De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een manifest als start en overbrugging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een manifest als start en overbrugging"— Transcript van de presentatie:

1 Een manifest als start en overbrugging
Leefbaarheid SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN Een manifest als start en overbrugging SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

2 Oisterwijk 800, Brabant Model, Schaduwspel
Leefbaarheid Kees van Dongen Oisterwijk 800, Brabant Model, Schaduwspel SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

3 Ontmoeting en gesprek SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

4 Zes vuistregels voor samenwerking
Gedestilleerd uit de gesprekken Manifest voor samenwerking Ondersteund door 4 gemeenten SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

5 Zes vuistregels voor samenwerking
1. CULTUUROMSLAG een open houding van denken aan bezwaren naar zien van oplossingen initiatieven van burgers ondersteunen niet regisseren, maar faciliteren SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

6 Zes vuistregels voor samenwerking
1. CULTUUROMSLAG ongewone en creatieve vragen en oplossingen buiten bestaande kaders. van klassieke driehoek: naar moderne ruit: Gemeenteraad College Werkorganisatie Gemeenteraad College Werkorganisatie Samenleving (burgers/bedrijfsleven) SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

7 Zes vuistregels voor samenwerking
1. CULTUUROMSLAG waardering voor elkaar hebben waardering ook laten blijken! SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

8 Zes vuistregels voor samenwerking
1. CULTUUROMSLAG Wij (burger en gemeente) hebben een open houding naar elkaar en wij zoeken met elkaar naar de manier om initiatieven van burgers te ondersteunen en gaan daarbij ongewone en creatieve vragen en oplossingen niet uit de weg en wij laten de waardering blijken die we voor elkaar hebben. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

9 Zes vuistregels voor samenwerking
2. COMMUNICATIE Wij (burger en gemeente) houden elkaar op de hoogte van ideeën, behoeften en (beleids-)voornemens die de directe leef- en woonomgeving raken. Actief elkaar informeren, laagdrempelige aanspreekpunten creëren (wijkniveau) en benutten social media. Onderwerpen van directe leef- of woonomgeving zorgen voor betrokkenheid en belang. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

10 Zes vuistregels voor samenwerking
2. COMMUNICATIE Uitspreken wat van elkaar wordt verwacht en verlangd. Open zijn. Benoemen van verantwoordelijkheden, taken, acties. Uitspreken van reële verwachtingen in tijd en haalbaarheid. Open zijn over standpunten en te verwachten of genomen beslissingen. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

11 Zes vuistregels voor samenwerking
2. COMMUNICATIE Wij (burger en gemeente) houden elkaar op de hoogte van ideeën, behoeften en (beleids-)voornemens die de directe leef- en woonomgeving raken, wij laten elkaar weten wat we van elkaar verwachten en verlangen en zijn open over de beslissingen die over burgerinitiatieven zijn of worden genomen. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

12 Zes vuistregels voor samenwerking
waar nodig en gewenst nauw samenwerken investeer in tijd met elkaar; leer elkaar kennen en behoud korte lijntjes. vertrouwen en ruimte geven basishouding is vertrouwen in elkaar hebben. Uitgaan van de goede intenties. In vertrouwen kan ook kwetsbaarheid getoond worden. Geef ruimte om op een andere manier samen te gaan werken en sta open om eigen ideeën in te wisselen voor betere of andere ideeën. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

13 Zes vuistregels voor samenwerking
Wij (burger en gemeente) werken waar nodig en gewenst nauw met elkaar samen om burgerinitiatieven een kans van slagen te geven, wij geven daarin vorm aan een nieuwe manier van samenwerken waarin wij uitgaan van vertrouwen en het ruimte aan elkaar geven om nieuwe verhoudingen te ontwikkelen. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

14 Zes vuistregels voor samenwerking
4. STIMULERING waardevolle bijdrage in het delen van verantwoordelijkheid echt beleven als waardevol betekent dat mogelijkheden tot burgerinitiatief benut moeten worden elkaar ondersteunen en stimuleren en doelen laten realiseren samen vol gaan voor resultaat en succes SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

15 Zes vuistregels voor samenwerking
4. STIMULERING oog hebben voor bredere toepassing en bruikbaarheid burgerinitiatieven openen vaak nieuwe mogelijkheden, die het resultaat ten goede komen. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

16 Zes vuistregels voor samenwerking
4. STIMULERING Wij (burger en gemeente) zien burgerinitiatieven als een waardevolle bijdrage in het delen van verantwoordelijkheid voor de inrichting en de versterking van de samenleving, wij ondersteunen en stimuleren elkaar om het burgerinitiatief te bekrachtigen en haar doelen te laten realiseren en wij hebben oog voor een bredere toepassing en bruikbaarheid. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

17 Zes vuistregels voor samenwerking
5. PARTNERSCHAP met elkaar verbonden, partners samen ergens voor gaan en staan; successen en niet-gelukte projecten samen delen en dragen! dezelfde doelstellingen gemeenschappelijk doel voor ogen hebben. regie bij de burger neem regie niet over als overheid, want dan is ook de energie weg. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

18 Zes vuistregels voor samenwerking
5. PARTNERSCHAP experimenteerrruimte creëren steunend op een zo breed mogelijk draagvlak. Om patronen te doorbreken moet er geëxperimenteerd kunne worden. Ander wijze van idee- en besluitvorming. Risico’s durven nemen en elkaar hier niet op afrekenen. Zorgen voor breed draagvlak, zowel politiek, ambtelijk als bij de burgers. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

19 Zes vuistregels voor samenwerking
5. PARTNERSCHAP Wij (burger en gemeente) zijn met elkaar verbonden en werken vanuit de eigen verantwoordelijkheden aan dezelfde doelstellingen van burgerinitiatieven, wij zijn partners van elkaar, zoeken samen naar gepaste oplossingen en richtingen, wij zorgen dat de burger de regie over zijn eigen initiatief blijft behouden en wij durven experimenteerrruimte te creëren steunend op een zo breed mogelijk draagvlak. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

20 Zes vuistregels voor samenwerking
6. KENNISDELING kennis, kunde en ervaring delen burgers zijn mensen met talenten en competenties, bron van inspiratie en verandering zijn; wezenlijke en positieve rol bij veranderingen. er zit een enorm potentieel in de samenleving. Het komt pas vrij en beschikbaar, wanneer de overtuiging er is dat dit daadwerkelijk aanwezig is. Beroepskracht en vrijwilliger? Gemeentelijk en burger deskundige! SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

21 Zes vuistregels voor samenwerking
6. KENNISDELING elkaar aanspreken op bijdragen verwachtingen over en weer. Ook de samenleving zal nog meer uit de comfortzone moeten stappen en actief mee gaan doen co-creatie in de beleidsvorming van plannen vormen van inspraak en communicatie zijn vaak geen co-creatie. Samen echt de plannen maken wel. Co-creatie zit aan het begin van het proces, zowel in tijd als in gedachtenvorming. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

22 Zes vuistregels voor samenwerking
6. KENNISDELING Wij (burger en gemeente) delen onze kennis, kunde en ervaring met elkaar, wij zien burgers als mensen met talenten en competenties die een bron van inspiratie en verandering zijn en die een wezenlijke en positieve rol kunnen spelen in de veranderingen waarmee de samenleving te maken heeft, wij spreken elkaar aan op de bijdragen die wij kunnen leveren en streven naar co-creatie in de beleidsvorming van plannen. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

23 Zes vuistregels voor samenwerking
Hartekreten tot slot Een manifest verandert de wereld niet; het kan een mooie start zijn. Cultuurveranderingen kosten veel tijd, aandacht, begeleiding en volharding. Ga iets doen wat spannend en anders is, maar wat als het slaagt zeer inspirerend is. SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN

24 Een manifest als start en overbrugging
Leefbaarheid Machteld Rijsbergen (burgemeester Goirle) Monique van Bavel (gem.secretaris Loon op Zand) Wim Leenen (wethouder Oisterwijk) Hans Kokke (wethouder Tilburg) Een manifest als start en overbrugging SAMENWERKING VAN BURGERS MET LOKALE OVERHEDEN


Download ppt "Een manifest als start en overbrugging"

Verwante presentaties


Ads door Google