De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wiskunde in Technologie Invulling van het Samenwerkingsmodel Wiskunde D-dag 6 juni 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wiskunde in Technologie Invulling van het Samenwerkingsmodel Wiskunde D-dag 6 juni 2008."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wiskunde in Technologie Invulling van het Samenwerkingsmodel Wiskunde D-dag 6 juni 2008

3 Even voorstellen…  Marian Kienhuis, coördinator steunpunt Bèta- oost, Saxion Deventer en Enschede  Ferdy van der Werf, docent wiskunde, Isendoorn College, Warnsveld

4 Inhoud workshop  Waarom samenwerken  Invulling samenwerking Saxion  Uitvoering wiskunde in technologie op Saxion  Uitvoering besliskunde op VO  Toekomst  Discussie

5 Het Samenwerkingsmodel omdat:  De wereld is groter dan de eigen school  Aansluiting havo-hbo (vwo-wo) beter moet  Toepassingen wiskunde leerlingen kan inspireren  Het bijdraagt aan goede studiekeuze vo ll  Contact VO-HBO (WO) op docentniveau nodig is

6 Samenwerking Saxion-VO (technische opl)  Saxion techniek opl ontevreden wiskunde niveau instroom: oplossing in LinX verband (samenwerking VO-Mbo-HO ) in vorm van: Masterclass wiskunde  Saxion betatechniek: Project wiskunde D, met als doel het bevorderen van kwaliteit en kwantiteit techniekinstroom

7 Opzet netwerk wiskunde docenten Gebruik gemaakt van:  Bestaand netwerk LinX Adressenbestand schoolleiders en decanen in regio Inventarisatie vakkenpakketkeuze studiedag VTF (wi d en nlt workshop) Decanenplatform InfolinX Samenwerking met UT mbt wiskunde D  Ontstane netwerk masterclass  cTWO activiteiten en contacten

8 Wie werken samen?  Actief netwerk havo-hbo wiskunde D 5 vo scholen uit Oost Nederland  Passief netwerk vo-hbo wiskunde D ca 8 scholen die meekijken  Saxion Deventer en Enschede opleidingen: technische informatica, werktuigbouwkunde, electrotechniek, technische bedrijfskunde, bouwkunde, civiele techniek  Samenwerking in steunpunt Beta-Oost met UT en Windesheim (incl NLT e Inf)

9 Werkwijze netwerk  Bijeenkomsten vo en hbo docenten  Digitaal kantoor  Draagvlak op Saxion  Draagvlak op VO  Insteek: focus op duurzaamheid

10 Invulling startbijeenkomst A.Voorbereiding op de VO-school  Leerlingen vullen een werkblad in waarop ze aangeven welke wiskunde ze bij de verschillende HBO-opleidingen verwachten  Leerlingen maken een keuze voor nader te onderzoeken opleiding/beroepenveld

11 Invulling startbijeenkomst B. Programma 1e bijeenkomst op Saxion 10.30-15.30u  ontvangst  presentatie “wat is techniek nog zonder wiskunde”  rondleiding met studenten in gekozen academie/opl.  lunch  werkcollege/practicum o.l.v. HBO-docent en student  centrale terugkoppeling: praten over ervaringen

12 Afsluitende bijeenkomst Voorbereiding op VO school  Presentatie en poster gekozen onderwerp (indien mogelijk gekoppeld aan profielwerkstuk) Bijeenkomst op Saxion  Presentaties voor docenten vo en hbo, medeleerlingen,ouders  Beoordeling HBO propedeuse criteria, onderdeel PTA

13 De module Beslissen  Jan Essers  http://www.ctwo.nl/ (steunpunt Eindhoven) http://www.ctwo.nl/  Waarom  Ervaringen Paul Raaijmakers  Bewerking voor havo

14 hoofdstuk1  Optimaliseren d.m.v. lineair programmeren  Havo: vooral 2-dimensionaal  Extra verwerkingsopdrachten

15 Hoofdstuk 2  Beslissen in een netwerk  Begrippen en algoritmes uit de grafentheorie  Coalities

16 Hoofdstuk3  Koppelen  Grafen- en speltheorie

17 Hoofdstuk 4  Macht  Machtsindices van Banzhaf en Shapley- Shubik  Wiskundige machtsverhoudingen in de 2e kamer

18 Toekomst  Meer scholen inspireren tot deelname  Invoegen andere modulen  Uitbreiding koppeling profielwerkstuk  Aanbod in vrije deel voor ll zonder wiskunde D  Ervaringen gebruiken voor profielkeuze 3e klas

19 Heeft het samenwerkingsmodel meerwaarde? Discussie:  Bijdrage aan verbetering aansluiting?  Bijdrage aan bestendigheid studiekeuze?  Bijdrage aan toename techniekinstroom?  …….. Ideeën en tips?

20 Nadere informatie  Lesmateriaal te vinden op www.ctwo.nlwww.ctwo.nl  Vragen over opzet wiskunde in technologie of regionaal steunpunt Beta-oost: m.s.kienhuis@saxion.nl m.s.kienhuis@saxion.nl  Vragen over invulling van de lessen Besliskunde op het VO: wrf@isendoorn.nl


Download ppt "Wiskunde in Technologie Invulling van het Samenwerkingsmodel Wiskunde D-dag 6 juni 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google