De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burgerinitiatieven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burgerinitiatieven."— Transcript van de presentatie:

1 Burgerinitiatieven

2 Woongemeenschap De Naobers in Zutphen doet het zelf!

3

4 Een ontmoetingsplek in de wijk, in het oude buurthuis..
Wonen en een vorm van werk en dagbesteding op 1 locatie, op kleinschalige wijze, waarbij continu ondersteuning en begeleiding aanwezig is. Een ontmoetingsplek in de wijk, in het oude buurthuis.. Ik heb een concreet idee om een woonvorm op te zetten. Tekening, locatie, invulling, alles ligt klaar.

5 Redenen voor burgerinitiatieven
terugtrekkende overheid meer contact in een wijk of dorp de saamhorigheid versterken bestaande hulpverlening niet toereikend een leemte zien of zien aankomen

6 De waarde en kracht Maatwerk Samen Eigenaarschap
de bewoners van dorp of wijk weten zelf wat er nodig is, weten wat er speelt en welke oplossing het beste past. Samen de ‘samenredzaamheid’, omzien naar en helpen van elkaar Eigenaarschap actieve bewoners hebben de regie, verantwoordelijkheid voor en met elkaar.

7 Initiatief op gebied van..
Wonen woonvormen, mantelzorgwoning Zorg onderlinge ondersteuning, zorgcoöperatie Activiteiten/ inrichting in de buurt en omgeving dorpsplein, buurt-bbq, speelvoorzieningen Praktische ondersteuning dienst en wederdienst, vervoer, boodschappen Dorpsontmoetingspunten centrale plek in dorp of wijk, ontmoeting, netwerkversterkend ….om de eigen leefomgeving in de wijk, de buurt of het dorp te verbeteren.

8

9 Initiatiefnemers hebben vragen
lopen tegen allerlei (praktische) zaken aan zoeken inspiratie zoeken voorbeelden willen advies van ervaringsdeskundigen

10 en zijn op zoek … Waar zitten ‘ al die anderen’ ?
Waar vind je soortgelijke ideeën? Aan wie kun je er een vraag over stellen? In welke wijk hadden ze ook zulke problemen of hoe hebben ze een plan aangepakt? Met wie kan je eens van gedachten wisselen?

11 Succesfactoren Een initiatief heeft trekkers nodig
Gemotiveerde initiatiefnemers, zelf een direct belang bij het slagen van het project Initiatiefnemers zijn bekend in de wijk Een netwerk, een draagvlak. Zet kleine stappen, je moet niet alles in één keer willen

12 Burgerinitiatieven Wonen Plus Welzijn kan mensen met elkaar in contact brengen, om van elkaar te leren, elkaar te versterken en te versnellen.

13 …kennis en ervaring uitwisselen
Platform op de website. knop: “Burgerinitiatieven”. ‘Vraagbaak voor burgers met een goed idee’ een ieder kan hier een vraag plaatsen en lezen wat anderen voor antwoorden of oplossingen hebben ‘’Inspiratiebron voor anderen’ lees hier ideeën en hoe het elders wordt aangepakt. …kennis en ervaring uitwisselen

14 Thema bijeenkomsten. Aan de hand van thema’s die er leven en ideeën die ingebracht worden organiseren we themabijeenkomsten in de vorm van een gezamenlijk gesprek. Bedoeld om mensen, met ideeën of plannen, met elkaar in contact te brengen.

15 Praktische ondersteuning bij de uitwerking of uitvoering van ideeën.
Ervaringsdeskundige vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn kunnen kleinere werkgroepen actief ondersteunen en adviseren. En waar deskundige hulp nodig is kunnen zij helpen deze te vinden of deskundig advies inwinnen.

16 Bestaande burgerinitiatieven nieuw leven inblazen of helpen bij het omvormen van een lopend initiatief. Deskundige vrijwilligers kunnen met een al aanwezige werkgroep van een initiatief om tafel. Om met hen mee te denken, mogelijkheden te onderzoeken en om alternatieven uit te proberen.

17 www.wonenpluswelzijn.nl/ Burgerinitiatieven


Download ppt "Burgerinitiatieven."

Verwante presentaties


Ads door Google