De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het aanvragen van een beschikking LWOO of PrO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het aanvragen van een beschikking LWOO of PrO"— Transcript van de presentatie:

1 Het aanvragen van een beschikking LWOO of PrO
Wie vraagt aan? ODC namens de school voor voortgezet onderwijs (VO), op basis van gegevens primair onderwijs (PO) Waar? Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (RVC-VO) Welke leerlingen? Leerlingen die voldoen aan de criteria voor LWOO of PrO

2 Wat zijn de indicatoren?
Leerachterstand op minimaal 2 domeinen (waarvan in ieder geval Begrijpend Lezen (BL) of Rekenen (RE)) IQ Sociaal – emotionele problematiek (Indien IQ > 90) - faalangst - prestatiemotivatie - emotionele instabiliteit

3 Indicatiecriteria leerling is geïndiceerd voor: IQ in de bandbreedte
relatieve leerachterstand emotionele problematiek praktijkonderwijs 55 tot en met 80 0,50 of meer hoeft niet aangetoond te worden praktijkonderwijs of leerweg- ondersteuning 75 tot en met 80 0,25 of meer leerweg-ondersteuning 75 tot en met 90 0,25 tot 0,50 91 tot en met 120 moet wel aangetoond worden

4 Hoe wordt de leerachterstand berekend?
Didactische leeftijd (DL) Aantal onderwijsmaanden vanaf groep 3 Didactisch leeftijdsequivalent (DLE) DLE-schalen, Indicatiestelling LWOO en PrO Het ODC kijkt graag met u mee of een leerling voldoet aan de didactische criteria van de RVC. Berekening leerachterstand = 1 – DLE : DL Voorbeeld: 1 – 39 : 54 = 1 - 0,72 = 0,28 Let op: De normen die Cito in september 2013 heeft uitgebracht zijn nog niet door de COTAN beoordeeld. De RVC maakt daarom gebruik van het LVS met de ‘oude’ normen van vóór september 2013.

5 Welke testen en toetsen?
Zie Lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor LWOO en PrO (www.rvc-vo.nl). Hierin is onder andere terug te lezen dat de nieuwe normering (september 2013) van Cito nog niet gebruikt mag worden.

6 Juist testgebruik DLE-schalen indicatiestelling LWOO en PrO , Boom test uitgevers Adaptief toetsen Aansluiten bij het werkelijke didactisch niveau, dat wil zeggen dat het DLE maximaal 10 maanden mag afwijken van de gebruikte toetsversie Richtlijn Voor PrO: toetsen uit groep 4-5 Voor LWOO: toetsen uit groep 6-7 Voorbeeld Wanneer toetsversie M7 wordt afgenomen (midden groep 7 komt overeen met 45 maanden onderwijs), mag het DLE tussen de 35 en 55 liggen. Anders moet door- of teruggetoetst worden om valide resultaten te verkrijgen.

7 Welke rol speelt de basisschool?
LVS Schooladvies Afstemming met ouders Onderwijskundig rapport

8 Wat is de rol van de ouders?
Ondertekenen Toestemmingsverklaring Ontvangen kopie van de aanvraag (PrO ook ondertekenen) Ontvangen kopie van de beschikking Aanmelden bij school voor voortgezet onderwijs! Deze aanmelding staat los van de aanvraag van een beschikking

9 Waar? Basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning Graaf Huyn College, Geleen DaCapo College, locatie PKS (voorheen RWZ) DaCapo College, locatie Eysenhegge Kaderberoepsgerichte (of theoretische) leerweg met leerwegondersteuning Praktijkonderwijs DaCapo College, locatie Geleen

10 Hoe verloopt de procedure?
Zie stroomschema volgende dia

11

12 toch leerwegondersteunend onderwijs?
Geen beschikking, toch leerwegondersteunend onderwijs? Hoe? Regionaal Zorgbudget Via PCL – VO

13 Meer informatie? Website www.odc-wm.nl
Onderwijs Diensten Centrum Westelijke Mijnstreek Valkstraat 4 6135 GC Sittard Telefoon:


Download ppt "Het aanvragen van een beschikking LWOO of PrO"

Verwante presentaties


Ads door Google