De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen werken aan een gezonde regio!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen werken aan een gezonde regio!"— Transcript van de presentatie:

1 Samen werken aan een gezonde regio!
Goedemiddag, van harte welkom bij deze bijeenkomst samenwerken aan een gezonde regio! Het is goed te merken dat er met veel enthousiasme gereageerd is op de uitnodiging. Een gezonde regio gaat u en ons aan het hart!! U heeft van ons de deelnemerslijst ontvangen, maar met wie zitten we nu eigenlijk hier in de zaal en wie zijn wij die zich zo betrokken voelen bij dit onderwerp! Eerst zal ik mijzelf voorstellen: 27 maart 2014

2 Nicole de Baat & Franca van Rosmalen Guus Schrijvers
Nicole de Baat, motivatie waarom mij dit zo aanspreekt Franca van Rosmalen, Uitnodiging toelichten! Nicole de Baat & Franca van Rosmalen Guus Schrijvers

3 Welkom Niet iedereen kan zich persoonlijk voorstellen; maar toch gaan we met elkaar die uitdaging aan Het mooiste zou zijn natuurlijk als we nu van u allemaal horen waarom u hier naar toe bent gekomen en met welke drijfveren u hier zit. Maar dan is de middag voorbij. Toch gaan we met elkaar die uitdaging aan. We hebben u uitgenodigd om over een centrale opgave na te denken die speelt in de regio. Nu zullen wij kort u organisatie noemen, en als u dan even uw hand opsteekt…. We hebben dan een mooi beeld wie er allemaal aanwezig zijn. Gedurende de middag, waarin we vooral interactie met elkaar zullen hebben, is er voldoende gelegenheid om uw drijfveren en enthousiasme vrij te laten.

4 Voorstellen Wie bent u en met welke motivatie bent u hier naar toegekomen?

5 Van samen initiëren naar samen creëren
Op veel gebieden is crisis, ook in de gezondheidszorg. Het is een grote uitdaging om de zorg betaalbaar te maken en te houden. Onze problemen zijn groot, vergrijzing neemt toen, kosten stijgen en toch willen we dezelfde kwaliteit blijven leveren. Graag nemen wij u mee om één mogelijke oplossing te onderzoeken, triple aim in de zorg, drie doelstellingen…….. Dit betekent dat we met elkaar een grote verandering doormaken. Deze veranderingen maken wij door in een U. Dit vraagt een bepaalde houding van een open mind, open heart en open will. U heeft aangeven met welke drijfveren u hier zit. Graag gaan wij met u een deel van de U in vandaag……

6 Doelstelling van vanmiddag
U heeft inzicht gekregen in triple aim en de betekenis voor de regio(’s) Er is urgentie besef om een centrale opgave voor de regio(’s) te definiëren Er zijn vervolgafspraken gemaakt om met de centrale opgave aan de slag te gaan Er is kennis genomen van , een digitaal platform voor de regio voor en door professionals Voor twee uur tijd hebben we een aantal ambitieuze doelstellingen gemaakt. Graag gaan wij met u aan de slag om wanneer u vanmiddag de deur uitloopt de volgende inzichten te geven! Cn

7 Programma van vanmiddag
Het programma: Interactie, Guus zal in deelonderwerpen een korte presentatie geven waarna we vragen aan u voorleggen. Rond kwart voor vijf zullen we een korte interactieve presentatie geven van lijnloze zorg ter afsluiting van de dialoog en hoe de online communicatie verder voort te zetten.

8 Verschuiving in de zorg
Topklinische zorg na verwijzing – 3e lijn Specialistische zorg na verwijzing – 2e lijn Eerste contact met professionele zorgsysteem – 1e lijn Mensen wonen op het gras, maken een uitstapje en komen dan weer terug. Kanteling, deze bewegingen versterken elkaar. Doel is dat mensen zo lang mogelijk op het gras blijven. (Positieve gezond, Machteld Hubert) Open populatie – 0e lijn

9 Verschuiving in het sociale domein
Met zo min mogelijk middelen, de taken uitvoeren met gelijkblijvende kwaliteit van zorg en betere ervaren gezondheid. Toelichten kanteling, eigen kracht, versterken sociaal netwerk. Verbinding welzijn & zorg

10 Van ZZ naar GG Disease management Community care Ziekte specifiek
Individuele aanpak Zorgprogramma’s Integrale bekostiging Zorggroepen Community Wijkgerichte aanpak Doelgroepenbeleid Gebiedsgerichte bekostiging Netwerkorganisatie / eenheid van beleid Versterken eigen kracht en netwerken Disease management Het spannende is natuurlijk dat niet iedereen er hetzelfde over denkt. Je kan nl. op twee manieren (en misschien nog wel meer) kijken naar de zorg. Je kunt je focussen op ziekte of op community care. De tendens is dat met steeds meer denkt in termen van gezondheid en gedrag, Participatiemaatschappij, eigen verantwoordelijkheid en nieuwe definitie van gezondheid Community care

11 Wij dagen u uit…… Maar ook willen en doen!
Denk niet aan Macht maar aan Toegevoegde waarde Denk niet aan Zij maar aan Wij Denk niet aan Nu maar aan de Toekomst Denk niet in Blauwdruk maar in Co-creatie Denk niet aan Producten maar aan Oplossingen Denk niet aan Protocollen maar aan Zelfstandig denken Maar ook willen en doen!

12 Het woord is aan: Guus Schrijvers, gezondheidseconoom

13 Voor een regionale samenwerking

14 Regionale focus Samenwerking start op regionaal / lokaal niveau
Limburg Midden-Brabant Nijmegen (Land van Cuijk, Noord-Limburg, Nijmegen e.o.) Noordoost-Brabant West-Brabant Zeeland Zuidoost-Brabant Samenwerking start op regionaal / lokaal niveau Toegevoegde waarde creëren dicht in de buurt

15 Uitdagingen Grote maatschappelijke vraagstukken in zorg, wonen en welzijn Nu soms lastig om gezamenlijk moment en plaats af te spreken met groep mensen Maatschappelijke verantwoordelijkheid om bijdrage te leveren Groeiend besef: vraagstukken oplossen in samenhang met elkaar Weinig inzicht in wat er allemaal speelt in regio

16 Samenbrengen op één plek
elkaars visie leren kennen, ontmoeten, informatie uitwisselen, kennis delen, discussiëren, inzicht in elkaars projecten offline en online Wens: één plek voor alle informatie

17 Juist ook online Altijd beschikbaar Continue stroom van kennis en ontmoeting Bredere betrokkenheid door vele deelnemers Vindbaarheid op één plek Verzameling van kennis en kunde Herkenbaarheid Stimuleren samenwerking door mogelijkheid tot ontmoeting

18 Waarom de titel ‘lijnloze zorg’?
Integrale zorg en ondersteuning Door de lijnen heen (0e, 1e en 2e lijn), in samenhang met preventie, welzijn, wonen en de kracht van mensen zelf Niet de zorg of ondersteuning (het aanbod) staat centraal, maar de mens (door alle schotten van aanbod heen)

19 Voor wie? Mensen die (betaald of niet betaald) werkzaam zijn binnen de domeinen wonen, welzijn en zorg en die een bijdrage willen leveren aan de samenwerking binnen Noordoost-Brabant

20 Regionaal platform: uw voordelen
Ontmoetingsplek voor en door professionals Vrijheid in tijd/plaats Inzicht in regionale projecten en initiatieven Informatie uitwisselen Kennis delen Met elkaar discussie aangaan Uitbreiding eigen netwerk

21 Soort informatie op het platform
Thema’s: relevante informatie gesorteerd naar thema

22 Soort informatie op het platform
Projecten: projecten en initiatieven die worden ondernomen

23 Soort informatie op het platform
Actueel: recente ontwikkelingen en visie op de toekomst

24 Soort informatie op het platform
Vraag en antwoord: voor snelle en praktische kennisuitwisseling

25 Soort informatie op het platform
Agenda: voor offline ontmoeting en samenwerking

26 Rol Robuust Facilitator / ‘powered by’ Robuust Aanjager Informatiebron

27 En u? Welke rol wilt en kunt u vervullen om bij te dragen aan een regionale leefbare samenleving?

28 Word lid!

29 Word actief lid Wij willen dit platform met u opbouwen: Actieve bijdrage aan inhoud van dit platform door kennisdeling en interactie Zichtbaarheid door aanmaken van profiel Publicatie eigen projecten Minimaal 6 maanden betrokkenheid bij platform Minimaal één bijdrage per maand op platform

30 Bedankt voor uw aandacht...


Download ppt "Samen werken aan een gezonde regio!"

Verwante presentaties


Ads door Google