het met de mantelzorger? Nascholing: Hinderlijke Hoofdzaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 oktober 2010Ellen Witteveen Hoe gaat het met de mantelzorger? Hoe gaat het met de mantelzorger? Nascholing: Hinderlijke Hoofdzaken."— Transcript van de presentatie:

1 7 oktober 2010Ellen Witteveen Hoe gaat het met de mantelzorger? Hoe gaat het met de mantelzorger? Nascholing: Hinderlijke Hoofdzaken

2 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken De getroffene en diens mantelzorger

3 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken De professional

4 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Communiceren in de driehoek Persoon met hersenletsel Mantelzorg/ belangrijke naaste Professional

5 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken De mantelzorger belast

6 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken De keuze voor mantelzorgen Liefdesrelatie wordt zorgrelatie Keuzeproces Redenen om mantelzorg te verlenen Wie wordt de vaste mantelzorger? Begeleiding van professionals in het keuzeproces van de mantelzorger

7 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Dilemma’s Moreel-ethische dilemma’s Praktische dilemma’s

8 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Verschillende rollen van de mantelzorger Samenwerkingspartner Ervaringsdeskundige Persoonlijk betrokkene Schaduw cliënt

9 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Zorglast Zorglast hangt samen met de ernst van de lichamelijke en cognitieve beperkingen. Zorglast hangt samen met partnerkenmerken zoals hoge leeftijd, persoonlijkheidskenmerken, gezondheidskenmerken, emotionele problemen, ADL beperkingen etc.

10 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Bijvoorbeeld Tempoverschil Beperkt ziekte-inzicht Controle op ADL Vervangende zorg regelen Claimend gedrag Zich niet kunnen vermaken Prikkelgevoelig zijn Beperkt geheugen

11 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Welke taken heeft de mantelzorger in de verschillende zorgfasen? Acuut  cliënt vertegenwoordiger Revalidatie  ondersteunen en stimuleren van therapeutische oefeningen/ co therapeut In de chronische/ verblijfsfase  -zorglast -verlieservaring -acceptatie van de veranderingen, ook voor het eigen leven

12 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken De dubbele rol van de mantelzorger Persoon met hersenletsel 1.Mantelzorg in de zorg voor partner 2.Mantelzorger met eigen hulpvraag Professional

13 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Wat is Goede Zorg? Goede Zorg begint met de intentie -elkaar te willen begrijpen en -het besef elkaar nodig te hebben om tot -persoonlijk-professionele om tot -herstelondersteunende zorg te komen.

14 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Wat is herstelondersteunende zorg? Samen zoeken naar optimale zelfstandigheid (autonomie): -Versterken van eigen regie en kracht. -Mensen helpen (weer) in een actor-positie te komen -Ondersteuning bij het laten horen van de stem -Helpen bij kwaliteit van leven (tijdsbesteding, evenwichtige inzet mantelzorg etc.)

15 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

16 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Hoe hou je het op de lange termijn vol?

17 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Ondersteuningsvraag van de mantelzorger Vraagverheldering Het helder krijgen van de persoonlijke wensen Interventies in de chronische fase gericht op: - Laten benoemen van eigen gevoelens –Stimuleren en bevorderen van autonomie –Stimuleren om hulp te vragen –Stilstaan bij persoonlijke waarden –Bewust maken van de gevolgen in de partnerrelatie –Zoeken naar invulling van het eigen leven

18 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Waarom juist bij deze doelgroep Langdurig Complex Wisselend beeld Moeilijk aan derden uit te leggen Geliefde is er nog maar eigenlijk ook niet

19 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Methoden van mantelzorg In het verlengde van de cliënt, cliënt centraal (Hooi op je vork, Heb ik een probleem dan? Eigen kracht conferentie) Mantelzorger centraal (Natuurlijk een netwerk,lotgenotencontacten, ik ben ik en jij bent jij) Sociale netwerk centraal (familiezorg, ) Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

20 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Wat is herstelondersteunende mantel-zorg? Vijf-fasenmodel_crisis-participatie CrisisStabilisatieVerwerking/ Heroriëntatie Re-integratieParticipatie Het ontstaan van het letsel en de ontwrichtende gevolgen daarvan Stabilisatie met accent op biologische, neurologische en cognitieve functies Psychische en sociale stabilisatie Psychologisch revalidatieproces: verwerking van wat men overkomen is en heroriëntatie op de toekomst Fysiek en sociaal revalidatieproces: re- integratie in het ‘gewone leven’ Oefenen van activiteiten Vervullen van zinvolle sociale rollen Meedoen in de samenleving

21 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Lokale ondersteuning/ Pakket aan basisfuncties Informatie geven Advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg Financiële tegemoetkoming Materiële hulp

22 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Waar zijn de mantelzorgers ? Te moe Geen tijd Ben ik dan een mantelzorger? Net te zwaar maken Werkende mantelzorgers Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken

23 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Mantelzorgondersteuning in de toekomst -Kansen van het PGB en de WMO -Sociale netwerkondersteuning -Centrale ondersteuner (trajectbegeleider) die pro-actief is in een vroeg stadium en meeloopt gedurende het gehele proces. (onderzoeksproject HU)

24 Ellen Witteveen, 7 oktober 2010 Nascholingsbijeenkomst: Hinderlijke Hoofdzaken Bronnen Beneken genaamd Kolmer (2007) Familiezorg Buijssen (2005)Hulpverlening aan mantelzorgers Jansen (2009) Morele dilemma’s van mantelzorgers Witteveen (2010) Communicatie bij hersenletsel


Download ppt "7 oktober 2010Ellen Witteveen Hoe gaat het met de mantelzorger? Hoe gaat het met de mantelzorger? Nascholing: Hinderlijke Hoofdzaken."

Verwante presentaties


Ads door Google