De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing 12 oktober 2010 Wil van der Coelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing 12 oktober 2010 Wil van der Coelen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing 12 oktober 2010 Wil van der Coelen

2 Wanneer je een schip wilt bouwen breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, coördinatie te regelen en planningen te maken. Maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine de Saint Exupéry 2 Ι

3 programma verandering in denken en kijken: het paradigma verandering in handelen wat gebeurt er in de kernen

4 Meijel Helden Maasbree Kessel 11 Kernen

5 Paradoxale ontwikkelingen/verlangens: Netwerksamenleving - gemeenschappen Schaalvergroting - menselijke maat Efficiënte dienstverlening - betekenisvolle symboliek Uniformiteit - differentiatie 5

6 Reactie overheid: schaalvergroting efficiëntie uniformering Dit antwoord is eenzijdig 6

7 Resultaat geen betrokken burgers maar claimende consumenten afkalving democratie 7 Ι

8 8 ZELFSTURING / DIALOOG kaders gemeente interactief visie dorp Openbaar domein Publiek domein

9 De missie Terugbrengen en verstevigen van de sociale cohesie in de samenleving teneinde de verworven kwaliteit hiervan te verbeteren en op termijn te behouden 9 Ι

10 Gemeenschapsontwikkeling Gemeenschappen nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun eigen leven en leefomgeving De lerende burgers zijn de centrale actoren Overheid en maatschappelijke partners laten ruimte 10

11 11 Ι Verandering in handelen

12 Kernbegrippen: Vertrouwen Ruimte Loslaten Visie Regie Veranderende rollen Synchroniciteit Dialoog

13 Eigen verantwoordelijkheid burgers voor eigen leefgemeenschap Gemeente ondersteunt processen om tot gemeenschapsontwikkeling te komen Rol van Dorpsoverleggen

14 overheid Dorp Maatschappelijk partners Gouden Driehoek

15 De rollen van de spelers in de driehoek A. Inwoners – lerend leidend 1. Dorpsoverleggen Katalysator van zelfsturing in de kernen Stimuleren, organiseren en ondersteunen eigen initiatieven in de kernen Bewaken processen in de kernen Dragen zorg voor een goed communicatie met en tussen de inwoners

16 2. Welzijnswerk Ondersteuning dorpsoverleggen - proces Ondersteuning initiatieven van inwoners- proces

17 B. Maatschappelijke partijen – faciliterend Onderwijs Welzijn Zorg Politie

18 C. Gemeente - Inhoud Faciliterend en afwachtend – type I en II Sturend en ondernemend – type III en IV Gemeente – proces Sturend en faciliterend

19 Kwaliteitsdiscussie Gefaciliteerd door gemeente en maatschappelijke organisaties 19 Ι

20 Leefbaarheidtoets Beleid en uitvoeringsafspraken Dialoog in het Dorp Het structurele proces waarin inwoners van dorpen, gemeenten en maatschappelijke partners vierjaarlijks de leefbaarheidbeleving toetsen en aan de hand waarvan deze actoren beleid en uitvoeringsafspraken afstemmen en monitoren

21 21 Type 1: Dorp Product Type 2: Dorp+gemeente Product Type 3: Gemeente+dorp Product Type 4: Gemeente Product idee voorbereidinguitvoeringevaluatie ZELFSTURING / DIALOOG kaders gemeente interactief visie dorp Openbaar domein Publiek domein

22 het uitsorteren van de werktrajecten –I. Vraag/initiatief gemeenschap – geen rol gemeente verwacht –II. Vraag/initiatief gemeenschap – wel rol gemeente verwacht –III. Ontwikkelingen binnen sectorale beleidsvelden – gemeenschap kan wel invloed uitoefenen –IV. Ontwikkelingen binnen sectorale beleidsvelden – gemeenschap kan geen invloed uitoefenen

23 Werk- en procesafspraken! 23 Ι


Download ppt "1 Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing 12 oktober 2010 Wil van der Coelen."

Verwante presentaties


Ads door Google