De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen"— Transcript van de presentatie:

1 Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen

2 Veranderende rol en positie van de overheid
Demografische transities brengen nieuwe en andere opgaven met zich mee en vragen om andere aanpak De toekomst is nu Daarnaast zijn de relaties tussen overheid markt en gemeenschap sterk veranderd – sterke verandering van rol en positie van overheid In vervolg van presentatie willen we deze veranderingen schetsen en met u bediscussieren welke Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen

3 Dynamiek in overheidssturing en organisatie
Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen

4 Vier perspectieven op rol van de overheid
Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen

5 ‘Verticale’ overheid en ‘horizontale’ samenleving
Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen

6 Wat vraagt de energieke samenleving van de overheid ?
Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen

7 De energieke samenleving vraagt om …
… een actieve en faciliterende overheid die: ambitie heeft, richting geeft, initiatieven stimuleert investeert in vergroten van haar leervermogen de samenleving benut en betrekt bij zoeken oplossingen durft te experimenteren koersvast en consistent is koplopers beloont en ongewenste neveneffecten corrigeert Experimenteren, leren, opschalen Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen

8 Welke belemmeringen ervaren burgers, bedrijven en overheden?
Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen

9 De belemmeringen voorbij
Macht van de gevestigde belangen en de ‘defaults’ Risico-aversie van ambtenaren, bestuurders en politici Politieke afrekencultuur Inrichting van de eigen organisatie Ongeschreven regels, gewoonten en werkpraktijken Scepsis en normatieve kritieken Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen

10 Wat betekent dit voor de ambtenaar ?
Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen

11 Voor de ambtenaar betekent dit:
Ambitie en visie formuleren, uitdragen en vasthouden Veranderen van de defaults (systeeminterventies, ‘wissels om’) Keuzegedrag van burgers en bedrijven beïnvloeden (verleiden en stimuleren) Dynamiek uitlokken door te blijven uitdagen en de kracht van dynamische regelgeving te benutten Horizontale netwerkcultuur: samenwerken ipv ‘daar ga ik niet over’ Nieuwe competenties: naar buiten gericht, goed luisteren, verbinden, durf en lef, willen leren, denken in mogelijkheden Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen


Download ppt "Overheidsparticipatie in een energieke samenleving - Leren door Doen"

Verwante presentaties


Ads door Google