De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze informatieavond 31 maart 2014. Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidings-keuze) is geen eenmalige beslissing maar een proces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze informatieavond 31 maart 2014. Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidings-keuze) is geen eenmalige beslissing maar een proces."— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze informatieavond 31 maart 2014

2 Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidings-keuze) is geen eenmalige beslissing maar een proces. Vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat heb ik nodig? Bronnen: dialoog met ouders/vrienden/ mentor/docenten/decaan, LC data, adviezen docenten, cijfers, aanbod vervolgopleidingen, instroomeisen, Internet, enz.

3 Keuze voor welk profiel hangt af van Toekomstbeeld Capaciteiten Interesses Eisen van vervolgopleidingen

4 Begeleiding De mentor (in samenwerking met) De decaan De vakdocenten Ouders/verzorgers

5 Tips: Ouders Bespreek de profielkeuze de komende weken Praat over uw eigen loopbaan en werk Netwerk: meelopen / interview met een beroepsbeoefenaar Sterke/minder sterke kanten Lijstje met eisen t.a.v. later werk

6 Valkuilen -Ik kies pas op het allerlaatste moment -Ik kies iets wat mijn vrienden ook kiezen -Ik kies iets wat in ieder geval status heeft -Ik kies gewoon niet dan ….Dan nemen anderen wel een beslissing voor me

7

8 VWO 1 2 3 4 5 Keuze atheneum - havo Keuzemomenten VWO Keuze vervolgopleiding 6 Keuze profiel

9 Havo 1 2 3 4 5 Keuze atheneum - havo Keuzemomenten HAVO Keuze profiel Keuze vervolgopleiding

10 Tweede fase Verschillen met onderbouw:  Schoolexamen begint in klas 4  Minder toetsen, meer stof per toets  Introductie van het PTA  Kiest voor een profiel

11 Nieuwe regel in zak-slaagregeling en bevorderings- regeling Je moet voor het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) gemiddeld een voldoende (5,5) halen Voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Rekenen mag je als eindcijfer (SE en CSE) maximaal één 5 hebben

12 HBO Doorstroming WO VWO 1 2 3 4 5 6 Master - Bachelor Bachelor HAVO 1 2 3 4 5

13 Kwaliteit in Verscheidenheid 09-07-2013 aangenomen in de Eerste Kamer – 1 mei uiterste aanmelddatum en studiekeuzecheck – mbo- ers  hbo – vooropleidingseisen pabo – Geen toelatingsrecht tot WO opleiding met een hbo- propedeuse – selectie bij bacheloropleidingen – brede bachelors – betere herkenbaarheid opleidingen – collegegelddifferentiatie

14 De juiste studiekeuze Oriënteren Studievoorlichting op school Informatie via internet Brochures Zelfkennis (capaciteiten, interesse, eigenschappen) Verkennen Voorlichtingsdag Studiebeurs/interscholaire Keuzebegeleiding Verdiepen Proefstuderen Open dagen informatieavond bezoeken / lezen informatie Knoop doorhakken Dagje meelopen Aanmelden

15 Informatie waar? Voorlichtingsavonden Decaan  zelf langskomen!!!,folders etc WWW.DUO.NL  Studiefinanciering Internet www.Studielink.nl Hbobachelors.nl Studiekeuze123.nl

16 Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & GezondheidNatuur & Techniek

17 Introfilmpjes HU http://www.youtube.com/playlist?list=PL60DDF 25E9ED196F8

18

19 De 4 profielen bij ons op school

20 Profiel bestaat uit Verplichte vakken Profielvakken – verplicht profielvak – profielkeuzevak Vrije ruimte vakken Bij ons op school is informatica een extra vak voor alle leerlingen

21 Profielen havo 4 Het Lyceum Rotterdam 2014/2015 Gemeenschappelijke vakken: (deze vakken zijn verplicht) Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV Profielwerkstuk NT-profiel Wiskunde BPV Natuurkunde PV Scheikunde PV Informatica PK/VD Biologie VD/PK Economie/Kunst (1 van 2) VD NG-profiel Wiskunde APV ScheikundePV BiologiePV NatuurkundePK InformaticaVD Economie/Kunst (1 van 2)VD EM-profiel Wiskunde APV Geschiedenis PV Economie PV M&O PK Informatica VD Kunst/Frans/Duits (1 van 3) VD CM-profiel Geschiedenis PV Frans/Duits (1 van 2) PV Economie PK Kunst PK Informatica VD Wiskunde A VD PV = profielvak verplicht, PK = profielkeuzevak, VD = vrije deelvak

22 Profielen vwo 4 Het Lyceum Rotterdam 2014/2015 Gemeenschappelijke vakken: (deze vakken zijn verplicht) Nederlands Engels Frans of Duits Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV Profielwerkstuk NT-profiel Wiskunde B PV Natuurkunde PV Scheikunde PV Biologie PK/VD Informatica VD/PK Economie/Kunst (1 van 2) VD NG-profiel Wiskunde A PV Scheikunde PV Biologie PV Natuurkunde PK Informatica VD Economie/Kunst (1 van 2) VD EM-profiel Wiskunde A PV Economie PV Geschiedenis PV M&O PK Informatica VD Kunst VD CM-profiel Wiskunde C PV Economie PV Geschiedenis PV Kunst PK Informatica VD M&O VD PV = profielvak verplicht, PK = profielkeuzevak, VD = vrije deelvak

23 Op het LvBV wordt in klas 4,5 en 6 filosofie, digitale media en tekenen/schilderen extra aangeboden. Digitaal kunstdossier wordt opgebouwd vanaf klas 1 in het digitaal portfolio CKV wordt afgesloten met een SE: een eindgesprek en beoordeling van het kunstdossier

24 LvBV uniek in Rotterdam: Kunst en Kunstgeschiedenis te kiezen binnen E&M, N&T, N&G LvBV uniek in Rotterdam: Iedere leerling van het LvBV ontvangt naast het behaalde eindexamen certificaten voor de vakken filosofie, tekenen/schilderen en digitale media.

25 Procedure Profielkeuze-formulier inleverdatum: 14 april 2014 Vak adviezen bij het rapport Wijzigingsformulier Profielkeuze inleverdatum: 14 mei 2014


Download ppt "Profielkeuze informatieavond 31 maart 2014. Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidings-keuze) is geen eenmalige beslissing maar een proces."

Verwante presentaties


Ads door Google