De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND 6 November 2014. Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidingskeuze) is geen eenmalige beslissing maar een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND 6 November 2014. Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidingskeuze) is geen eenmalige beslissing maar een."— Transcript van de presentatie:

1 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND 6 November 2014

2 Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidingskeuze) is geen eenmalige beslissing maar een proces. Vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat heb ik nodig? Bronnen: dialoog met ouders/vrienden/ mentor/docenten/decaan, LC data, adviezen docenten, cijfers, aanbod vervolgopleidingen, instroomeisen, Internet, enz.

3 Havo 1 2 3 4 5 Keuze atheneum - havo Keuzemomenten HAVO Keuze profiel Keuze vervolgopleiding

4 VWO 1 2 3 4 5 Keuze atheneum - havo Keuze vervolgopleiding 6 Keuze profiel Keuzemomenten VWO

5 Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & GezondheidNatuur & Techniek

6 Introfilmpjes HU

7 Keuze voor welk profiel hangt af van: Toekomstbeeld Capaciteiten Interesses Eisen van vervolgopleidingen

8 Begeleiding De mentor (in samenwerking met) De decaan De vakdocenten Ouders/verzorgers

9 Tips voor ouders Bespreek de profielkeuze de komende weken Praat over uw eigen loopbaan en werk Netwerk: meelopen / interview met een beroepsbeoefenaar Sterke/minder sterke kanten Lijstje met eisen t.a.v. later werk

10 Valkuilen Ik kies pas op het allerlaatste moment. Ik kies iets wat mijn vrienden ook kiezen. Ik kies iets wat in ieder geval status heeft. Ik kies gewoon niet dan ….dan nemen anderen wel een beslissing voor me.

11 Bovenbouw Verschillen met onderbouw: Schoolexamen begint in klas 4H / 4V Minder toetsen maar meer stof per toets Introductie van het PTA Kiest voor een profiel

12 Nieuwe regel in zak-slaagregeling en bevorderingsregeling Je moet voor het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) gemiddeld een voldoende (5,5) halen. Voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Rekenen mag je als eindcijfer (SE en CSE) maximaal één 5 hebben.

13 HBO Doorstroming WO VWO 1 2 3 4 5 6 Master - Bachelor Bachelor HAVO 1 2 3 4 5

14 Begeleiding naar juiste keuze met decaan.net www.hetlyceumrotterdam.nl Uitleg/demonstratie Decaan.net Leerlingen hebben zich geregistreerd OUDERS KUNNEN NU OOK REGISTREREN

15 PROFIELEN OP HET LYCEUM ROTTERDAM

16 Profiel bestaat uit 1.Gemeenschappelijke vakken - Nederlands - Engels - Maatschappijleer - Lichamelijke opvoeding - CKV - Profielwerkstuk - Voor vwo: een extra vreemde taal Duits of Frans (1 van de 2) Profielvakken verplicht profielvak (PV) Profielkeuzevak (PK) 2.Vrije ruimte vakken (VD) Alle leerlingen hebben bij ons op school een extra vak

17 Profielen havo 4 Het Lyceum Rotterdam 2015/2016 NT-profiel voor KUNST / WETENSCHAP Wiskunde BPV Natuurkunde PV Scheikunde PV Informatica PK/VD Biologie VD/PK Economie/Kunst (1 van 2) VD NG-profiel voor KUNST /WETENSCHAP Wiskunde APV ScheikundePV BiologiePV NatuurkundePK InformaticaVD Economie/Kunst (1 van 2)VD EM-profiel voor KUNST / ONDERNEMEN Wiskunde APV Geschiedenis PV Economie PV M&O PK Informatica VD Kunst/Frans/Duits (1 van 3) VD CM-profiel voor KUNST Geschiedenis PV Frans/Duits (1 van 2) PV Economie PK Kunst PK Informatica VD Wiskunde A VD PV = profielvak verplicht, PK = profielkeuzevak, VD = vrije deelvak

18 Profielen vwo 4 Het Lyceum Rotterdam 2015/2016 NT-profiel voor KUNST / WETENSCHAP Wiskunde BPV Natuurkunde PV Scheikunde PV Informatica PK/VD Biologie VD/PK Economie/Kunst (1 van 2) VD NG-profiel voor KUNST /WETENSCHAP Wiskunde APV ScheikundePV BiologiePV NatuurkundePK InformaticaVD Economie/Kunst (1 van 2)VD EM-profiel voor KUNST / ONDERNEMEN Wiskunde APV Geschiedenis PV Economie PV M&O PK Informatica VD Kunst VD CM-profiel voor KUNST Wiskunde CPV Geschiedenis PV Economie PV Kunst PK M&OVD Informatica VD PV = profielvak verplicht, PK = profielkeuzevak, VD = vrije deelvak

19 Extra vakken binnen de drie richtingen Kunst Tekenen & schilderen Digitale media / Informatica Filosofie Wanneer gekozen: Kunst Beeldend en Kunst Algemeen Wetenschap Digitale media / Informatica Filosofie Ondernemen Digitale media / Informatica Filosofie

20 Het Lyceum Rotterdam is uniek Kunst - meer uren kunst naast de eindexamen vakken - binnen alle profielen het examenvak kunst te kiezen - schoolcertificaten voor de extra vakken - goede voorbereiding op eventuele kunstacademie Wetenschap - veel uren wetenschap naast de eindexamen vakken - goede voorbereiding op technische opleidingen - de loting verdwijnt, er wordt geselecteerd op extra activiteiten in de studierichting - goede contacten met HRO IPO Ondernemen - uren ondernemen naast de eindexamen vakken - officieel EBCL certificaat (European Business Competence* Licence) - contacten met business georiënteerde opleiding zoals IBM

21 Planning 1.In de slc-lessen (en thuis) starten met decaan.net begeleidt door de mentor. 2.In slc-lessen in gesprek met leerlingen uit de bovenbouw over hun keuze vorig jaar. 3.Bekijken en bespreken resultaten decaan.net. 4.Advies vakdocenten en mentor bij rapport. 5.Voorlopige profielkeuze in januari. 6.Definitieve profielkeuze eind maart.


Download ppt "PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND 6 November 2014. Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidingskeuze) is geen eenmalige beslissing maar een."

Verwante presentaties


Ads door Google