De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen werken aan een gezonde regio! 27 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen werken aan een gezonde regio! 27 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Samen werken aan een gezonde regio! 27 maart 2014

2 Nicole de Baat & Franca van Rosmalen Guus Schrijvers

3 Welkom Niet iedereen kan zich persoonlijk voorstellen; maar toch gaan we met elkaar die uitdaging aan

4 Voorstellen Wie bent u en met welke motivatie bent u hier naar toegekomen?

5 Van samen initiëren naar samen creëren

6 Doelstelling van vanmiddag U heeft inzicht gekregen in triple aim en de betekenis voor de regio(’s) Er is urgentie besef om een centrale opgave voor de regio(’s) te definiëren Er zijn vervolgafspraken gemaakt om met de centrale opgave aan de slag te gaan Er is kennis genomen van www.lijnlozezorg.nl, een digitaal platform voor de regio voor en door professionalswww.lijnlozezorg.nl

7 Programma van vanmiddag

8 Verschuiving in de zorg Open populatie – 0 e lijn Eerste contact met professionele zorgsysteem – 1 e lijn Specialistische zorg na verwijzing – 2 e lijn Topklinische zorg na verwijzing – 3 e lijn

9 Verschuiving in het sociale domein

10 Van ZZ naar GG Ziekte specifiek Individuele aanpak Zorgprogramma’s Integrale bekostiging Zorggroepen Community Wijkgerichte aanpak Doelgroepenbeleid Gebiedsgerichte bekostiging Netwerkorganisatie / eenheid van beleid Versterken eigen kracht en netwerken

11 Wij dagen u uit…… Denk niet aan Macht maar aan Toegevoegde waarde Denk niet aan Zij maar aan Wij Denk niet aan Nu maar aan de Toekomst Denk niet in Blauwdruk maar in Co-creatie Denk niet aan Producten maar aan Oplossingen Denk niet aan Protocollen maar aan Zelfstandig denken Maar ook willen en doen!

12 Het woord is aan: Guus Schrijvers, gezondheidseconoom

13 Voor een regionale samenwerking www.lijnlozezorg.nl/noordoost-brabant

14 Regionale focus Samenwerking start op regionaal / lokaal niveau Toegevoegde waarde creëren dicht in de buurt

15 Uitdagingen Grote maatschappelijke vraagstukken in zorg, wonen en welzijn Nu soms lastig om gezamenlijk moment en plaats af te spreken met groep mensen Maatschappelijke verantwoordelijkheid om bijdrage te leveren Groeiend besef: vraagstukken oplossen in samenhang met elkaar Weinig inzicht in wat er allemaal speelt in regio

16 Samenbrengen op één plek elkaars visie leren kennen, ontmoeten, informatie uitwisselen, kennis delen, discussiëren, inzicht in elkaars projecten offline en online Wens: één plek voor alle informatie

17 Juist ook online http://www.youtube.com/watch?v=g-C6WRZv3Oc http://www.youtube.com/watch?v=oeBigVSlkFo

18 Waarom de titel ‘lijnloze zorg’? Integrale zorg en ondersteuning Door de lijnen heen (0e, 1e en 2e lijn), in samenhang met preventie, welzijn, wonen en de kracht van mensen zelf Niet de zorg of ondersteuning (het aanbod) staat centraal, maar de mens (door alle schotten van aanbod heen)

19 Voor wie? Mensen die (betaald of niet betaald) werkzaam zijn binnen de domeinen wonen, welzijn en zorg en die een bijdrage willen leveren aan de samenwerking binnen Noordoost-Brabant

20 Regionaal platform: uw voordelen Ontmoetingsplek voor en door professionals Vrijheid in tijd/plaats Inzicht in regionale projecten en initiatieven Informatie uitwisselen Kennis delen Met elkaar discussie aangaan Uitbreiding eigen netwerk www.lijnlozezorg.nl/noordoost-brabant

21 Soort informatie op het platform Thema’s: relevante informatie gesorteerd naar thema

22 Soort informatie op het platform Projecten: projecten en initiatieven die worden ondernomen

23 Soort informatie op het platform Actueel: recente ontwikkelingen en visie op de toekomst

24 Soort informatie op het platform Vraag en antwoord: voor snelle en praktische kennisuitwisseling

25 Soort informatie op het platform Agenda: voor offline ontmoeting en samenwerking

26 Rol Robuust Facilitator / ‘powered by’ Robuust Aanjager Informatiebron

27 En u? Welke rol wilt en kunt u vervullen om bij te dragen aan een regionale leefbare samenleving?

28 Word lid! www.lijnlozezorg.nl/noordoost-brabant

29 Word actief lid Wij willen dit platform met u opbouwen: Actieve bijdrage aan inhoud van dit platform door kennisdeling en interactie Zichtbaarheid door aanmaken van profiel Publicatie eigen projecten Minimaal 6 maanden betrokkenheid bij platform Minimaal één bijdrage per maand op platform

30 Bedankt voor uw aandacht...


Download ppt "Samen werken aan een gezonde regio! 27 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google