De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud - Waarom afstemming en wanneer kansrijk - Ontstaan en opbouw van de Handreiking - Gebruik van de Handreiking, ook voor wiD - Discussie Samenhang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud - Waarom afstemming en wanneer kansrijk - Ontstaan en opbouw van de Handreiking - Gebruik van de Handreiking, ook voor wiD - Discussie Samenhang."— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud - Waarom afstemming en wanneer kansrijk - Ontstaan en opbouw van de Handreiking - Gebruik van de Handreiking, ook voor wiD - Discussie Samenhang en Afstemming Betavakken Tweede Fase VO SAB Wiskunde D dag 8 juni 2012

2 Nico Alink, SLO Jos Paus, SLO Roel van Asselt, cTWO SAB Tweede Fase VO

3 Motieven om aan samenhang en afstemming van (bèta)vakken te werken: Overeengekomen peiler onder de vernieuwing van de 5 bètavakken, zie eindtermen 2014, mede gericht op versterking profielstructuur; duidelijkheid en aantrekkelijkheid van de bètaprofielen, en gebruik van betekenisvolle contexten en toepassingen; aantrekkelijker, efficiënter en effectiever leren. Anticiperen op wiskundegebruik in vervolgopleidingen; verbetering aansluiting VO-HO.

4 SAB Tweede Fase VO Motieven om aan samenhang en afstemming van (bèta)vakken te werken: Anticiperen op sterke trends in beroepenveld richting interdisciplinair denken en werken. Mogelijke versterking van (positie van) Wiskunde D. Professionalisering door samenwerking tussen en kennisvergroting van docenten.

5 SAB Tweede Fase VO Bijzondere mogelijkheden voor wiD wat betreft SAB: De vele verwijzingen in de eindtermen van wiD naar “profielspecifieke verdiepingen” en “profielspecifieke toepassingen”. De havo-eindterm E “Wiskunde in technologie” en de vwo-eindterm G “Wiskunde in wetenschap”. De domeinen F resp. H: keuzeonderwerpen. WiD als verdieping van wiB.

6 SAB Tweede Fase VO Bijzondere mogelijkheden voor wiD wat betreft SAB: Door ruimte te creëren voor toepassingen en contexten uit bètavakken, onder meer natuurkunde, wordt daarnaast samenhang met andere exacte vakken gerealiseerd. Het modelleren van natuurwetenschappelijke verschijnselen speelt hierbij een grote rol.

7 SAB Tweede Fase VO Voorwaarden: Schoolbeleid gericht op samenhang en afstemming. Opname van afgestemde vraagstukken in de lessituatie en in de methodes, of in een databestand. Afstemming en samenhang in SE’s en in CE’s. Verwijzingen naar en afstemming met NLT. Samenhangende onderwerpen ook in opdrachten, profielwerkstukken, aansluitmodules etc.

8 SAB Tweede Fase VO Voorwaarden: Intercollegiale vormen van overleg. Afstemming en afspraken op les- en leerlijnniveau. Intercollegiale bijscholing. Handreiking voor aanpak en inhoud van SAB. Project SLO en cTWO, gebaseerd op eindtermen.

9 SAB Tweede Fase VO Opbouw Handreiking Deel A: wenselijk en vereist schoolbeleid Deel B: stimulering en voorbeelden om met beta- docenten in overleg te gaan over de verschillen en overeenkomsten in aanpak. Deel C: concrete opgaven voor in de wiskundeles (wiA en wiB, havo en vwo, m.b.t. na, bi, ec.)

10 SAB Tweede Fase VO Opbouw Handreiking Deel A: Samen in beleid Voorwaarden om samenhang en afstemming te bereiken. Wie zijn er bij betrokken? Wat is er (nu al) mogelijk? Wacht niet op uitgevers, op lesmateriaal, maar begin op ‘lokaal’ niveau.

11 SAB Tweede Fase VO Opbouw Handreiking Deel B: Samen in gesprek In gesprek met vakcollega’s over aanpak aan de hand van enkele ‘discussieopgaven’ verschillen in didactische aanpak wat valt u op? herkent u de genoemde voorbeelden? Waar is er ruimte voor samenhang, waar blijven verschillen? Hoe ziet die samenhang er dan uit?

12 SAB Tweede Fase VO Opbouw Handreiking Deel B: Samen in gesprek Welke afspraken kunnen er gemaakt worden? Zijn er onderwerpen die in ‘elkaars lessen’ gebruikt kunnen worden? Uitgewerkt voorbeeld over lenzenformule; levert verschillende reacties op.

13 SAB Tweede Fase VO Opbouw Handreiking Deel C: Samen aan de slag. Dit deel bevat 15 opgaven met een context uit de natuurkunde en 9 met een context uit de economie, waarin wiskunde een belangrijke rol speelt. Wij menen dat deze opgaven goed te gebruiken zijn in de wiskundeles (of een wiskundetoets). Voor sk en bi wordt gewerkt aan zo’n serie opgaven. Voor na en ec wordt aan uitbreiding gedacht.

14 SAB Tweede Fase VO Opbouw Handreiking Bijlagen. Overzichten van mogelijkheden tot samenhang en afstemming. Uitgangspunt zijn de nieuwe examenprogramma’s (2015 wi en 2011 na, sk, bi en 2012 ec).

15 SAB Tweede Fase VO Zie de eindtermenschema’s in de bijlagen van de Handreiking. Kan dit ook voor wiD, vooral met natuurkunde? Zie uitgedeelde eindtermen-schema voor h/v-wiD. Kent u op voorhand voorbeelden uit (of uitbreidingen van) h/v-na of h/v-sk die als context voor h/v-wiD kunnen dienen in de wiskundeles h/v, in SE’s, in profielwerkstukken, in voorbeelden uit het HO? Zijn “profielspecifieke verdiepingen” een mogelijk- heid voor afstemming?

16 SAB Tweede Fase VO Discussie Kan wiD op havo en vwo een bijdrage leveren aan samenhang en afstemming van bètavakken? Kan dat op uw school? Kan dat in de geest en de lijn van de Handreiking? Welke onderwerpen, aanpak of succesfactoren heeft u gemist in de workshop? Wilt u meewerken aan verdere ontwikkeling SAB voor wiD?


Download ppt "Inhoud - Waarom afstemming en wanneer kansrijk - Ontstaan en opbouw van de Handreiking - Gebruik van de Handreiking, ook voor wiD - Discussie Samenhang."

Verwante presentaties


Ads door Google