De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fotoverslag bijeenkomst 6 juli 2009 Opzet kennisnetwerk landbouwprojecten KRW Hoe doen we dit? Wie doet wat? Opgesteld door: Annet Noordik Facilitators.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fotoverslag bijeenkomst 6 juli 2009 Opzet kennisnetwerk landbouwprojecten KRW Hoe doen we dit? Wie doet wat? Opgesteld door: Annet Noordik Facilitators."— Transcript van de presentatie:

1 Fotoverslag bijeenkomst 6 juli 2009 Opzet kennisnetwerk landbouwprojecten KRW Hoe doen we dit? Wie doet wat? Opgesteld door: Annet Noordik Facilitators van de bijeenkomst: Annet Noordik en Addy de Zeeuw

2 Doelstelling bijeenkomst Thema: Hoe organiseren we kennisuitwisseling tussen alle betrokkenen bij onderzoek naar landbouwmaatregelen voor de KRW?

3 Tekst uitnodiging Introductie Vanuit jullie interesse in het terugdringen van landbouwemissies en waterkwaliteit hebben jullie allemaal een rol in het vinden van doorbraken om tot een betere oppervlaktewaterkwaliteit te komen. We richten ons specifiek op jullie met als scope de landbouwprojecten binnen het Innovatieprogramma KRW. We willen voorkomen dat we langs elkaar heen werken in o.a. het uitvoeren van onderzoek, het communiceren met betrokkenen en doelgroepen. Daarom is er de intentie om een 'community of practice' op de te richten. Immers: de ervaring leert dat kennisuitwisseling tussen deskundigen en hun omgeving niet vanzelf op gang komt (waan van de dag overheerst, veel verschillende partijen betrokken, verschillende belangen, etc.). Dit vraagt om een goed opgezette werkwijze rondom kennis- en ervaringsuitwisseling en het creëren van draagvlak bij de doelgroepen. Hoe we dit gaan doen en welke rol je hierin zelf hebt, is het onderwerp van deze brainstormsessie. Aan de slag bij LEF! Met de ondersteuning van twee facilitators van het LEFcenter in Utrecht gaan we samen op 6 juli in gesprek over bovengenoemde vragen. We stappen in met het bijgesloten document ‘ Kennisuitwisseling en het innovatieprogramma KRW: hoe pakken we dat aan?’. Met vriendelijke groet, Adri Bakker (namens LNV) Olga Clevering (namens VenW) Michelle Talsma (namens STOWA) Sacha de Rijk (namens Deltares)

4 We zijn gestart met de lunch. Kaartjes met kennismakingsvragen werden gebruikt om nader kennis te maken.

5 Met welke plek in Nederland heb jij iets? In het LEF-theater hebben we de kennismaking voortgezet. Men nam als antwoord op de vraag: ‘met welke plek in Nederland heb jij iets?’ een plek in op de levensgrote kaart van Nederland geprojecteerd op de grond. Jory had de voorbereidingen weer perfect getroffen. Ab Dijksterhuis nam een kijkje mee over onze schouders vanwege zijn onderzoek bij LEF. Interessant was dat verschillende deelnemers de affiniteit met een gebied in Nederland ook gekoppeld hadden aan hun werk- inhoud.

6 Hoe verhoudt je je tot het initiatief? De opdrachtgevers Olga, Adri en Michelle hebben de aanleiding en het doel van het initiatief – het opzetten van het kennisnetwerk – uiteengezet. Deelnemers hebben zich ‘opgesteld’ ten opzichte van dit initiatief.

7 Wat spreekt je aan? Een palet aan ideeën geclusterd in drietallen.

8 Waarover heb je twijfels?

9 Wat is er nodig om het tot een succes te maken?

10 Wat is er nodig om het tot een succes te maken (vervolg)?

11 Welke meerwaarde zie je?

12 WIE zijn de uiteindelijke afnemers van de kennis?

13 Wat wil iedere doelgroep? En hoe kan deze groep het beste benaderd worden? Tenslotte de namen: WIE concreet benaderen?

14 Overheid

15

16 Tussentijds overleg met Olga en Adri. Vervolgstap – na deze sessie: PvA opstellen voor opzet netwerk: wat, wie en wanneer?

17 Wat zijn, de antwoorden van de 1 e inventarisatieronde samenvattend, dé succescriteria voor het netwerk?

18 Tenslotte – wat neem je van deze sessie mee naar huis? Dé slotconclusie: begin gewoon met een themadag, met de uitwisseling van kennis van de huidige projecten. PROOST! Op een goede start van het netwerk!


Download ppt "Fotoverslag bijeenkomst 6 juli 2009 Opzet kennisnetwerk landbouwprojecten KRW Hoe doen we dit? Wie doet wat? Opgesteld door: Annet Noordik Facilitators."

Verwante presentaties


Ads door Google