De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing
12 oktober 2010 Wil van der Coelen

2 Wanneer je een schip wilt bouwen breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, coördinatie te regelen en planningen te maken. Maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine de Saint Exupéry

3 programma verandering in denken en kijken: het paradigma verandering in handelen wat gebeurt er in de kernen

4 Maasbree Helden Meijel Kessel 11 Kernen

5 Paradoxale ontwikkelingen/verlangens:
Netwerksamenleving - gemeenschappen Schaalvergroting - menselijke maat Efficiënte dienstverlening - betekenisvolle symboliek Uniformiteit - differentiatie

6 Reactie overheid: schaalvergroting efficiëntie uniformering
Dit antwoord is eenzijdig

7 Resultaat geen betrokken burgers maar claimende consumenten
afkalving democratie

8 interactief ZELFSTURING / DIALOOG Openbaar domein visie dorp
kaders gemeente interactief Publiek domein

9 De missie Terugbrengen en verstevigen van de sociale cohesie in de samenleving teneinde de verworven kwaliteit hiervan te verbeteren en op termijn te behouden

10 Gemeenschapsontwikkeling
Gemeenschappen nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun eigen leven en leefomgeving De lerende burgers zijn de centrale actoren Overheid en maatschappelijke partners laten ruimte

11 Verandering in handelen

12 Kernbegrippen: Vertrouwen Ruimte Loslaten Visie Regie Veranderende rollen Synchroniciteit Dialoog

13 Eigen verantwoordelijkheid burgers voor eigen leefgemeenschap Gemeente ondersteunt processen om tot gemeenschapsontwikkeling te komen Rol van Dorpsoverleggen

14 Maatschappelijk partners
Dorp Gouden Driehoek Maatschappelijk partners Regiestructuren: Wat is de functie (wat)? Visie en beleid inhoudelijk Coördinatie en afstemming tussen vraag en aanbod Opstellen afsprakenkader Invulling regiestructuur (wie): Ter discussie Niet vergeten – uitbreiden naar 1e lijnszorg Invulling procesorganisatie (hoe): Hoe organiseren we dit – ter discussie WWZ: Functieplan WWZ subregio – januari 2008 afsprakenkader Samen met Zorgkantoor NML Opvoeden en opgroeien (Jeugd en gezin): Van lokaal naar subregionaal overheid

15 De rollen van de spelers in de driehoek
A. Inwoners – lerend leidend 1. Dorpsoverleggen Katalysator van zelfsturing in de kernen Stimuleren, organiseren en ondersteunen eigen initiatieven in de kernen Bewaken processen in de kernen Dragen zorg voor een goed communicatie met en tussen de inwoners Ik zoom in op de spelers die van belang zijn in het zelfsturingsproces

16 2. Welzijnswerk Ondersteuning dorpsoverleggen - proces Ondersteuning initiatieven van inwoners- proces

17 B. Maatschappelijke partijen – faciliterend
Onderwijs Welzijn Zorg Politie

18 C. Gemeente - Inhoud Faciliterend en afwachtend – type I en II Sturend en ondernemend – type III en IV Gemeente – proces Sturend en faciliterend

19 Kwaliteitsdiscussie Gefaciliteerd door gemeente en maatschappelijke organisaties

20 uitvoeringsafspraken
Dialoog in het Dorp Het structurele proces waarin inwoners van dorpen, gemeenten en maatschappelijke partners vierjaarlijks de leefbaarheidbeleving toetsen en aan de hand waarvan deze actoren beleid en uitvoeringsafspraken afstemmen en monitoren Leefbaarheidtoets Beleid en uitvoeringsafspraken Dialoog met het Dorp Uitbouw van Dialoog met de vrager WWZ naar Dialoog met het Dorp (in samenwerking met Provincie Limburg en Hogeschool Zuyd) – ondersteuning Vorkmeer en Spark Result De resultaten van de Dialoog met het het Dorp gebruiken voor: Toetsing en bijstelling beleid en uitvoeringsafspraken inwoners van dorpen – gemeenten – maatschappelijke partners Input voor een Functieplan Maatschappelijke Ondersteuning (vraag/aanbod gematcht) – subregionaal afsprakenkader Vastlegging van 4-jarige cyclus in convenant Koningslust en Meijel leefbaarheidsmeting Wat is de vraag Waar ligt verantwoordelijkheid – waar wordt het opgepakt Vragen WWZ – regiestructuur WWZ Vragen Jeugd – regiestructuur Jeugd Vragen niet WWZ en Jeugd – via regiestructuur Leefbaarheid zoeken naar verantwoordelijk beleidsterrein

21 interactief ZELFSTURING / DIALOOG idee voorbereiding uitvoering
evaluatie Type 1: Dorp Product ZELFSTURING / DIALOOG Openbaar domein Type 2: Dorp+gemeente Product visie dorp Type 3: Gemeente+dorp Product interactief kaders gemeente Publiek domein Type 4: Gemeente Product

22 het uitsorteren van de werktrajecten
I. Vraag/initiatief gemeenschap – geen rol gemeente verwacht II. Vraag/initiatief gemeenschap – wel rol gemeente verwacht III. Ontwikkelingen binnen sectorale beleidsvelden – gemeenschap kan wel invloed uitoefenen IV. Ontwikkelingen binnen sectorale beleidsvelden – gemeenschap kan geen invloed uitoefenen Inmiddels is dan ook helder welke trajecten we onderscheiden

23 Werk- en procesafspraken!


Download ppt "Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing"

Verwante presentaties


Ads door Google