De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BLIK OP DE SAMENLEVING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BLIK OP DE SAMENLEVING."— Transcript van de presentatie:

1 BLIK OP DE SAMENLEVING

2 Derde generatie burgerparticipatie
Marie-José Hijnekamp Marijke Houben Tenda Hoffmans Tympaan Instituut 9 december 2011

3 Waarom burgerparticipatie groen
het thema leeft, zeker op wijkniveau draagt bij aan sociale cohesie en welzijn kans om aandacht te genereren voor natuur en milieu kans om mensen te betrekken bij beleid en activiteiten draagt bij aan bekendheid met en draagvlak voor natuur- en milieueducatie

4 Drie generaties burgerparticipatie
eerste generatie: inspraak (jaren 70) tweede generatie: interactieve beleidsvorming en coproductie (jaren 90) derde generatie: burgerinitiatief (vanaf 2000)

5 Waarom burgerparticipatie als instrument
effectiviteit van het beleid wordt verbeterd legitimiteit van het beleid wordt vergroot wetgeving (bijvoorbeeld Wmo) burgerparticipatie is vaak opgenomen in collegeprogramma’s

6 Participatiekubus burgersegment
Derde generatie: beleidsfase agendavorming

7 Kenmerken derde generatie: burgerinitiatief
bottum-up participatie zelforganiserend vermogen burger logica van burger centraal in plaats van institutionele logica overheid geeft burger vertrouwen en ruimte

8 Rol overheid bij de derde generatie burgerparticipatie
niet terugtrekken en initiatieven afhankelijk maken van wat in de samenleving tot stand komt beperkende maatregelen nemen (zoals papieren rompslomp) overnemen initiatief om het op te lossen

9 Rol overheid bij de derde generatie burgerparticipatie
wel aansluiten bij bestaande initiatieven en actieve burgers logica burger centraal kennis en kunde burgers benutten en vragen: wat heb je nodig? faciliteren en verbinden, luisteren en vragen proactief: ontluikende burgerinitiatieven ondersteunen balans tussen ruimte en richting geven Initiatieven op wijkniveau stimuleren en faciliteren

10 Goed idee? aantoonbare behoefte en ondersteund door meerdere mensen
open structuur, iedereen kan meedoen doel (missie) is duidelijk het is duidelijk wat nodig is om het te kunnen uitvoeren niet in strijd met het beleid breed maatschappelijk belang, geen eigen belang publieke verantwoording, o.a. over besteding van geld voldoende continuïteit en een zekere representativiteit Publieke verantwoording: niet te ingewikkeld maken Representativiteit: niet op blindstaren!

11 Van goed idee tot initiatief
bepaal algemene doelen positie op participatiekubus heldere verdeling van de verantwoordelijkheden verwachtingsmanagement gevolgen voor besluitvormingsproces gevolgen voor werking en planning van gemeentelijke diensten verkokerde organisatie: faciliteren door acties binnen meerdere kokers blootleggen onderliggende motieven onderliggende motieven: blootleggen redenen voor houdingen en attitudes zoals eigenbelang bij initiatiefnemers

12 Valkuilen onduidelijkheid: rollen, doelen, verwachtingen, draagvlak
blindstaren op ‘representativiteit’ overgenomen door gemeente, aangepast binnen beleidskaders koppelen aan andere acties van kastje naar de muur werken met blauwdruk als klacht behandelen niet gehonoreerd vanwege beleidskaders en budgetten visie of bewuste strategie t.a.v. burgerparticipatie ontbreekt politieke weerstand tegen vormen van burgerbestuur

13 Social media internetpagina’s, netwerkgroepen, facebook, twitter etc.
mogelijkheden voor burgerparticipatie zijn eindeloos Voorbeelden geven

14


Download ppt "BLIK OP DE SAMENLEVING."

Verwante presentaties


Ads door Google